8.11.2018

Kaupunginhallituksessa ratikan linjaus Tikkurilassa

Ratikan suunnittelutyö välille Mellunkylä-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis alkoi jo keväällä 2018 ja jatkuu syksyyn 2019 asti. Ratikan reitin pituudeksi on suunniteltu noin 20 kilometriä ja sen on määrä kuljettaa jopa 80 000 matkustajaa vuorokaudessa. Rakennustyöt alkavat aikaisintaan 2025, jolloin ensimmäiset matkustajat pääsisivät ratikan kyytiin 2030-luvun alussa.

Tikkurilan linjauksen osalta on tutkittu neljää eri vaihtoehtoa, joista kaupunginhallitukselle esitetään vaihtoehtoa (VE 3 Dixi), joka alittaisi pääradan ja Dixin kauppakeskuksen uudessa tunnelissa. Betonitunneli jatkuisi Ratakujan alitse ja Tikkuparkin sivuitse alittaen Kirjastopuiston ja nousisi ylös maanpinnalle vasta Kielotien kohdalla. Vaihtoehtoa on pidetty ennakkoon toimivuuden ja mukavuuden kannalta parhaana, sillä Tikkurilan asema toimisi kätevänä vaihtopysäkkinä junalla matkustaville.

Kun tuhannet ihmiset vaihtavat liikenevälineestä toiseen, käyttöliittymä on äärimmäisen tärkeä. Ensimmäiset suunnitelmat olisivat kierrätäneet ratikan kauempaa, jok a olisi hidastanut oaits vaihtoa, niin myös matka-aikaa koko radalla. Jokainen minuutti lisää liikennöintikustannuksia.

Yleissuunnitelmassa suositellun linjauksen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 62 miljoonaa euroa, ja summa perustuu muun muassa Raide-Jokerista ja Tampereen raitiotiestä saatuihin tietoihin. Tunnelin kustannuksia on kuitenkin vaikea tietää tarkkaan. Tästä syystä varavaihtoehdoksi esitetään nykyisen yleiskaavan mukaista reittiä (VE 0), joka alittaisi pääradan Valkoisenlähteentien katualueella. Selvitysten mukaan se olisi kuitenkin pikaraitiotieksi hidas, eikä edistäisi parhaimmalla tavalla kulkua Itä- ja Keski-Vantaan välillä.

Raititoien nopeuttaminen myös muilla osuuksilla on tärkeää, jotta se kilpailisi matka-ajassa autoilun ei vain kävelyn tai pyöräilyn kanssa. Ilmastotavoitteita ei saavuteta jollei nopeudeltaan kilpailukykyistä joukkiliikennettä järjestetä. Erityisen kipeä asia on poikittaisliikenteessä, jonka ruuhkautumiskehitys on kestämätön.

Erityiseksi ongelmaksi poikittaisen joukkoliikenteen puutteet muodostuvat kun tietullisuunnitelmat toteutuvat: Vantaa jaetaan sektoreihin, joiden rajojen ylittäminen maksaa. Jotta tästä ei tulisi pelkkää rahastusta, tulee olla myös riittävän nopea joukkoliikennevaihtoehto.

Taustatietoa:

 • Raitiolinjan pituus noin 20 kilometriä
 • Keskimääräinen pysäkkiväli 800 metriä (eli puolivälistä 400m)
 • Maksiminopeus 70 km/h
 • Keskinopeus 24 km/h (todennäköisesti hitaampi)
 • Vuoroväli 7,5 – 10 minuuttia (hiljaiset tunnit 20min)
 • Liikennöintiaika 04:00-01:00
 • Matkustajakapasiteetti /vaunu 150 matkustajaa (bussilla 71 matkustajaa)
 • Ennustettu matkustajamäärä noin 80 000 matkustajaa / vuorokausi

Vantaalla varaudutaan tämän lisäksi myös muihin raitioteihin. Yleiskaavan yhteydessä tutkitaan esimerkiksi raitiotieyhteyttä Jumbolta Tammiston läpi kohti Helsinkiä, sekä Pakkalasta länteen kohti Myyrmäkeä suuntautuvaa linjaa. Myös nykyisen runkolinjan 560 raideyhteydeksi muuttamiseen varaudutaan.

Espoon ja Helsingin alueella on vielä enemmän raitiotiehankkeita. Nämä tulisi suunnitella kokonaiseksi verkoksi, joka tarjoaa hyvän vaihtoehdon liikkumiselle. Esimerkiksi Kalajärven raide olisi halvempi vetää Myyrmäen asemalle, ja Myyrmäen ja Leppävaaran välinen yhteys uupuu kokonaan. Järkevä kokonaisuus arjen liikkumiseen on tärkeä houkuteltaessa Itämeren alueella elinkeinoelämän ja asukkaiden sijoittumisessa. 

Riittävän nopea raitiotie myös mahdollistaa raitiotieverkon laajentamisen Sipooseen, Klaukkalaan tai muualle ympäryskuntiin ilman että kokonaismatka-aika käy kohtuuttomaksi.

Vantaan ratikan suunnittelu on osa käynnissä olevaa Vantaan yleiskaava 2020 -työtä.

Kaksi uutta päiväkotia 

 Kielotien päiväkodin hankesuunnitelman (asia 7) ja Länsimäen päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen (asia 8). 

Kuohukuja / Myyrmäki kaavamuutos

Myyrmäen asemakaavamuutos asuinrakentamisesta ja liiketilan rakentamisesta Kuohukujan ostoskeskuksen tilalle (asia 25). Kuohukujan ostoskeskus on monissa selvityksissä todettu kulttuurihistorialliselta arvoltaan erittäin merkittäväksi, mutta se on huonokuntoinen ja siksi osin tyhjillään.

Koko esityslista

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.


Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
12.11.2018 11:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi-
5Vantaan kaupungin hallintosäännön päivittäminen (kvalt) / RV2 kpl
6Vantaan kaupungin liittyminen Congress Network Finland ry:n jäseneksi / RV-
7Kielotien päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen / RV1 kpl
8Länsimäen päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen / RV1 kpl
9Vantaan 4. luokkien itsenäisyysjuhlan järjestäminen Energia Areenalla 5.12.2018 / RV-
10Vastaus Jussi Särkelän ja 29 muun valtuutetun aloitteeseen sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävistä (kvalt) / JN1 kpl
11Vuoden 2018 Vantaan kulttuuripalkinnot / EL-H1 kpl
12Allekirjoitettuja kauppakirjoja, luovutuskirjoja, vaihtokirja, maanvuokrasopimuksia, maankäyttösopimuksia, rakennuksen kauppakirja ja Kaivokselan toteuttamissopimuksen muutos / HP-
13Vastaus Antero Eerolan ja 30 muun valtuutetun aloitteeseen juomaveden järjestämisestä vesijohdon ulkopuolella oleville alueille (kvalt) / HP2 kpl
14Vastaus Jussi Saramon ja 43 muun valtuutetun aloitteeseen patikointireitin merkitsemiseksi (kvalt) / HP1 kpl
15Vastaus Ulla Kaukolan ja 20 muun valtuustoaloitteeseen hajusteettomasta Vantaasta (kvalt) / HP1 kpl
16Vantaan kaupungin lausunto pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten tarkistamiseksi / HP3 kpl
17Etuosto-oikeuden käyttäminen 9.10.2018 vahvistetussa kiinteistökaupassa / Tila 92-410-11-6 Metsänrinne / HP2 kpl
18Vantaan ratikan tavoitteisto ja linjaus Tikkurilan keskustassa / HP2 kpl
19Muutos esisopimuksen perusteella tehtävään lopulliseen kauppaan / Asemakaavamuutos nro 002254, 61 Tikkurila / HP3 kpl
20Asemakaavamuutosluonnos (selvitys) nro 052500, 52 Veromies / AUB-alue / HP2 kpl
21Yhteistyösopimus/ Kiinteistö Oy Vantaan Aviator Trade Park/ asemakaavan muutosluonnos nro 052500, osa AUB-asemakaavamuutosaluetta / HP2 kpl
22Asemakaavan muutos 002337, 17 Martinlaakso / Vihertie 44 - 46 (kvalt) / HP1 kpl
23Asemakaavan muutos 002336 ja tonttijako, 23 Kivistö /Kivistön kirkon korttelit (kvalt) / HP3 kpl
24Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Vantaan Seurakuntayhtymä / Asemakaavan muutos 002336 / HP6 kpl
25Asemakaavan muutos 002364 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki/ Kuohukuja 1-3 / HP1 kpl
26Maankäyttösopimus / A.Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen vaihdosta / Kiinteistö Oy Myyrinmäki / Asemakaavan muutos 002364 / HP3 kpl
27Asemakaavan muutos 002332 sekä tonttijako, 68 Koivuhaka / Tikkurilantie 88 / HP1 kpl
28Maankäyttösopimus / Veikko ja Greta Sulinin perikunta / Asemakaavan muutos nro 002332, 68 Koivuhaka / HP2 kpl
29Asemakaavan muutos 002399 sekä tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Laajaniitynkuja 5 / HP1 kpl
30Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Kiinteistö Oy M2-Kodit / Asemakaavamuutos 002399 / HP2 kpl

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
8.11.2018

Kaupunginhallituksessa ratikan linjaus Tikkurilassa

Ratikan suunnittelutyö välille Mellunkylä-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis alkoi jo keväällä 2018 ja jatkuu syksyyn 2019 asti. Ratikan reitin pituudeksi on suunniteltu noin 20 kilometriä ja sen on määrä kuljettaa jopa 80 000 matkustajaa vuorokaudessa. Rakennustyöt alkavat aikaisintaan 2025, jolloin ensimmäiset matkustajat pääsisivät ratikan kyytiin 2030-luvun alussa.

Tikkurilan linjauksen osalta on tutkittu neljää eri vaihtoehtoa, joista kaupunginhallitukselle esitetään vaihtoehtoa (VE 3 Dixi), joka alittaisi pääradan ja Dixin kauppakeskuksen uudessa tunnelissa. Betonitunneli jatkuisi Ratakujan alitse ja Tikkuparkin sivuitse alittaen Kirjastopuiston ja nousisi ylös maanpinnalle vasta Kielotien kohdalla. Vaihtoehtoa on pidetty ennakkoon toimivuuden ja mukavuuden kannalta parhaana, sillä Tikkurilan asema toimisi kätevänä vaihtopysäkkinä junalla matkustaville.

Kun tuhannet ihmiset vaihtavat liikenevälineestä toiseen, käyttöliittymä on äärimmäisen tärkeä. Ensimmäiset suunnitelmat olisivat kierrätäneet ratikan kauempaa, jok a olisi hidastanut oaits vaihtoa, niin myös matka-aikaa koko radalla. Jokainen minuutti lisää liikennöintikustannuksia.

Yleissuunnitelmassa suositellun linjauksen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 62 miljoonaa euroa, ja summa perustuu muun muassa Raide-Jokerista ja Tampereen raitiotiestä saatuihin tietoihin. Tunnelin kustannuksia on kuitenkin vaikea tietää tarkkaan. Tästä syystä varavaihtoehdoksi esitetään nykyisen yleiskaavan mukaista reittiä (VE 0), joka alittaisi pääradan Valkoisenlähteentien katualueella. Selvitysten mukaan se olisi kuitenkin pikaraitiotieksi hidas, eikä edistäisi parhaimmalla tavalla kulkua Itä- ja Keski-Vantaan välillä.

Raititoien nopeuttaminen myös muilla osuuksilla on tärkeää, jotta se kilpailisi matka-ajassa autoilun ei vain kävelyn tai pyöräilyn kanssa. Ilmastotavoitteita ei saavuteta jollei nopeudeltaan kilpailukykyistä joukkiliikennettä järjestetä. Erityisen kipeä asia on poikittaisliikenteessä, jonka ruuhkautumiskehitys on kestämätön.

Erityiseksi ongelmaksi poikittaisen joukkoliikenteen puutteet muodostuvat kun tietullisuunnitelmat toteutuvat: Vantaa jaetaan sektoreihin, joiden rajojen ylittäminen maksaa. Jotta tästä ei tulisi pelkkää rahastusta, tulee olla myös riittävän nopea joukkoliikennevaihtoehto.

Taustatietoa:

 • Raitiolinjan pituus noin 20 kilometriä
 • Keskimääräinen pysäkkiväli 800 metriä (eli puolivälistä 400m)
 • Maksiminopeus 70 km/h
 • Keskinopeus 24 km/h (todennäköisesti hitaampi)
 • Vuoroväli 7,5 – 10 minuuttia (hiljaiset tunnit 20min)
 • Liikennöintiaika 04:00-01:00
 • Matkustajakapasiteetti /vaunu 150 matkustajaa (bussilla 71 matkustajaa)
 • Ennustettu matkustajamäärä noin 80 000 matkustajaa / vuorokausi

Vantaalla varaudutaan tämän lisäksi myös muihin raitioteihin. Yleiskaavan yhteydessä tutkitaan esimerkiksi raitiotieyhteyttä Jumbolta Tammiston läpi kohti Helsinkiä, sekä Pakkalasta länteen kohti Myyrmäkeä suuntautuvaa linjaa. Myös nykyisen runkolinjan 560 raideyhteydeksi muuttamiseen varaudutaan.

Espoon ja Helsingin alueella on vielä enemmän raitiotiehankkeita. Nämä tulisi suunnitella kokonaiseksi verkoksi, joka tarjoaa hyvän vaihtoehdon liikkumiselle. Esimerkiksi Kalajärven raide olisi halvempi vetää Myyrmäen asemalle, ja Myyrmäen ja Leppävaaran välinen yhteys uupuu kokonaan. Järkevä kokonaisuus arjen liikkumiseen on tärkeä houkuteltaessa Itämeren alueella elinkeinoelämän ja asukkaiden sijoittumisessa. 

Riittävän nopea raitiotie myös mahdollistaa raitiotieverkon laajentamisen Sipooseen, Klaukkalaan tai muualle ympäryskuntiin ilman että kokonaismatka-aika käy kohtuuttomaksi.

Vantaan ratikan suunnittelu on osa käynnissä olevaa Vantaan yleiskaava 2020 -työtä.

Kaksi uutta päiväkotia 

 Kielotien päiväkodin hankesuunnitelman (asia 7) ja Länsimäen päiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen (asia 8). 

Kuohukuja / Myyrmäki kaavamuutos

Myyrmäen asemakaavamuutos asuinrakentamisesta ja liiketilan rakentamisesta Kuohukujan ostoskeskuksen tilalle (asia 25). Kuohukujan ostoskeskus on monissa selvityksissä todettu kulttuurihistorialliselta arvoltaan erittäin merkittäväksi, mutta se on huonokuntoinen ja siksi osin tyhjillään.

Koko esityslista

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.


Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
12.11.2018 11:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi-
5Vantaan kaupungin hallintosäännön päivittäminen (kvalt) / RV2 kpl
6Vantaan kaupungin liittyminen Congress Network Finland ry:n jäseneksi / RV-
7Kielotien päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen / RV1 kpl
8Länsimäen päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen / RV1 kpl
9Vantaan 4. luokkien itsenäisyysjuhlan järjestäminen Energia Areenalla 5.12.2018 / RV-
10Vastaus Jussi Särkelän ja 29 muun valtuutetun aloitteeseen sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävistä (kvalt) / JN1 kpl
11Vuoden 2018 Vantaan kulttuuripalkinnot / EL-H1 kpl
12Allekirjoitettuja kauppakirjoja, luovutuskirjoja, vaihtokirja, maanvuokrasopimuksia, maankäyttösopimuksia, rakennuksen kauppakirja ja Kaivokselan toteuttamissopimuksen muutos / HP-
13Vastaus Antero Eerolan ja 30 muun valtuutetun aloitteeseen juomaveden järjestämisestä vesijohdon ulkopuolella oleville alueille (kvalt) / HP2 kpl
14Vastaus Jussi Saramon ja 43 muun valtuutetun aloitteeseen patikointireitin merkitsemiseksi (kvalt) / HP1 kpl
15Vastaus Ulla Kaukolan ja 20 muun valtuustoaloitteeseen hajusteettomasta Vantaasta (kvalt) / HP1 kpl
16Vantaan kaupungin lausunto pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten tarkistamiseksi / HP3 kpl
17Etuosto-oikeuden käyttäminen 9.10.2018 vahvistetussa kiinteistökaupassa / Tila 92-410-11-6 Metsänrinne / HP2 kpl
18Vantaan ratikan tavoitteisto ja linjaus Tikkurilan keskustassa / HP2 kpl
19Muutos esisopimuksen perusteella tehtävään lopulliseen kauppaan / Asemakaavamuutos nro 002254, 61 Tikkurila / HP3 kpl
20Asemakaavamuutosluonnos (selvitys) nro 052500, 52 Veromies / AUB-alue / HP2 kpl
21Yhteistyösopimus/ Kiinteistö Oy Vantaan Aviator Trade Park/ asemakaavan muutosluonnos nro 052500, osa AUB-asemakaavamuutosaluetta / HP2 kpl
22Asemakaavan muutos 002337, 17 Martinlaakso / Vihertie 44 - 46 (kvalt) / HP1 kpl
23Asemakaavan muutos 002336 ja tonttijako, 23 Kivistö /Kivistön kirkon korttelit (kvalt) / HP3 kpl
24Maankäyttösopimus/ A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Vantaan Seurakuntayhtymä / Asemakaavan muutos 002336 / HP6 kpl
25Asemakaavan muutos 002364 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki/ Kuohukuja 1-3 / HP1 kpl
26Maankäyttösopimus / A.Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalojen vaihdosta / Kiinteistö Oy Myyrinmäki / Asemakaavan muutos 002364 / HP3 kpl
27Asemakaavan muutos 002332 sekä tonttijako, 68 Koivuhaka / Tikkurilantie 88 / HP1 kpl
28Maankäyttösopimus / Veikko ja Greta Sulinin perikunta / Asemakaavan muutos nro 002332, 68 Koivuhaka / HP2 kpl
29Asemakaavan muutos 002399 sekä tonttijaon muutos, 17 Martinlaakso / Laajaniitynkuja 5 / HP1 kpl
30Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Kiinteistö Oy M2-Kodit / Asemakaavamuutos 002399 / HP2 kpl

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.