13.2.2019

Ikäihmisten hoiva vaatii lakimuutoksia

Kustannustehokkuus tarkoittaa helposti puutteita henkilökunnassa, hoivassa ja jopa ruuassa. Kilpailu ei takaa laatua hoivapalveluissa.

Minimimioitus lakiin ja valvonta kuntoon

Tarvitaan mitoitus (esim. 0,7) minimihenkilökunnalle. Suositus ei ole riittänyt. Valvontaa on parannettava, sillä omavalvonta, kunnat ja avit eivät ole riittäneet. Liian monessa liian pitkään liian paljon puutteita. Ja jos puutteita on löytynyt, vakavia seuraamuksia ei ole ollut. Koska ikäihmiset eivät aina kykene valvomaan omia palveluitaan, vanhusasiamiehestäkin on hyötyä.

Suomi käyttää ikäihmisten hoivaan Pohjoismaista vähiten. Ilman käsiä hoivaa ei voi tehdä. hoitajamitoituksen käyttöönotto maksaa huomattavasti vähemmän kuin hallitus on lisännyt verotulojen valumista veroparatiiseihin. Meillä on varaa, ja on arvovalinta mihin varat käytetään ja kerätäänkö niitä.

Lääkärin tulee olla koko ajan saatavilla ikäihmisten hoivapalveluissa. 15 minuutin puhelinaika perjantaisin koko hoivakodin vanhuksille ei riitä. Tässä ainakin osa yhtöistä on säästänyt, jolloin taudit ovat pahentuneet, vanhuksille aiheutettu turhaa kärsimystä mm puutteellisilla kipulääkkeillä ja hoidon viivästyessä terveyshaittaa. Lääkärin saatavuus tulee olla myös laissa.

Liiat lääkkeet ja makuuttaminen tuhoaa vanhan ihmisen liikuntakyvyn ja toimintakyvyn muutamassa viikossa. Suomessa käytetään esimerkiksi kolminkertainen määrä psyykelääkkeitä Ruotsiin ja Tanskaan verrattuna.

Hoivapalveluissa on puutteita ollut muun muassa henkilökunnan määrässä, koulutustasossa sekä vanhusten lääkehoidossa ja ravitsemustasossa. Ongelmista on puhuttu 10 vuotta saamatta ratkaisuja aikaiseksi. Vanhuksen hyvinvointia tulee seurata. Ruoka ei aina ole ollut ravitsevaa, sen syömiseen ei ole ollut aikaa tai tukea ja lääkitys on voinut olla vääränlaista tai ylilääkitystä - pahimmillaan kemiallista sitomista. Puutteet näkyvät unettomuutena, kaatumisina, makuuhaavoina, yleisen terveydentilan muutoksina, pitkinä odotusaikoina jne. Virikkeeksi ei riitä radion päälle laitto. 

Tarvitaan

 • Hoivakotien henkilöstön minimitoitus lakiin.
 • Valvontavelvote tiukemmaksi, omavalvonta ei ole toiminut. Myös yön miehitystä on valvottava.
 • Vanhusasiamies
 • Haamuhoitajien käyttö on huijaamista. Sanktioita on käytettävä. 
 • Lääkärin palvelut on oltava saatavilla aina tarvittaessa, eikä kuolevaa saa jättää yksin.
 • Ylilääkintää on vältettävä ja seurattava.
 • Hoivakodeille julkinen olla tähtiluokitus.
 • Laitospaikkoja tulee olla riittävästi, jotta ikäihmiset eivät ole heitteillä niitä odottaessaan.
 • Yhteisöllistä asumista ja erilaisia kotipalveluita on parannettava.  
 • Omaishoitajille parempaa tukea jaksamiseen.
 • Kiireetöntä kotihoitoa enemmän, jollon lääkäripalveluiden tarve laskee.

Parempi kuntoutus, onnellisempi elämä

Lisäämällä ikäihmisten kuntoutusta ja toimintaterapiaa tarvittaisiin arviolta 20 000 laitospaikkaa vähemmän. Makaamisen ja ylilääkinnän sijaan tarvitaan aitoa kohtaamista, iloisia tapahtumia ja musiikkia. Musiikon on havaittu elvyttävän puhumattomiakin muistisairaita omatoimisemmiksi ja puhekyky on palautunut. Elämän laatu paranee musiikilla ja aidoilla kohtaamisilla.

Yksinäisyyden selättäminen

Ikäihmisten kokema yksinäsyys voi olla viiltävää, ja joka toinen päivä ikäihminen tekee itsemurhan. Hiljianen kärsimys on jäänyt liian vähäle huomiolle. Etsivässä vanhustyössä ja kaikessa palvelutoiminnassa tulee etsiä mahdollisuuksia ikäihmisten mahdollisuuksia kohtaamisiin, harrasteisiin ja erilaisiin porukaoihin myös yhtiestyössä järjestöjen kanssa.

