5.3.2017

Kouluasiaa valtuustossa

Maanantain valtuustossa on koululakkautusten poistaminen valtuustolta, koulujenkuntotietojen antaminen, puhtaiden koulutilojen saanti pahasti altistuneille sekä lasten eriarvoistumisen vähentäminen.

Sääntömuutos: Koulujen ja terveyssemien lakkautus pois valtuustosta (7)

Koululakkausten siirtäminen valtuuston päätösvallasta opetuslautakuntaan kaupungin hallintosäännössä herätti jo esittelyssä 3 kysymystä (tiivistäen): 

 • Timo Auvinen: - Äänestetäänkö tästä sitten maanantaina, niin nähdään ketkä sitä kannattaa.
 • Sirpa Siru Kauppinen: - Valtuustolle jää lähinnä sivistystoimi ja koulut soteuudistuksen jälkeen. Koululakkautukset  myös koskee monia toimialoja. Miten näin merkittävä kysymys voidaan jättää pois?
 • Lauri Kaira: - Onko kyse vallan siirrosta vai informatiivisesta päätöksestä?

Tällä sääntömuutoksella halutaan vaikeat päätökset suhmuroida suljettujen ovien takana.

Ehdotuksessa kaupunginhallitus voi käyttää otto-oikeusmenettelyä lautakuntien päätöksiin, jos kaupunginhallitus niin haluaa. Tässä on se ongelma, että otto-oikeudesta äänestetään kaupunginhallituksessa. Julkinen keskustelu jää kokonaan käymättä. 

Käytännössä valtaa siirretään virkamiehille ja pönkitetään SDP:n ja Kokoomuksen diktatuuria. 

Yleensä kunnissa tällaisen asian valmistelee lautakunta, mistä se etenee kaupunginhallitukseen ja sieltä valtuustoon. Palveluiden sijaintiin vaikuttaa kaavaan, alueiden elinvoimaan, joukkoliikennesuunnitteluun, rakentamiseen ja maankäyttöön jne. Kyse ei ole vain opetuslautakunnasta, joka ei edes käsittele sisäilmaongelmia koska ne eivät sille oman ilmtuksensa mukaan kuulu. Valtuuston täytyy nähdä kokonaisuus ja mitä lautakuntien sirpaloitunut päätöksenteko ei havaitse.

Kysymyksen perusteella Kokoomus haluaisi nähdä sen informatiivisena päätöksenä, jossa vain olemassa oleva kirjoittamaton sääntö kirjotetaan paperille. Tätähän tämä ei missään muussa kunnassa ole. Tällä hetkellä Tuomelan koulun lakkautuksen valitus on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä, sillä valtuusto ohitettiin päätöksenteossa - koululakkautuksistahan äänestettiin vasta budjetin yhteydessä.

Jätän pöytäkirjalausuman (luonnos): 

Valtuuston ohittaminen kunnan merkittävimmissä päätöksissä kuten terveysasemien ja koulujen perustamisessa ja lakkauttamisessa ei ole demokratian ja kuntalain hengen mukaista. Sääntömuutoksen tarkoituksena on piilottaa päätöksenteko lautakuntien suljettujen ovien taakse.

Kuva: Noin 500 asukasta osoitti tässä mieltään Tuomelan koulun lakkauttamista vastaan, ja kuntalaisaloite koulun puolesat keräsi nopeasti 5000 nimeä. (Kuva: Pro-Tuomela liike). 

Aloitteeni lasten eriarvoisuuden vähentämisestä (11)

Vastauksessa on selvitetty miten Vantaalla jo hoidetaan moniammatillisesti lasten eriarvoisuuden vähentämistä eri tahoilla. Lämmin kiitos viramiehille vastauksesta. Mutta näkökulma, jossa olisi huomoitu tutkimus, ei tässä ole hyödynnetty aivan niin kuin toivoisin. Toimien vaikuttavuuden arviointia ei myöskään avattu. Kysymys on toki laaja.

Vastauksessa todettiin mm. että terveys- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet usean vuoden ajan, ja erityisiä riskitekijöitä ovat perheen taloudellinen tilanne, vanhempien terveysongelmat ja lasten yksinäisyys. Erityishuomiota on kiinnitettävä maahanmuttajataustaisiin lapsiin.

Missä mennään? 

 • Nyt joka viides poika syrjäytyy.
 • Koulupudokkaiden määrä kasvaa ja väkivaltatilanteet lisääntyvät kouluissa eikä opetuksen kolmiportainen tuki aina toteudu, tukiopetusta ei riitä kaikille tarvitsijoille.
 • Perheiden kotipalveluissa myydään ei-oota.
 • Subjektiivisen päivähoidon rajauksesta päätettävessä ei ole huomioitu riittävästi kielenoppimiseen liittyvää tutkimusmateriaalia, eikä mm. periytyvästä syrjäytymisestä ja lasten eriarvoistumisesta asiantuntijoiden arvioita.
 • Sijaiskiellot ja henkilöstön niukkuus vaarantavat laadukkaan varhaiskasvatuksen.
 • Lastensuojelun kriisi jatkuu lehtikirjoittelusta päätelleen ja työntekijäpula ja työntekijöiden suuri vaihtuvuus on jatkunut jo useita vuosia.

