21.8.2018

Ilmastotavoitteet jäävät saavuttamatta - ympäristöraportti valtuustossa

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuonna 2030 edellyttää merkittävästi tiukempaa päästövähennystahtia. Vantaan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2017 päästöt olivat yhden prosentin pienemmät kuin sitä edellisenä vuonna. Kaukolämmön päästöt lisääntyivät 13 prosenttia, ja jätteiden käsittelyn päästöt puolestaan vähenivät 24 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Vantaa on valittu yhdeksi kymmenestä Circwaste-edelläkävijäkunnasta, joka on sitoutunut viemään kiertotaloutta konkreettisesti eteenpäin. Aurinkosähkön käyttö on lisännyt suosiotaan ja kaavoituksessa ilmastovaikutusten arviointi oli jo arkipäivää. Asemanseudut kehittyivät suunnitelmallisesti ja pyöräilyyn kannustettiin. Puu-Kivistön asemakaava etenee vauhdilla.

Haasteita Vantaalla on 10 vuotta valmistelua ohjaava mm. palveluverkkouudistus, jonka valmistelussa ei ole ehditty ottaa hiilineutraaliustavoitteita huomioon. Hiilineutraalius vaatisi lähipalvleuita voimakkaan keskittämisen sijaan. Päiväkodit, alakoulutkoulut ja terveyspalvelut kohtuullisesti saavutettavissa. 

Toinen haaste Vantaan suunnitelmissa on valmistelussa olevan pikaratikan hitaus. Suunnitellulla nopeudella ja mutkilla se ei tule vähentämään juurikaan autoilua. Raideinvestointi olisi kannattavampi jos sillä saisi päästöjä vähennettyä ja liikennette sujuvoitettua. Valmistelun näkökulma on ollut kaupunkisuunnittelussa mahdollisimman monen asunnon saaminen ratikan läheisyyteen, jonka vuoksi rata ei ole kovin sujuva. Liian vähän huomiota on saanut myös ratikan siirtyminen lyhyiden välimatkojen keskusta-alueelta lähiöihin, jossa välimatkojen pituudet vaativat nopeuden kasvua.  

Kaavoituksella ja rakentamisella on erittäin suuri merkitys koko alueen kasvihuonekaasupäästihin vuosikymmeneksi eteenpäin.

HSL-alueen nousujen määrä joukkoliikenteessä kasvoi 2 % vuoteen 2016 verrattuna. Länsimetro aloitti liikennöintinsä 18.11.2017 ja Etelä-Espoon liityntäliikenne aloitettiin 3.1.2018. Kaikki HSL-lähijunaliikenne ajetaan uudella esteettömällä Sm5-junakalustolla. 

Ympäristörikoksia Vantaalla on tehtailtu surullisen paljon. Vantaan golf-puiston luvaton maanläjitys on poliisitutkinnassa, ja Kiilassa mm. pohjavesi on pilaantunut. Tärkeä kysymys onkin, miten ympäristöhallinnan pitäisi toimia, jotta tällaista ei enää tapahtuisi? 

Erityisiä haasteita tavoitteiden toteuttamisessa on johtamisessa. Mm. kaavojen, investointien ja hankkeiden ilmastovaikutuksia ei ole aina huomioitu. Tänä vuonna ympäristöraportissa ei ollut "hymynaamoja, mutta tänä vuonna ei ollut selkeää vertailua tavoitteiden saavuttamisesta.

Vuoden kuluessa aurinkosähkön käyttö on lisännyt suosiotaan ja kaavoituksessa ilmastovaikutusten arviointi oli jo arkipäivää. Viherkerroin on otettu käyttöön. Asemanseudut kehittyivät suunnitelmallisesti ja pyöräilyyn kannustettiin. Uudet ESCO-energiansäätöhankkeet saivat Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta.

Laupunkiorganisaation paperin kulutus on laskenut tuntuvasti viime vuosina, ja taustalla vaikuttaa sähköisen arkistoinnin lisäksi turvatulostus ja tulostimien vähentäminen. Luontokoulun ohjattuun toimintaan osallistui vuonna 2017 reilut 3700 ihmistä. Ympäristösertifioituja kouluja oli vuonna 2017 virallisesti 11, eli muutama vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Lähimetsien teemavuoden ansiosta Vantaan luontoretkille osallistuneiden määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. 

