22.4.2017

Kartanonkosken koulussa märkä betoni peitettiin PVC-matolla

Mikrobikasvusto PVC-maton alla ja henkilöstön oirekysely vahvistavat, että Kartanonkosken koululla märkä betoni on rakentaessa peitettu PVC-matolla. Jo aiemmissa tutkimuksissa oli viitteitä tähän.

Olin ennen pääsiästä vanhempien ja tilakeskuksen palaverissa mukana ja kyseenalaistin koulun tutkimusten lopettamisen, ja sen, että koulun terveellisyyttä ei tarkasteta ammattimaisen sisäilmatutkimuksen tapaan oirekyselyllä. Saimme puhuttua vielä yhden lisätutkimuksen.

Ongelmana on myös se, että oirekyselyä ei ole tehty. Tilastollisesti pätevä oirekysely ei Tilakeskuksen mukaan kuuluu Tilakeskuksen vastuulle, eikä heillä ole osaamista siihen. Joten Vantaalla ei varmisteta tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta, koska mikään instanssi ei siellaista tutkimusta tilaa. Toivottavasti seuraava kaupunginhallitus osaa tarttua sisäilma-asioihin edellistä asiantuntevammin, eikä ole virkamiesten vietävissä.

Toisaalta toistasataa sairastunutta lasta ja terveytensä menettäneet opettajat riittävät jo osoittamaan terveysriskin, samoin Mikrobionin minihenkilöstökysely. Jos terveysriski halutaan myöntää.

Raportin mukaan "Kaikista nyt tehdyn tutkimuksen yhteydessä muovimattojen alta otetuista näytteistä todettiin runsaasti bakteerikasvustoja. Bakteerikasvustoja oli sekä kosteissa että kuivissa lattioissa. Käsityksemme mukaan muovimatot on asennettu rakennusvaiheessa liian kosteisiin betonilattioihin." Suurin osa koulusta on yhä tutkimatta.

"Käsityksemme mukaan päiväkodin puolella on ilmeistä, että lattioihin tulee kosteutta rakennuksen perustusten kautta."

"Ilmanvaihtokoneiden tuloilmasuodattimista otettujen näytteiden tulosten perusteella näkemyksemme mukaan on ilmeistä, että uusiin suodattimiin alkaa kehittyä kylmänä ja kuivana vuodenaikana bakteerikasvustoa noin kuukaudessa suodattimien vaihdosta lukien. Noin seitsemän kuukautta paikallaan ja kosteana vuodenaikana (loppukesä ja syksy) paikallaan olleessa suodattimessa (näyte KKK2) todettiin hyvin runsaasti bakteerikasvustoa."

Mikrobin kerääntyminen suodattimiin selittää oireiden pahenemisen ajallisesti ja paikallisesti vaihdellen.

Henkilöstön minikysely

Näistä kärsii joka viikko (prosenttia henkilöstöstä):

 

 • Silmien oireita 55 %
 • Käsien ja kasvojen ihon oireita 41 %
 • Kurkun oireita 41 %. 
 • Väsymystä 36 %
 • Päänsärkyä 32 %
 • Nenän oireita 27 %
 • Yskää 18 %

 

"Päiväkodin ja koulun työntekijöiden oireissa oli joitakin eroja. Koulun puolella korostuivat silmien oireet ja kurkun oireet koko aineistoa suuremmilla osuuksilla."

"Tunkkaisuus, kuiva ilma sekä kohtuullisen yleiset hajuhaitat sekä oireissa silmien oireiden hallitsevuus ja iho-oireiden yleisyys sopivat lattianpäällysteiden aiheuttamiin ongelmiin. Ongelmat vaikuttavat samankaltaisilta sekä päiväkodin että koulun puolella."

YIT Rakennus Oy mainostaa Kartanonkosken koulua referenssirakennuksena sivuillaan. 

