31.8.2018

Yleisjaostossa tytäryhtiöiden tavoitteet ja VAV-asuntojen pilkkominen

Maanantaina yleisjaosto hyväksyy avustuksia (mm. Myyrmäkiliike, Nicehearts) sekä päättää tavoitteista jotka ohjaavat tytäryhtiöiden toimintaa.

Tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet ohjaavat yhtiöiden toimintaa. Vaikka kaupunki omistaisi sataprosenttisesti yhtiön, yhtiön asioita ei juuri käsitellä kaupungin luottamusmiesorganisaatioissa. Hallitus on usein aika itsenäinen.

Avoimuudessa on parannettavaa. Osakeyhtiölainsäädäntö sinänsä ei estä esimerkiksi avoimuutta, mutta käytännössä sihen voidaan vedota silloin kun luottamushenkilöiden halu ohjata yhtiöitä ei saa kannatusta virkamiehiltä. Yhtiöiden esityslistat ja pöytäkirjat ovat usein salaisia, vaikka mikään ei estäisi niiden julkisuutta silloin kun kyse ei ole kilpailuasioista.

Hiilijalanjälkeä ei lasketa useimmissa kaupunginyhtiöissä, vaikka resurssiviisaus tulee jalkauttaa kaikkialle. Pelkkä energiatehokkuus ei riitä, vaan se voi ohjata ilmaston kannalta huonompaan suuntaan suosimalla betonirakentamista tai lyhentämällä rakennusten elinkaarta. Resurssiviisauteen tulee luoda tavoitteet kaikille kaupungin yhtiöille.

Myös sisäilmaa koskevat linjaukset tulisi huomioida kaupungin yhtiöissä, uten VAV asunnoissa ja VKT kiinteistöissä. Tämä koskee sekä ilmastoinnin parantamista kuin rakentamisen laatua.

Esimerkiksi VTK kiinteistöt rakentaa ja hallinnoi mm. kouluja ja päiväkoteja. Näissä on tavoitteena energiankulutuksen vähentäminen 0,5% vuosittain. Tässä voi tulla haasteita, jos tulevat oirekyselyt tuovat esiin ilmanvaihdon parantamisen tarpeen. Vantaalla ilmanvaihdossa on säästetty lyhytnäköisesti rahaa sulkemalla se öisin ja viikonloppuisin niin että pelkkä poisto on päällä. Tällöin korvausilmalle tulisi olla järjestetty suunniteltu reitti, mutta useimmissa ei ole, ja korvausilma revitään rakenteiden läpi niin että ne kostuvat ja kiinteistökanta menettää käyttöarvonsa. Ammattimainen energiansäästö taas lähtisi ilmastoinnin säätämisestä optimaaliseksi ja lämpötilan laskusta. Useimmiten pelkkä lämpökäyrien säätö tuo jo suuren säästön.

Kun solmitaan energiansäästösopimuksia kolmansion osapuolien kanssa, tulee vaatia energiansäästöä ammattimaisesti, eli tasataan lämpökäyrät ja ehkä päivitetään ilmastointia lämmön talteenotolla jne, mutta ei vain ja ainoastaan säädetä ilmastointia pienelle.
VTK:n tulee kiinnittää enemmän huomiota rakennusvalvontaan ja rakentamisen laatuun. Uudetkin koulut ovat olleet sisäilmaongelmaisia. 
Sisäilmaa koskevat linjaukset tulee koskea myös VAVia ja VTK:ta. Esimerkiksi kuivaketju10-malli tulee jalkauttaa sinnekin.
Tavoitteista huomio kiinnittyi myös Vantin jatkuvaan tehostamistavoitteeseen: jos tappiin saakka tehostetaan 2% vuodessa, alkaako jossain vaiheessa siivoaminen olla liian nopeaa. Siivousta tulisi lisätä jo sisäilmahaasteiden vuoksi. Myös henkilöstön hyvinvointiin (työtyytyväisyys, sairaspoissaolot) on syytä kiinnittää huomiota.

