14.4.2019

Ilmastokysymys: Tarvitaan globaali hiilivero

Ilman kansainvälisiä sopimuksia ilmastonmuutos ei ole hillittävissä 1,5 asteeseen. Tämä vaatii aktiivista ulkopolitiikkaa. Tulee sopia globaalista hiiliverosta. Myös kaupungeissa tulee tapahtua vihreä muodonmuutos, ja maapallon keuhkojen eli raju metsien tuhoaminen on lopettava. Kolmansille maille on tarjottava uusiutuvaa teknologiaa. Ei silti ole yhtä keinoa, jolla hiilineutraalius saavutetaan, vaan tulee käytää satuja keinoja.

Talous ja politiikka

- Suomi EU:n puheenjohtajana ajaa voimakkaasti globaalia vastuuta. Mm. ilmastosopimuksia, kansainvälistä hiiliveroa, metsitystä ja EU:n ilmastotoimia. Hiilivero ja hiilitullut ovat tehokkain tapa saada globaalit päästöt hillittyä.  Hiilivero ohjaa tehokk

- Kolmansia maita tulee tukea hillinnässä ja sopeutumisessa.

- Ilmastopolitiikan on oltava uskottava Suomessa ja Euroopassa, ja tukea 1.5 asteen hillintää. Se on Suomessa myös elinkeinoelämän ja Sitran suositus, sillä takajuna ei oikein toimi viennin kannalta. 

- Suomen etunenä tukee ympäristöteknologian kotimarkkinoita ja vientiä. Myös julkiset hankinnat saatava mukaan. 

- Sitran mukaan ilmastonmuutoksen torjunta ei maksa, vaan Suomi hyötyy siitä. Joka tapauksessa hallitusematon ilmastonmuutos laskisi Sternin raportin mukaan 5-20% BKT:tä vuosittain.

- Ja miksi Suomessa: maapallon väestön voi jakaa miten vian pieniin palasiin, joilla millään ei ole mitään merkitystä yksin. Mutta Suomessa päästöt per nenä ovat tuplat ruotsalaisiin verrattuna, ja esim. yli sata burgundilaista tuottaa yhtä paljon päästöjä kuin yksi suomalainen.

- Kehitysyhteistyössä ja teknologiaviennissä voimakas panostus uusiutuviin teknologioihin. Vanhan ja saastuttavan teknologian dumppaamisen hillinnästä kolmansiin maihin pitäisi saada kansainvälinen soppari.

- Verotus mm. Suomessa tulee olla päästöperusteita. Saastuttaja maksaa.

Luovutaan fossiilisista

- Korvataan öljy, kivihiili ja turve auringolla, tuulella, maalämmöllä ja biokaasulla. Huomioiden maanköytön vaikutukset.

- Ei tueta yrityksiä fossiilisten polttoaineiden vaan asetetaan verolle tai kielletään. Globaali hiilivero esille.

- EU:n tasolla kaavoihin puunkäyttötavoitteet. Huomio myös rakennusten elinkaareen. Korkean hiilijalanjäljen materiaaleja vähennettävä mm. verojen ja kaavoitustavoitteiden avulla.

- Sähköautoilun ja jätteestä valmistetun biopolttoaineen käyttöä lisätään liikkumisessa. EU:n laajuinen junaverkko (Tallinnatunneli, lentoliikenteen tavoin yhteinäinen lippujärjestelmä, nopeat junat.) Lentovero ohjaa kehittämän sähkölentokoneita ja lentoliikenteen biopolttoaineita. Tarvitaan sopimus kansainvälisestä lentoverosta.

- Tulee suosia paitsi energiaa säästävää teknologiaa, myös ratkaisuja joilla tasataan kulutushuippuja ja rakennetaan uusiutuvista energialähteistä runkolinjoja maasta toiseen.

Hakkuista metsitykseen

- Suojellaan luontoa: Metsähakkuista metsitykseen, soiden ja muun luonnon suojeluun. Ilman hakkuiden vähentämistä ja metsittämistä ilmastonmuutosta ei saada hillittyä. Tämä vaatii globaaleja ohjelmia ja kompensaatiomekanismeja.