Samaan aikaan tehdään todella hyvää ja monipuolista työtä. Mutta tuloksista ei voi päätellä, että resurssit olisivat riittävät. Säästöt tuottavat ilmesesti suurempia kuluja tulevaisuuteen.

Asiantuntijalausunnoissa taas tulee selvästi esiin se, että ennaltaehkäisyllä ja hyvin resursoidulla, kaikille tarjottavalla laadukkaalla varhaiskasvautksella voitaisiin saada suurempia vaikutuksia kuin paikkaavilla palveluilla.

Aloite sisäilmasairaille terveistä tiloista (12)

Samansuuntainan aloite oli minultakin pari kuukautta tätä, ja täsmälleen sama vastaus annettiin minunkin aloitteeseeni. 

Terveissä rakennuksissa altistuneetkaan eivät oireile. Sellaisia vain ei ole helppo löytää kouluverkostamme: virkamiehen sanoman mukaan Vantaalla ei ole yhtään tervettä yläkoulua ja on vain 4 tervettä alakoulua. 

Tämän vuoksi Vantaalla on oppilaita on kotiopetuksessa, mikä käytännössä sitoo toisen vanhemmankin lopettamaan työssä käynnin, ja Ylästön alakoulussa on yläkoululaisia sisäilmapakolaisina. Esimerkiksi liikuntatunnit pari vuotta nuorempien kanssa eivät enää toimi hyvin.

Vantaalla oireilmoitusten perusteella satoja on paljon sisälmasta oireita saavia. Sairaspoissaolot ovat yleisiä.

Monet kunnat takaavat kotiopetukseen opettajan tuen tietyllä viikkotuntimäärällä. Vantaalla tällaista tuntimäärää ei ole ollenkaan. Sisäsilmasta sairastuneet lapset ovat heitteillä.

On ihan käsittämömän julmaa se tapa, millä ihmisten terveys tuhotaan ihan tahallaan. Asioihin pitäisi voida puuttua nopeasti, selvittää rakennuksen terveellisyys heti ensimmäisen epäilyn noustessa esiin, ja siirtää lapset ja työntekijät pois terveysriskistä.

Se olisi ammattimaista sisälmaongelmien hoitoa.

Vastauksen mukaan sisäilmaongelmiin puututaan nopeasti. Näin ei ole käynyt Mikkolassa eikä Hämeenkylässä eikä edes 116 oireilmoitusta keränneessä Kartanonkoskessa tai sen päiväkodissa. Sisäilmaongelman nopeaa hoitoa ei ole terveiden koulujen rakentumisen odottaminen. Eikä se, että tutkimuskia aloitetaan. 

Se on ihmisten hoitamatta jättämistä. Vantaalla hoidetaan tiloja hutiloiden, mutta ihmisiä ei ollenkaan.

Minun on vaikea käsittää, mitä virkamiehet (ja eräät puolueet) voittavat sillä että terveyskulut lisääntyvät, oppimistulokset laskevat, kaupungin kiinteistöomaisuus tuhoutuu ja lapsista ja opettajista tehtaillaan työkyvyttömiä.

Anteeksi kovat faktat, mutta en vaan ymmärrä, miksi ongelma halutaan piilottaa, ja edes faktoista ja luvuista ei saisi puhua vaan pitäisi hissutella. Se ei poista ongelmaa.

Entä rahat: 

 • Vantaalla pelkästään sairaspoisaolot, näiden terveyskulut ja työtehon lasku ovat 3,8 miljoonan euron luokkaa joka vuosi. Tämä perustuu valtakunnalliseen hyvin varovaiseen arvioon kosteus- ja hometalkoissa.
 • Yhden astmaatikon hoito maksaa 60 000 euroa vuodessa
 • Syrjäytynyt nuori maksaa miljoonan
 • Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan sisäilmakorjaus kannattaa taloudellseti ottaen aina. Taloudellisesti takaisinmaksuaika on vaivaset 1-3 vuotta, mikä on mitättömän vähän verrattuna mihinkään tieinvestointiin.

Ja joskus tässäkin salissa on kuullut virkamiesten ihmettelyä siitä, että korjaaminen ei auta mitään. Jos rakenteisiin jätetään kosteus muhimaan, niin harvemmin sissäilmakorjaukset onnistuu. Vantaa on linjannut käyttävänsä enemmän htiivistyskrojauksia joista rakennuasalan tutkimuksessa onnistui vain yksi 28:sta. Se, että sisäilmaongelma ei poistu korjauksessa, ei ole käyttäjien syy, vaan korjauksen syy.

Vastauksen lopuksi todetaan:  ”Mikäli ennen uusien koulujen valmistumista, olemassa olevissa tiloissa ei ole sisäilmatasoltaan riittävän hyviä tiloja, voidaan tarvittaessa hankkia ”sisäilmapaviljonki” tai vastaava ratkaisu”  

Valtuustossa olisi hyvä miettiä, koska tämä tarve on? Eikö se ole nyt Peltolassa, jossa sädesienipitoisuus ylittää kaikki sallitut rajat, eikö se ole Kartanonkoskella ja Mikkolassa, jossa yli sata lasta on ilmoittanut terveyshaitastaan. Eikä kaupunki edes tiedä mitkä koulut ovat terveydelle vaarallisia, kun pari puoluetta kieltäytyy selvittämästä sitä.

