18.1.2018

Fennovoima, Linnaisten kaava ja Tikkurilan maauimala kaupunginvaltuustossa

Vantaan Energia on yksi Fennovoiman suurimmista julkisista omistajista. Hankkeeseen liittyy suuria taloudellisia riskejä. Seuraavassa valtuustossa käsitellään vihreiden aloitetta Fennovoiman hankkeesta irtautumiseksi. Esityslistalla on myös Linnaisten kaava, osallisuusmalli ja Tikkurilan maauimala. 

Vantaan osallisuusmalli

Mallissa on paljon hyvää, mutta se on myös hieman epätäsmällinen ja antaa päätäjille hyvät mahdollisuudet olla huomioimatta tai kuulematta asukkaita. Ei ole määritelty miten huomioidaan esimerkiksi terveysasemien tai koulujan lakkautukisissa tai perustamisissa asukkaiden mielipide. Tämä tarvitsisi konkretiaa  ja minivaatimuksista miten asukkaat pääsevät vaikuttamaan.

Myös asukasraadit jäävät käytännössä hampaattomiksi, sillä kahdesti vuodessa kokoontuminen ei juuri anna mahdollisuuksia ottaa kantaa päätöksenteossa oleviin asioihin. Aivan erinomaista mallissa on monipuolisuus millä asukkaiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä ja yhteistä suunnittelua. Tästä on kaavoituksessa hyviä kokemuksia.

Tikkurilan maauimala

Kuntalaisaloite Tikkurilan maauimalasta keräsi 7400 allekirjoitusta. Kaupunginhallituksessa kaivattiin kokonaiskuvaa uimahallitarpeesta. Hankkeita täytyy myös laittaa tärkeysjärjestykseen. Esimerkiksi 60 000 asukkaan Korso-Koivukylä-alueella ei ole kohta yhtään uimahallia, joten myös Elmon selvittelyä aloitellaan.

Hyviä kysymykiä on miten toteuttaa maauimala niin että se palvelee mahdollisimman pitkään vuodesta, ja onko sen toteuttamiseen varaa sellaisena että se houkuttelee oikeasti asukkaita jne. Silti asukkaiden mielipiteellä tulee olla merkitystä.

Linnaisten kaava

Kaavassa rakennetaan arvokkaille luontoalueille. Kaava tulee palauttaa uudelleen valmisteluun niin että arvokkaat lajit ja metsän monimuotoisuus eivät kärsi. Alueella on havaittu muun muassa aarniometsän kääpälajeja, lahokaviosammalta sekä lepakoita ja liito-oravia. 

Yleiskaavan valmistelussa 2007 puhuin ainana valtuustossa Linnaisten laajentamista vastaan. Nyt vihreät sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa että kaupunginhallituksessa ehdottivat rakennettavan alueen pienentämistä, mutta hävisivät äänestyksen. Kaupunginhallituksessa muistutin asukkaiden toiveista ja luontoarvojen säilyttämisestä. 

Kaavaehdotus on saanut paljon vastustusta eikä syyttä. Linnaisten metsä on tärkeä viherkäytävä ja luontoalue niin Espoon puolen asukkaille kuin Hämeenvaaran ja Pähkinärinteen asukkaille. Yleiskaavaa valmisteltaessa ei huomioitu monimuotoisuutta niin kuin nykyään huomioidaan, ja kaupunkisuunnittelu oli tuolloin hajanaisempaa. Kaavoitettava alue npjaa käytännössä yksityisautoiluun.

Fennovoima ja päästöpolitiikka

Vantaan ja Helsingin kaupunkien omistama Vantaan energia Oy on Fennovoiman suurin kunnallinen omistaja. Hankkeesta irtautuminen nousi esiin vihreiden aloitteen johdosta sekä Vantaalla että Helsingissä.

Kuva: Fennovoima

Virkamiehen laatimaa vastausta asiaan: "Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta irrottautumiseen liittyy monimutkaisia sopimus- ja yhtiöoikeudellisia kysymyksiä. Osakkeenomistajat eivät tunne irrottautumisen vaikutuksia yhtiöön ja siten osakkaiden omistuksen arvoon. Muun ohessa yhtiötä sitovien osakassopimusten nojalla taloudellinen vaikutus ei ole vain tehtyjen sijoitusten määräinen tai laskettavissa sen taloudellisen vahingon perusteella, joka yhtiölle syntyisi, kun se osana hankkeesta irrottautumista myisi osakeomistuksensa Voimaosakeyhtiö SF Oy:stä. Koska osakkeille ei ole toimivia markkinoita, ei ”irrottautuminen” (Voimaosakeyhtiö SF Oy:n osakkeiden myynti) ole mitenkään yksinkertaista pitkäaikaisista vastuista johtuen. Yksipuolinen irrottautumispäätös saattaisi jo sinällään aiheuttaa osakkeenomistajille huomattavia taloudellisia menetyksiä."

Korkean riskin hankkeesta on voitava lähteä. Fennovoimaan liittyy useita taloudellisia riskejä, mutta myös turvallisuuspoliittinen näkökulma on saanut liian vähän huomiota suomalaisessa keskustelussa.

Vielä lyhyt kertaus miten rakennetaan kestävä energiantuotantojärjestelmä: Muu maailma panostaa uusiutuviin - niissä pyörii globaalit markkinat ja tulevat työpaikat - sekä energian kulutuspiikkien hillintään ja rakentaa energian varastointikapasiteettia.

- Energiankulutuksen pienentäminen: Halvin lisäenergia tulee energiatehokkuden parantamisella. Esimerkiksi vanhojen kerrostalojen lämpökäyrien tasaus, vuotavien vesilaitteiden korjaus ja mahdollisesti lämmöntalteenotto poistoilmasta laskevat energiankulutusta noin kolmanneksella. Lämpökäyrien säätö uusissakin taloissa voi laskea energiantarvetta jopa neljänneksellä. Aina jokin tila on liian kuuma kun toisaalla palellaan. Myös teollisuuden energiatehokkuuden lisäämispotentiaali on suuri, ja moni prosessi muuttuisikin energiapihimmäksi jos energian hinta hieman nousisi.

