4.3.2018

Kaupunginhalltuksessa Tikkurilan vanhustenkeskus, sotepilotointia ja kaupunkisuunnittelun työohjelma

Kaupunginhallituksessa Kuusikon koulun peruskorjaus, valinnavapauspilotointi, Hiekkaharjun kullervonpuisto sekä kaavoja.

Tikkurilan vanhustenkeskus (7)

Kaupungin väestöennusteen mukaan 75-vuotta täyttäneiden määrä kasvaa Vantaalla vuosina 2017–2027 74% (9 211 henkilöä). Vantaan väestöstä 75-vuotta täyttäneiden osuus on 8,4% vuonna 2027. Tikkurilan suuralueen väestöstä 8,1% on 75-vuotta täyttäneitä vuonna 2027. Tikkurilan vanhustenkeskuksen sisältyy vuosien 2014–2023 palveluverkkosuunnitelmaan. Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvitystyössä on tutkittu kahta vaihtoehtoa:

  1. Simonkodista Tikkurilan vanhustenkeskus (korjaustarpeessa oleva vanha osa puretaan ja tilalle rakennetaan 133 asuntoa uudisosaan (vanhusten tehostettu asumispalvelu: 96 yksiötä, vanhusten palveluasunnot: 34 yksiötä ja 3 kaksiota, asuntojen kokonaismäärä yhdessä säilyvän rakennussiiven asuntojen kanssa on 199))
  2. Palveluverkko- ja taloussuunnitelmien mukainen uudisrakennus (noin 200 palvelu- ja tehostetun asumispalvelun asuntoa vanhuksille, rakennuspaikka Tikkurilan keskustassa Jokiniemessä, radan itäreunassa, rautatieaseman pohjoisen alikulun välittömässä läheisyydessä kaavamuutoksella muodostettavalla kaupungin omistamalla tontilla.)

Virkamiesten esitys on Simonkodin kehittäminen uudeksi Tikkurilan vanhustenkeskukseksi johon yhdistetään alueen vanhustenpalvelut. Simonkodin vanha osa puretaan. Aterioiden järjestäminen pohditaan yhdessä koko ateriapalvelujärestelmän kanssa.

Sote-uudistuksen tulisi astua voimaan 1.1.2020. mikäli hallitus pysyy aikataulussa. Tarveselvitys tehdään kuitenkin Vantaan kaupungin toimiesta, vaikka toteutus- ja rahoitusratkaisun tekee tuleva maakuntahallinto. Vanhustenkeskuksen huoneistopinta-ala on 9 670 htm2 ja bruttopinta-ala 11 150 brm2 . Rakennuskustannusennuste on 36 000 000 € (alv 0 %). Vanhan osan (5 900 brm2 ) purkukustannusennuste on 600 000 € (alv 0 %). Vuokrakustannusennuste on 16,06 €/m2 / kk, josta pääomavuokran osuus on 11,32 €/m2 /kk ja ylläpitovuokran osuus 4,74 €/m2 /kk. Koko rakennuksen vuosivuokraennuste on ~ 1 864 030 € / v (alv % 0). Vanhustenkeskuksen uudisosan toimintakustannusennuste on ~ 5 600 000 €/v (alv % 0) ja ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste 1 000 000 € (alv % 0). Hankkeen toteutus- ja valmistumisajankohta määräytyy maakuntahallinnon hanke- ja investointipäätösten perusteella myöhemmin. 

Kuusikon koulun peruskorjaus (6)

Kuusikon koulurakemnus on kunniltaan moniongelmaminen, ja sen sisäilmaongelmia on vähätelty. Esimerkiksi viemärinhajun rikkiyhdisteet monikertaistavat sairstumisriskin myös muihin kosteusvaurioaltisteista johtuviin sairauksiin. Kuntoselvityksten mukaan olen hieman skeptinen osittaisen peruskorjauksen onnistumisesta. Toki tiloja voidaan nykyaikaistaa, mutta sisäilmaongelmien poistaminen vaatisi laajempaa ja kalliimpaa remonttia. Ja silti terveyshaittojen poistuminen on epävarmaa.

Ollaanko nyt kaatamassa rahaa riittämättömään remonttiin, vai tulisi koulun kunnolla korjaamisen sijaan halvemmaksi uudisrakennus? Kaupungn tulisi tarkastella pidemmällä aikajanalla sitä, kannattaako korjata vai rkaentaa uusi. Usein pitkällä aikajänteellä huonokuntoisimpia rakennuksia ei kannata tekohengittää pikkukorjauksilla, sillä kokonaisuus tulee kalliimmaksi kuin uudisrakennus.

