5.1.2018

Tikkurilan kirkon kaava, Mikkolan sisäilma, Tikkurilan maauimala sekä Vantin kilpailukykyselvitys kaupunginhallituksessa

Maanantain kaupunginhallituksessa mm. Mikkolan sisäilma todetaan jälleen terveeksi, Tikkurilan maauimala siirretään tulevaisuuteen ja Tikkurilan kirkon uusi kaava nousee korkeaksi ja sokerina pohjalla käsitellään Vantin salainen kilpailukykyselvitys.

Tikkurilan kirkon kaava

Tikkurilan kirkko puretaan ja tilalle rakennetaaan uusi kirkko, seurakuntatilat, toimistoja ja asuntoja. Alue muuttuu keskustatoimintojen korttelialueeksi jossa rakennusoikeutta 33050 josta asuntoja on noin 28 000 kerrosnieliömetriä. Vinot lapekatot nousevat korkeimmillaan yhdeksänteen kerrokseen.

Kirkko

Kuva: Ehdotus uudeksi kirkkokortteliksi vaihtelee viisikerroksisestä yhdeksään kerrokseen. Kivijalkaan tulee liiketiloja. Tämä jäntevöittää Tikkurilan keskustaa aivan uudella tavalla, ja avartaa kävelukeskustaa. Allainssimallilla toteutuskumppaniksi valittiin Lujatalo. 

Mikkolan sisäilma

Mikkolan sisäilma on kolmannen kerran kaupunginhallituksessa. Vaikka siellä ei vieläkään ole tehty minkäänlaista tilastillosesti pätevää oirekyselyä, koulujulistettiin terveeksi ihan teknisten tutkimuksten perusteella. 

Miten ratkaistaan se tilanne, että kaupunginhallituksessa ei ole aikaa käsitellä sisäilma-asioita, sillä ne on delegoitu sisäilma-asioiden neuvottelukunnalle, ja taas neuvottelukunnassa ajatellaan ajankohtaisten asioiden olevan operatiivia asioita, johon neuvottelukunnan ei ole aikaa puuttua... jolloin käytännössä olemme tilanteessa missä sisäilma-asioissa mikään ei muutu. Yksi iso ongelma ylipäätään sisäilma-asioissa on ollut se, että kaikki toimialat kieltävät oirekyselyn teettämisen kuuluvan heille. Ongelma ei ole vieläkään ratkennut.

Viimevuoden maaliskussa totesin että 7 on opettajaa menettänyt työkykynsä neljässä vuodessa. Lyyrassa 33 opettajaa 44:sta saa terveyshaittaa sisäilmasta, ja Vegassa se on samaa luokkaa. Oppilailta on tullut yli sata ilmoitusta sisäilman terveyshaitoista. Ymmärtääkseni iso osa opettajista on vaihtanut työpaikkaa tai on virka- tai sairasapaalla. Kysymykseeni opettajien vaihtuvuudesta viimeisen parin vuoden aikana sivistysvirasto vastasi vain muutaman kuukauden tilastolla.

Tikkurilan maauimala

Erinomainen aloite Tikkurilan maauimalasta keräsi kuntalaisten nimiä yli 7400. Kaupunginhallituksessa kaivattiin kokonaiskuvaa uimahallitarpeesta. Eri hankkeet kannattaakin tarkastella kokonaisuutena. Uimahallirakentaminen on kallista, joten hankkeita täytyy myös laittaa tärkeysjärjestykseen. Esimerkiksi 60 000 asukkaan Korso-Koivukylä-alueella ei ole kohta yhtään uimahallia, ja Elmon selittelyä aloitellaan. Hyviä kysymykiä on miten toteuttaa maauimala niin että se palvelee mahdollisimman pitkään vuodesta, ja onko sen toteuttamiseen varaa sellaisena että se houkuttelee oikeasti asukkaita jne. 

Vantin kilpailukykyselvitys

Selvitys on salainen. Loppupeleissä kyse on siitä, että Kokoomus haluaa pilkkoa ja myydä, ja vasemmisto ei, ja kysymys on molemmilla varsin ideologinen.

Vantti toimii nyt inhouse-yhtiönä joka hoitaa kaupugin kiinteistöpalveluita, ruokahuoltoa ja siivousta. Vantilla on ollut kovat vuosittaiset säästötavoitteet mutta myös laatuongelmia jotka osin voivat liittyä säästötavoitteisiin. Johtamisongelmista olemme saaneet lukea lehdistöstä.