- Jos Suomi toteuttaa viime hallituksen asettaman hakkuutavoitteen, Suomen hiilinielu putoaa puoleen. Tällöin päästövähennykset pitäisi löytää jostain muualta.

- 2030-luvulla on tavoiteltava negatiivisia päästöjä eli hiiltä on sidottava ilmakehästä enemmän kuin sitä päästetään.

Kiertotalous

- Eri teolisuuden ja muiden toimintojen aine- ja energiavirtoja hyödynntetään symbionttisena kokonaisuutena.

- Jätehuollossa painnotettava lajittelua, uusiokäyttöä ja materiaalista kierrätystä. Jäteveden käsittelyrposessin hiilitase tärkeä.

Ruoka

Hukkaruuasta tulee saada vahvempi ote myös suitsimalla kaupan ja elintarviketeollisuuden hukkaa. Lihaproteiinin vaihtoehtoja tulee suosia, samoin lannan tuotantoa biokaasuksi ja typpioksiduuli ja metaalipäästöt maatalousmaasta on minimoitava. Lähiruokaa tulee voida suosia.

Rakentaminen

- Kaupungeissa tarjotaan nopeaa joukkoliikennettä ja houkuttelevia kevyenliikenteen verkkoja. 

- Puurakentaminen sitoo hiiltä. Ruotsin tavoin on säädettävä sitovat tavoitteet kaavoihin puurakntamiselle, sillä betoni on suuri sastuttaja. Rakentamisessa hukan ja jätteen vähemtäminen sekä rakennusten kestoiän pidentäminen ovat ydinnasioita.

Lisätietoa löytyy mm. vihreiden ohjelmasta, Sitran raportista ja #ilmastokysymys-sivuilta.

Taistelu tulevaisuudesta voidaan voittaa kun toimitaan nyt. 4 vuoden kuluttua ilmastonmuutoksen hillintä on jo huomattavasti kalliiimpaa ja vaikeampaa. Näitä kohtuullisesti asuttavia palloja on löytynyt vai yksi.

                                                                                                                                                                   

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
14.4.2019

Ilmastokysymys: Tarvitaan globaali hiilivero

Ilman kansainvälisiä sopimuksia ilmastonmuutos ei ole hillittävissä 1,5 asteeseen. Tämä vaatii aktiivista ulkopolitiikkaa. Tulee sopia globaalista hiiliverosta. Myös kaupungeissa tulee tapahtua vihreä muodonmuutos, ja maapallon keuhkojen eli raju metsien tuhoaminen on lopettava. Kolmansille maille on tarjottava uusiutuvaa teknologiaa. Ei silti ole yhtä keinoa, jolla hiilineutraalius saavutetaan, vaan tulee käytää satuja keinoja.

Talous ja politiikka

- Suomi EU:n puheenjohtajana ajaa voimakkaasti globaalia vastuuta. Mm. ilmastosopimuksia, kansainvälistä hiiliveroa, metsitystä ja EU:n ilmastotoimia. Hiilivero ja hiilitullut ovat tehokkain tapa saada globaalit päästöt hillittyä.  Hiilivero ohjaa tehokk

- Kolmansia maita tulee tukea hillinnässä ja sopeutumisessa.

- Ilmastopolitiikan on oltava uskottava Suomessa ja Euroopassa, ja tukea 1.5 asteen hillintää. Se on Suomessa myös elinkeinoelämän ja Sitran suositus, sillä takajuna ei oikein toimi viennin kannalta. 

- Suomen etunenä tukee ympäristöteknologian kotimarkkinoita ja vientiä. Myös julkiset hankinnat saatava mukaan. 

- Sitran mukaan ilmastonmuutoksen torjunta ei maksa, vaan Suomi hyötyy siitä. Joka tapauksessa hallitusematon ilmastonmuutos laskisi Sternin raportin mukaan 5-20% BKT:tä vuosittain.

- Ja miksi Suomessa: maapallon väestön voi jakaa miten vian pieniin palasiin, joilla millään ei ole mitään merkitystä yksin. Mutta Suomessa päästöt per nenä ovat tuplat ruotsalaisiin verrattuna, ja esim. yli sata burgundilaista tuottaa yhtä paljon päästöjä kuin yksi suomalainen.

- Kehitysyhteistyössä ja teknologiaviennissä voimakas panostus uusiutuviin teknologioihin. Vanhan ja saastuttavan teknologian dumppaamisen hillinnästä kolmansiin maihin pitäisi saada kansainvälinen soppari.

- Verotus mm. Suomessa tulee olla päästöperusteita. Saastuttaja maksaa.

Luovutaan fossiilisista

- Korvataan öljy, kivihiili ja turve auringolla, tuulella, maalämmöllä ja biokaasulla. Huomioiden maanköytön vaikutukset.

- Ei tueta yrityksiä fossiilisten polttoaineiden vaan asetetaan verolle tai kielletään. Globaali hiilivero esille.

- EU:n tasolla kaavoihin puunkäyttötavoitteet. Huomio myös rakennusten elinkaareen. Korkean hiilijalanjäljen materiaaleja vähennettävä mm. verojen ja kaavoitustavoitteiden avulla.

- Sähköautoilun ja jätteestä valmistetun biopolttoaineen käyttöä lisätään liikkumisessa. EU:n laajuinen junaverkko (Tallinnatunneli, lentoliikenteen tavoin yhteinäinen lippujärjestelmä, nopeat junat.) Lentovero ohjaa kehittämän sähkölentokoneita ja lentoliikenteen biopolttoaineita. Tarvitaan sopimus kansainvälisestä lentoverosta.

- Tulee suosia paitsi energiaa säästävää teknologiaa, myös ratkaisuja joilla tasataan kulutushuippuja ja rakennetaan uusiutuvista energialähteistä runkolinjoja maasta toiseen.

Hakkuista metsitykseen

- Suojellaan luontoa: Metsähakkuista metsitykseen, soiden ja muun luonnon suojeluun. Ilman hakkuiden vähentämistä ja metsittämistä ilmastonmuutosta ei saada hillittyä. Tämä vaatii globaaleja ohjelmia ja kompensaatiomekanismeja.

- Jos Suomi toteuttaa viime hallituksen asettaman hakkuutavoitteen, Suomen hiilinielu putoaa puoleen. Tällöin päästövähennykset pitäisi löytää jostain muualta.

- 2030-luvulla on tavoiteltava negatiivisia päästöjä eli hiiltä on sidottava ilmakehästä enemmän kuin sitä päästetään.

Kiertotalous

- Eri teolisuuden ja muiden toimintojen aine- ja energiavirtoja hyödynntetään symbionttisena kokonaisuutena.

- Jätehuollossa painnotettava lajittelua, uusiokäyttöä ja materiaalista kierrätystä. Jäteveden käsittelyrposessin hiilitase tärkeä.

Ruoka

Hukkaruuasta tulee saada vahvempi ote myös suitsimalla kaupan ja elintarviketeollisuuden hukkaa. Lihaproteiinin vaihtoehtoja tulee suosia, samoin lannan tuotantoa biokaasuksi ja typpioksiduuli ja metaalipäästöt maatalousmaasta on minimoitava. Lähiruokaa tulee voida suosia.

Rakentaminen

- Kaupungeissa tarjotaan nopeaa joukkoliikennettä ja houkuttelevia kevyenliikenteen verkkoja. 

- Puurakentaminen sitoo hiiltä. Ruotsin tavoin on säädettävä sitovat tavoitteet kaavoihin puurakntamiselle, sillä betoni on suuri sastuttaja. Rakentamisessa hukan ja jätteen vähemtäminen sekä rakennusten kestoiän pidentäminen ovat ydinnasioita.

Lisätietoa löytyy mm. vihreiden ohjelmasta, Sitran raportista ja #ilmastokysymys-sivuilta.

Taistelu tulevaisuudesta voidaan voittaa kun toimitaan nyt. 4 vuoden kuluttua ilmastonmuutoksen hillintä on jo huomattavasti kalliiimpaa ja vaikeampaa. Näitä kohtuullisesti asuttavia palloja on löytynyt vai yksi.

                                                                                                                                                                   

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.