Muut asiat

Parkkiyhtiöt
 • Parkkiyhtiöiden hallituksissa vaihtuu eläköitymisen johdosta vantaan kaupungin virkamies, mikä aiheutti muutamia ylimääräisiä yhtiökokouksia.
VAV-asunnot
 • Vapaarahoitteiset asunnot vapautetaan yleishyödyllisyydestä ja erotellaan eri yhtiöihin. Palvelukodit oy:stä tulee palvelukiinteistöjen omistaja.
”Yleisjaosto antoi 8.12.2014 (§ 3) VAV Asunnot Oy:lle konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen toteuttaa yritysjärjestely, jossa siirretään yhtiön omistamat palvelutalokiinteistöt kokonaisuudessaan perustettavaan yleishyödylliseen tytäryhtiöön sekä arava- ja korkotukilainoitetut kiinteistöt toiseen perustettavaan yleishyödylliseen tytäryhtiöön ”VAV Ara-asunnot Oy:öön”. VAV Asunnot Oy, johon järjestelyssä jäävät vapaarahoitteiset kiinteistöt, vapautuisi yleishyödyllisyydestä. VAV Asunnot -konsernin kaikki palvelutalokiinteistöt varoineen ja velkoineen on siirretty suunnitellusti erilliseen tytäryhtiöön, jonka toiminimeksi järjestelyssä on tullut VAV Palvelukodit Oy.
VAV Asunnot Oy:n hallitus käsittelee ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista kokouksessaan 4.9.2018. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään liiketoimintasiirto, yhtiöjärjestyksen hyväksyminen ja hallituksen jäsenten valinta.”
-
Työterveys
 • Siirretään inhouse-yhtiöön sote-uudistuksen vuoksi.
Anturikeskuksen konkurssi
 • Kaupunki luopuu Anturikeskus Oy:n 282 436,00 euron vuokrasaatavista ja siirtää saatavat luottotappioihin.

VTK navigointi

 • Kysyn koskeehan sisäilmaan liittyvät linjavedot myös VTK-kiinteistöjen kiinteistöjä? Tärkeää olisi saada ilmanvaihto riittäväksi ja luopua pelkästä poistosta iltaisin ja viikonloppuisin.

Harmaan talouden torjunta

 • "Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus on lähettänyt yleisjaostolle 29.8.2018 päivätyn tarkastusraportin koskien harmaan talouden torjuntaa kaupunkikonsernissa rakennusurakoissa. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että kaupunkikonsernin rakennusurakoissa noudatetaan Vantaan harmaan talouden torjuntaohjetta ja että rakentamistoimintaan liittyvät urakkasopimukset ilmoitetaan verohallinnolle ohjeiden mukaisesti."

Tässä koko lista

 

Yleisjaosto: Yleisjaosto 6/3.9.2018
3.9.2018 13:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Yleisjaoston pöytäkirjan tarkastaminen-
3Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset 2018/Yleisjaosto 3.9.2018/IL-
4Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustustilitykset /Yleisjaosto 3.9.2018/IL-
5Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustuksien selvitykset 2017/IL1 kpl
6Ystävyysseurojen toiminta-avustuksien selvitykset 2017/IL-
7MYT 2017 / Merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien järjestöjen selvitykset/IL-
8Ennakkosuostumus Asunto Oy Vantaan Keltasafiirin järjestelylle/RV-
9Tikkuparkki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 6.9.2018/ML-
10Ratakujan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 6.9.2018/ML-
11VAV Asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous/ML3 kpl
12Vantaan Työterveys liikelaitoksen toiminnan järjestäminen/ML-
13Anturikeskus Oy:n selvitystilan päättäminen/ML-
14Navigoinnit 2018/ VTK Kiinteistöt Oy, 29.5.2018 /ML-
15Navigoinnit 2018/ VAV Asunnot Oy, 12.6.2018 /ML-
16Navigoinnit 2018/ Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, 6.6.2018/ML-
17Navigoinnit 2018/ Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy 20.6.2018 / ML-
18Kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet vuosille 2019-2022 /ML1 kpl
192018 tarkastus: Harmaan talouden torjunta kaupunkikonsernissa rakennusurakoissa/ML-
20Tiedoksi merkittävät konserniyhteisöjen kokoukset/yleisjaosto 3.9.2018/ML2 kpl

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
31.8.2018

Yleisjaostossa tytäryhtiöiden tavoitteet ja VAV-asuntojen pilkkominen

Maanantaina yleisjaosto hyväksyy avustuksia (mm. Myyrmäkiliike, Nicehearts) sekä päättää tavoitteista jotka ohjaavat tytäryhtiöiden toimintaa.

Tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet ohjaavat yhtiöiden toimintaa. Vaikka kaupunki omistaisi sataprosenttisesti yhtiön, yhtiön asioita ei juuri käsitellä kaupungin luottamusmiesorganisaatioissa. Hallitus on usein aika itsenäinen.

Avoimuudessa on parannettavaa. Osakeyhtiölainsäädäntö sinänsä ei estä esimerkiksi avoimuutta, mutta käytännössä sihen voidaan vedota silloin kun luottamushenkilöiden halu ohjata yhtiöitä ei saa kannatusta virkamiehiltä. Yhtiöiden esityslistat ja pöytäkirjat ovat usein salaisia, vaikka mikään ei estäisi niiden julkisuutta silloin kun kyse ei ole kilpailuasioista.

Hiilijalanjälkeä ei lasketa useimmissa kaupunginyhtiöissä, vaikka resurssiviisaus tulee jalkauttaa kaikkialle. Pelkkä energiatehokkuus ei riitä, vaan se voi ohjata ilmaston kannalta huonompaan suuntaan suosimalla betonirakentamista tai lyhentämällä rakennusten elinkaarta. Resurssiviisauteen tulee luoda tavoitteet kaikille kaupungin yhtiöille.

Myös sisäilmaa koskevat linjaukset tulisi huomioida kaupungin yhtiöissä, uten VAV asunnoissa ja VKT kiinteistöissä. Tämä koskee sekä ilmastoinnin parantamista kuin rakentamisen laatua.

Esimerkiksi VTK kiinteistöt rakentaa ja hallinnoi mm. kouluja ja päiväkoteja. Näissä on tavoitteena energiankulutuksen vähentäminen 0,5% vuosittain. Tässä voi tulla haasteita, jos tulevat oirekyselyt tuovat esiin ilmanvaihdon parantamisen tarpeen. Vantaalla ilmanvaihdossa on säästetty lyhytnäköisesti rahaa sulkemalla se öisin ja viikonloppuisin niin että pelkkä poisto on päällä. Tällöin korvausilmalle tulisi olla järjestetty suunniteltu reitti, mutta useimmissa ei ole, ja korvausilma revitään rakenteiden läpi niin että ne kostuvat ja kiinteistökanta menettää käyttöarvonsa. Ammattimainen energiansäästö taas lähtisi ilmastoinnin säätämisestä optimaaliseksi ja lämpötilan laskusta. Useimmiten pelkkä lämpökäyrien säätö tuo jo suuren säästön.

Kun solmitaan energiansäästösopimuksia kolmansion osapuolien kanssa, tulee vaatia energiansäästöä ammattimaisesti, eli tasataan lämpökäyrät ja ehkä päivitetään ilmastointia lämmön talteenotolla jne, mutta ei vain ja ainoastaan säädetä ilmastointia pienelle.
VTK:n tulee kiinnittää enemmän huomiota rakennusvalvontaan ja rakentamisen laatuun. Uudetkin koulut ovat olleet sisäilmaongelmaisia. 
Sisäilmaa koskevat linjaukset tulee koskea myös VAVia ja VTK:ta. Esimerkiksi kuivaketju10-malli tulee jalkauttaa sinnekin.
Tavoitteista huomio kiinnittyi myös Vantin jatkuvaan tehostamistavoitteeseen: jos tappiin saakka tehostetaan 2% vuodessa, alkaako jossain vaiheessa siivoaminen olla liian nopeaa. Siivousta tulisi lisätä jo sisäilmahaasteiden vuoksi. Myös henkilöstön hyvinvointiin (työtyytyväisyys, sairaspoissaolot) on syytä kiinnittää huomiota.