Kokemuksia palvelun laadusta ja talousvaikkutuksista voidaan myös ottaa Helsingin Palmiasta, joka yksityistettiin. Voidaan myös miettiä miten ratkoa ongelmia riippumatta organisaatiomallista.

Hyvinvointikatsaus

Nopea väestönkasvu pitää Vantaan väestörakenteen nuorena vaikka ikäihmisten määrä kasvaa Vantaallakin nopeasti. Vuoden 2016 lopulla 16,6 prosenttia oli vieraskielisiä, joista suurimmat kieliryhmät olivat viro ja venäjä. 

Työttömyys kääntyi Vantaalla laskuun vuonna 2016, ja viime lokakuussa työttömyysaste oli 9,7 prosenttia. Suurten kaupunkien joukossa Vantaan työttömyysaste oli Espoon jälkeen toiseksi alin. Vienti vetää minä onnostanut myös todellista työllisyyttä.

Suurten kaupunkien joukossa Vantaa on tulojaoltaan tasaisin. Toimeentulotukea saavien osuudet niin nuorissa kuin työikäisissäkin ovat suurten kaupunkien korkeimpia. Myös asumistukea saavien kotitalouksien osuus on kasvanut viime vuosina.

Asukkaiden tyytyväisyys asuinalueiden turvallisuuteen on kasvanut.

Muuta

Mainittakoon vielä että listalla olevat Anniina Kostilaisen (vihr) ja Anssi Auran (vihr) erot joistain luottamushtehtävistään johtuvat työkiireistä, eikä kyse ei ole sen dramaattisemmista tapahtumista. Luottamustoimien hoitaminen vie erittäin paljon aikaa.

Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus
8.1.2018 17:00
Esityslista
§OtsikkoLiitteet
 Esityslistan kansilehti-
1Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus-
2Pöytäkirjan tarkastaminen-
3Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/KN-
4Kaupunginvaltuuston 11.12.2017 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/KN-
5Eron myöntäminen Anssi Auralle opetuslautakunnan-, valtuustovaliokunnan- ja yleiskaavatoimikunnan jäsenen tehtävästä sekä tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä (kvalt) / KN-
6Eron myöntäminen Gill Sukhdarshanille monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan varajäsenen tehtävästä ja varavaltuutetun tehtävästä (kvalt) / KN-
7Eron myöntäminen Jani Huhtamellalle varavaltuutetun tehtävästä (kvalt) / KN-
8Eron myöntäminen Hannu Kärkkäiselle kaupunkisuunnittelulautakunnan ja rakennuslupajaoston jäsenen tehtävistä (kvalt) / KN-
9Eron myöntäminen Anniina Kostilaiselle vapaa-ajanlautakunnan jäsenen tehtävästä (kvalt) / KN-
10Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin perusparannuksen tarveselvityksen hyväksyminen / KN1 kpl
11Määrärahamuutosesitys vuoden 2018 talousarvion investointiosan osakehankintoihin (kvalt) / KN-
12Vuoden 2018 presidentinvaalia varten nimettyjen vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanojen muutoksia / KN2 kpl
13Maankäyttösopimus, kiinteistökaupan esisopimus ja esisopimus kiinteistöjen vaihdosta / Vantaan seurakuntayhtymä, NREP Oy / asemakaavamuutos nro 002254 / KN1 kpl
14Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kilpailukykyselvitys / ML-
15Oikaisuvaatimuksen vastine vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen päätökseen § 26 / 2017 / ML /-
16Vantaan hyvinvointikatsaus 2017 (kvalt) / JN1 kpl
17Vastaus kuntalaisaloitteeseen Tikkurilaan maauimala viimeistään vuonna 2020 (kvalt) / EL-H2 kpl
18Asemakaavamuutos 002254 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 61 Tikkurila / Tikkurilan kirkon kortteli / HP2 kpl
19Vastaus Kimmo Kiljusen ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen Mikkolan koulun sisäilman myrkyllisyyden selvittämiseksi ja tarpeellisten toimenpiteiden tekemiseksi (kvalt) / HP1 kpl
20Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle asemakaavamuutoksesta 002239
ja tonttijaosta, 93 Vaarala / Lähdepuisto / HP
3 kpl
21Yhteistoimintasopimuksen jatkaminen / HP7 kpl
22Asemakaavamuutos 002328 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 18 Vantaanlaakso / Vaisala / HP4 kpl
23Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus ja B. Esisopimus määräalan kaupasta/ Vaisala Oyj/ Asemakaavamuutos 002328 / HP5 kpl
24Asemakaavan muutos 002340 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 94 Hakunila / Raudikkokuja / HP1 kpl
25Maankäyttösopimus / A. Kunnallistekniikan rakentamissopimus, B. Esisopimus määräalan kaupasta ja C. Esisopimus määräalan luovutuksesta / Sato Oyj / Asemakaavamuutos nro 002340 / HP4 kpl
26Asemakaavan muutos 002047 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 67 Ruskeasanta / Mistelinsiemen (kvalt) / HP

Hei, oletko liikemies tai nainen? Jos jokin taloudellinen sotku tai tarvitset rahaa aloittaaksesi oman yrityksen? Tarvitsetko hyvitystä maksamaan velkaa? Jos sinulla on alhainen luottopiste ja pankkien / muiden paikallisten rahoituslaitosten vaikeudet saada lainaa? Henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajentaminen, yrittäjyys ja koulutus, velan vakauttaminen, kovan rahan lainat. Tarvitset lainaa tai rahoitusta mistä tahansa syystä. Tarjoamme lainoja, joiden korkotaso on alhainen 2%, ota meihin yhteyttä jatkuvaa luotonantajaa kohtaan. sähköposti: gonzalezandresloan@gmail.com

Hei, oletko liikemies tai nainen? Jos jokin taloudellinen sotku tai tarvitset rahaa aloittaaksesi oman yrityksen? Tarvitsetko hyvitystä maksamaan velkaa? Jos sinulla on alhainen luottopiste ja pankkien / muiden paikallisten rahoituslaitosten vaikeudet saada lainaa? Henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajentaminen, yrittäjyys ja koulutus, velan vakauttaminen, kovan rahan lainat. Tarvitset lainaa tai rahoitusta mistä tahansa syystä. Tarjoamme lainoja, joiden korkotaso on alhainen 2%, ota meihin yhteyttä jatkuvaa luotonantajaa kohtaan. sähköposti: gonzalezandresloan@gmail.com

Hei, oletko liikemies tai nainen? Jos jokin taloudellinen sotku tai tarvitset rahaa aloittaaksesi oman yrityksen? Tarvitsetko hyvitystä maksamaan velkaa? Jos sinulla on alhainen luottopiste ja pankkien / muiden paikallisten rahoituslaitosten vaikeudet saada lainaa? Henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajentaminen, yrittäjyys ja koulutus, velan vakauttaminen, kovan rahan lainat. Tarvitset lainaa tai rahoitusta mistä tahansa syystä. Tarjoamme lainoja, joiden korkotaso on alhainen 2%, ota meihin yhteyttä jatkuvaa luotonantajaa kohtaan. sähköposti: gonzalezandresloan@gmail.com

Hei, oletko liikemies tai nainen? Jos jokin taloudellinen sotku tai tarvitset rahaa aloittaaksesi oman yrityksen? Tarvitsetko hyvitystä maksamaan velkaa? Jos sinulla on alhainen luottopiste ja pankkien / muiden paikallisten rahoituslaitosten vaikeudet saada lainaa? Henkilökohtainen laina, liiketoiminnan laajentaminen, yrittäjyys ja koulutus, velan vakauttaminen, kovan rahan lainat. Tarvitset lainaa tai rahoitusta mistä tahansa syystä. Tarjoamme lainoja, joiden korkotaso on alhainen 2%, ota meihin yhteyttä jatkuvaa luotonantajaa kohtaan. sähköposti: gonzalezandresloan@gmail.com

25.1.2018 11:46
Gonzalez Andres

Olen Saara Kemi yksityinen lainanantaja, etsit yrityksen lainaa, henkilökohtaista lainaa, asuntolainaa, autolainaa, opintolainaa, velkojen konsolidaatiolainoja, vakuudettomia lainoja ja riskipääomaa? Jos pankki tai rahoituslaitos on luopunut yhdestä tai useammasta syystä. Olet oikeassa paikassa laina ratkaisuille, annamme lainoja kaikille henkilöille, jotka vaihtelevat 2,000 vähintään 100 miljoonan sisällä yhden vuoden 30 vuoden takaisinmaksuaikaan mihin tahansa maailmaan. Ota yhteyttä minuun lisätietoja sähköpostitse: saara.kemi@gmail.com tai whatsapp +1 (518) 601-1639

14.3.2018 5:03
Saara Kemi

Hei, tarvitset kiireellistä lainaa? tai tarvitsevat taloudellista apua? ota yhteyttä 24Hours lainayhtiöön ja ne antavat lainaa 1 000 - 100 000 000 euroa yksilöille, yrityksille ja yhteistyössä toimiville elimille, jotka tarvitsevat rahoitustukea alhaisella ja kohtuuhintaisella 2 prosentin korolla vuodessa. Hakemus on saatavilla vain 18-vuotiaille hakijoille, ota meihin yhteyttä, jos haluat kiinnostaa nopeaa ja helppoa lainaa sähköpostitse (24hourstloancompany1@gmail.com tai info@24hoursloan.online).

Sähköposti: (24hourstloancompany1@gmail.com tai info@24hoursloan.online).
Ystävällisin terveisin, palveluksessa.
Rouva Farida Stephen
Mainostoimisto.
Olemme 24Hours Financial Services, Inc.

22.4.2018 15:19
Mrs Farida Stephen

Tämä on Oceanic-rahoitus tarjoamme lainoja yksityishenkilöille ja yrityksille ympäri maailmaa, olemme rekisteröity ja lisensoitu laina yritys, tarvitset lainaa maksamaan laskuja? tarvitset lainaa aloittaa liiketoiminta? tarvitsetko lainaa ostaa asunnon? tarjoamme kaikenlaisia lainoja, jos olet kiinnostunut saamaan minkäänlaista lainaa sähköpostitse: Oceanicfinance113@gmail.com tai whats-app: +1(267)725-7570

20.5.2018 12:50
Nimetön

Haluatko kiireellistä lainaa maksaa laskuja tai luoda uuden
Business? Jos näin on, ota yhteyttä sähköpostitse:
Ferdinandleofinance@gmail.com

7.6.2018 3:37
Ferdinand Leo

Get rich today and take the risk of transforming your own life.Try and get an ATM card blank today (CLIFFORD JACKSON) of cliffordhackerspays@gmail.com and be among the lucky ones who are benefiting from this card. This ATM card in white set is capable of hacking into any ATM anywhere in the world. I have to know about this ATM card when I was looking for work online about a month ago..It has really changed my life forever and now I can say I'm rich because I am a living testimony. The less money I get in a day with this card is $ 8,000.Every now and then keep pumping money into my account. Although illegal, there is no risk of being caught, as it is programmed so that it can not track, but also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email hackers: cliffordhackerspays@gmail.com

13.6.2018 11:02
María José

Tarvitsetko lainaa? Jos sinulla on, ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja: offer0148@gmail.com. Ja täytä seuraavat tiedot?

Nimi:
Sukunimi:
Kansallisuus:
Ikä:
Kuukausitulot:
Vaadittu määrä:
Luoton kesto:
Kiinteät numerot:
Matkapuhelinnumerot:

Parhain terveisin
Kiitos

27.9.2018 9:33
Abele

Oletko missä tahansa finanssikriisissä, tarvitsetko taloudellista apua? tai tarvitsetko varoja oman yrityksen perustamiseen? Tarvitsetko varoja maksamaan velkasi, maksamaan laskuja tai aloittamaan hyvää liiketoimintaa? Onko sinulla alhainen luottopiste ja sinulla on vaikeuksia saada pääkapasiteettia paikallisilta pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta? Tässä on mahdollisuus saada rahoituspalvelu yrityksellämme. Tarjoamme kaikenlaista lainaa yksittäisille yrityksille 2%: n korolla. Jos tarvitset lainaa, älä epäröi ottaa yhteyttä sähköpostitse: lindamooreloans@gmail.com Tai Whatsapp- +19292227999

13.10.2018 4:56
linda moore

GOOD DAY AND WELCOME TO ASDA FINANCE LTD
Do you need 100% Finance? I can fix your financial needs with a lower back problem of 3% intrest rate. Whatever your circumstances, self employed, retired, have a poor credit rating, we could help. flexible repayment.

please Contact us at:
asdaservices24@gmail.com
whatsapp +17042750147
https://asdaservices24.wixsite.com/asdaservices-1

18.12.2018 23:40
asda services

Nabídka pujcky mezi jednotlivci za 72 hodin Jsme ochotni pujcit s úrokovou sazbou 2%, nabízíme pujcky komercním a soukromým organizacím v rozsahu od 50 000 do 50 000 000 v období od 1 do 30 let, nabízíme S úverem s nízkou úrokovou sazbou a bez kreditní kontroly nabízíme osobní pujcky, pujcky na konsolidaci dluhu, rizikový kapitál, komercní pujcky, studentské pujcky, úvery na bydlení. \"uvedte výši potrebného úveru a trvání, které si mužete dovolit, jsme dobre certifikováni a registrováni, naše pujcky jsou dobre pojišteny pro maximální bezpecnost, což je naše nejvyšší priorita.: lubicapotocka4@gmail.com

7.10.2019 16:39
Lubica

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi