24.11.2018

Tulevaisuuden liikennejärjestelyt ja maankäyttö - kaupunginhallituksessa MAL-lausunto ja maakuntakaava

Maanantain kaupunginhallituksessa Vantaa antaa lausunnon MAL-suunnitelmaan, Uudenmaan maakuntakaavaan ja listalla on myös hallintosäännön muutos.

MAL-lausunto

Vantaan lausuntoehdotus on melko myötäkarvainen. Suunnitelmassa on erittäin paljon hyvää, mutta parannettavaakin löytyy.

Liikenteen päästövähennystavoite 50% on

 • Aivan vaatimaton ilmastonmuutoksen tarvittavaan hillintään nähden 
 • Vaatimaton siihen että tämä Suomen 50% päästävähennystavoite on minimi, ja perustuu jo nyt vanhentuneisiin tavoitteisiin
 • Ei toteuta Vantaan (ja Espoon, Helsingin jne) hiilineutraaliustavoitteita.
 • Pääosa Suomen liikenteen päästövähenyksestä on mahdollista toteuttaa pääkaupunkisedulla, ei Pelkosenniemellä, sillä täällä on mahdollisuus järjestää joukkoliikennettä. Siksi Pääkaupunkiseudun tavoitteen tuilisi olla suurempi kuin vaikkapa Kainuussa.
 • HSL:ssä vihreät äänestyttivät tavoitteen nostamisen 50:%:sta 60%:iin ja hävisivät niukasti.

Kun HSL:n valmistelussa selvisi että tätäkään tavoitetta ei kuntien ehdottamilla hankkeilla saavuteta (eihän hankkeita sillä silmällä tehtykään), ehdotusta viilattiin paremmaksi mutta eniten vain sähköautojen osuutta nostettiin. Ilman että siihen on mitään reaalisia keinoja sen enempää. Sähköautoilua pitää sinnikkäästi edistää mm. toisenlaisella verouudistuksella kuin nykyinen ehdotus (joka laskee suuripäästöisten autojen veroa), mutta näillä näppylöillä osuuden noin jyrkkä nosto on epärealistinen.

Tämän vuoksi

 • Tarvitaan kustannustehokkaita enemmän pieniä hankkeita jotka vähentävät autolua (pyöräily, parkit jne), 
 • Parannetaan joukkoliikenteen osuutta nostamalla enemmän palvelutasoa.
 • Erityisesti pääkaupunkiseudun poikittalsliikennettä on parannettava.
 • Lisätään ensimmäiseen koriin raide- ja joukoliikennehankeita (kuten vaikkapa Kerava-Nikkilä -rata, joka on suorastaan halpa). 
 • Kuntien tulisi miettiä enemmän kestävää liikkumista edistäviä hankkeita lisää suhteessa autoilua edistäviin hankkeisiin.
 • Ratikkasuunnitelmat tulisi tehdä kokonaisuutena, jolloin niistä tulisi toimiva verkko, nyt yksittäiset kunnat ajavat omia sirpalemaisia hankkeitaan. 
 • Ratikan nopeuden tulisi olla kilpailukykyinen autoilun kanssa, ei vain kävelyn ja pyöräilyn.
 • Riittävän nopea raideverkko myös mahdollistaisi halvan ratikkaraiteen (halvempi kuin juna tai metro) rakentamisen ympäryskuntiin, kuten Klaukkalaan, Sipooseen jne. Nykysuunnitelmassa Espoon ja Vantaan suunnitelmat raiteet ovat siihen liian hitaita jolloin matka-aika tulisi liian pitkäksi.
 • Tämän lisäksi voisi miettiä voiko tulevaa rakentamista keskittää vielä paremmin hyvien juokkoliikenneyhteyksien varrelle. Tätä jo korjattiin.

HSL:ssä vihreät äänestyttivät MAL-suunnitelman liikenteen päästövähennystavoitteen nostamista 50%:sta 60%:iin, mutta hävisivät niukasti.

On myös riski että suunnitellut tietullit tulevat tarvittavaa hitaammin koska niiden tulee saavuttaa poliittinen hyväksyntä. Tietulleissa on myös haasteita: joukkoliikenteen on tarjottava vaihtoehto autoilulle, jotta niistä ei tule pelkkää rahastusta.

Muut asiat

Muina asioina kaupunginhallituksen listalla on hallintosäännön uudistus jossa pitää pitää huolta että kaavamuutksia ei valu pois demokraattisesta päätöksenteosta pois, sekä Uudenmaan maakuntakaava, jossa MAL-teemojen lisäksi haasteena on mm. 
- Vantaa torppaa Tallinnatunnelin 
- Kehä IV
- Viheryhteyksien säilyminen ja arvokkaiden luontoalueiden säilyttäminen

Kuulen mielelläni ajatuksia näistä tai muista asioista.

 

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
26.11.2018 17:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Perusopetuksen lisäopetukseen opiskelijaksi ottamisen perusteet ja opiskelijamäärä vuodesta 2019 alkaen / EL-H1 kpl
4Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
5Kaupunginvaltuuston 12.11.2018 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/RV-
6Eron myöntäminen Päivi Laaksolle teknisen lautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
7Eron myöntäminen Maarit Raja-Aholle kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajan sekä rakennuslupajaoston varajäsenen tehtävistä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
8Eron myöntäminen Piia Kurjelle sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsenen tehtävistä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
9Eron myöntäminen Jan Edelmannille sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
10Eron myöntäminen Sami Kanervalle opetuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
11Eron myöntäminen Helen Josefssonille opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
12Eron myöntäminen Tiia Karpinille opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
13Eron myöntäminen Terhi Sakaralle opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
14Eron myöntäminen Siri Ahokkaalle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
15Eron myöntäminen Jenni Chenille tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
16Johannes Niemisen luottamustehtävän päättyminen ja yleiskaavatoimikunnan jäsenen täydennysvaalin toimittaminen / RV-
17Määrärahamuutokset vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan (kvalt) / RV-
18Vantaan kaupungin hallintosäännön päivittäminen (kvalt) / RV2 kpl
19Sopimus Kaupunkiakatemia-yhteistyöstä vuosina 2019–2023 / RV1 kpl
20Kaunialaa koskevan perussopimuksen muuttaminen / RV1 kpl
21Kaupunginhallituksen opintomatka 13.-15.1.2019 / RV-
22Oikaisuvaatimuksen vastine vahingonkorvausta koskevaan asiamiehen päätökseen § 102 / 2018 / ML-
23Vantaan Moottorirata Oy:n purkaminen ja ylimääräinen yhtiökokous 7.12.2018 / ML-
24Suun terveydenhuollon instrumenttien ja pienlaitteiden hankinnan valtuuttaminen Helsingin kaupungille / ML-
25Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelma / JTS-
26Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta (kvalt) / HP2 kpl
27Lausunto Helsingin seudun liikenteelle (HSL) MAL2019 - suunnitelmaluonnoksesta sekä sen vaikutusten arviointiselostuksesta / HP4 kpl
28Lausuntojen antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 100400 ja tonttijaosta, 10. Linnainen / Linnaisten omakotialueen laajennus, tehdyistä valituksista /HP4 kpl
29Vastaus Chau Nguyen ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin harkittava maan vuokraamista entistä enemmän (kvalt) / HP1 kpl
30Vastaus Tarja Eklundin ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen koskien Tikkurilan uuteen toimistotaloon suunniteltavia kulttuurin ja järjestöjen käyttöön soveltuvia tiloja (kvalt) / HP1 kpl

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
24.11.2018

Tulevaisuuden liikennejärjestelyt ja maankäyttö - kaupunginhallituksessa MAL-lausunto ja maakuntakaava

Maanantain kaupunginhallituksessa Vantaa antaa lausunnon MAL-suunnitelmaan, Uudenmaan maakuntakaavaan ja listalla on myös hallintosäännön muutos.

MAL-lausunto

Vantaan lausuntoehdotus on melko myötäkarvainen. Suunnitelmassa on erittäin paljon hyvää, mutta parannettavaakin löytyy.

Liikenteen päästövähennystavoite 50% on

 • Aivan vaatimaton ilmastonmuutoksen tarvittavaan hillintään nähden 
 • Vaatimaton siihen että tämä Suomen 50% päästävähennystavoite on minimi, ja perustuu jo nyt vanhentuneisiin tavoitteisiin
 • Ei toteuta Vantaan (ja Espoon, Helsingin jne) hiilineutraaliustavoitteita.
 • Pääosa Suomen liikenteen päästövähenyksestä on mahdollista toteuttaa pääkaupunkisedulla, ei Pelkosenniemellä, sillä täällä on mahdollisuus järjestää joukkoliikennettä. Siksi Pääkaupunkiseudun tavoitteen tuilisi olla suurempi kuin vaikkapa Kainuussa.
 • HSL:ssä vihreät äänestyttivät tavoitteen nostamisen 50:%:sta 60%:iin ja hävisivät niukasti.

Kun HSL:n valmistelussa selvisi että tätäkään tavoitetta ei kuntien ehdottamilla hankkeilla saavuteta (eihän hankkeita sillä silmällä tehtykään), ehdotusta viilattiin paremmaksi mutta eniten vain sähköautojen osuutta nostettiin. Ilman että siihen on mitään reaalisia keinoja sen enempää. Sähköautoilua pitää sinnikkäästi edistää mm. toisenlaisella verouudistuksella kuin nykyinen ehdotus (joka laskee suuripäästöisten autojen veroa), mutta näillä näppylöillä osuuden noin jyrkkä nosto on epärealistinen.

Tämän vuoksi

 • Tarvitaan kustannustehokkaita enemmän pieniä hankkeita jotka vähentävät autolua (pyöräily, parkit jne), 
 • Parannetaan joukkoliikenteen osuutta nostamalla enemmän palvelutasoa.
 • Erityisesti pääkaupunkiseudun poikittalsliikennettä on parannettava.
 • Lisätään ensimmäiseen koriin raide- ja joukoliikennehankeita (kuten vaikkapa Kerava-Nikkilä -rata, joka on suorastaan halpa). 
 • Kuntien tulisi miettiä enemmän kestävää liikkumista edistäviä hankkeita lisää suhteessa autoilua edistäviin hankkeisiin.
 • Ratikkasuunnitelmat tulisi tehdä kokonaisuutena, jolloin niistä tulisi toimiva verkko, nyt yksittäiset kunnat ajavat omia sirpalemaisia hankkeitaan. 
 • Ratikan nopeuden tulisi olla kilpailukykyinen autoilun kanssa, ei vain kävelyn ja pyöräilyn.
 • Riittävän nopea raideverkko myös mahdollistaisi halvan ratikkaraiteen (halvempi kuin juna tai metro) rakentamisen ympäryskuntiin, kuten Klaukkalaan, Sipooseen jne. Nykysuunnitelmassa Espoon ja Vantaan suunnitelmat raiteet ovat siihen liian hitaita jolloin matka-aika tulisi liian pitkäksi.
 • Tämän lisäksi voisi miettiä voiko tulevaa rakentamista keskittää vielä paremmin hyvien juokkoliikenneyhteyksien varrelle. Tätä jo korjattiin.

HSL:ssä vihreät äänestyttivät MAL-suunnitelman liikenteen päästövähennystavoitteen nostamista 50%:sta 60%:iin, mutta hävisivät niukasti.

On myös riski että suunnitellut tietullit tulevat tarvittavaa hitaammin koska niiden tulee saavuttaa poliittinen hyväksyntä. Tietulleissa on myös haasteita: joukkoliikenteen on tarjottava vaihtoehto autoilulle, jotta niistä ei tule pelkkää rahastusta.

Muut asiat

Muina asioina kaupunginhallituksen listalla on hallintosäännön uudistus jossa pitää pitää huolta että kaavamuutksia ei valu pois demokraattisesta päätöksenteosta pois, sekä Uudenmaan maakuntakaava, jossa MAL-teemojen lisäksi haasteena on mm. 
- Vantaa torppaa Tallinnatunnelin 
- Kehä IV
- Viheryhteyksien säilyminen ja arvokkaiden luontoalueiden säilyttäminen

Kuulen mielelläni ajatuksia näistä tai muista asioista.

 

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
26.11.2018 17:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Perusopetuksen lisäopetukseen opiskelijaksi ottamisen perusteet ja opiskelijamäärä vuodesta 2019 alkaen / EL-H1 kpl
4Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
5Kaupunginvaltuuston 12.11.2018 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/RV-
6Eron myöntäminen Päivi Laaksolle teknisen lautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
7Eron myöntäminen Maarit Raja-Aholle kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajan sekä rakennuslupajaoston varajäsenen tehtävistä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
8Eron myöntäminen Piia Kurjelle sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsenen tehtävistä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
9Eron myöntäminen Jan Edelmannille sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
10Eron myöntäminen Sami Kanervalle opetuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
11Eron myöntäminen Helen Josefssonille opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
12Eron myöntäminen Tiia Karpinille opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
13Eron myöntäminen Terhi Sakaralle opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
14Eron myöntäminen Siri Ahokkaalle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
15Eron myöntäminen Jenni Chenille tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / RV-
16Johannes Niemisen luottamustehtävän päättyminen ja yleiskaavatoimikunnan jäsenen täydennysvaalin toimittaminen / RV-
17Määrärahamuutokset vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan (kvalt) / RV-
18Vantaan kaupungin hallintosäännön päivittäminen (kvalt) / RV2 kpl
19Sopimus Kaupunkiakatemia-yhteistyöstä vuosina 2019–2023 / RV1 kpl
20Kaunialaa koskevan perussopimuksen muuttaminen / RV1 kpl
21Kaupunginhallituksen opintomatka 13.-15.1.2019 / RV-
22Oikaisuvaatimuksen vastine vahingonkorvausta koskevaan asiamiehen päätökseen § 102 / 2018 / ML-
23Vantaan Moottorirata Oy:n purkaminen ja ylimääräinen yhtiökokous 7.12.2018 / ML-
24Suun terveydenhuollon instrumenttien ja pienlaitteiden hankinnan valtuuttaminen Helsingin kaupungille / ML-
25Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelma / JTS-
26Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta (kvalt) / HP2 kpl
27Lausunto Helsingin seudun liikenteelle (HSL) MAL2019 - suunnitelmaluonnoksesta sekä sen vaikutusten arviointiselostuksesta / HP4 kpl
28Lausuntojen antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 100400 ja tonttijaosta, 10. Linnainen / Linnaisten omakotialueen laajennus, tehdyistä valituksista /HP4 kpl
29Vastaus Chau Nguyen ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen kaupungin harkittava maan vuokraamista entistä enemmän (kvalt) / HP1 kpl
30Vastaus Tarja Eklundin ja 14 muun valtuutetun aloitteeseen koskien Tikkurilan uuteen toimistotaloon suunniteltavia kulttuurin ja järjestöjen käyttöön soveltuvia tiloja (kvalt) / HP1 kpl

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.