Vantaa on sitoutunut olemaan hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että Vantaalla tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 1990 päästöihin verrattuna ja kompensoida jäljelle jäävät päästöt esimerkiksi lisäämällä hiilinieluja tai rahoittamalla vähähiilisyyteen tähtääviä hankkeita muualla. Tavoite on kunnianhimoinen, ja sen toteuttaminen vaatii määrätietoisia toimenpiteitä kaupungilta jokaisella sektorilla. Keväällä 2018 Vantaalla valmistui Hiilineutraali Vantaa 2030 -selvitys, jossa tarkastellaan, mitä lisätoimenpiteitä Vantaan tulisi ottaa käyttöön hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemiseksi. Lisätoimenpiteiden tarvetta on vertailtu sellaiseen vuoden 2030 tilanteeseen, jossa jo tehtyjen päätösten lisäksi ei ole otettu muita lisätoimenpiteitä käyttöön (ns. perusskenaario). Tärkeimpiä selvityksessä tarkasteltuja toimenpiteitä ilmastotavoitteeseen pääsemiseksi Vantaalla ovat rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, kaukolämmön tuotannossa fossiilisista energianlähteistä luopuminen, kiinteistökohtaiset sähkön- ja lämmöntuotantoratkaisut sekä liikkumisen kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen muun muassa henkilöautoilua vähentämällä sekä lisäämällä sähköä, biokaasua ja biopolttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrää.

Kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

* * * 

Tässä koko lista: 

Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
27.8.2018 18:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Valtuustovaliokunnan vaali ajalle 1.6.2018-31.5.2019-
4Eron myöntäminen Anu Vihmalle kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen, rakennuslupajaoston varajäsenen ja käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä sekä täydennysvaalin toimittaminen-
5Marjut Pihonen-Randlan luottamustehtävien päättyminen ja vapaa-ajan lautakunnan varajäsenen täydennysvaalin toimittaminen-
6Eron myöntäminen Carita Orlandolle teknisen lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
7Ympäristöraportti 2017-20181 kpl
8Vastaus Jussi Saramon ja 21 muun valtuutetun aloitteeseen lasten vammaispalveluiden parantamisesta1 kpl
9Vastaus Irja Ansalehto-Salmen ja 39 muun valtuutetun aloitteeseen Sporttikortin ikärajan alentamiseksi1 kpl
10Asemakaava ja asemakaavan muutos 100400 sekä tonttijako, 10 Linnainen / Linnaisten omakotialueen laajennus4 kpl
11Asemakaavan muutos 002359 ja tonttijako, 11 Hämevaara / Vipupuisto2 kpl
12Asemakaavan muutos 002313 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 62. Jokiniemi / Kolmiotontti1 kpl
13Asemakaavan muutos 002383 ja tonttijako, 13 Vapaala / Talttapuisto1 kpl

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
21.8.2018

Ilmastotavoitteet jäävät saavuttamatta - ympäristöraportti valtuustossa

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuonna 2030 edellyttää merkittävästi tiukempaa päästövähennystahtia. Vantaan kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2017 päästöt olivat yhden prosentin pienemmät kuin sitä edellisenä vuonna. Kaukolämmön päästöt lisääntyivät 13 prosenttia, ja jätteiden käsittelyn päästöt puolestaan vähenivät 24 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Vantaa on valittu yhdeksi kymmenestä Circwaste-edelläkävijäkunnasta, joka on sitoutunut viemään kiertotaloutta konkreettisesti eteenpäin. Aurinkosähkön käyttö on lisännyt suosiotaan ja kaavoituksessa ilmastovaikutusten arviointi oli jo arkipäivää. Asemanseudut kehittyivät suunnitelmallisesti ja pyöräilyyn kannustettiin. Puu-Kivistön asemakaava etenee vauhdilla.

Haasteita Vantaalla on 10 vuotta valmistelua ohjaava mm. palveluverkkouudistus, jonka valmistelussa ei ole ehditty ottaa hiilineutraaliustavoitteita huomioon. Hiilineutraalius vaatisi lähipalvleuita voimakkaan keskittämisen sijaan. Päiväkodit, alakoulutkoulut ja terveyspalvelut kohtuullisesti saavutettavissa. 

Toinen haaste Vantaan suunnitelmissa on valmistelussa olevan pikaratikan hitaus. Suunnitellulla nopeudella ja mutkilla se ei tule vähentämään juurikaan autoilua. Raideinvestointi olisi kannattavampi jos sillä saisi päästöjä vähennettyä ja liikennette sujuvoitettua. Valmistelun näkökulma on ollut kaupunkisuunnittelussa mahdollisimman monen asunnon saaminen ratikan läheisyyteen, jonka vuoksi rata ei ole kovin sujuva. Liian vähän huomiota on saanut myös ratikan siirtyminen lyhyiden välimatkojen keskusta-alueelta lähiöihin, jossa välimatkojen pituudet vaativat nopeuden kasvua.  

Kaavoituksella ja rakentamisella on erittäin suuri merkitys koko alueen kasvihuonekaasupäästihin vuosikymmeneksi eteenpäin.