Muut asiat

Parkkiyhtiöt
 • Parkkiyhtiöiden hallituksissa vaihtuu eläköitymisen johdosta vantaan kaupungin virkamies, mikä aiheutti muutamia ylimääräisiä yhtiökokouksia.
VAV-asunnot
 • Vapaarahoitteiset asunnot vapautetaan yleishyödyllisyydestä ja erotellaan eri yhtiöihin. Palvelukodit oy:stä tulee palvelukiinteistöjen omistaja.
”Yleisjaosto antoi 8.12.2014 (§ 3) VAV Asunnot Oy:lle konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen toteuttaa yritysjärjestely, jossa siirretään yhtiön omistamat palvelutalokiinteistöt kokonaisuudessaan perustettavaan yleishyödylliseen tytäryhtiöön sekä arava- ja korkotukilainoitetut kiinteistöt toiseen perustettavaan yleishyödylliseen tytäryhtiöön ”VAV Ara-asunnot Oy:öön”. VAV Asunnot Oy, johon järjestelyssä jäävät vapaarahoitteiset kiinteistöt, vapautuisi yleishyödyllisyydestä. VAV Asunnot -konsernin kaikki palvelutalokiinteistöt varoineen ja velkoineen on siirretty suunnitellusti erilliseen tytäryhtiöön, jonka toiminimeksi järjestelyssä on tullut VAV Palvelukodit Oy.
VAV Asunnot Oy:n hallitus käsittelee ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista kokouksessaan 4.9.2018. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään liiketoimintasiirto, yhtiöjärjestyksen hyväksyminen ja hallituksen jäsenten valinta.”
-
Työterveys
 • Siirretään inhouse-yhtiöön sote-uudistuksen vuoksi.
Anturikeskuksen konkurssi
 • Kaupunki luopuu Anturikeskus Oy:n 282 436,00 euron vuokrasaatavista ja siirtää saatavat luottotappioihin.

VTK navigointi

 • Kysyn koskeehan sisäilmaan liittyvät linjavedot myös VTK-kiinteistöjen kiinteistöjä? Tärkeää olisi saada ilmanvaihto riittäväksi ja luopua pelkästä poistosta iltaisin ja viikonloppuisin.

Harmaan talouden torjunta

 • "Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus on lähettänyt yleisjaostolle 29.8.2018 päivätyn tarkastusraportin koskien harmaan talouden torjuntaa kaupunkikonsernissa rakennusurakoissa. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että kaupunkikonsernin rakennusurakoissa noudatetaan Vantaan harmaan talouden torjuntaohjetta ja että rakentamistoimintaan liittyvät urakkasopimukset ilmoitetaan verohallinnolle ohjeiden mukaisesti."

Tässä koko lista

 

Yleisjaosto: Yleisjaosto 6/3.9.2018
3.9.2018 13:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Yleisjaoston pöytäkirjan tarkastaminen-
3Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset 2018/Yleisjaosto 3.9.2018/IL-
4Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustustilitykset /Yleisjaosto 3.9.2018/IL-
5Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen avustuksien selvitykset 2017/IL1 kpl
6Ystävyysseurojen toiminta-avustuksien selvitykset 2017/IL-
7MYT 2017 / Merkittävää yhteiskunnallista työtä tekevien järjestöjen selvitykset/IL-
8Ennakkosuostumus Asunto Oy Vantaan Keltasafiirin järjestelylle/RV-
9Tikkuparkki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 6.9.2018/ML-
10Ratakujan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 6.9.2018/ML-
11VAV Asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous/ML3 kpl
12Vantaan Työterveys liikelaitoksen toiminnan järjestäminen/ML-
13Anturikeskus Oy:n selvitystilan päättäminen/ML-
14Navigoinnit 2018/ VTK Kiinteistöt Oy, 29.5.2018 /ML-
15Navigoinnit 2018/ VAV Asunnot Oy, 12.6.2018 /ML-
16Navigoinnit 2018/ Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, 6.6.2018/ML-
17Navigoinnit 2018/ Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy 20.6.2018 / ML-
18Kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet vuosille 2019-2022 /ML1 kpl
192018 tarkastus: Harmaan talouden torjunta kaupunkikonsernissa rakennusurakoissa/ML-
20Tiedoksi merkittävät konserniyhteisöjen kokoukset/yleisjaosto 3.9.2018/ML2 kpl

 

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.