On kuitenkin ensisijaista, että sisäilmaongelmia korjataan niin että niistä ei koidu oppilaille ja henkilökunanlle terveyshaittaa. 

Vantaan osallistuminen valinnanvapauspilottiin (12)

Uudellamaalla on poliittinen tahtotila pilotoida valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä eli sote-keskuksia ja suunhoidon yksiköitä, asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjettia. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on aloittanut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa yhteisen hankehakemuksen tekemisen, johon Vantaa voi osallistua, kumppanuuspyyntö on lähetetty Uudenmaan kunnille ja kuntayhtymille 6.2.2018. Hankehakemuksen valmistelun ja pilotoinnin toivotaan laajentuvan koko Uudellemaalle ja hyödyttävän koko tulevaa maakuntaa.

Koska malleja ei ole kokeilu missään, on hyvä testata toimivuutta ennen kuin se läjähtää koko Suomeen kaikkine ongelmineen. Vammaisjärjestöt ovat kanattaneet sitä että jokaisen kanssa neuvotellaan henkilökohtainen budjetti eli tukea tarvitseva saa valita millaista tukea haluaa. Tämä tosin lisää hallintokuluja - eikä vielä ole tietoa kuinka paljon. Se ei saisi olla itse palveluista pois.

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2018 (16)

Kaupunkisuunnittelun työohjelmassa yksi haastava kohta on Hakkilan Rukiinpyörän alue.   

Hiekkaharjun Kulleropuisto (25)

Asukkaat vastustavat alueen kaavoittamista, sillä se toimii lähimetsänä ja virkistysalueena nykyisille asukkaille. Jos alua kaavoitetaan, kuinka okrkea rakentaminen istuu nykyiseen omakotitaloalueeseen? Alue on toisaalta juna-aseman lähellä, ja siltä kannalta järkevä rakennuspaikka. 

 

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
5.3.2018 14:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi-
5Eron myöntäminen Niilo Kärjelle valtuustovaliokunnan jäsenen tehtävästä (kvalt) / RV-
6Vanhusten Kotiapusäätiön säännönmuutos / RV2 kpl
7Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvitys / RV1 kpl
8Henkilöstökertomus 2017 (kvalt) / RV1 kpl
9Kuusikon koulun osittainen peruskorjaus, tarveselvitys-hankesuunnitelman ja tavoitehinnan hyväksyminen / RV1 kpl
10Kaksikielisyystyöryhmän raportti 2017 / JN1 kpl
11Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti toimintavuodelta 2017 (kvalt) / JN1 kpl
12Vantaan osallistuminen Uudenmaan valinnanvapauspilottiin / JTS5 kpl
13Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen (PKS LAPE) sopimuksen hyväksyminen / JTS1 kpl
14Lausunto esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamisesta / EL-H4 kpl
15Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö / Yhdyskuntateknisten palveluiden valmiussuunnitelma 2017 / HP-
16Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2018 / HP1 kpl
17Tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen vuonna 2017 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet (kvalt) / HP2 kpl
18Tuottajamuotoisten asuntotonttien ja erityispalvelutonttien yleisten luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen / HP2 kpl
19Allekirjoitetut kauppakirjat, kauppakirjan korjaus, maanvuokrasopimus ja maankäyttösopimukset / HP-
20Tontin 92-25-100-1 vuokraaminen ajoneuvojen renkaiden vähittäiskauppaliikettä ym. varten Vehkalassa / Rakennusliike Koivukoski Oy perustettavan yhtiön lukuun / HP1 kpl
21Asemakaavan muutos 002311, 64 Kuninkaala, 66 Hakkila, 93 Vaarala, 94 Hakunila, 96 Itä-Hakkila, 97 Kuninkaanmäki (kvalt) / HP3 kpl
22Asemakaavamuutos 002305 ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Virtakuja / HP1 kpl
23Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Asunto Oy Vantaan Myyrinmutka / asemakaavamuutos nro 002305 / HP2 kpl
24Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Myyrmäen Huolto Oy / asemakaavamuutos nro 002305 / AK / HP2 kpl
25Asemakaavamuutos 002261, ja tonttijako sekä tonttijaon muutos 60 Hiekkaharju / Kulleropuisto (kvalt) / HP3 kpl
26Asemakaavan muutos 002347 sekä tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Kukkakedon päiväkoti (kvalt) / HP2 kpl
27Asemakaava 403500 ja tonttijako, 40 Ylästö / Sutars 2 (kvalt) / HP3 kpl

asfasf

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
4.3.2018

Kaupunginhalltuksessa Tikkurilan vanhustenkeskus, sotepilotointia ja kaupunkisuunnittelun työohjelma

Kaupunginhallituksessa Kuusikon koulun peruskorjaus, valinnavapauspilotointi, Hiekkaharjun kullervonpuisto sekä kaavoja.