HSL-alueen nousujen määrä joukkoliikenteessä kasvoi 2 % vuoteen 2016 verrattuna. Länsimetro aloitti liikennöintinsä 18.11.2017 ja Etelä-Espoon liityntäliikenne aloitettiin 3.1.2018. Kaikki HSL-lähijunaliikenne ajetaan uudella esteettömällä Sm5-junakalustolla. 

Ympäristörikoksia Vantaalla on tehtailtu surullisen paljon. Vantaan golf-puiston luvaton maanläjitys on poliisitutkinnassa, ja Kiilassa mm. pohjavesi on pilaantunut. Tärkeä kysymys onkin, miten ympäristöhallinnan pitäisi toimia, jotta tällaista ei enää tapahtuisi? 

Erityisiä haasteita tavoitteiden toteuttamisessa on johtamisessa. Mm. kaavojen, investointien ja hankkeiden ilmastovaikutuksia ei ole aina huomioitu. Tänä vuonna ympäristöraportissa ei ollut "hymynaamoja, mutta tänä vuonna ei ollut selkeää vertailua tavoitteiden saavuttamisesta.

Vuoden kuluessa aurinkosähkön käyttö on lisännyt suosiotaan ja kaavoituksessa ilmastovaikutusten arviointi oli jo arkipäivää. Viherkerroin on otettu käyttöön. Asemanseudut kehittyivät suunnitelmallisesti ja pyöräilyyn kannustettiin. Uudet ESCO-energiansäätöhankkeet saivat Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta.

Laupunkiorganisaation paperin kulutus on laskenut tuntuvasti viime vuosina, ja taustalla vaikuttaa sähköisen arkistoinnin lisäksi turvatulostus ja tulostimien vähentäminen. Luontokoulun ohjattuun toimintaan osallistui vuonna 2017 reilut 3700 ihmistä. Ympäristösertifioituja kouluja oli vuonna 2017 virallisesti 11, eli muutama vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Lähimetsien teemavuoden ansiosta Vantaan luontoretkille osallistuneiden määrä kasvoi yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. 

Vantaa on sitoutunut olemaan hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa, että Vantaalla tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 1990 päästöihin verrattuna ja kompensoida jäljelle jäävät päästöt esimerkiksi lisäämällä hiilinieluja tai rahoittamalla vähähiilisyyteen tähtääviä hankkeita muualla. Tavoite on kunnianhimoinen, ja sen toteuttaminen vaatii määrätietoisia toimenpiteitä kaupungilta jokaisella sektorilla. Keväällä 2018 Vantaalla valmistui Hiilineutraali Vantaa 2030 -selvitys, jossa tarkastellaan, mitä lisätoimenpiteitä Vantaan tulisi ottaa käyttöön hiilineutraaliustavoitteeseen pääsemiseksi. Lisätoimenpiteiden tarvetta on vertailtu sellaiseen vuoden 2030 tilanteeseen, jossa jo tehtyjen päätösten lisäksi ei ole otettu muita lisätoimenpiteitä käyttöön (ns. perusskenaario). Tärkeimpiä selvityksessä tarkasteltuja toimenpiteitä ilmastotavoitteeseen pääsemiseksi Vantaalla ovat rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, kaukolämmön tuotannossa fossiilisista energianlähteistä luopuminen, kiinteistökohtaiset sähkön- ja lämmöntuotantoratkaisut sekä liikkumisen kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen muun muassa henkilöautoilua vähentämällä sekä lisäämällä sähköä, biokaasua ja biopolttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrää.

Kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

* * * 

Tässä koko lista: 

Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
27.8.2018 18:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Valtuustovaliokunnan vaali ajalle 1.6.2018-31.5.2019-
4Eron myöntäminen Anu Vihmalle kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen, rakennuslupajaoston varajäsenen ja käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä sekä täydennysvaalin toimittaminen-
5Marjut Pihonen-Randlan luottamustehtävien päättyminen ja vapaa-ajan lautakunnan varajäsenen täydennysvaalin toimittaminen-
6Eron myöntäminen Carita Orlandolle teknisen lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen-
7Ympäristöraportti 2017-20181 kpl
8Vastaus Jussi Saramon ja 21 muun valtuutetun aloitteeseen lasten vammaispalveluiden parantamisesta1 kpl
9Vastaus Irja Ansalehto-Salmen ja 39 muun valtuutetun aloitteeseen Sporttikortin ikärajan alentamiseksi1 kpl
10Asemakaava ja asemakaavan muutos 100400 sekä tonttijako, 10 Linnainen / Linnaisten omakotialueen laajennus4 kpl
11Asemakaavan muutos 002359 ja tonttijako, 11 Hämevaara / Vipupuisto2 kpl
12Asemakaavan muutos 002313 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 62. Jokiniemi / Kolmiotontti1 kpl
13Asemakaavan muutos 002383 ja tonttijako, 13 Vapaala / Talttapuisto1 kpl

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.