- Kulutuspiikkien tasaus: Energiankulutusta voi tasata hinnoittelulla. On tärkeää seurata energiayhtiöiden hintapolitiikaa, jotta kalleimmiksi tulevat piikit tasoittuisivat. 

- Energian varastointi: Tuotannon ja kulutuksen piikkejä voidaan tasata energian varastoinnilla. Pyhäsalmen kaivoksen pumppuvoimala yksi esimerkki. Kun sähkö on kallista, vettä valutetaan alas, ja kun on ylituotantoa, vesi pumpataan ylös. Toinen suuri akusto liittyy sähköautoihin. Mikäli latausverkkoon liitettyjä autojen akkuja voidaan käyttää tarvittaessa myös energian ottamiseen, ja lataamista säännöstellä energian riittävyyden mukaan, voi tulevaisuudessa huippuenerigantarve pienentyä voimakkaasti. 

- Virtuaalivoimalat: Hankkeet sähköautojen akkujen käyttämisessä energian varastoimiseen (otetaan energiaa akuista kulutushuippuhetkenä, ei vain ladata) sekä kotitalouksien lämminvesivaraajia sammuttamalla kymmeneksi minuutiksi luovat valtavan potentiaalin. Sekä Suomessa että maailmalla on rakennettu ensimmäisä tällaisia järjestelmiä.

- Uusiutuvien lisäys: Aurinko, tuuli jaaaltoenergia ovat vähäpäästöisiä. Jotta lisääminen onnistuu, tulisi esimerkiksi taloyhtiöiden ylijäämäenergian syöttäminen verkkoon olla helppoa ja halpaa. Nyt verkkoyhtiöt voivat vähentää uusiutuvien houkuttelevuutta korkeilla maksuilla ja byrokratialla. Suomi on mm. Ruotsiin verrattuna Tuulivoiman kääpiö, vaikka ilmasto-olosuhteet ovat aika samankaltaisia.

- Norjalainen vesivoima: Tarvitaan myös siirtokapasiteetin lisäys (=uusi piuha) Suomesta Ruotsiin jotta Norjalaista vesisähköä voidaan siirtää paremmin tänne.

Samaan aikaan on parannettava sekä tuotannon varmuutta hajautetulla tuotannolla, mutta myös siirtovarmuutta turvallisemmilla, vähemmän haavoittuvilla verkoilla sekä järjestelmillä. Energiaan kohdstuu voimakkaita turvallisuuspoliittisia riskejä.

* * *

Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto
22.1.2018 18:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Eron myöntäminen Gill Sukhdarshanille monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan varajäsenen tehtävästä ja varavaltuutetun tehtävästä-
4Eron myöntäminen Jani Huhtamellalle varavaltuutetun tehtävästä-
5Eron myöntäminen Hannu Kärkkäiselle kaupunkisuunnittelulautakunnan ja rakennuslupajaoston jäsenen tehtävistä-
6Eron myöntäminen Anniina Kostilaiselle vapaa-ajanlautakunnan jäsenen tehtävästä-
7Eron myöntäminen Anssi Auralle opetuslautakunnan-, valtuustovaliokunnan- ja yleiskaavatoimikunnan jäsenen tehtävästä sekä tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä-
8Tarkastuslautakunnalle tehdyt sidonnaisuusilmoitukset1 kpl
9Osallistuva Vantaa -mallin hyväksyminen-
10Vantaan hyvinvointikatsaus 20171 kpl
11Määrärahamuutosesitys vuoden 2018 talousarvion investointiosan osakehankintoihin-
12Vastaus Timo Juurikkalan ja 20 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan Energian irrottautumiseksi Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta1 kpl
13Vastaus kuntalaisaloitteeseen Tikkurilaan maauimala viimeistään vuonna 20202 kpl
14Asemakaava ja asemakaavamuutos 100400 sekä tonttijako, 10 Linnainen / Linnaisten omakotialueen laajennus4 kpl
15Asemakaavan muutos 002047 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 67 Ruskeasanta / Mistelinsiemen2 kpl

Vantaan vihreät ottivat kantaa Linnaisten kaavaan jo etukäteen, jotta sillä olisi vaikutusta.
http://www.vavi.fi/2018/01/19/vantaan-vihreat-linnaisten-metsa-on-sailyt...

22.1.2018 18:09
Sirpa Kauppinen

Hei, oletko liikemies tai nainen? Jos jokin taloudellinen sotku tai tarvitset rahaa aloittaaksesi oman yrityksen? Tarvitsetko hyvitystä maksamaan velkaa? Jos sinulla on alhainen luottopiste ja pankkien / muiden paikallisten rahoituslaitosten vaikeudet saada lainaa? Henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajentaminen, yrittäjyys ja koulutus, velan vakauttaminen, kovan rahan lainat. Tarvitset lainaa tai rahoitusta mistä tahansa syystä. Tarjoamme lainoja, joiden korkotaso on alhainen 2%, ota meihin yhteyttä jatkuvaa luotonantajaa kohtaan. sähköposti: gonzalezandresloan@gmail.com

Hei, oletko liikemies tai nainen? Jos jokin taloudellinen sotku tai tarvitset rahaa aloittaaksesi oman yrityksen? Tarvitsetko hyvitystä maksamaan velkaa? Jos sinulla on alhainen luottopiste ja pankkien / muiden paikallisten rahoituslaitosten vaikeudet saada lainaa? Henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajentaminen, yrittäjyys ja koulutus, velan vakauttaminen, kovan rahan lainat. Tarvitset lainaa tai rahoitusta mistä tahansa syystä. Tarjoamme lainoja, joiden korkotaso on alhainen 2%, ota meihin yhteyttä jatkuvaa luotonantajaa kohtaan. sähköposti: gonzalezandresloan@gmail.com