Valtuustolle olisi syytä pikaisesti tuoda edes ne tiedot kouluista, jotka oireilmoitusten perusteella on kerätty koulukohtaisista oireilmoitusääristä. Minun nettisivuilta löytyy vain tilanne 30.5.2016 niistä 11:sta koulusta, joista virkamiehet ovat ne laskeneet.

Mitä pitäisi tehdä?

1. Kouluissa pahimmat tilat tulee välittömästi sulkea. Tämä on raharealistinen tapa pidentää monen rakennuksen käyttöä llman että liian moni sairastuu. Niitä tiloja ei sitten avata ollenkaan tilatehokkuuden nimissä.

Näiden identifioiminen onnistuu paitsi käyttäjien oireilla niin myös e-keräimellä. Ja tämä soveltuu vain rakennuksiin, joissa osa tiloista on niitäjotka aiheuttavat ongelmia, ja osa ei. Lasten kierrättäminen pahimmissa luokissa tasaisesti sairastumassa ei ole oikea ratkaisu.

2. Hätäapuna oireita saavat tulee siirtää heti terveisiin tiloihin välittömien terveyshaittojen vuoksi, ilman kalliita lääkärintodistuksia tai jahkailua siitä missä vika on. Vian löytyminen voi kestää vuoden tai vuosikymmenen kuten Hämeenkylässä.

3. Ammattimaisessa sisäilmaongelman hoidossa kaikki terveysriskissä oleilevat lapset viedään heti pois terveisiin tiloihin. Kaikkihan siellä altistuvat, vaikka sisäilmasairauden puhkeavat yksilöllistä tahtia. Väistötilat tilaukseen nopeasti pahimpiin kouluihin.

4. Jos valtuusto haluaa priorisoida terveyden, tulee tietää mitkä koulut ovat terveellisiä. Rakennusten terveellisyyttä tulee seurata. Nykyinen oireilmoitusmentettelyn tuottamat määrät ovat usein 10-30 prosenttia oirekyselystä. Mikkolan reilu sata oireilmoituksen antanutta on huomattavasti suurempi määrä oireilijoita.

Ja oireilmoitukset on koottu vain yhdestätoisa koulusta. Miten loppuja seurataan? Vanvaryn kaikkia kouluja koskevassa kyselyssä nousi esiin useita uusia kouluja, joissa oireillaan runsaasti. Oli se sitten Helsingin tapaan tilastollisesti pätevä oirekysely kaikkiin kouluihin, tai nyt alaa valtaavat e-keräintestit, jotka mittaavat kokonaistoksisuutta soluille. Muita keinoja ei ole.

5. Vantaa tarvitsisi hyvin rakennettuja terveitä uusia kouluja useamman. Se olisi mahdollista saada jos rakentamisen kilpailuun otettaisiin mukaan pakettitalo- ja hirsitalovalmistajat tarjoavat taloja Vantaan normibetonikoulubudjettia huomattavasti halvemmalla. Saisimme uudet koulut 60 prosentilla budjetoiduista hinnosta. Siksi monia pitkään siirrettyja kouluinvestointeja voisi rakentaa lähes tuplatahtiin, jos tahtoa kokeilla muitakin rakennusfirmoja olisi. Vantaa tarvitsee uesamman uuden terveen koulun. Investointeja on siirretty jo liian pitkään.

Ja samalla pidetään IV päällä koko ajan. Myös Aurinkokivessä, ettei tuhota sitäkin. Ja huomioidaan Skanskan tutkimus siitä, että minimibetoninkuivausajat eivät riitäkään.

Jos koulun edessä olisi vaarallinen risteys, jossa joka viides oppilas vammautuu, niin pian koulussa on paljon vammautuneita oppilaita. Hoidetaanko asia kuntoon vaihtamalla vammautuneet oppilaat terveisiin? 

Terveyshaittaa ei poista se, että pari opettajaa ja oppilasta siirretään terveisiin tiloihin, vaan sadat oleilevat päivittäin tiloissa jossa on terveysriski sisäilmasairauksista jotka vaikeuttavat elämää lopun ikää.

Eli ihan ensimmäseksi: sulkekaa pahimmat luokat (eli kierrätään vammauttava risteys). Laitetaan väistötilat koko Mikkolan koululle tilaukseen jo nyt. Ja tutkitaan Vega e-eräimellä, sen tulokset saa viikossa joten ei tarvitse pelata aikaa senkään tiedon kanssa lasten terveyden kustannuksella.

Ja halukkaat pahoja oireita saavat tulee siirtää ilman  vaatimusta lääkärintodistuksesta välilttömästi sinne missä he eivät saa terveyshaittaa. Rekolanmäki ei ole terve tila, mutta hommataa vaikka jurtta tai hirsimökki pihalle, tai kuljetaan Hevoshakaan. Mutta niitäkin jotka ovat vasta vammautumassa risteyksessä, ei totisesti saa jättää pilaamaan terveyttään siihen pisteeseen, että juuri missään ei voi enää käydä koulua.

Kannatan Vaula norrenan palautusehdotusta.

Kuva: Pudasjärven hirsikoulu toteutettiiin leasing-periaatteella, jolloin investointia ei tarvitse maksaa heti, vaikka kaupungin kokonaiskustannukset kasvavat. Rakentamisen hinta ei ollut kova.

Aloitteeni tiedonsaannin parantamisesta (14)

Aloitteestani kouluangin sivuille laitetaan koulujen kuntoon liittyvät Wilma-viestit sekä virkamiehille tehdyt koosteet koulujen remontti- ja tutkimustarpeista. Lämmin kiitos aloitteen hyväksymisestä. 

Tiedottamisessa koulujen sisäilmaongelmissa kyse ei ole vain oikeudesta tietoon vaan rehellisesti ottaen luottamuksen saavuttamisesta. Kaupunginhallitus poisti esityksestä virkamiesten linjauksen että kuntoraportteja ei anneta. Kiitos.

Vuonna 2014 tekemäni aloitteeni mukaan kuntoraportit tulisi laittaa kaupunginsivuille samalla tavalla kuin monessa muussakin kunnassa. Vastauksessa todettiin tiivistäen että jotain ehkä vuonna 2017. Avoimuus luo luottamuksen, ja siihen on siis tänä vuonna mahdollisuus.

Olen julkaissut kuntoraportit omilla sivuillani maksaen kustannuksia 120e/vuosi omasta pussista. Aluksi pimitystä perusteltiin sillä, että pdf:ien siirtäminen verkkoon on vaikeaa. Ei se nyt kamalan vaikeaa ole ollut. Sitten odotettiin sivu-uudistusta. Se tulee tänä vuonna.

Luottamus saadaan avoimuudella. Jos varsinaisia tutkimustuloksia ei anneta, se voidaan tulkita niin että niitä halutaan pimittää jostain syystä. Ja taas sataa epäilyjä niskaan kentältä. Kuntoraportit ovat kuitenkin alan asiantuntijoiden tekemiä, ja niissä on tutkimustuloksia, havaintoja koulun kunnosta ja korjaussuosituksia. 

Sitä mukaa kun kuntoraportit ilmestyvät, ne olisi hyvä saattaa tiedoksi kaikille. Muuten olemme syytettynä tietojen pimittämisestä.

Ja loppukaneettina: jos halutaan antaa oikein luotettava kuva, tehdään niin kuin Espoo: vanhempien edustaja pääsee mukaan kyseisen koulun sisäilmatyöryhmän kokouksiin. Näin vanhemmat vovat luottaa ryhmän toimintaan. Toistaiseksi vanhempien edustajan pääsy mukaan on tylysti evätty Vantaalla. Ei ole ihme, jos luottamuspulaa on.

Hevoshaan lakkautuksen kaavatilanne (15)

Marilla Kortesalmen (kok) aloitteessa kysytään Hevoshaan koulun kaavatilannetta.

Alueen oppilaspaikat ovat ylibuukattu. Sotungin koulu käyttää viereisen Hevoshaan tiloja, koska Sotunkiin ei yksinkeraisesti enää mahdu. Väestö on kasvanut odotettua enemmän.

Hevoshaan koulun vieressä kaupungin omaistama tontti, jonne mahtuisi asuntorakentamista koulun tonttia mukavammin. Tämä säästäisi toistaiseksi Hevoshaan koulun tontin, jotta nähtaisiin kuinka pitkään koulua tarvitaan, ja säästäisi kaikella todennäköiseyydellä noin 10 mijoonaa euroa. 

Yhteinen aloitteni valtuutettu Simosen kanssa Hevoshaan käyttövaihtoehtojen kustannusvertailusta tyrmättiin valtuustossa vielä elokuussa. Kaikki valtuutetut eivät halunneet tietoa päätösten taloudesta. Siis edes tietoa. Onko se vastuullista taloudenpitoa? Ja onko vastuullista taloudenpitoa olla huomioimatta nyktodellisuutta.

Kuva: Lakkautettu Hevoshaan koulu. Nyt viereinen Sotungin koulu on kasvanut sen tiloihin. 

Tulevat valtuustoaloitteeni: 

 • Ekaluokkalaisten koulumatkan turvallisuuden lisääminen
 • Vanhusten viihtyvyyden parantaminen
 • Päätöksenteon avaaminen lautakunnissa – kokeilu kokousten videointiin Helsingin malliin

* * *

Avainsanat: Hevoshaka, Tuomela, oppilaaksiottoalue, hirsikoulu, elementtikoulu, viipalekoulu, Hakunilan terveysasema, Länsimäen terveysasema, koululakkautukset, sisäilmaongelma, homekoulu.

Hei! Muutaman viikon sisään saamme ensimmäisen version NindUserista valmiiksi. Tämä on säännöllinen käyttäjäkokemus ja oireilu kysely joka on helppo ottaa käyttöön koko kaupungille säännölliseksi seuranta välineeksi. Sillä on selvittää päiväkotien ja koulujen tilanteet tilakohtaisesti . Senkus katsoo läppäriltään tulokset. Tämä on työkalu sisäilmaryhmille ja tilakeskuksille sekä kuntien kiinteistö investointeja miettiville.
T.Simo
Nindux(nettisivuja ei vielä ole mutta noin parinviikon sisään tulee. FB Nindux on jo)

5.3.2017 17:12
Simo Laasonen

Kiitos Simo Laasonen, lähetä sitten lisätietoja teknologiasta, pyrin pysymään tietoisena kaikesta missä mennään.

6.3.2017 12:19
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
5.3.2017

Kouluasiaa valtuustossa

Maanantain valtuustossa on koululakkautusten poistaminen valtuustolta, koulujenkuntotietojen antaminen, puhtaiden koulutilojen saanti pahasti altistuneille sekä lasten eriarvoistumisen vähentäminen.

Sääntömuutos: Koulujen ja terveyssemien lakkautus pois valtuustosta (7)

Koululakkausten siirtäminen valtuuston päätösvallasta opetuslautakuntaan kaupungin hallintosäännössä herätti jo esittelyssä 3 kysymystä (tiivistäen): 

 • Timo Auvinen: - Äänestetäänkö tästä sitten maanantaina, niin nähdään ketkä sitä kannattaa.
 • Sirpa Siru Kauppinen: - Valtuustolle jää lähinnä sivistystoimi ja koulut soteuudistuksen jälkeen. Koululakkautukset  myös koskee monia toimialoja. Miten näin merkittävä kysymys voidaan jättää pois?
 • Lauri Kaira: - Onko kyse vallan siirrosta vai informatiivisesta päätöksestä?

Tällä sääntömuutoksella halutaan vaikeat päätökset suhmuroida suljettujen ovien takana.

Ehdotuksessa kaupunginhallitus voi käyttää otto-oikeusmenettelyä lautakuntien päätöksiin, jos kaupunginhallitus niin haluaa. Tässä on se ongelma, että otto-oikeudesta äänestetään kaupunginhallituksessa. Julkinen keskustelu jää kokonaan käymättä. 

Käytännössä valtaa siirretään virkamiehille ja pönkitetään SDP:n ja Kokoomuksen diktatuuria. 

Yleensä kunnissa tällaisen asian valmistelee lautakunta, mistä se etenee kaupunginhallitukseen ja sieltä valtuustoon. Palveluiden sijaintiin vaikuttaa kaavaan, alueiden elinvoimaan, joukkoliikennesuunnitteluun, rakentamiseen ja maankäyttöön jne. Kyse ei ole vain opetuslautakunnasta, joka ei edes käsittele sisäilmaongelmia koska ne eivät sille oman ilmtuksensa mukaan kuulu. Valtuuston täytyy nähdä kokonaisuus ja mitä lautakuntien sirpaloitunut päätöksenteko ei havaitse.

Kysymyksen perusteella Kokoomus haluaisi nähdä sen informatiivisena päätöksenä, jossa vain olemassa oleva kirjoittamaton sääntö kirjotetaan paperille. Tätähän tämä ei missään muussa kunnassa ole. Tällä hetkellä Tuomelan koulun lakkautuksen valitus on korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä, sillä valtuusto ohitettiin päätöksenteossa - koululakkautuksistahan äänestettiin vasta budjetin yhteydessä.

Jätän pöytäkirjalausuman (luonnos): 

Valtuuston ohittaminen kunnan merkittävimmissä päätöksissä kuten terveysasemien ja koulujen perustamisessa ja lakkauttamisessa ei ole demokratian ja kuntalain hengen mukaista. Sääntömuutoksen tarkoituksena on piilottaa päätöksenteko lautakuntien suljettujen ovien taakse.

Kuva: Noin 500 asukasta osoitti tässä mieltään Tuomelan koulun lakkauttamista vastaan, ja kuntalaisaloite koulun puolesat keräsi nopeasti 5000 nimeä. (Kuva: Pro-Tuomela liike). 

Aloitteeni lasten eriarvoisuuden vähentämisestä (11)

Vastauksessa on selvitetty miten Vantaalla jo hoidetaan moniammatillisesti lasten eriarvoisuuden vähentämistä eri tahoilla. Lämmin kiitos viramiehille vastauksesta. Mutta näkökulma, jossa olisi huomoitu tutkimus, ei tässä ole hyödynnetty aivan niin kuin toivoisin. Toimien vaikuttavuuden arviointia ei myöskään avattu. Kysymys on toki laaja.

Vastauksessa todettiin mm. että terveys- ja hyvinvointierot ovat kasvaneet usean vuoden ajan, ja erityisiä riskitekijöitä ovat perheen taloudellinen tilanne, vanhempien terveysongelmat ja lasten yksinäisyys. Erityishuomiota on kiinnitettävä maahanmuttajataustaisiin lapsiin.

Missä mennään? 

 • Nyt joka viides poika syrjäytyy.
 • Koulupudokkaiden määrä kasvaa ja väkivaltatilanteet lisääntyvät kouluissa eikä opetuksen kolmiportainen tuki aina toteudu, tukiopetusta ei riitä kaikille tarvitsijoille.
 • Perheiden kotipalveluissa myydään ei-oota.
 • Subjektiivisen päivähoidon rajauksesta päätettävessä ei ole huomioitu riittävästi kielenoppimiseen liittyvää tutkimusmateriaalia, eikä mm. periytyvästä syrjäytymisestä ja lasten eriarvoistumisesta asiantuntijoiden arvioita.
 • Sijaiskiellot ja henkilöstön niukkuus vaarantavat laadukkaan varhaiskasvatuksen.
 • Lastensuojelun kriisi jatkuu lehtikirjoittelusta päätelleen ja työntekijäpula ja työntekijöiden suuri vaihtuvuus on jatkunut jo useita vuosia.

Samaan aikaan tehdään todella hyvää ja monipuolista työtä. Mutta tuloksista ei voi päätellä, että resurssit olisivat riittävät. Säästöt tuottavat ilmesesti suurempia kuluja tulevaisuuteen.

Asiantuntijalausunnoissa taas tulee selvästi esiin se, että ennaltaehkäisyllä ja hyvin resursoidulla, kaikille tarjottavalla laadukkaalla varhaiskasvautksella voitaisiin saada suurempia vaikutuksia kuin paikkaavilla palveluilla.

Aloite sisäilmasairaille terveistä tiloista (12)

Samansuuntainan aloite oli minultakin pari kuukautta tätä, ja täsmälleen sama vastaus annettiin minunkin aloitteeseeni. 

Terveissä rakennuksissa altistuneetkaan eivät oireile. Sellaisia vain ei ole helppo löytää kouluverkostamme: virkamiehen sanoman mukaan Vantaalla ei ole yhtään tervettä yläkoulua ja on vain 4 tervettä alakoulua. 

Tämän vuoksi Vantaalla on oppilaita on kotiopetuksessa, mikä käytännössä sitoo toisen vanhemmankin lopettamaan työssä käynnin, ja Ylästön alakoulussa on yläkoululaisia sisäilmapakolaisina. Esimerkiksi liikuntatunnit pari vuotta nuorempien kanssa eivät enää toimi hyvin.

Vantaalla oireilmoitusten perusteella satoja on paljon sisälmasta oireita saavia. Sairaspoissaolot ovat yleisiä.

Monet kunnat takaavat kotiopetukseen opettajan tuen tietyllä viikkotuntimäärällä. Vantaalla tällaista tuntimäärää ei ole ollenkaan. Sisäsilmasta sairastuneet lapset ovat heitteillä.

On ihan käsittämömän julmaa se tapa, millä ihmisten terveys tuhotaan ihan tahallaan. Asioihin pitäisi voida puuttua nopeasti, selvittää rakennuksen terveellisyys heti ensimmäisen epäilyn noustessa esiin, ja siirtää lapset ja työntekijät pois terveysriskistä.

Se olisi ammattimaista sisälmaongelmien hoitoa.

Vastauksen mukaan sisäilmaongelmiin puututaan nopeasti. Näin ei ole käynyt Mikkolassa eikä Hämeenkylässä eikä edes 116 oireilmoitusta keränneessä Kartanonkoskessa tai sen päiväkodissa. Sisäilmaongelman nopeaa hoitoa ei ole terveiden koulujen rakentumisen odottaminen. Eikä se, että tutkimuskia aloitetaan. 

Se on ihmisten hoitamatta jättämistä. Vantaalla hoidetaan tiloja hutiloiden, mutta ihmisiä ei ollenkaan.

Minun on vaikea käsittää, mitä virkamiehet (ja eräät puolueet) voittavat sillä että terveyskulut lisääntyvät, oppimistulokset laskevat, kaupungin kiinteistöomaisuus tuhoutuu ja lapsista ja opettajista tehtaillaan työkyvyttömiä.

Anteeksi kovat faktat, mutta en vaan ymmärrä, miksi ongelma halutaan piilottaa, ja edes faktoista ja luvuista ei saisi puhua vaan pitäisi hissutella. Se ei poista ongelmaa.

Entä rahat: 

 • Vantaalla pelkästään sairaspoisaolot, näiden terveyskulut ja työtehon lasku ovat 3,8 miljoonan euron luokkaa joka vuosi. Tämä perustuu valtakunnalliseen hyvin varovaiseen arvioon kosteus- ja hometalkoissa.
 • Yhden astmaatikon hoito maksaa 60 000 euroa vuodessa
 • Syrjäytynyt nuori maksaa miljoonan
 • Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan sisäilmakorjaus kannattaa taloudellseti ottaen aina. Taloudellisesti takaisinmaksuaika on vaivaset 1-3 vuotta, mikä on mitättömän vähän verrattuna mihinkään tieinvestointiin.

Ja joskus tässäkin salissa on kuullut virkamiesten ihmettelyä siitä, että korjaaminen ei auta mitään. Jos rakenteisiin jätetään kosteus muhimaan, niin harvemmin sissäilmakorjaukset onnistuu. Vantaa on linjannut käyttävänsä enemmän htiivistyskrojauksia joista rakennuasalan tutkimuksessa onnistui vain yksi 28:sta. Se, että sisäilmaongelma ei poistu korjauksessa, ei ole käyttäjien syy, vaan korjauksen syy.

Vastauksen lopuksi todetaan:  ”Mikäli ennen uusien koulujen valmistumista, olemassa olevissa tiloissa ei ole sisäilmatasoltaan riittävän hyviä tiloja, voidaan tarvittaessa hankkia ”sisäilmapaviljonki” tai vastaava ratkaisu”  

Valtuustossa olisi hyvä miettiä, koska tämä tarve on? Eikö se ole nyt Peltolassa, jossa sädesienipitoisuus ylittää kaikki sallitut rajat, eikö se ole Kartanonkoskella ja Mikkolassa, jossa yli sata lasta on ilmoittanut terveyshaitastaan. Eikä kaupunki edes tiedä mitkä koulut ovat terveydelle vaarallisia, kun pari puoluetta kieltäytyy selvittämästä sitä.

Valtuustolle olisi syytä pikaisesti tuoda edes ne tiedot kouluista, jotka oireilmoitusten perusteella on kerätty koulukohtaisista oireilmoitusääristä. Minun nettisivuilta löytyy vain tilanne 30.5.2016 niistä 11:sta koulusta, joista virkamiehet ovat ne laskeneet.

Mitä pitäisi tehdä?

1. Kouluissa pahimmat tilat tulee välittömästi sulkea. Tämä on raharealistinen tapa pidentää monen rakennuksen käyttöä llman että liian moni sairastuu. Niitä tiloja ei sitten avata ollenkaan tilatehokkuuden nimissä.

Näiden identifioiminen onnistuu paitsi käyttäjien oireilla niin myös e-keräimellä. Ja tämä soveltuu vain rakennuksiin, joissa osa tiloista on niitäjotka aiheuttavat ongelmia, ja osa ei. Lasten kierrättäminen pahimmissa luokissa tasaisesti sairastumassa ei ole oikea ratkaisu.

2. Hätäapuna oireita saavat tulee siirtää heti terveisiin tiloihin välittömien terveyshaittojen vuoksi, ilman kalliita lääkärintodistuksia tai jahkailua siitä missä vika on. Vian löytyminen voi kestää vuoden tai vuosikymmenen kuten Hämeenkylässä.

3. Ammattimaisessa sisäilmaongelman hoidossa kaikki terveysriskissä oleilevat lapset viedään heti pois terveisiin tiloihin. Kaikkihan siellä altistuvat, vaikka sisäilmasairauden puhkeavat yksilöllistä tahtia. Väistötilat tilaukseen nopeasti pahimpiin kouluihin.

4. Jos valtuusto haluaa priorisoida terveyden, tulee tietää mitkä koulut ovat terveellisiä. Rakennusten terveellisyyttä tulee seurata. Nykyinen oireilmoitusmentettelyn tuottamat määrät ovat usein 10-30 prosenttia oirekyselystä. Mikkolan reilu sata oireilmoituksen antanutta on huomattavasti suurempi määrä oireilijoita.

Ja oireilmoitukset on koottu vain yhdestätoisa koulusta. Miten loppuja seurataan? Vanvaryn kaikkia kouluja koskevassa kyselyssä nousi esiin useita uusia kouluja, joissa oireillaan runsaasti. Oli se sitten Helsingin tapaan tilastollisesti pätevä oirekysely kaikkiin kouluihin, tai nyt alaa valtaavat e-keräintestit, jotka mittaavat kokonaistoksisuutta soluille. Muita keinoja ei ole.

5. Vantaa tarvitsisi hyvin rakennettuja terveitä uusia kouluja useamman. Se olisi mahdollista saada jos rakentamisen kilpailuun otettaisiin mukaan pakettitalo- ja hirsitalovalmistajat tarjoavat taloja Vantaan normibetonikoulubudjettia huomattavasti halvemmalla. Saisimme uudet koulut 60 prosentilla budjetoiduista hinnosta. Siksi monia pitkään siirrettyja kouluinvestointeja voisi rakentaa lähes tuplatahtiin, jos tahtoa kokeilla muitakin rakennusfirmoja olisi. Vantaa tarvitsee uesamman uuden terveen koulun. Investointeja on siirretty jo liian pitkään.

Ja samalla pidetään IV päällä koko ajan. Myös Aurinkokivessä, ettei tuhota sitäkin. Ja huomioidaan Skanskan tutkimus siitä, että minimibetoninkuivausajat eivät riitäkään.

Jos koulun edessä olisi vaarallinen risteys, jossa joka viides oppilas vammautuu, niin pian koulussa on paljon vammautuneita oppilaita. Hoidetaanko asia kuntoon vaihtamalla vammautuneet oppilaat terveisiin? 

Terveyshaittaa ei poista se, että pari opettajaa ja oppilasta siirretään terveisiin tiloihin, vaan sadat oleilevat päivittäin tiloissa jossa on terveysriski sisäilmasairauksista jotka vaikeuttavat elämää lopun ikää.

Eli ihan ensimmäseksi: sulkekaa pahimmat luokat (eli kierrätään vammauttava risteys). Laitetaan väistötilat koko Mikkolan koululle tilaukseen jo nyt. Ja tutkitaan Vega e-eräimellä, sen tulokset saa viikossa joten ei tarvitse pelata aikaa senkään tiedon kanssa lasten terveyden kustannuksella.

Ja halukkaat pahoja oireita saavat tulee siirtää ilman  vaatimusta lääkärintodistuksesta välilttömästi sinne missä he eivät saa terveyshaittaa. Rekolanmäki ei ole terve tila, mutta hommataa vaikka jurtta tai hirsimökki pihalle, tai kuljetaan Hevoshakaan. Mutta niitäkin jotka ovat vasta vammautumassa risteyksessä, ei totisesti saa jättää pilaamaan terveyttään siihen pisteeseen, että juuri missään ei voi enää käydä koulua.

Kannatan Vaula norrenan palautusehdotusta.

Kuva: Pudasjärven hirsikoulu toteutettiiin leasing-periaatteella, jolloin investointia ei tarvitse maksaa heti, vaikka kaupungin kokonaiskustannukset kasvavat. Rakentamisen hinta ei ollut kova.

Aloitteeni tiedonsaannin parantamisesta (14)

Aloitteestani kouluangin sivuille laitetaan koulujen kuntoon liittyvät Wilma-viestit sekä virkamiehille tehdyt koosteet koulujen remontti- ja tutkimustarpeista. Lämmin kiitos aloitteen hyväksymisestä. 

Tiedottamisessa koulujen sisäilmaongelmissa kyse ei ole vain oikeudesta tietoon vaan rehellisesti ottaen luottamuksen saavuttamisesta. Kaupunginhallitus poisti esityksestä virkamiesten linjauksen että kuntoraportteja ei anneta. Kiitos.

Vuonna 2014 tekemäni aloitteeni mukaan kuntoraportit tulisi laittaa kaupunginsivuille samalla tavalla kuin monessa muussakin kunnassa. Vastauksessa todettiin tiivistäen että jotain ehkä vuonna 2017. Avoimuus luo luottamuksen, ja siihen on siis tänä vuonna mahdollisuus.

Olen julkaissut kuntoraportit omilla sivuillani maksaen kustannuksia 120e/vuosi omasta pussista. Aluksi pimitystä perusteltiin sillä, että pdf:ien siirtäminen verkkoon on vaikeaa. Ei se nyt kamalan vaikeaa ole ollut. Sitten odotettiin sivu-uudistusta. Se tulee tänä vuonna.

Luottamus saadaan avoimuudella. Jos varsinaisia tutkimustuloksia ei anneta, se voidaan tulkita niin että niitä halutaan pimittää jostain syystä. Ja taas sataa epäilyjä niskaan kentältä. Kuntoraportit ovat kuitenkin alan asiantuntijoiden tekemiä, ja niissä on tutkimustuloksia, havaintoja koulun kunnosta ja korjaussuosituksia. 

Sitä mukaa kun kuntoraportit ilmestyvät, ne olisi hyvä saattaa tiedoksi kaikille. Muuten olemme syytettynä tietojen pimittämisestä.

Ja loppukaneettina: jos halutaan antaa oikein luotettava kuva, tehdään niin kuin Espoo: vanhempien edustaja pääsee mukaan kyseisen koulun sisäilmatyöryhmän kokouksiin. Näin vanhemmat vovat luottaa ryhmän toimintaan. Toistaiseksi vanhempien edustajan pääsy mukaan on tylysti evätty Vantaalla. Ei ole ihme, jos luottamuspulaa on.

Hevoshaan lakkautuksen kaavatilanne (15)

Marilla Kortesalmen (kok) aloitteessa kysytään Hevoshaan koulun kaavatilannetta.

Alueen oppilaspaikat ovat ylibuukattu. Sotungin koulu käyttää viereisen Hevoshaan tiloja, koska Sotunkiin ei yksinkeraisesti enää mahdu. Väestö on kasvanut odotettua enemmän.

Hevoshaan koulun vieressä kaupungin omaistama tontti, jonne mahtuisi asuntorakentamista koulun tonttia mukavammin. Tämä säästäisi toistaiseksi Hevoshaan koulun tontin, jotta nähtaisiin kuinka pitkään koulua tarvitaan, ja säästäisi kaikella todennäköiseyydellä noin 10 mijoonaa euroa. 

Yhteinen aloitteni valtuutettu Simosen kanssa Hevoshaan käyttövaihtoehtojen kustannusvertailusta tyrmättiin valtuustossa vielä elokuussa. Kaikki valtuutetut eivät halunneet tietoa päätösten taloudesta. Siis edes tietoa. Onko se vastuullista taloudenpitoa? Ja onko vastuullista taloudenpitoa olla huomioimatta nyktodellisuutta.

Kuva: Lakkautettu Hevoshaan koulu. Nyt viereinen Sotungin koulu on kasvanut sen tiloihin. 

Tulevat valtuustoaloitteeni: 

 • Ekaluokkalaisten koulumatkan turvallisuuden lisääminen
 • Vanhusten viihtyvyyden parantaminen
 • Päätöksenteon avaaminen lautakunnissa – kokeilu kokousten videointiin Helsingin malliin

* * *

Avainsanat: Hevoshaka, Tuomela, oppilaaksiottoalue, hirsikoulu, elementtikoulu, viipalekoulu, Hakunilan terveysasema, Länsimäen terveysasema, koululakkautukset, sisäilmaongelma, homekoulu.

Hei! Muutaman viikon sisään saamme ensimmäisen version NindUserista valmiiksi. Tämä on säännöllinen käyttäjäkokemus ja oireilu kysely joka on helppo ottaa käyttöön koko kaupungille säännölliseksi seuranta välineeksi. Sillä on selvittää päiväkotien ja koulujen tilanteet tilakohtaisesti . Senkus katsoo läppäriltään tulokset. Tämä on työkalu sisäilmaryhmille ja tilakeskuksille sekä kuntien kiinteistö investointeja miettiville.
T.Simo
Nindux(nettisivuja ei vielä ole mutta noin parinviikon sisään tulee. FB Nindux on jo)

5.3.2017 17:12
Simo Laasonen

Kiitos Simo Laasonen, lähetä sitten lisätietoja teknologiasta, pyrin pysymään tietoisena kaikesta missä mennään.

6.3.2017 12:19
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.