11.8.2017

Kaupunginhallituksessa varhaiskasvatusmaksut ja kaupunginjohtajan irtisanoutuminen

Maanantain kaupunginhallituksessa kaupunginohtajan paikka vapautuu, ja annetaan lausunto varhaiskasvatusmaksuja koskevasta lainmuutoksesta.

Lausuntopyyntö lakiehdotukseen varhaiskasvatuksen maksuista 

 • Ilmaismaksuluokan tulorajat nousevat niin että perheet voivat tienata enemmän. Aiempaa suuremmilla tuloilla siis maksetaan pienempiä maksuja. Esim. maksutottoman varhaiskasvatuksen kuukausitulo nousee kahden hengen perheellä 2150 eurosta noin 2300 euroon.

 • Varhaiskasvatusmaksujen laskukaava: Perheen tulot – tuloraja = x. x * maksukerroin 0,107 (%) = varhaiskasvatusmaksu kuukaudessa (enintään 290 euroa kuukaudessa)

 • Usean lapsen perheiden päivähoitomaksuja helpotetaan. Toisen lapsen varhaiskasvatusmaksut ovat 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksuista, ja kolmannen säilyvät 20 prosentissa.

Lain tavoitteena on tehdä työssä käymisestä edullisempaa. Käytännössä on hienoa, että pienituloisimpien työllisten perheiden varhaiskasvatusmaksut laskevat eli heidän ostovoima nousee. Se hidastaa yhteiskunnan eriarvoistumiskehitystä ja lisää kotimaista kysyntää (toisin kuin suurituloisten ostovoiman nostaminen.)

Vaikka suunta on oikea, työllisyyttä tämä ei lisää. Jos työpaikkoja on avoimena 60 000, ja työnhakijoita on 360 000, ongelman ydin ei ole kannusteloukku. Ongelman ydin on epäonnistunut talous- ja työllisyyspolitiikka, joka perustuu lähinnä työttömien kyykyttämiseen, ei osaamisen tai työpaikkojen lisäämiseen. Ja toki globaali talouskehitys.

Kuva: Pienituloisten työllisten lapsiperheiden kannalta maksujen alentaminen on erittäin hyvä asia. Työllisyyttä sillä ei kuitenkaan paranneta. Sen sijaan äitien paluuta työelämän helpottettaisiin joustavilla vanhempainvapaajärjestelyillä, joissa esimerkiksi molemmat vanhemmat voisivat tehdä joustavasti lyhennettyä työviikkoa sekä parannettaisiin isien osallistumista vanhemmuuteen. Muissa Pohjoismaissa vanhempainvapaat jakautuvat huomattavasti tasaisemmin. "Äijäammattiliitot" ja konservatiivipuolueet ovat vastustaneet tasa-arvoisempaa pohjoismaista mallia.

Kaupunginjohtajan paikka auki

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen on irtisanoutunut kaupunginjohtajan virasta 1.3.2018 alkaen. Vantaan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 14. elokuuta kaupunginjohtajan viran haettavaksi julistamista ja toimikunnan perustamista. 

Perinteisesti kaupunginjohtaja on valittu SDP:n ja Kokoomuksen poliittisella sopimuksella. Henkilövaali käydään suljetuin lipuin haun, haastattelujen jälkeen valtuustossa.

Edellinen kauupunginjohtaja Peltomäki sai juuri poikkeuksellisen ankaran tuomion korruptiosta. Tästä valitetaan varmasti ylempiin korkeusasteisiin. Lehtitietojen mukaan aluearkkitehti Ritva Valo-Wosselius paljasti kuvion poliisille kun hänen virkansa muutettiin toimeksi. Seuraava maankäytön apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen irtisanoi Valo-Wosseliuksen, mutta irtisanominen todettiin laittomaksi. Se, että korruptio on kestänyt vuosikausia noin näkyvänä ja yleisenä, kertoo että päätöksentekojärjestelmä ei ole avoin ja toimiva, ja että hyväveli -verkosto on vaikuttava.

Nykyinen kaupungnjohtaja Kari Nenonen on ajanut poliisitutkintaa Vantaan konsernihallinnossa esiin tulleisiin epäselvyyksiin. Täytyy toivoa että seuraava kaupunginjohtaja tahtoo kitkeä huonoa hallintoa ja korruptiota kaupungin toiminnasta.

Muita asioita asioita

 • Kokouksessa nimitetään iso kasa luottamustoimia aiempien neuvotteluje ja puolueiden valintojen pohjalta.

 • Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta 211900 sekä tonttijaosta ja tonttijaon muutoksesta tehdystä valituksesta, 21 Piispankylä/ Axel Sandellin kuolinpesä / HP
 • Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginhallituksen etuosto-oikeutta koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen / HP1-Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2-Pöytäkirjan tarkastaminen
3-Kaupunginjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja toimikunnan perustaminen
4-Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/KN
5-Kaupunginvaltuuston 12.6.2017 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/KN
6-Yleisohjeet toimikuntien ja neuvottelukuntien asettamiselle / KN
7-Yleiskaavatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2019 / KN
8-Edunvalvontatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017–2019 / KN
9-Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2017–2019 / KN
10-Kaupunkikuvaneuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2019 / KN
11-Luottamushenkilöedustajien nimeäminen Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO) -verkoston seminaareihin kaudella 2017-2018 / KN
12-Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2019 / KN
131 kplEdustajien nimeäminen vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2017-2019 / KN
14-Svenska kommitténin nimeäminen kaudelle 2017-2019 / KN
15-Myyrmäki-Kivistön kehittämistoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017–2019 / KN
16-Aviapolis-Tikkurila-Hakunilan kehittämistoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017–2019 / KN
17-Koivukylä-Korson kehittämistoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017–2019 / KN
18-Kiinteistötoimituksen uskotun miehen täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
19-Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan henkilökohtaisten varajäsenten ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2017-2021 (kvalt) / KN
20-Eron myöntäminen Jan Edelmannille ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
21-Antti Karin luottamustehtävien päättyminen, Minna Kuuselan siirtyminen kaupunginvaltuutetun tehtävään ja täydennysvaalien toimittaminen (kvalt) / KN
22-Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sijaiset 14.8.2017 alkaen / KN
232 kplValtioneuvoston päätös kunnanosan siirtämisestä Sipoon kunnasta Vantaan kaupunkiin / KN
24-Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Vantaalla 21.-22.11.2017 / KN
25-Helsingin hallinto-oikeuden päätös kuntavaalien 2017 tuloksen vahvistamista koskevaan valitukseen / KN
263 kplVantaan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta / KN
271 kplVastaus Anssi Auran ja 23 muun valtuutetun aloitteeseen nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden tiedoksi tuomisesta kaupunginvaltuustolle (kvalt) / KN
284 kplLausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta 211900 sekä tonttijaosta ja tonttijaon muutoksesta tehdystä valituksesta, 21 Piispankylä/ Axel Sandellin kuolinpesä / HP
291 kplHelsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginhallituksen etuosto-oikeutta koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen / HP
* * *
Avainsanat: kaupuginjohtaja, lapsiperheet, varhaiskasvatus, varhaiskasvatusmaksu.

J V Nikulaisen tämän hetkinen toiminta konsultointitehtävissä tuskin ulottuu Vantaan kaupungin toimiin vai kuin ?

11.8.2017 7:19
Utelias

Nikulaisen toiminnasta en ole kuullut mitään. Mielenkiintoinen kysymys.

14.8.2017 6:30
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
11.8.2017

Kaupunginhallituksessa varhaiskasvatusmaksut ja kaupunginjohtajan irtisanoutuminen

Maanantain kaupunginhallituksessa kaupunginohtajan paikka vapautuu, ja annetaan lausunto varhaiskasvatusmaksuja koskevasta lainmuutoksesta.

Lausuntopyyntö lakiehdotukseen varhaiskasvatuksen maksuista 

 • Ilmaismaksuluokan tulorajat nousevat niin että perheet voivat tienata enemmän. Aiempaa suuremmilla tuloilla siis maksetaan pienempiä maksuja. Esim. maksutottoman varhaiskasvatuksen kuukausitulo nousee kahden hengen perheellä 2150 eurosta noin 2300 euroon.

 • Varhaiskasvatusmaksujen laskukaava: Perheen tulot – tuloraja = x. x * maksukerroin 0,107 (%) = varhaiskasvatusmaksu kuukaudessa (enintään 290 euroa kuukaudessa)

 • Usean lapsen perheiden päivähoitomaksuja helpotetaan. Toisen lapsen varhaiskasvatusmaksut ovat 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksuista, ja kolmannen säilyvät 20 prosentissa.

Lain tavoitteena on tehdä työssä käymisestä edullisempaa. Käytännössä on hienoa, että pienituloisimpien työllisten perheiden varhaiskasvatusmaksut laskevat eli heidän ostovoima nousee. Se hidastaa yhteiskunnan eriarvoistumiskehitystä ja lisää kotimaista kysyntää (toisin kuin suurituloisten ostovoiman nostaminen.)

Vaikka suunta on oikea, työllisyyttä tämä ei lisää. Jos työpaikkoja on avoimena 60 000, ja työnhakijoita on 360 000, ongelman ydin ei ole kannusteloukku. Ongelman ydin on epäonnistunut talous- ja työllisyyspolitiikka, joka perustuu lähinnä työttömien kyykyttämiseen, ei osaamisen tai työpaikkojen lisäämiseen. Ja toki globaali talouskehitys.

Kuva: Pienituloisten työllisten lapsiperheiden kannalta maksujen alentaminen on erittäin hyvä asia. Työllisyyttä sillä ei kuitenkaan paranneta. Sen sijaan äitien paluuta työelämän helpottettaisiin joustavilla vanhempainvapaajärjestelyillä, joissa esimerkiksi molemmat vanhemmat voisivat tehdä joustavasti lyhennettyä työviikkoa sekä parannettaisiin isien osallistumista vanhemmuuteen. Muissa Pohjoismaissa vanhempainvapaat jakautuvat huomattavasti tasaisemmin. "Äijäammattiliitot" ja konservatiivipuolueet ovat vastustaneet tasa-arvoisempaa pohjoismaista mallia.

Kaupunginjohtajan paikka auki

Kaupunginjohtaja Kari Nenonen on irtisanoutunut kaupunginjohtajan virasta 1.3.2018 alkaen. Vantaan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 14. elokuuta kaupunginjohtajan viran haettavaksi julistamista ja toimikunnan perustamista. 

Perinteisesti kaupunginjohtaja on valittu SDP:n ja Kokoomuksen poliittisella sopimuksella. Henkilövaali käydään suljetuin lipuin haun, haastattelujen jälkeen valtuustossa.

Edellinen kauupunginjohtaja Peltomäki sai juuri poikkeuksellisen ankaran tuomion korruptiosta. Tästä valitetaan varmasti ylempiin korkeusasteisiin. Lehtitietojen mukaan aluearkkitehti Ritva Valo-Wosselius paljasti kuvion poliisille kun hänen virkansa muutettiin toimeksi. Seuraava maankäytön apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen irtisanoi Valo-Wosseliuksen, mutta irtisanominen todettiin laittomaksi. Se, että korruptio on kestänyt vuosikausia noin näkyvänä ja yleisenä, kertoo että päätöksentekojärjestelmä ei ole avoin ja toimiva, ja että hyväveli -verkosto on vaikuttava.

Nykyinen kaupungnjohtaja Kari Nenonen on ajanut poliisitutkintaa Vantaan konsernihallinnossa esiin tulleisiin epäselvyyksiin. Täytyy toivoa että seuraava kaupunginjohtaja tahtoo kitkeä huonoa hallintoa ja korruptiota kaupungin toiminnasta.

Muita asioita asioita

 • Kokouksessa nimitetään iso kasa luottamustoimia aiempien neuvotteluje ja puolueiden valintojen pohjalta.

 • Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta 211900 sekä tonttijaosta ja tonttijaon muutoksesta tehdystä valituksesta, 21 Piispankylä/ Axel Sandellin kuolinpesä / HP
 • Helsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginhallituksen etuosto-oikeutta koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen / HP
Kaupunginhallituksen esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=1356731-Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2-Pöytäkirjan tarkastaminen
3-Kaupunginjohtajan viran haettavaksi julistaminen ja toimikunnan perustaminen
4-Kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet päätökset/KN
5-Kaupunginvaltuuston 12.6.2017 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/KN
6-Yleisohjeet toimikuntien ja neuvottelukuntien asettamiselle / KN
7-Yleiskaavatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2019 / KN
8-Edunvalvontatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017–2019 / KN
9-Sisäilma-asioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2017–2019 / KN
10-Kaupunkikuvaneuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2019 / KN
11-Luottamushenkilöedustajien nimeäminen Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO) -verkoston seminaareihin kaudella 2017-2018 / KN
12-Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2019 / KN
131 kplEdustajien nimeäminen vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2017-2019 / KN
14-Svenska kommitténin nimeäminen kaudelle 2017-2019 / KN
15-Myyrmäki-Kivistön kehittämistoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017–2019 / KN
16-Aviapolis-Tikkurila-Hakunilan kehittämistoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017–2019 / KN
17-Koivukylä-Korson kehittämistoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017–2019 / KN
18-Kiinteistötoimituksen uskotun miehen täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
19-Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan henkilökohtaisten varajäsenten ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2017-2021 (kvalt) / KN
20-Eron myöntäminen Jan Edelmannille ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN
21-Antti Karin luottamustehtävien päättyminen, Minna Kuuselan siirtyminen kaupunginvaltuutetun tehtävään ja täydennysvaalien toimittaminen (kvalt) / KN
22-Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sijaiset 14.8.2017 alkaen / KN
232 kplValtioneuvoston päätös kunnanosan siirtämisestä Sipoon kunnasta Vantaan kaupunkiin / KN
24-Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Vantaalla 21.-22.11.2017 / KN
25-Helsingin hallinto-oikeuden päätös kuntavaalien 2017 tuloksen vahvistamista koskevaan valitukseen / KN
263 kplVantaan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta / KN
271 kplVastaus Anssi Auran ja 23 muun valtuutetun aloitteeseen nuorisovaltuuston tekemien aloitteiden tiedoksi tuomisesta kaupunginvaltuustolle (kvalt) / KN
284 kplLausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta 211900 sekä tonttijaosta ja tonttijaon muutoksesta tehdystä valituksesta, 21 Piispankylä/ Axel Sandellin kuolinpesä / HP
291 kplHelsingin hallinto-oikeuden päätös kaupunginhallituksen etuosto-oikeutta koskevasta päätöksestä tehtyyn valitukseen / HP
* * *
Avainsanat: kaupuginjohtaja, lapsiperheet, varhaiskasvatus, varhaiskasvatusmaksu.

J V Nikulaisen tämän hetkinen toiminta konsultointitehtävissä tuskin ulottuu Vantaan kaupungin toimiin vai kuin ?

11.8.2017 7:19
Utelias

Nikulaisen toiminnasta en ole kuullut mitään. Mielenkiintoinen kysymys.

14.8.2017 6:30
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.