Tikkurilan vanhustenkeskus (7)

Kaupungin väestöennusteen mukaan 75-vuotta täyttäneiden määrä kasvaa Vantaalla vuosina 2017–2027 74% (9 211 henkilöä). Vantaan väestöstä 75-vuotta täyttäneiden osuus on 8,4% vuonna 2027. Tikkurilan suuralueen väestöstä 8,1% on 75-vuotta täyttäneitä vuonna 2027. Tikkurilan vanhustenkeskuksen sisältyy vuosien 2014–2023 palveluverkkosuunnitelmaan. Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvitystyössä on tutkittu kahta vaihtoehtoa:

  1. Simonkodista Tikkurilan vanhustenkeskus (korjaustarpeessa oleva vanha osa puretaan ja tilalle rakennetaan 133 asuntoa uudisosaan (vanhusten tehostettu asumispalvelu: 96 yksiötä, vanhusten palveluasunnot: 34 yksiötä ja 3 kaksiota, asuntojen kokonaismäärä yhdessä säilyvän rakennussiiven asuntojen kanssa on 199))
  2. Palveluverkko- ja taloussuunnitelmien mukainen uudisrakennus (noin 200 palvelu- ja tehostetun asumispalvelun asuntoa vanhuksille, rakennuspaikka Tikkurilan keskustassa Jokiniemessä, radan itäreunassa, rautatieaseman pohjoisen alikulun välittömässä läheisyydessä kaavamuutoksella muodostettavalla kaupungin omistamalla tontilla.)

Virkamiesten esitys on Simonkodin kehittäminen uudeksi Tikkurilan vanhustenkeskukseksi johon yhdistetään alueen vanhustenpalvelut. Simonkodin vanha osa puretaan. Aterioiden järjestäminen pohditaan yhdessä koko ateriapalvelujärestelmän kanssa.

Sote-uudistuksen tulisi astua voimaan 1.1.2020. mikäli hallitus pysyy aikataulussa. Tarveselvitys tehdään kuitenkin Vantaan kaupungin toimiesta, vaikka toteutus- ja rahoitusratkaisun tekee tuleva maakuntahallinto. Vanhustenkeskuksen huoneistopinta-ala on 9 670 htm2 ja bruttopinta-ala 11 150 brm2 . Rakennuskustannusennuste on 36 000 000 € (alv 0 %). Vanhan osan (5 900 brm2 ) purkukustannusennuste on 600 000 € (alv 0 %). Vuokrakustannusennuste on 16,06 €/m2 / kk, josta pääomavuokran osuus on 11,32 €/m2 /kk ja ylläpitovuokran osuus 4,74 €/m2 /kk. Koko rakennuksen vuosivuokraennuste on ~ 1 864 030 € / v (alv % 0). Vanhustenkeskuksen uudisosan toimintakustannusennuste on ~ 5 600 000 €/v (alv % 0) ja ensikertaisen kalustamisen ja varustamisen kustannusennuste 1 000 000 € (alv % 0). Hankkeen toteutus- ja valmistumisajankohta määräytyy maakuntahallinnon hanke- ja investointipäätösten perusteella myöhemmin. 

Kuusikon koulun peruskorjaus (6)

Kuusikon koulurakemnus on kunniltaan moniongelmaminen, ja sen sisäilmaongelmia on vähätelty. Esimerkiksi viemärinhajun rikkiyhdisteet monikertaistavat sairstumisriskin myös muihin kosteusvaurioaltisteista johtuviin sairauksiin. Kuntoselvityksten mukaan olen hieman skeptinen osittaisen peruskorjauksen onnistumisesta. Toki tiloja voidaan nykyaikaistaa, mutta sisäilmaongelmien poistaminen vaatisi laajempaa ja kalliimpaa remonttia. Ja silti terveyshaittojen poistuminen on epävarmaa.

Ollaanko nyt kaatamassa rahaa riittämättömään remonttiin, vai tulisi koulun kunnolla korjaamisen sijaan halvemmaksi uudisrakennus? Kaupungn tulisi tarkastella pidemmällä aikajanalla sitä, kannattaako korjata vai rkaentaa uusi. Usein pitkällä aikajänteellä huonokuntoisimpia rakennuksia ei kannata tekohengittää pikkukorjauksilla, sillä kokonaisuus tulee kalliimmaksi kuin uudisrakennus.

On kuitenkin ensisijaista, että sisäilmaongelmia korjataan niin että niistä ei koidu oppilaille ja henkilökunanlle terveyshaittaa. 