Kaupungin tiedotteessa todetaan hieman oudosti, että tulokset ovat osin ristiriidassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Nostin valtuustossa esiin Kartanonkosken koulun märän betonin mahdollisuudesa aikaisempien tutkimusten perusteella jo puolitoista vuotta sitten. On myös yleisesti on tiedossa että lattiamaton ja liiman reaktio jatkuu vaikka betoninkosteus laskisi "alle sallitun rajan". Jos olisi toimittu tuolloin, rakennusvirhe olisi kuulunut takuuseen.

Lapset ulos, lattiat auki

Mikäli maaperän kosteus on laajemmin mukana sisäilmaongelman syynä, niin remontti on hyvin mittava. Joka tapauksessa lapset ja henkilökunta pitäisi siirtää välittömästi terveisiin tiloihin. Myös kaikista päiväkodin tiloista.

Jos korjauksiin päädytään, epoksointi ei riitä, vaan tärkeää on kuivata rakenteet erittäin hyvin, yli minimivaatimuksen, sillä tiloissa on kosteusvauriomikrobien itiöitä.

Kaupungin tiedote:

"Kartanonkosken koulun ja päiväkodin oirekysely ja jatkotoimenpiteet

Vantaan kaupunki on teettänyt Mikrobioni Oy:llä ilmanpuhdistinkokeiluun liittyvän oirekyselyn Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilöstölle. Koulussa kysely kohdistui Laukko- ja Mustio -soluissa työskentelevään henkilöstöön. 

Ilmanpuhdistimia kokeillaan, jotta saadaan tilojen käyttäjien kokemuksia erilaisten ilmanpuhdistimien toimivuudesta ja soveltuvuudesta koulu- ja päiväkotiympäristöön. Kokeilu toteutetaan huhti- ja toukokuun aikana ja neljä eri kohdetta on varustettu eri laitetoimittajien laitteilla. Testijakson tuloksia tullaan hyödyntämään ilmanpuhdistusta koskevissa kaupunkitasoisissa linjauksissa ja seuraavassa puhdistinten hankintakilpailutuksessa. Nykyisten puitesopimusten voimassaolo päättyy tämän vuoden kesäkuussa.

Kartanonkosken oirekyselyyn vastasi 22 henkilöä (päiväkoti 15, koulu 7). Rakennukseen liitettyjä haittoja ja koettuja oireita oli poikkeuksellisen runsaasti. Sisäilmakysely ei pysty osoittamaan sitä, mistä ongelmat johtuvat. Kysely voi kuitenkin antaa viitteitä siitä, mitä kannattaisi tutkia ja selvittää. Oirekyselyn perusteella Kartanonkosken oireet viittaavat siihen, että lattiapäällysteistä aiheutuu ongelmia. Ongelmat vaikuttavat samankaltaisilta sekä päiväkodin että koulun puolella.

Oirekysely uusitaan toukokuun lopussa, jotta voidaan arvioida, miten kokeilussa olevat ilmanpuhdistimet ovat vaikuttaneet. Käyttäjien ensivaikutelma ilmanpuhdistimista on positiivinen, ja niiden on koettu raikastaneen ilmaa.

Novorite Oy:n tutkimustulokset 

Lisäksi huoltajien pyynnöstä Kartanonkosken tiloja tutki Novorite Oy, joka on käyttänyt bakteerikasvuston tutkimiseen suoraviljelymenetelmää ja suoramikroskopointia. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeiden mukaan suoramikroskopointi ei kuitenkaan sovellu bakteerikasvustojen havainnointiin.  Ohjeen mukaan rakennusmateriaalinäytteen suoramikroskopointia voidaan tehdä luotettavasti vain kovilta materiaaleilta, kuten puu. Menetelmällä havainnoidaan kuollutta tai kuivunutta mikrobikasvustoa ja etsitään viitteitä sienirihmastokasvusta ja itiöistä.

Novoriten raportissa todettiin päiväkodin kolmessa huoneessa laajalti kohonneita kosteuslukemia. Lisäksi todettiin kaikissa kahdeksassa näytteessä muovimattojen alla suoramikroskopoinnilla bakteerikasvustoa. Bakteerikasvustoa ja homeitiöitä oli yhdessä ilmanvaihtokoneen tuloilmasuodattimessa kolmesta tutkitusta. Suoraviljelymenetelmällä muovimattojen alta otetuista näytteistä ei todettu homekasvustoa.

Tutkijan mukaan bakteerikasvu saattaa olla oireilun aiheuttajana, mutta yhteyden osoittamiseksi ei ole olemassa menetelmää tai todistetta.  Bakteereja ei ole tunnistettu, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole rihmastoa tuottavat aktinobakteerit eli "sädesienet".

Toimenpiteet

 • Kaikki ilmanvaihtokoneiden tuloilmansuodattimet vaihdetaan.
 • Tutkimuksien tulokset edellyttävät lattiarakenteiden jatkotutkimuksia. Nyt on tutkittu vain osa tiloista, joten tutkimuksia laajennetaan. Tulokset ovat osittain ristiriidassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Esimerkiksi lattioiden kosteusmittauksissa ja niiden tulkinnoissa on eroavaisuuksia. Lisäksi on hyvä saada Novorite Oy:n tutkimukselle vastaavalla menetelmällä vertailutuloksia muista kohteista.
 • Kolme tilaa otetaan pois käytöstä loppukevään ajaksi: päiväkodista pienryhmätilat 1001 ja 1036 sekä koulusta erityisopettajan tila 1191. Tällä mahdollistetaan tarkempi rakennekosteuden seuranta ja lattiapinnoitteiden jatkotutkimukset korjaussuunnitelmien laatimiseksi.

Lisätietoja:

Raportit verkossa

Tiedotteessa mainitut Mikrobioni Oy:n oirekyselyn tulokset ja Novorite Oy:n tutkimusraportti löytyvät verkkosivuilta osoitteesta www.vantaa.fi/sisailma/tiedotteet."

 

Hei,

Tuo .PDF:
Kartanonkosken_koulun_ja_paivakodin_henkilokunnan_sisailmastokyselyn_tulos.pdf

Ei aukene, koska linkki on hieman väärin.

22.5.2017 21:29
Utelias

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
22.4.2017

Kartanonkosken koulussa märkä betoni peitettiin PVC-matolla

Mikrobikasvusto PVC-maton alla ja henkilöstön oirekysely vahvistavat, että Kartanonkosken koululla märkä betoni on rakentaessa peitettu PVC-matolla. Jo aiemmissa tutkimuksissa oli viitteitä tähän.

Olin ennen pääsiästä vanhempien ja tilakeskuksen palaverissa mukana ja kyseenalaistin koulun tutkimusten lopettamisen, ja sen, että koulun terveellisyyttä ei tarkasteta ammattimaisen sisäilmatutkimuksen tapaan oirekyselyllä. Saimme puhuttua vielä yhden lisätutkimuksen.

Ongelmana on myös se, että oirekyselyä ei ole tehty. Tilastollisesti pätevä oirekysely ei Tilakeskuksen mukaan kuuluu Tilakeskuksen vastuulle, eikä heillä ole osaamista siihen. Joten Vantaalla ei varmisteta tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta, koska mikään instanssi ei siellaista tutkimusta tilaa. Toivottavasti seuraava kaupunginhallitus osaa tarttua sisäilma-asioihin edellistä asiantuntevammin, eikä ole virkamiesten vietävissä.

Toisaalta toistasataa sairastunutta lasta ja terveytensä menettäneet opettajat riittävät jo osoittamaan terveysriskin, samoin Mikrobionin minihenkilöstökysely. Jos terveysriski halutaan myöntää.

Raportin mukaan "Kaikista nyt tehdyn tutkimuksen yhteydessä muovimattojen alta otetuista näytteistä todettiin runsaasti bakteerikasvustoja. Bakteerikasvustoja oli sekä kosteissa että kuivissa lattioissa. Käsityksemme mukaan muovimatot on asennettu rakennusvaiheessa liian kosteisiin betonilattioihin." Suurin osa koulusta on yhä tutkimatta.

"Käsityksemme mukaan päiväkodin puolella on ilmeistä, että lattioihin tulee kosteutta rakennuksen perustusten kautta."

"Ilmanvaihtokoneiden tuloilmasuodattimista otettujen näytteiden tulosten perusteella näkemyksemme mukaan on ilmeistä, että uusiin suodattimiin alkaa kehittyä kylmänä ja kuivana vuodenaikana bakteerikasvustoa noin kuukaudessa suodattimien vaihdosta lukien. Noin seitsemän kuukautta paikallaan ja kosteana vuodenaikana (loppukesä ja syksy) paikallaan olleessa suodattimessa (näyte KKK2) todettiin hyvin runsaasti bakteerikasvustoa."

Mikrobin kerääntyminen suodattimiin selittää oireiden pahenemisen ajallisesti ja paikallisesti vaihdellen.

Henkilöstön minikysely

Näistä kärsii joka viikko (prosenttia henkilöstöstä):

 

 • Silmien oireita 55 %
 • Käsien ja kasvojen ihon oireita 41 %
 • Kurkun oireita 41 %. 
 • Väsymystä 36 %
 • Päänsärkyä 32 %
 • Nenän oireita 27 %
 • Yskää 18 %

 

"Päiväkodin ja koulun työntekijöiden oireissa oli joitakin eroja. Koulun puolella korostuivat silmien oireet ja kurkun oireet koko aineistoa suuremmilla osuuksilla."

"Tunkkaisuus, kuiva ilma sekä kohtuullisen yleiset hajuhaitat sekä oireissa silmien oireiden hallitsevuus ja iho-oireiden yleisyys sopivat lattianpäällysteiden aiheuttamiin ongelmiin. Ongelmat vaikuttavat samankaltaisilta sekä päiväkodin että koulun puolella."

YIT Rakennus Oy mainostaa Kartanonkosken koulua referenssirakennuksena sivuillaan. 

Kaupungin tiedotteessa todetaan hieman oudosti, että tulokset ovat osin ristiriidassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Nostin valtuustossa esiin Kartanonkosken koulun märän betonin mahdollisuudesa aikaisempien tutkimusten perusteella jo puolitoista vuotta sitten. On myös yleisesti on tiedossa että lattiamaton ja liiman reaktio jatkuu vaikka betoninkosteus laskisi "alle sallitun rajan". Jos olisi toimittu tuolloin, rakennusvirhe olisi kuulunut takuuseen.

Lapset ulos, lattiat auki

Mikäli maaperän kosteus on laajemmin mukana sisäilmaongelman syynä, niin remontti on hyvin mittava. Joka tapauksessa lapset ja henkilökunta pitäisi siirtää välittömästi terveisiin tiloihin. Myös kaikista päiväkodin tiloista.

Jos korjauksiin päädytään, epoksointi ei riitä, vaan tärkeää on kuivata rakenteet erittäin hyvin, yli minimivaatimuksen, sillä tiloissa on kosteusvauriomikrobien itiöitä.

Kaupungin tiedote:

"Kartanonkosken koulun ja päiväkodin oirekysely ja jatkotoimenpiteet

Vantaan kaupunki on teettänyt Mikrobioni Oy:llä ilmanpuhdistinkokeiluun liittyvän oirekyselyn Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilöstölle. Koulussa kysely kohdistui Laukko- ja Mustio -soluissa työskentelevään henkilöstöön. 

Ilmanpuhdistimia kokeillaan, jotta saadaan tilojen käyttäjien kokemuksia erilaisten ilmanpuhdistimien toimivuudesta ja soveltuvuudesta koulu- ja päiväkotiympäristöön. Kokeilu toteutetaan huhti- ja toukokuun aikana ja neljä eri kohdetta on varustettu eri laitetoimittajien laitteilla. Testijakson tuloksia tullaan hyödyntämään ilmanpuhdistusta koskevissa kaupunkitasoisissa linjauksissa ja seuraavassa puhdistinten hankintakilpailutuksessa. Nykyisten puitesopimusten voimassaolo päättyy tämän vuoden kesäkuussa.

Kartanonkosken oirekyselyyn vastasi 22 henkilöä (päiväkoti 15, koulu 7). Rakennukseen liitettyjä haittoja ja koettuja oireita oli poikkeuksellisen runsaasti. Sisäilmakysely ei pysty osoittamaan sitä, mistä ongelmat johtuvat. Kysely voi kuitenkin antaa viitteitä siitä, mitä kannattaisi tutkia ja selvittää. Oirekyselyn perusteella Kartanonkosken oireet viittaavat siihen, että lattiapäällysteistä aiheutuu ongelmia. Ongelmat vaikuttavat samankaltaisilta sekä päiväkodin että koulun puolella.

Oirekysely uusitaan toukokuun lopussa, jotta voidaan arvioida, miten kokeilussa olevat ilmanpuhdistimet ovat vaikuttaneet. Käyttäjien ensivaikutelma ilmanpuhdistimista on positiivinen, ja niiden on koettu raikastaneen ilmaa.

Novorite Oy:n tutkimustulokset 

Lisäksi huoltajien pyynnöstä Kartanonkosken tiloja tutki Novorite Oy, joka on käyttänyt bakteerikasvuston tutkimiseen suoraviljelymenetelmää ja suoramikroskopointia. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeiden mukaan suoramikroskopointi ei kuitenkaan sovellu bakteerikasvustojen havainnointiin.  Ohjeen mukaan rakennusmateriaalinäytteen suoramikroskopointia voidaan tehdä luotettavasti vain kovilta materiaaleilta, kuten puu. Menetelmällä havainnoidaan kuollutta tai kuivunutta mikrobikasvustoa ja etsitään viitteitä sienirihmastokasvusta ja itiöistä.

Novoriten raportissa todettiin päiväkodin kolmessa huoneessa laajalti kohonneita kosteuslukemia. Lisäksi todettiin kaikissa kahdeksassa näytteessä muovimattojen alla suoramikroskopoinnilla bakteerikasvustoa. Bakteerikasvustoa ja homeitiöitä oli yhdessä ilmanvaihtokoneen tuloilmasuodattimessa kolmesta tutkitusta. Suoraviljelymenetelmällä muovimattojen alta otetuista näytteistä ei todettu homekasvustoa.

Tutkijan mukaan bakteerikasvu saattaa olla oireilun aiheuttajana, mutta yhteyden osoittamiseksi ei ole olemassa menetelmää tai todistetta.  Bakteereja ei ole tunnistettu, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole rihmastoa tuottavat aktinobakteerit eli "sädesienet".

Toimenpiteet

 • Kaikki ilmanvaihtokoneiden tuloilmansuodattimet vaihdetaan.
 • Tutkimuksien tulokset edellyttävät lattiarakenteiden jatkotutkimuksia. Nyt on tutkittu vain osa tiloista, joten tutkimuksia laajennetaan. Tulokset ovat osittain ristiriidassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Esimerkiksi lattioiden kosteusmittauksissa ja niiden tulkinnoissa on eroavaisuuksia. Lisäksi on hyvä saada Novorite Oy:n tutkimukselle vastaavalla menetelmällä vertailutuloksia muista kohteista.
 • Kolme tilaa otetaan pois käytöstä loppukevään ajaksi: päiväkodista pienryhmätilat 1001 ja 1036 sekä koulusta erityisopettajan tila 1191. Tällä mahdollistetaan tarkempi rakennekosteuden seuranta ja lattiapinnoitteiden jatkotutkimukset korjaussuunnitelmien laatimiseksi.

Lisätietoja:

Raportit verkossa

Tiedotteessa mainitut Mikrobioni Oy:n oirekyselyn tulokset ja Novorite Oy:n tutkimusraportti löytyvät verkkosivuilta osoitteesta www.vantaa.fi/sisailma/tiedotteet."

 

Hei,

Tuo .PDF:
Kartanonkosken_koulun_ja_paivakodin_henkilokunnan_sisailmastokyselyn_tulos.pdf

Ei aukene, koska linkki on hieman väärin.

22.5.2017 21:29
Utelias

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.