2.3.2019

Veronkierto pois

Valtiontalouden säästötarve on yhtä suuri kuin veronkierrolla kadonnut verokertymä. Hallituksen viimeaikaiset esitykset ovat vain lisänneet verosuunnittelun mahdollisuuksia ja määrää. Edes EU-tasolla perussuomalaiset, kokoomuslaiset ja keskustalaiset mepit eivät ole valmiit hilltisemään verokeinottelua.

Valtion tuleja ja veropohjaa tulee laajentaa suitsimalla verosuunnittelua. Se että monikanalliset yrityset maksavat veroja, helpottaa suomalaisten pienyritysten kilpailuasemaa. Nyt monikansalliset maksavat murto-osa veroista joita pienyritykset maksavat. On myös oikeudenmukaista, että myös rikkaat pääomat maksavat veroja.

Hetemäen työryhmän säästökuuri - 2 miljardin leikkaukset sekä 3 miljardin säästö sosiaali- ja terveydenhuollosta - riuhtoisi kansantaloutta huonoon suuntaan. Sen sijaan on hyvä miettiä tulojakin: 

Verot kannattavat

Säästötoimilla saatetaan heikentää taloutta: tulonsiirrot pienituloisille kasvattavat kotimaista kysyntää ja niistä leikkaaminen loisi taantumaa. Säästöt aiheuttavat myös terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia, jotka aiheuttavat merkittäviä kustannuksia tulevaisuudessa.

Taloushistoriallisesti korkea veroaste korreloi selkeästi talouskasvun kanssa. Pienituloisten tulonsiirrot kasvattavat kotimaista kysyntää, sillä ne menevät juurikin ruokaan. Suurituloisten suuremmat tulot eivät kotimaista kysyntää lisää, joten suurituloisten verojen pienennys ei lisää talouskasvua.

Veronkierto tuo säästöt kouluihin ja hoivaan

Koulut ja terveydenhuolto aiheuttavat suuren osan valtion menoista. Koulutukseen on panostettava, jotta tulevaisuuden kilpailukyky ei kärsi - tästä muistuttaa myös Elinkeinoelämän Keskusliitto. Kahdessa hallituskaudessa koulutuksesta on leikattu 1,5 miljardia. Myös kouluttautumismahdollisuuksia on leikattu: 43% vain peruskoulutodistuksen saaneista nuorista on joutunut rajoittamaan opintojaan taloudellisista syistä. Tämä on huono juttu tulevaisuuden työmarkkinoille.

Soteuudistus kasvattaisi veronkiertoa ja kuluja

Asiantuntijat ennustavat sosiaali- ja terveyskulujen kasvavan sote-ehdotuksen myötä, eikä se toisi hallituksen lupaamaa 3 miljardin säästöä. Tämän lisäksi sote-ehdotus valuttaisi valtion verorahoja yhä enemmän veroparatiiseihin. On myös epäinhimillistä niistää sairaanhoitoa ja ikäihmisten hoivaa - jo nyt Suomi käyttää yli 65-vuotiaiden hoivaan huomattavasti vähemmän kuin muut Pohjoismaat.

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy säästäisi

Liiat leikkaukset ikäihmisten kuntoutuksesta kasvattavat hoitokustannuksia, samoin leikkaukset opetuksesta lisäävät koulupudokkaita ja syrjäytyneitä. Ennaltaehkäisyyn panostaminen vähenisi leikkausten myötä edelleen, sillä lakisääteisestä ei voi paljoa leikata. Tämä tulisi pitkällä aikavälillä erittäin kalliiksi. 

Näiden säästöjen sijaan kannattaa laajentaa veropohjaa vähentämällä mahdollisuuksia verovälttelyyn.

* * *

Linkkejä: 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
2.3.2019

Veronkierto pois

Valtiontalouden säästötarve on yhtä suuri kuin veronkierrolla kadonnut verokertymä. Hallituksen viimeaikaiset esitykset ovat vain lisänneet verosuunnittelun mahdollisuuksia ja määrää. Edes EU-tasolla perussuomalaiset, kokoomuslaiset ja keskustalaiset mepit eivät ole valmiit hilltisemään verokeinottelua.

Valtion tuleja ja veropohjaa tulee laajentaa suitsimalla verosuunnittelua. Se että monikanalliset yrityset maksavat veroja, helpottaa suomalaisten pienyritysten kilpailuasemaa. Nyt monikansalliset maksavat murto-osa veroista joita pienyritykset maksavat. On myös oikeudenmukaista, että myös rikkaat pääomat maksavat veroja.

Hetemäen työryhmän säästökuuri - 2 miljardin leikkaukset sekä 3 miljardin säästö sosiaali- ja terveydenhuollosta - riuhtoisi kansantaloutta huonoon suuntaan. Sen sijaan on hyvä miettiä tulojakin: 

Verot kannattavat

Säästötoimilla saatetaan heikentää taloutta: tulonsiirrot pienituloisille kasvattavat kotimaista kysyntää ja niistä leikkaaminen loisi taantumaa. Säästöt aiheuttavat myös terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia, jotka aiheuttavat merkittäviä kustannuksia tulevaisuudessa.

Taloushistoriallisesti korkea veroaste korreloi selkeästi talouskasvun kanssa. Pienituloisten tulonsiirrot kasvattavat kotimaista kysyntää, sillä ne menevät juurikin ruokaan. Suurituloisten suuremmat tulot eivät kotimaista kysyntää lisää, joten suurituloisten verojen pienennys ei lisää talouskasvua.

Veronkierto tuo säästöt kouluihin ja hoivaan

Koulut ja terveydenhuolto aiheuttavat suuren osan valtion menoista. Koulutukseen on panostettava, jotta tulevaisuuden kilpailukyky ei kärsi - tästä muistuttaa myös Elinkeinoelämän Keskusliitto. Kahdessa hallituskaudessa koulutuksesta on leikattu 1,5 miljardia. Myös kouluttautumismahdollisuuksia on leikattu: 43% vain peruskoulutodistuksen saaneista nuorista on joutunut rajoittamaan opintojaan taloudellisista syistä. Tämä on huono juttu tulevaisuuden työmarkkinoille.

Soteuudistus kasvattaisi veronkiertoa ja kuluja

Asiantuntijat ennustavat sosiaali- ja terveyskulujen kasvavan sote-ehdotuksen myötä, eikä se toisi hallituksen lupaamaa 3 miljardin säästöä. Tämän lisäksi sote-ehdotus valuttaisi valtion verorahoja yhä enemmän veroparatiiseihin. On myös epäinhimillistä niistää sairaanhoitoa ja ikäihmisten hoivaa - jo nyt Suomi käyttää yli 65-vuotiaiden hoivaan huomattavasti vähemmän kuin muut Pohjoismaat.

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy säästäisi

Liiat leikkaukset ikäihmisten kuntoutuksesta kasvattavat hoitokustannuksia, samoin leikkaukset opetuksesta lisäävät koulupudokkaita ja syrjäytyneitä. Ennaltaehkäisyyn panostaminen vähenisi leikkausten myötä edelleen, sillä lakisääteisestä ei voi paljoa leikata. Tämä tulisi pitkällä aikavälillä erittäin kalliiksi. 

Näiden säästöjen sijaan kannattaa laajentaa veropohjaa vähentämällä mahdollisuuksia verovälttelyyn.

* * *

Linkkejä: 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.