Hei, oletko liikemies tai nainen? Jos jokin taloudellinen sotku tai tarvitset rahaa aloittaaksesi oman yrityksen? Tarvitsetko hyvitystä maksamaan velkaa? Jos sinulla on alhainen luottopiste ja pankkien / muiden paikallisten rahoituslaitosten vaikeudet saada lainaa? Henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajentaminen, yrittäjyys ja koulutus, velan vakauttaminen, kovan rahan lainat. Tarvitset lainaa tai rahoitusta mistä tahansa syystä. Tarjoamme lainoja, joiden korkotaso on alhainen 2%, ota meihin yhteyttä jatkuvaa luotonantajaa kohtaan. sähköposti: gonzalezandresloan@gmail.com

Hei, oletko liikemies tai nainen? Jos jokin taloudellinen sotku tai tarvitset rahaa aloittaaksesi oman yrityksen? Tarvitsetko hyvitystä maksamaan velkaa? Jos sinulla on alhainen luottopiste ja pankkien / muiden paikallisten rahoituslaitosten vaikeudet saada lainaa? Henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajentaminen, yrittäjyys ja koulutus, velan vakauttaminen, kovan rahan lainat. Tarvitset lainaa tai rahoitusta mistä tahansa syystä. Tarjoamme lainoja, joiden korkotaso on alhainen 2%, ota meihin yhteyttä jatkuvaa luotonantajaa kohtaan. sähköposti: gonzalezandresloan@gmail.com

Hei, oletko liikemies tai nainen? Jos jokin taloudellinen sotku tai tarvitset rahaa aloittaaksesi oman yrityksen? Tarvitsetko hyvitystä maksamaan velkaa? Jos sinulla on alhainen luottopiste ja pankkien / muiden paikallisten rahoituslaitosten vaikeudet saada lainaa? Henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajentaminen, yrittäjyys ja koulutus, velan vakauttaminen, kovan rahan lainat. Tarvitset lainaa tai rahoitusta mistä tahansa syystä. Tarjoamme lainoja, joiden korkotaso on alhainen 2%, ota meihin yhteyttä jatkuvaa luotonantajaa kohtaan. sähköposti: gonzalezandresloan@gmail.com

25.1.2018 11:44
Gonzalez Andres

Tarvitsetko kiireellistä lainaa? Annamme lainoja kiinnostuneille henkilöille, jotka etsivät lainaa vilpittömässä mielessä ja korolla 3%. Ota yhteyttä tänään sähköpostitse: saara.kemi@gmail.com tai Whatsapp: +48732232776

28.6.2020 13:43
Saara Kemi

Tarvitsetko kiireellistä lainaa? Annamme lainoja kiinnostuneille henkilöille, jotka etsivät lainaa vilpittömässä mielessä ja korolla 3%. Ota yhteyttä tänään sähköpostitse: saara.kemi@gmail.com tai Whatsapp: +48732232776

28.6.2020 13:44
Saara Kemi

Laillisen lainan saaminen on aina ollut valtava ongelma niin monelle asiakkaalle, jolla on taloudellisia tarpeita. Huono luotto ja vakuudet ovat asia, josta asiakkaat ovat aina huolissaan, kun he etsivät lainaa lailliselta lainanantajalta. Mutta MIDLAND CREDIT FIRM on tehnyt tämän eron luotonantoalalla. Luotonantajajärjestön neuvosto on hyväksynyt MIDLAND CREDIT FIRMin myöntämään lainoja paikallisille ja kansainvälisille asiakkaille 3%: n korolla. Meille on annettu etuoikeus vastata taloudellisiin tarpeisiisi. Luoton myöntäminen ei saisi estää sinua saamasta tarvitsemasi lainaa.

Palvelumme sisältävät seuraavat: -
* Sijoittajien lainat
* Velan vakauttaminen
* Toinen asuntolaina
* Liiketoimintalainat
* Henkilökohtaiset lainat
* Kansainväliset lainat

Ei sosiaaliturvaa eikä luoton tarkistusta, 100% takuu. Ainoa mitä sinun täytyy tehdä, on kertoa meille tarkalleen mitä haluat ja teemme varmasti unelmasi totta. MIDLAND CREDIT FIRM sanoo KYLLÄ, kun pankkisi sanovat EI. Viimeiseksi rahoitamme pienimuotoisia lainayrityksiä, välittäjiä ja pienimuotoisia rahoituslaitoksia, koska meillä on rajaton pääoma. Lisätietoja lainan hankkimisesta meiltä: Vastaa heti tähän sähköpostiin: midland.credit2@gmail.com

Yrityksen nimi: MIDLAND CREDIT HOME
Yrityksen sähköposti midland.credit2@gmail.com
Yrityksen NMLS ID: 315276.
Yrityksen verkkosivusto: midlandcreditonline.com

Motto: Sijoittaminen sukupolville.

31.7.2020 22:29
MIDLAND CREDIT HOME

Olen niin innoissani, että sain lainan lainanantajalta, joka auttoi minua lainallani. Oli hämmästyttävää, kuinka sain lainan ... Kokeilin toista palvelua, mutta en koskaan voinut saada lainaa tästä palvelusta. Jotkut heistä pyytävät minua täyttämään paljon asiakirjoja, ja lopussa päivä ei lopu hyvin. Mutta olen onnellinen tapaamisen jälkeen Elena Nanon kanssa. Pyysin 22 000 euron lainaani nyt, kun liiketoimintani sujuu hyvin. Toivon, että te kaikki tiedät tämän tänään, koska ne ovat nopeita ja 100% luotettavia. Nyt maksan lainaa, jonka sain yritykseltä Elena Nino, kaikkialla maailmassa. Ota heihin yhteyttä ja älä tuhlaa aikaa lainanantajien kanssa, ota ystävällisesti yhteyttä tähän sähköpostiin: elenanino0007@gmail.com