Vantaan osallistuminen valinnanvapauspilottiin (12)

Uudellamaalla on poliittinen tahtotila pilotoida valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä eli sote-keskuksia ja suunhoidon yksiköitä, asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjettia. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on aloittanut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kanssa yhteisen hankehakemuksen tekemisen, johon Vantaa voi osallistua, kumppanuuspyyntö on lähetetty Uudenmaan kunnille ja kuntayhtymille 6.2.2018. Hankehakemuksen valmistelun ja pilotoinnin toivotaan laajentuvan koko Uudellemaalle ja hyödyttävän koko tulevaa maakuntaa.

Koska malleja ei ole kokeilu missään, on hyvä testata toimivuutta ennen kuin se läjähtää koko Suomeen kaikkine ongelmineen. Vammaisjärjestöt ovat kanattaneet sitä että jokaisen kanssa neuvotellaan henkilökohtainen budjetti eli tukea tarvitseva saa valita millaista tukea haluaa. Tämä tosin lisää hallintokuluja - eikä vielä ole tietoa kuinka paljon. Se ei saisi olla itse palveluista pois.

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2018 (16)

Kaupunkisuunnittelun työohjelmassa yksi haastava kohta on Hakkilan Rukiinpyörän alue.   

Hiekkaharjun Kulleropuisto (25)

Asukkaat vastustavat alueen kaavoittamista, sillä se toimii lähimetsänä ja virkistysalueena nykyisille asukkaille. Jos alua kaavoitetaan, kuinka okrkea rakentaminen istuu nykyiseen omakotitaloalueeseen? Alue on toisaalta juna-aseman lähellä, ja siltä kannalta järkevä rakennuspaikka. 

 

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
5.3.2018 14:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/RV-
4Vantaan nuorisovaltuuston pöytäkirja/tiedoksi-
5Eron myöntäminen Niilo Kärjelle valtuustovaliokunnan jäsenen tehtävästä (kvalt) / RV-
6Vanhusten Kotiapusäätiön säännönmuutos / RV2 kpl
7Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvitys / RV1 kpl
8Henkilöstökertomus 2017 (kvalt) / RV1 kpl
9Kuusikon koulun osittainen peruskorjaus, tarveselvitys-hankesuunnitelman ja tavoitehinnan hyväksyminen / RV1 kpl
10Kaksikielisyystyöryhmän raportti 2017 / JN1 kpl
11Sosiaali- ja potilasasiamiehen raportti toimintavuodelta 2017 (kvalt) / JN1 kpl
12Vantaan osallistuminen Uudenmaan valinnanvapauspilottiin / JTS5 kpl
13Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen (PKS LAPE) sopimuksen hyväksyminen / JTS1 kpl
14Lausunto esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamisesta / EL-H4 kpl
15Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö / Yhdyskuntateknisten palveluiden valmiussuunnitelma 2017 / HP-
16Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2018 / HP1 kpl
17Tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen vuonna 2017 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet (kvalt) / HP2 kpl
18Tuottajamuotoisten asuntotonttien ja erityispalvelutonttien yleisten luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen / HP2 kpl
19Allekirjoitetut kauppakirjat, kauppakirjan korjaus, maanvuokrasopimus ja maankäyttösopimukset / HP-
20Tontin 92-25-100-1 vuokraaminen ajoneuvojen renkaiden vähittäiskauppaliikettä ym. varten Vehkalassa / Rakennusliike Koivukoski Oy perustettavan yhtiön lukuun / HP1 kpl
21Asemakaavan muutos 002311, 64 Kuninkaala, 66 Hakkila, 93 Vaarala, 94 Hakunila, 96 Itä-Hakkila, 97 Kuninkaanmäki (kvalt) / HP3 kpl
22Asemakaavamuutos 002305 ja tonttijaon muutos, 15 Myyrmäki / Virtakuja / HP1 kpl
23Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Asunto Oy Vantaan Myyrinmutka / asemakaavamuutos nro 002305 / HP2 kpl
24Maankäyttösopimus / Kunnallistekniikan rakentamissopimus / Myyrmäen Huolto Oy / asemakaavamuutos nro 002305 / AK / HP2 kpl
25Asemakaavamuutos 002261, ja tonttijako sekä tonttijaon muutos 60 Hiekkaharju / Kulleropuisto (kvalt) / HP3 kpl
26Asemakaavan muutos 002347 sekä tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Kukkakedon päiväkoti (kvalt) / HP2 kpl
27Asemakaava 403500 ja tonttijako, 40 Ylästö / Sutars 2 (kvalt) / HP3 kpl

asfasf

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.