Kaupunkisuunnittelussa tulee huomioida kohtaamispaikat ja eri ikäisten luonnollinen elämän nivoutuminen yhteen. Bussilippujen hinnat, esteelisyys tai lumen aurauksen puute eivät saa sulkea ikäihmisiä koteihinsa.

Sote-uudistus pahentaa tilannetta

Sote-ehdotuksen malli vähentäisi laadunvalvontaa ja vaatisi säästöjä - se ei tule toimimaan, vaan uudistus on pohdittava uusiksi ensisijaisena ikäihmisten hyvinvointi, ei veroparatiisiyhtiöiden.

Asumiseen vaihtoehtoja

Hoidon ja ympäristön tulisi olla kodinomaista ja perustua normaaliin elämään. Myös yhteisöllinen asuminen, erilaine tuettu asuminen ja ikäihmisten omat asumisprojektit ovat tärkeitä vaihtoehtoja. 

Riittävä tuki kotona

Kotihoidon resurssit ovat useissa kunnissa riittämättömät. Kun Hollanissa on todettu, että kiireetön ja riittävä kotipalvleu vähentää merkittävästi tarvetta kalliimmille lääkäripalveluille. Siksi tulostavoitteet kotopalveluista nostivat kokonaiskuluja.

Pidetään toisistamme huolta

Ikäihmisten oma kokemus ja osaaminen on otettava palveluiden, yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen. Osallisuus ja osallistumismahdollisuus oman ympäristönsä rakentamiseen ja vaalimiseen tulee säilyä läpi elämän.

Toivon, että me jotka voimme pitää vielä itsestämme huolta, katsomme että heistä jotka hoivaa ja apua tarvitsevat, kukaan ei kärsi puutetta tai jää ilman apua. Tärkeää on myös tehdä ilmoitus jos epäilee ikäihmisten oloissa tai hoivapalveluissa puutteita.

Pidetään ikäihmisistä huolta, ja huolehditaan että kaikilla on kaikki hyvin. Tämän voimme tehdä jo tänään.

***

Linkkejä: 

Olen tehnyt useita aloitteita ja valtuustokysymyksiä Vantaalla hoivakoteihin, ikäihmisten yhteisöasumiseen sekä kotihoitoon liittyen. Sekä kotihoidossa, omaishoitajien jaksamisessa että hoiva-asumisessa ja kuntoutuksessa on monia puutteita, joiden korjamainen olisi paitsi inhimillistä niin myös järkevää taloudellisestikin.

Avainsant: 

Ikäihmiset, hoivakoti, hoidon riittävyys, henkilöstömitoitus, vanhuus, vanhukset

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
13.2.2019

Ikäihmisten hoiva vaatii lakimuutoksia

Kustannustehokkuus tarkoittaa helposti puutteita henkilökunnassa, hoivassa ja jopa ruuassa. Kilpailu ei takaa laatua hoivapalveluissa.

Minimimioitus lakiin ja valvonta kuntoon

Tarvitaan mitoitus (esim. 0,7) minimihenkilökunnalle. Suositus ei ole riittänyt. Valvontaa on parannettava, sillä omavalvonta, kunnat ja avit eivät ole riittäneet. Liian monessa liian pitkään liian paljon puutteita. Ja jos puutteita on löytynyt, vakavia seuraamuksia ei ole ollut. Koska ikäihmiset eivät aina kykene valvomaan omia palveluitaan, vanhusasiamiehestäkin on hyötyä.

Suomi käyttää ikäihmisten hoivaan Pohjoismaista vähiten. Ilman käsiä hoivaa ei voi tehdä. hoitajamitoituksen käyttöönotto maksaa huomattavasti vähemmän kuin hallitus on lisännyt verotulojen valumista veroparatiiseihin. Meillä on varaa, ja on arvovalinta mihin varat käytetään ja kerätäänkö niitä.

Lääkärin tulee olla koko ajan saatavilla ikäihmisten hoivapalveluissa. 15 minuutin puhelinaika perjantaisin koko hoivakodin vanhuksille ei riitä. Tässä ainakin osa yhtöistä on säästänyt, jolloin taudit ovat pahentuneet, vanhuksille aiheutettu turhaa kärsimystä mm puutteellisilla kipulääkkeillä ja hoidon viivästyessä terveyshaittaa. Lääkärin saatavuus tulee olla myös laissa.

Liiat lääkkeet ja makuuttaminen tuhoaa vanhan ihmisen liikuntakyvyn ja toimintakyvyn muutamassa viikossa. Suomessa käytetään esimerkiksi kolminkertainen määrä psyykelääkkeitä Ruotsiin ja Tanskaan verrattuna.

Hoivapalveluissa on puutteita ollut muun muassa henkilökunnan määrässä, koulutustasossa sekä vanhusten lääkehoidossa ja ravitsemustasossa. Ongelmista on puhuttu 10 vuotta saamatta ratkaisuja aikaiseksi. Vanhuksen hyvinvointia tulee seurata. Ruoka ei aina ole ollut ravitsevaa, sen syömiseen ei ole ollut aikaa tai tukea ja lääkitys on voinut olla vääränlaista tai ylilääkitystä - pahimmillaan kemiallista sitomista. Puutteet näkyvät unettomuutena, kaatumisina, makuuhaavoina, yleisen terveydentilan muutoksina, pitkinä odotusaikoina jne. Virikkeeksi ei riitä radion päälle laitto. 

Tarvitaan

 • Hoivakotien henkilöstön minimitoitus lakiin.
 • Valvontavelvote tiukemmaksi, omavalvonta ei ole toiminut. Myös yön miehitystä on valvottava.
 • Vanhusasiamies
 • Haamuhoitajien käyttö on huijaamista. Sanktioita on käytettävä. 
 • Lääkärin palvelut on oltava saatavilla aina tarvittaessa, eikä kuolevaa saa jättää yksin.
 • Ylilääkintää on vältettävä ja seurattava.
 • Hoivakodeille julkinen olla tähtiluokitus.
 • Laitospaikkoja tulee olla riittävästi, jotta ikäihmiset eivät ole heitteillä niitä odottaessaan.
 • Yhteisöllistä asumista ja erilaisia kotipalveluita on parannettava.  
 • Omaishoitajille parempaa tukea jaksamiseen.
 • Kiireetöntä kotihoitoa enemmän, jollon lääkäripalveluiden tarve laskee.

Parempi kuntoutus, onnellisempi elämä

Lisäämällä ikäihmisten kuntoutusta ja toimintaterapiaa tarvittaisiin arviolta 20 000 laitospaikkaa vähemmän. Makaamisen ja ylilääkinnän sijaan tarvitaan aitoa kohtaamista, iloisia tapahtumia ja musiikkia. Musiikon on havaittu elvyttävän puhumattomiakin muistisairaita omatoimisemmiksi ja puhekyky on palautunut. Elämän laatu paranee musiikilla ja aidoilla kohtaamisilla.

Yksinäisyyden selättäminen

Ikäihmisten kokema yksinäsyys voi olla viiltävää, ja joka toinen päivä ikäihminen tekee itsemurhan. Hiljianen kärsimys on jäänyt liian vähäle huomiolle. Etsivässä vanhustyössä ja kaikessa palvelutoiminnassa tulee etsiä mahdollisuuksia ikäihmisten mahdollisuuksia kohtaamisiin, harrasteisiin ja erilaisiin porukaoihin myös yhtiestyössä järjestöjen kanssa.

Kaupunkisuunnittelussa tulee huomioida kohtaamispaikat ja eri ikäisten luonnollinen elämän nivoutuminen yhteen. Bussilippujen hinnat, esteelisyys tai lumen aurauksen puute eivät saa sulkea ikäihmisiä koteihinsa.

Sote-uudistus pahentaa tilannetta

Sote-ehdotuksen malli vähentäisi laadunvalvontaa ja vaatisi säästöjä - se ei tule toimimaan, vaan uudistus on pohdittava uusiksi ensisijaisena ikäihmisten hyvinvointi, ei veroparatiisiyhtiöiden.

Asumiseen vaihtoehtoja

Hoidon ja ympäristön tulisi olla kodinomaista ja perustua normaaliin elämään. Myös yhteisöllinen asuminen, erilaine tuettu asuminen ja ikäihmisten omat asumisprojektit ovat tärkeitä vaihtoehtoja. 

Riittävä tuki kotona

Kotihoidon resurssit ovat useissa kunnissa riittämättömät. Kun Hollanissa on todettu, että kiireetön ja riittävä kotipalvleu vähentää merkittävästi tarvetta kalliimmille lääkäripalveluille. Siksi tulostavoitteet kotopalveluista nostivat kokonaiskuluja.

Pidetään toisistamme huolta

Ikäihmisten oma kokemus ja osaaminen on otettava palveluiden, yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen. Osallisuus ja osallistumismahdollisuus oman ympäristönsä rakentamiseen ja vaalimiseen tulee säilyä läpi elämän.

Toivon, että me jotka voimme pitää vielä itsestämme huolta, katsomme että heistä jotka hoivaa ja apua tarvitsevat, kukaan ei kärsi puutetta tai jää ilman apua. Tärkeää on myös tehdä ilmoitus jos epäilee ikäihmisten oloissa tai hoivapalveluissa puutteita.

Pidetään ikäihmisistä huolta, ja huolehditaan että kaikilla on kaikki hyvin. Tämän voimme tehdä jo tänään.

***

Linkkejä: 

Olen tehnyt useita aloitteita ja valtuustokysymyksiä Vantaalla hoivakoteihin, ikäihmisten yhteisöasumiseen sekä kotihoitoon liittyen. Sekä kotihoidossa, omaishoitajien jaksamisessa että hoiva-asumisessa ja kuntoutuksessa on monia puutteita, joiden korjamainen olisi paitsi inhimillistä niin myös järkevää taloudellisestikin.

Avainsant: 

Ikäihmiset, hoivakoti, hoidon riittävyys, henkilöstömitoitus, vanhuus, vanhukset

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.