10.8.2020 6:16
Davis

Oletko liikemies tai nainen? Oletko taloudellisessa sekaannuksessa vai tarvitsetko varoja oman yrityksen perustamiseen? Pitäisikö maksaa lainansa velkaa tai maksaa laskut tai aloittaa hieno yritys? Onko sinulla alhainen luottotulos ja sinulla on vaikea saada pääomalainaa paikallisilta pankeilta / muilta rahoituslaitoksilta? Tarvitsetko yhden lainan tai rahoituksen mistä tahansa syystä, kuten:

a) henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajennus,
b) Yritystoiminta, Koulutus,
c) Velkojen konsolidointi
d) kovat rahalainat
e) ETC

Tarjoamme lainaa alhaisella 3%: n korolla ja ilman vakuuksia, tarjoamme henkilökohtaisia ​​lainoja, velan vakauttamislainoja, riskipääomaa, yrityslainaa, koulutuslainaa, asuntolainaa tai lainoja mistä tahansa syystä ". Menetelmämme tarjoaa kuitenkin mahdollisuus määrittää tarvittavan lainan määrä ja myös sen keston pituus, jolla sinulla on varaa lainata, antaa sinulle todellisen mahdollisuuden saada tarvitsemasi varat! Nämä henkilökohtaiset lainat voidaan hyväksyä luottoasi riippumatta, ja tämän varmuuskopiointiin on paljon tyytyväisiä asiakkaita Mutta et saa vain tarvitsemasi henkilökohtaista lainaa, saat halvimman. Tämä on lupauksemme: Takaamme alhaisimman koron kaikille lainoille, joilla on ilmaisia ​​vakuushyötyjä.

Pyrimme antamaan positiivisen kestävän vaikutelman ylittämällä asiakkaideni odotukset kaikessa, mitä teen. Tavoitteenamme on kohdella sinua arvokkaasti ja kunnioittaen samalla korkealaatuista palvelua ajoissa. Sähköposti: jx.finance447@gmail.com

11.8.2020 6:15
Jayson Alec

Tarvitsetko kiireellisen lainan velkojen selvittämiseksi vai tarvitsetko pääomalainaa parantaaksesi yritystäsi? Pankit ja muut rahoituslaitokset ovat hylänneet teidät? Tarvitsetko lainan vakauttamista tai asuntolainaa? Älä etsi enää, kun olemme täällä, jotta kaikki taloudelliset ongelmasi olisivat menneisyyteen. Ota yhteyttä sähköpostitse:

oceanfmortgages@gmail.com
oceanfmortgages@gmail.com

Tämä on Ocean Finance -kiinnitykset. Tarjoamme lainoja kiinnostuneille kohtuullisella 2%: n korolla. Valikoima vaihtelee 5 000,00 eurosta enintään 100 000 000,00 euroon.

11.8.2020 15:22
Max A Bent

Oletko liikemies tai nainen? Oletko taloudellisessa sekaannuksessa vai tarvitsetko varoja oman yrityksen perustamiseen? Pitäisikö maksaa lainansa velkaa tai maksaa laskut tai aloittaa hieno yritys? Onko sinulla alhainen luottotulos ja sinulla on vaikea saada pääomalainaa paikallisilta pankeilta / muilta rahoituslaitoksilta? Tarvitsetko yhden lainan tai rahoituksen mistä tahansa syystä, kuten:

a) henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajennus,
b) Yritystoiminta, Koulutus,
c) Velkojen konsolidointi
d) kovat rahalainat
e) ETC

Tarjoamme lainaa alhaisella 3%: n korolla ja ilman vakuuksia, tarjoamme henkilökohtaisia ​​lainoja, velan vakauttamislainoja, riskipääomaa, yrityslainaa, koulutuslainaa, asuntolainaa tai lainoja mistä tahansa syystä ". Menetelmämme tarjoaa kuitenkin mahdollisuus määrittää tarvittavan lainan määrä ja myös sen keston pituus, jolla sinulla on varaa lainata, antaa sinulle todellisen mahdollisuuden saada tarvitsemasi varat! Nämä henkilökohtaiset lainat voidaan hyväksyä luottoasi riippumatta, ja tämän varmuuskopiointiin on paljon tyytyväisiä asiakkaita Mutta et saa vain tarvitsemasi henkilökohtaista lainaa, saat halvimman. Tämä on lupauksemme: Takaamme alhaisimman koron kaikille lainoille, joilla on ilmaisia ​​vakuushyötyjä.

Pyrimme antamaan positiivisen kestävän vaikutelman ylittämällä asiakkaideni odotukset kaikessa mitä teen. Tavoitteenamme on kohdella sinua arvokkaasti ja kunnioittaen samalla korkealaatuista palvelua ajoissa. Sähköposti: jx.finance447@gmail.com

12.8.2020 7:27
Jayson Alec

Tarvitsetko nopeaa pitkä- tai lyhytaikaista lainaa, jonka korko on suhteellisen matala, niin alhainen kuin 3%? Tarjoamme yrityslainaa, henkilökohtaista lainaa, asuntolainaa, autolainaa, opintolainaa, velan vakauttamislainaa e.t.c. riippumatta luottotuloksestasi. Meillä on takuu tarjota rahoituspalveluita lukuisille asiakkaillemme ympäri maailmaa. Joustavien lainauspakettiemme avulla lainat voidaan käsitellä ja siirtää lainanottajalle mahdollisimman nopeasti, ota yhteyttä asiantuntijamme neuvoihin ja rahoitussuunnitteluun. Jos tarvitset nopeaa lainaa, ota meihin yhteyttä: sähköposti: jx.finance447@gmail.com tai lisää meille sovellus: +48732232776

25.8.2020 3:50
Jayson Alec

Sky Wealth laina Yritys, annamme lainoja korolla 0f 3%.

Hyvää päivää sir / ma am.

Olemme yksityinen yritys ja tarjoamme lainoja matalalla korolla määritettäessä lainan määrä on välillä 100 miljoonaa lainavarausta 1000 euron laina liiketoiminnan kehittämiseen: etu / liiketoiminnan laajentaminen kilpailukyky.

(Whatsapp-numero: +79652625435)

Tarjoamme erilaisia lainoja
* Henkilökohtaiset lainat (vakuudelliset ja vakuudettomat)
* Liiketoimintalainat (vakuutetut ja vakuudettomat)
* Konsolidointilaina

Ei ennakkomaksuja

Kiitos, että käytit aikaa tämän ilmoituksen lukemiseen.Lisätietoja ja lisätietoja, lähetä meille sähköpostia tänään

skywealthloanfirm@gmail.com
skywealthloanfirm@gmail.com
skywealthloanfirm@gmail.com

Rouva Mary Mason.

30.8.2020 21:55
MARY MASON

Sky Wealth laina Yritys, annamme lainoja korolla 0f 3%.

Hyvää päivää sir / ma am.

Olemme yksityinen yritys ja tarjoamme lainoja matalalla korolla määritettäessä lainan määrä on välillä 100 miljoonaa lainavarausta 1000 euron laina liiketoiminnan kehittämiseen: etu / liiketoiminnan laajentaminen kilpailukyky.

(Whatsapp-numero: +79652625435)

Tarjoamme erilaisia lainoja
* Henkilökohtaiset lainat (vakuudelliset ja vakuudettomat)
* Liiketoimintalainat (vakuutetut ja vakuudettomat)
* Konsolidointilaina

Ei ennakkomaksuja

Kiitos, että käytit aikaa tämän ilmoituksen lukemiseen.Lisätietoja ja lisätietoja, lähetä meille sähköpostia tänään

skywealthloanfirm@gmail.com
skywealthloanfirm@gmail.com
skywealthloanfirm@gmail.com

Rouva Mary Mason.

30.8.2020 21:56
MARY MASON

Ehdotettu tarjouksemme asiakkaille uudeksi vuodeksi on positiivinen ja sitoutunut kokonaisuudessaan, joten yhteistyö kanssamme antaa sinulle maksimaalisen varmuuden rahoituksen saamisesta, koska meillä on A + -luokitus rahoituksessa. Frank Loan Services (FLS) on vuosien varrella arvostettu yhdeksi parhaista online-yrityksistä halvemmalla korolla. Jos tarvitset rahoitusta, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin puhelimitse (+1-713-389-6778) tai sähköpostilla: k.frankloans@gmail.com

7.9.2020 10:42
Frank Robinson

Tarvitsetko henkilökohtaista tai yrityslainaa ilman stressiä ja nopeaa hyväksyntää? Jos kyllä, ota meihin yhteyttä, tarjoamme nyt lainoja 3%: n korolla. Lainamme on turvattu ja turvallinen. Lisätietoja ja hakemuksia varten ota yhteyttä sähköpostitse: saara.kemi@gmail.com

7.9.2020 18:34
Saara Kemi

Hei ja tervetuloa Spotlight Global Financial Services -palveluun, nimeni on Claudia Klein, olen lainanantaja ja myös finanssikonsultti.

Tarvitsetko kipeästi taloudellista vahvistusta? Tarvitsetko lainaa eri tarkoituksiin? Jos vastauksesi on kyllä, suosittelen sinua ottamaan yhteyttä yritykseeni | spotlightglobalservices@gmail.com | tai viesti meille WhatsApp: +4915758108767 | ja laina tililläsi 24 tunnin sisällä, koska tarjoamme erinomaisia ​​lainapalveluja kaikkialla maailmassa.

Tarjoamme kaikenlaisia ​​lainapalveluja (henkilökohtainen laina, yrityslaina ja paljon muuta), tarjoamme sekä pitkä- että lyhytaikaisia ​​lainoja, ja voit myös lainata jopa 15 miljoonaa euroa. Yritykseni auttaa sinua saavuttamaan monenlaisia ​​tavoitteita laajan tuotevalikoiman avulla.

Tiedämme, että laillisen lainan saaminen on aina ollut valtava ongelma Henkilöille, joilla on taloudellisia ongelmia ja jotka tarvitsevat siihen ratkaisun, monilla ihmisillä on niin vaikea saada pääomalainaa paikallisilta pankeilta tai muilta rahoituslaitoksilta korkean kiinnostuksen vuoksi korko, riittämätön vakuus, velkasuhde, matala luottopisteet tai muut syyt.

Ei enää odotusaikoja tai stressaavia pankkikäyntejä. Palvelumme on käytettävissä ympäri vuorokauden ympäri vuorokauden - voit saada lainaa ja suorittaa maksutapahtumasi missä ja milloin tahansa.

Tarjoamme 24 tunnin maailmanluokan lainapalveluja. Kyselyihin / kysymyksiin? - Lähetä sähköposti | spotlightglobalservices@gmail.com | tai lähetä meille viesti WhatsAppissa: +4915758108767 |

Perheesi, ystäviesi ja työtovereidesi ei tarvitse tietää, että sinulla on vähän rahaa, kirjoita meille vain, niin saat lainaa.

Taloudellinen vapautesi on sinun käsissäsi!

14.9.2020 14:37
Claudia Klein

Hei katsojat Hanki tyhjä ATM-korttisi, joka toimii kaikissa pankkiautomaateissa ympäri maailmaa .. Meillä on erityisesti ohjelmoituja pankkiautomaattikortteja, joita voidaan käyttää pankkiautomaattien hakkerointiin. Pankkiautomaattikortteja voidaan käyttää nostamiseen pankkiautomaatissa tai pyyhkäisemiseen myymälöissä ja POS. Myymme näitä kortteja kaikille kiinnostuneille ostajille ympäri maailmaa, kortilla on päivittäinen nostoraja 1000 dollaria pankkiautomaatilla ja jopa 20 000 dollaria kulutusraja myymälöissä tilaamasi korttityypin mukaan. Olemme täällä sinua varten milloin tahansa, milloin tahansa. Sähköposti (blankatm002@gmail.com) Olen kiitollinen Mikelle, koska hän muutti yhtäkkiä tarinaani. Kortti toimii kaikissa maissa paitsi, ota yhteyttä häneen (blankatm002@gmail.com)

17.9.2020 22:30
ALEXANDRA MCDONALD

LAINATARJOUS!!! Oletko koskaan ajatellut saada stressitöntä lainaa hyvämaineiselta lainanantajalta? Oletko tarvinnut kiireellistä lainaa? ja estetäänkö sinua paikallisesta pankistasi? Tarvitsetko lainaa investoida yritykseesi tai ostaa talon? Onnittelut, haluamme ilmoittaa kaikille tällä välineellä, että tarjoamme luotettavaa luottotukea. Tarjoamme mielellämme lainoja 2%: n korolla kaikille asiakkaille, jotka ottavat meihin yhteyttä: (dakany.endre@gmail.com)

Kiireellinen lainatarjous.

27.9.2020 3:57
Endre

Tarvitsetko lainaa? henkilökohtaiset lainat? yrityslainat? kiinnitykset? maatalouden ja hankkeiden rahoitus? annamme kaikenlaisia lainoja 2% korolla! Sähköpostiosoite (dakany.endre@gmail.com)

Lainatarjous.

27.9.2020 3:57
Endre

Olen yksityinen luotonantaja ja sijoittaja. Tarvitsetko laillista, rehellistä, hyvämaineista ja nopeaa lainaa? Voin auttaa sinua 100%: n takuulainalla, tarjoan yritys- ja yksilöllistä lainaa. Lisäksi rahoitamme kaikenlaisia hankkeita. Saat lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä: saara.kemi@gmail.com

3.10.2020 3:34
Saara Kemi

Hei rouva ja herrat, tarvitsette taloudellista apua? Olen Susan Benson. Olen lainanantaja ja myös finanssikonsultti.

Tarvitsetko yrityslainaa, henkilökohtaista lainaa, asuntolainaa tai lainaa projektisi loppuun saattamiseksi? Jos vastauksesi on kyllä, suosittelen, että otat yhteyttä yritykseeni. Tarjoamme kaikenlaisia ​​lainapalveluja, mukaan lukien pitkä- ja lyhytaikaiset lainat. Jos haluat lisätietoja, kirjoita meille sähköpostitse: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) tai Lähetä meille sähköpostia suoraan WhatsApp-palveluun: +447903159998 ja saa vastauksen hetkessä.

Olemme kattava rahoituspalveluyritys ja olemme sitoutuneet auttamaan sinua parantamaan pitkän ja lyhyen aikavälin taloudellisia tavoitteitasi. Olemme erikoistuneet tarjoamaan jäsenneltyjä rahoitusratkaisuja yksityisille ja yrityksille tehokkaimmalla ja nopeimmalla tavalla.

Tässä on joitain syitä, miksi sinun pitäisi ottaa meihin yhteyttä lainaa varten;
* Mukavuus - Voit hakea lainaa missä ja milloin tahansa.
* Joustava summa - Voit päättää, kuinka paljon haluat lainata.
* Nopea suora rahoitus - saat lainasi 24 tunnin kuluessa hyväksynnästä.
* Joustava korko 3%.
* Korkea hyväksyntä
* Joustava takaisinmaksu - saat mahdollisuuden valita takaisinmaksupäivä joko viikoittain, kuukausittain tai vuosittain 1–30 vuoden ajan.
* Yksinkertainen online-sovellus.
* Henkilökohtainen ohjaus ja asiantuntemus.
* Ei piilotettuja maksuja

Älä menetä mahdollisuutta varojen puutteen vuoksi. Ota nyt yhteyttä yritykseeni, voimme auttaa sinua lainalla.

Jos haluat lisätietoja lainatarjouksestamme, lähetä meille lainapyyntösi:
Sähköposti: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
WhatsApp: +447903159998

Välittäjät / konsultit / välittäjät ovat tervetulleita tuomaan asiakkaansa ja ovat täysin suojattuja. Työskentelemme luottamuksellisesti yhdessä kaikkien osapuolten hyödyksi.

7.10.2020 0:56
Susan Benson

Tarvitsetko henkilökohtaista lainaa tai yrityslainaa ilman stressiä ja nopeaa hyväksyntää? Jos kyllä, ota meihin yhteyttä, tarjoamme nyt lainoja 3%: n korolla. Lainamme on turvattu ja turvallinen, jos haluat lisätietoja ja hakemuksia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: saara.kemi@gmail.com

8.10.2020 3:06
Saara Kemi

Tarvitsetko henkilökohtaista lainaa tai yrityslainaa ilman stressiä ja nopeaa hyväksyntää? Jos kyllä, ota meihin yhteyttä, tarjoamme nyt lainoja 3%: n korolla. Lainamme on turvattu ja turvallinen, jos haluat lisätietoja ja hakemuksia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: saara.kemi@gmail.com

8.10.2020 4:10
Saara Kemi

Czy potrzebujesz pilnej pożyczki, aby spłacić swoje długi, czy też potrzebujesz pożyczki kapitałowej, aby usprawnić swój biznes? Czy zostałeś odrzucony przez banki i inne agencje finansowe? Potrzebujesz kredytu konsolidacyjnego lub kredytu hipotecznego? Nie szukaj więcej, ponieważ jesteśmy tutaj, aby wszystkie Twoje problemy finansowe stały się przeszłością. Skontaktuj się z nami mailowo:

oceanfmortgages@gmail.com
oceanfmortgages@gmail.com

To są kredyty hipoteczne Ocean Finance. Osobom zainteresowanym oferujemy pożyczki z rozsądnym oprocentowaniem 2%. Zakres waha się od 5 000,00 euro do maksymalnie 100 000 000,00 euro.

11.10.2020 2:37
Max Bent

Hei kaikki, nimeni on Suzy Karina Asun Irlannissa ja olen tänään onnellinen nainen? ja sanoin itselleni, että kaikki lainanantajat, jotka pelastavat perheeni huonosta tilanteestani, viittaan kenelle tahansa, joka etsii heille lainaa, sain onnea minulle ja perheelleni, tarvitsin 250,000,00 euron lainaa aloittaakseni elämäni kokonaan, koska olen yksinhuoltajaäiti ja 3 lasta, tapasin tämän rehellisen ja JUMALAN pelossa olevan naisen lainanantajan, joka auttoi minua 250,000 euron lainalla. Hän on jumalan pelossa oleva mies, jos tarvitset lainaa ja sinä maksaa lainan takaisin, ota yhteyttä häneen ja kerro hänelle, että rouva Suzy Karina ohjaa sinut hänen luokseen. ota yhteyttä Anette Olssoniin sähköpostitse: (anette.olsson14@gmail.com)

18.10.2020 4:43
Anette Olsson

Tarvitsetko vakuudellisen ja vakuudettoman lainan? Sijoittajalainat? Autolainat? Yrityslainat? Henkilökohtaiset lainat? Kansainväliset lainat. Lähetä meille sähköpostia, jos olet kiinnostunut. Sähköposti: (dakany.endre@gmail.com)

Kiireellinen lainatarjous.

27.10.2020 12:06
Endre

TERVETULOA GENENTECH COMPANY -yritykseen
HALLITUKSEN LISENSOITU YRITYS EI KOSKE YLEISTÄ MAKSUA

Oletko mies tai nainen? Onko sinulla taloudellista stressiä? Vai tarvitsetko rahaa oman yrityksen perustamiseen? Luottopisteet ovat matalat, ja luuletko, että on vaikea saada lainaa paikallisilta pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta?
Genentechcompany@gmail.com
Palvelumme ovat:
* Henkilökohtaiset lainat
* Velan vakauttamislaina
* Yrityslainat
* Lainat koulunkäyntiin
* Asuntolainat
tarjoamme lainaa 3% korolla vuodessa,
Yksinkertaisesti saadaksesi lainan kanssamme, määritä tarvitsemasi lainan tarkka määrä ja aika, jolloin voit maksaa lainan. Voit ottaa meihin yhteyttä suoraan sähköpostitse. Genentechcompany@gmail.com

2.11.2020 10:55
GEORGE MASON

Oletteko taloudellisesti masentunut ja tarvitset vakauttamista Lainat, puhukaa ystävällisesti. Olemme kristillinen järjestö, tarjoamme yksityisiä lainoja * yritys- ja henkilökohtaisia lainoja * yrityslainoja * palkkapäivälaina * opiskelijalainaa * asuntolainaa * autolainoja * huonoa luottolainaa * pääomalainaa * projekti- / sopimuslainaa * velan vakauttamislaina kiinnostuneille 3 % korot. Hae kautta pastorgodtimeloanfirm6@gmail.com tai whatsapp / +1 (226) -781-6110

5.11.2020 6:55
pastor Godtime Alish

Tarvitsetko nopean henkilökohtaisen tai liike-, sijoitus- ja joululainan ilman stressiä ja nopeaa hyväksyntää? Jos kyllä, ota meihin yhteyttä, tarjoamme nyt lainoja 3%: n korolla. Lainamme on turvattu ja turvallinen, jos haluat lisätietoja ja hakemuksia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: anette.olsson14@gmail.com

8.11.2020 17:43
Anette Olsson

Tarvitsetko nopean henkilökohtaisen tai liike-, sijoitus- ja joululainan ilman stressiä ja nopeaa hyväksyntää? Jos kyllä, ota meihin yhteyttä, tarjoamme nyt lainoja 3%: n korolla. Lainamme on turvattu ja turvallinen, jos haluat lisätietoja ja hakemuksia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: anette.olsson14@gmail.com

8.11.2020 17:48
Anette Olsson

Hei, nimeni on Claudia Klein, olen saksalainen ja tarjoan rahoituspalveluja. Tarvitsetko nopeaa, pitkäaikaista tai lyhytaikaista lainaa, jolla on suhteellisen alhainen korko, jopa 3%? Vaikuttaako talouden vaikeus sinuun? vai onko pankkisi tai muu rahoituslaitoksesi evännyt sinulle lainaa? Tarjoamme turvallisia lainoja.
Saat lisätietoja lainatarjouksesta lähettämällä minulle pyyntösi sähköpostitse: spotlightglobalservices@gmail.com tai WhatsApp: +4915758108767

* Etsitkö varoja velkojen maksamiseen?
* Etsitkö rahoitusta oman yrityksen perustamiseen?
* Etsitkö lainaa suurten projektien toteuttamiseen?
* Tarvitsetko lainaa alle 24 tunnissa?
* Tarvitsetko pikalainaa eri tarkoituksiin?

Jos vastauksesi on kyllä, voin auttaa sinua.

* Voin tarjota sinulle lainaa enintään 15 000 000 euroa.
* Voit valita 1-30 vuoden takaisinmaksettavaksi.
* Voit valita kuukausittaisen ja vuosittaisen takaisinmaksusuunnitelman välillä.
* Joustavat lainaehdot.

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä minuun tämän sähköpostiosoitteen kautta: | spotlightglobalservices@gmail.com | Tai WhatsApp: +4915758108767

Sinulla on 100% takuu siitä, että saat lainasi tämän lainatapahtuman lopussa.

Voit tarkistaa meidät helposti verkkosivustoltamme: || https://spotlightglobalfin.wixsite.com/financial ||

Intohimomme on saada taloudellinen osallisuus laskemaan. Lainamme ja sijoitustuotteemme on suunniteltu tarjoamaan sinulle mukavuutta ja arvoa.

Spotlight Global Financial Services -palvelun avulla voit jättää hyvästit kaikille finanssikriiseillesi ja vaikeuksillesi, koska olemme sertifioituja, luotettavia, luotettavia, tehokkaita, nopeita ja dynaamisia

Lämpimät terveiset
Claudia Klein

13.11.2020 23:23
Claudia Klein

Tarvitsetko nopean henkilökohtaisen tai liike-, sijoitus- ja joululainan ilman stressiä ja nopeaa hyväksyntää? Jos kyllä, ota meihin yhteyttä, tarjoamme nyt lainoja 3%: n korolla. Lainamme on turvattu ja turvallinen, jos haluat lisätietoja ja hakemuksia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: anette.olsson14@gmail.com

15.11.2020 8:41
Anette Olsson

Hei ystävät, sain ohjelmistopäällikön verkossa ja hän auttoi minua saamaan Master Card -kortin, joka oli jo ladattu eturahalla. Tällä pääkortilla minulle maksetaan 5000€ 7 päivässä, mikä tarkoittaa, että minulla on mahdollisuus viettää 5000€ viikoittain, ota yhteyttä häneen whatsappissa nyt +48732232776 tai sähköpostitse: anette.olsson14@gmail.com ja kiitos myöhemmin.

17.11.2020 5:07
N Nash

Tarvitsetko minkäänlaista taloudellista apua? Henkilökohtaiset lainat? Liikelainat? Asuntolainat? Yrityslainat? Maatalous- ja projektirahoitus? Annamme lainoja 2% korolla! Yhteystiedot: (dakany.endre@gmail.com)

Kiireellinen lainatarjous.

22.11.2020 15:31
Endre

Tarvitsetko kiireellistä lainaa velkojesi selvittämiseen vai tarvitsetko pääomalainaa liiketoimintasi parantamiseksi? Onko pankit ja muut rahoituslaitokset hylänneet sinut? Tarvitsetko lainojen vakauttamista tai asuntolainaa? Älä etsi enää, koska olemme täällä, jotta kaikista taloudellisista ongelmistasi menneisyyteen. Ota yhteyttä sähköpostitse:

oceanfmortgages@gmail.com
oceanfmortgages@gmail.com

Tämä on Ocean Finance -kiinnitykset. Tarjoamme lainaa kiinnostuneille kohtuullisella 2 prosentin korolla. Alue vaihtelee 5000,00 eurosta enintään 100 000 000,00 euroon.

25.11.2020 9:54
Max Bent

Tarvitsetko nopean henkilökohtaisen lainan, yrityslainaa ja joulua ilman stressiä ja nopeaa hyväksyntää? Jos kyllä, ota meihin yhteyttä, tarjoamme nyt lainoja 3%: n korolla. Lainamme on turvattu ja turvallinen, jos haluat lisätietoja ja hakemuksia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: anette.olsson14@gmail.com

26.11.2020 3:09
Anette Olsson

Hei, tarvitsetko taloudellista apua? Olen Susan Benson. Olen lainanantaja ja myös finanssikonsultti.

Tarvitsetko yrityslainaa, henkilökohtaista lainaa, asuntolainaa tai lainaa projektisi loppuun saattamiseksi? Jos vastauksesi on kyllä, suosittelen, että otat yhteyttä yritykseeni. Tarjoamme kaikenlaisia ​​lainapalveluja, mukaan lukien pitkä- ja lyhytaikaiset lainat. Jos haluat lisätietoja, kirjoita meille sähköpostitse: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) tai Lähetä minulle sähköpostia WhatsApp-palveluun: +447903159998 ja saa vastauksen hetkessä.

Olemme kattava rahoituspalveluyritys ja olemme sitoutuneet auttamaan sinua täyttämään kaikki toiveesi. Olemme erikoistuneet tarjoamaan jäsenneltyjä rahoitusratkaisuja yksityisille ja yrityksille tehokkaimmalla ja nopeimmalla tavalla.

Tässä on joitain syitä, miksi sinun pitäisi ottaa meihin yhteyttä lainan saamiseksi;
* Mukavuus - Voit hakea lainaa missä ja milloin tahansa.
* Joustava summa - Voit päättää, kuinka paljon haluat lainata.
* Nopea suora rahoitus - saat lainasi 24 tunnin kuluessa hyväksynnästä.
* Joustava korko 3%.
* Korkea hyväksyntä
* Joustava takaisinmaksu - saat mahdollisuuden valita takaisinmaksupäivä joko viikoittain, kuukausittain tai vuosittain 1–30 vuoden ajan.
* Yksinkertainen online-sovellus.
* Henkilökohtainen ohjaus ja asiantuntemus.
* Ei piilotettuja maksuja

Älä menetä mahdollisuutta varojen puutteen vuoksi. Ota nyt yhteyttä yritykseeni, voimme auttaa sinua lainalla, koska olemme auttaneet lukuisia henkilöitä ja organisaatioita, jotka ovat kohdanneet taloudellisia vaikeuksia ympäri maailmaa

Jos haluat lisätietoja lainatarjouksestamme, lähetä meille lainapyyntösi:
Sähköposti: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
WhatsApp: +447903159998

Välittäjät / konsultit / välittäjät ovat tervetulleita tuomaan asiakkaansa ja ovat täysin suojattuja. Työskentelemme luottamuksellisesti yhdessä kaikkien osapuolten hyödyksi.

26.11.2020 8:18
Susan Benson

Tarvitsetko nopean henkilökohtaisen lainan, yrityslainaa ja joulua ilman stressiä ja nopeaa hyväksyntää? Jos kyllä, ota meihin yhteyttä, tarjoamme nyt lainoja 3%: n korolla. Lainamme on turvattu ja turvallinen, jos haluat lisätietoja ja hakemuksia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: anette.olsson14@gmail.com

26.11.2020 11:43
Anette Olsson

Tarvitsetko nopean henkilökohtaisen lainan, yrityslainaa ja joulua ilman stressiä ja nopeaa hyväksyntää? Jos kyllä, ota meihin yhteyttä, tarjoamme nyt lainoja 3%: n korolla. Lainamme on turvattu ja turvallinen, jos haluat lisätietoja ja hakemuksia, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: anette.olsson14@gmail.com

26.11.2020 11:43
Anette Olsson

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi