24.1.2017

Päätöksentekoa pää pussissa? Hevoshaan selvitys palautukseen

Maanantain valtuustossa Marilla Kortesalmen aloite Hevoshaan kaavoitustilanteen selvityksestä palautettiin äänestyksen jälkeen. Vihreät halusivat ulos Fennovoimasta ja Kauppisen ja Norrennan aloite meluvalleista herätti keskustelua.

Vielä elokuussa Kokoomus ja SDP olivat halunneet pimittää valtuustolta tiedon Hevoshaan eri käyttövaihtoehtojen kustannusvertailusta (Simosen ja Kauppisen aloite Hevoshaan käyttövaihtoehtojen kustannusvertailusta). Nyt alle 10 viikkoa ennen ennakkoäänestystä leinonanosa kokoomuksesta käänsi kelkkansa tiedonhaluiselle uralle. Toivottavasti Kokoomus on valmis perumaan koululakkautukset jo ennen vaaleja, sillä tällöin Vihreiden, Perussuomalaisten ja Vasemmistoliitton kanssa asiassa on valtuuston enemmistö.

Kortesalmen (kok) puhui aivan erinomaisen puheenvuoron päätöksenteosta ilman vaihtoehtoja ja faktoja sekä kiinteistöjen terveellisyydestä ja kunnosta. Väistötilojen tarve on tulevaisuudessa suuri, jos puolueet haluavat laittaa koulut kuntoon. Kortesalmen aloite vaati selvitystä kaavoitustilanteesta Hevoshaan koulun tontilla.

Valmistelin pöytäkirjalausuman: “Ennen kiinteistön myyntiä on selvittävä kustannusvertailu kiinteistön koulu- ja tai väistötilakäytössä verrattuna uuden koulu- ja päiväkotikapasiteetin rakentamiseen 10 vuoden sisällä.” Tämä siksi, että tietoa ei ole annettu, vaikka toistuvasti sitä on kysytty. Koska asia palasi valmisteluun, pöytäkirjalausumaa ei voitu jättää. Virkamiesten tulisi kuitenkin ottaa onkeensa useista tietopyynnöistä.

Viereinen sotungin koulu on myös aika täynnä ja oppilasmäärät ovat tälläkin alueella kasvaneet odotettua nopeammin. Hyvä kysymys onkin, mihin sijoitetaan nykyiset Sotungin koulun oppilaat Hevoshaan tiloista. Edessä on uusia investointeja pitkällä juoksulla. Paikka on koululle erinomainen. Ja siellä on jopa koulu valmiina. Koululakkautukselle ei ole perusteita taloudellisesti mutta ei myöskään lasten edun kannalta.

Aloitteen uudelleen valmisteltu vastau lienee valmis vaalien jälkeen.

Kuva: Äänestys palauttamisesta. Jopa 6 jätti äänestämättä edes tyhjää. SDP vastusti yhä paremman tiedon saantia virkamiehiltä. Tämän valtuuston ongelma on ollut se että virkamiehet eivät kerro päätöksenteon vaihtoehdoista perusteluineen, ja että kaksi suurinta puoluetta ei ole halunnut edes kuulla pohjatietoja.

Vaula Norrenan ja Sirpa Kauppisen aloite meluvalleista

Yhteinen aloite Norrenalta ja minulta sai myös tylyn vastauksen virkamiehiltä. Norrena (vihr) puhui asiasta hyvin. EU:n kautta tulee yhä kovemmat tavoitteet materiaalitehokkuuden parantamiselle. Puhuin aiheesta.

“77 000 vantaalaista asuu yli 55 dB:n liikennemelualueella. Vantaalla tieliikenteen melua aiheuttavat Kehä III, Vihdintie, Hämeenlinnanväylä, Tuusulanväylä, Lahdenväylä ja Porvoonväylä. Alueemme on niin pahasta suuräänisten väylien ruuduttama, että kaikki keinot kannattaa käyttää melun pienentämiseksi.

Kyse on pitkälti koordinaatiosta, ja toki tämä vaatii asemakaava-aikaista suunnittelua. Tätä voisi ehkä kokeilla jollain otollisella alueella, kuten Kaivokselan kaltaisessa paikassa jossa uutta rakentamista tulee paljon Hämeenlinnanväylän varrelle. Vastaavia paikkoja on tänne tulossa rakentamisen piiriin vielä paljon.

Materiaalitehokkuuden parantaminen on tulevaisuuden pakko. Helpointa kunnalle tämä on rakentamisen maamassojen osalta. Helsinkiin omassa rakentamisessaan etsinyt ratkaisuja tähän. 

Vaikka meluvallit vievät tilaa, ne myös lisäävät asumiseen kelpaavaa pinta-alaa alentamalla melua alueilla jossa se on liian kova. Meluvallit tulee nähdä paitsi asukkaiden viihtyvyyden ja terveyden parantamisena niin myös rakennusalan mahdollistajana. 

Kehoitankin siis kaavoitusta miettimään rakentamisen maamassojen hyödyntämisen ja meluntorjunnan synergiaetuja tulevissa hankkeissa. Pallo jää nyt osaavien kaavoittajien käsiin.”

Weckman (kok) ja Tyystjärvi (vas) kiistelivät siitä, johtuiko eräs Kehätielle saatu meluaidanpala parikymentävuotta vanhasta Weckmannin aloitteesta vai siitä että parikymmentävuotta sitten Kati Tyystjärvi oli mielenosoituksessa Kehätien sillalla.

Lumon tanssit

Koska lavatanssi ei ole liikuntatoimen mielestä liikuntaa, se ei saa myöskään tukea. Olen yllättynyt tästä tulkinnasta - kun kierrän tanssilavaa parin kanssa, hiki lentää ihan eri tavalla kuin lenkillä. Siinä innostuu. 

Tämä liikunta myös luo mahdollisuuksia vaikkapa ikäihmisille kohdata toisia ja vähentää monen yksnäisyyttä. 

Kiitos valtuutettu Kiljuselle (sdp) hyvästä aloitteesta Lumon tanssien jatkamisesta.

Teiden nimistöstä

Siitä huolimatta, että aloite yhden tien nimen säilyttämisestä entisellään tuli valtuuston päätettäväksi puolitoista vuotta tien nimen muuttamisen jälkeen, Lehmuskallion (kok) aloite herätti pitkiä puheenvuoroja Rokkasen, Lehmuskallion ja Tyystjärven kesken. Asiasta lopulta äänestettiin, mutta aloite ei saanut riittävää kannatusta.

Vihreät: Ulos Fennovoimasta

Vihreät jättivät aloitteen Vantaan Energian irtautumiseksi Fennovoimasta. Aloitteessa perusteet ovat taloudellisia. Talouden lisäksi tässä kannattaisi huomioida myös turvallisuuspoliittiset riskit, sillä Venäjä pitää lähialueiden energiariippuvuuden lisäämistä nimenomaan turvallisuuspoliittisena tavoitteena. Energiaratkaisut tulee nykyisin mieltää myös osaksi turvallisuuspolitiikkaa.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
24.1.2017

Päätöksentekoa pää pussissa? Hevoshaan selvitys palautukseen

Maanantain valtuustossa Marilla Kortesalmen aloite Hevoshaan kaavoitustilanteen selvityksestä palautettiin äänestyksen jälkeen. Vihreät halusivat ulos Fennovoimasta ja Kauppisen ja Norrennan aloite meluvalleista herätti keskustelua.

Vielä elokuussa Kokoomus ja SDP olivat halunneet pimittää valtuustolta tiedon Hevoshaan eri käyttövaihtoehtojen kustannusvertailusta (Simosen ja Kauppisen aloite Hevoshaan käyttövaihtoehtojen kustannusvertailusta). Nyt alle 10 viikkoa ennen ennakkoäänestystä leinonanosa kokoomuksesta käänsi kelkkansa tiedonhaluiselle uralle. Toivottavasti Kokoomus on valmis perumaan koululakkautukset jo ennen vaaleja, sillä tällöin Vihreiden, Perussuomalaisten ja Vasemmistoliitton kanssa asiassa on valtuuston enemmistö.

Kortesalmen (kok) puhui aivan erinomaisen puheenvuoron päätöksenteosta ilman vaihtoehtoja ja faktoja sekä kiinteistöjen terveellisyydestä ja kunnosta. Väistötilojen tarve on tulevaisuudessa suuri, jos puolueet haluavat laittaa koulut kuntoon. Kortesalmen aloite vaati selvitystä kaavoitustilanteesta Hevoshaan koulun tontilla.

Valmistelin pöytäkirjalausuman: “Ennen kiinteistön myyntiä on selvittävä kustannusvertailu kiinteistön koulu- ja tai väistötilakäytössä verrattuna uuden koulu- ja päiväkotikapasiteetin rakentamiseen 10 vuoden sisällä.” Tämä siksi, että tietoa ei ole annettu, vaikka toistuvasti sitä on kysytty. Koska asia palasi valmisteluun, pöytäkirjalausumaa ei voitu jättää. Virkamiesten tulisi kuitenkin ottaa onkeensa useista tietopyynnöistä.

Viereinen sotungin koulu on myös aika täynnä ja oppilasmäärät ovat tälläkin alueella kasvaneet odotettua nopeammin. Hyvä kysymys onkin, mihin sijoitetaan nykyiset Sotungin koulun oppilaat Hevoshaan tiloista. Edessä on uusia investointeja pitkällä juoksulla. Paikka on koululle erinomainen. Ja siellä on jopa koulu valmiina. Koululakkautukselle ei ole perusteita taloudellisesti mutta ei myöskään lasten edun kannalta.

Aloitteen uudelleen valmisteltu vastau lienee valmis vaalien jälkeen.

Kuva: Äänestys palauttamisesta. Jopa 6 jätti äänestämättä edes tyhjää. SDP vastusti yhä paremman tiedon saantia virkamiehiltä. Tämän valtuuston ongelma on ollut se että virkamiehet eivät kerro päätöksenteon vaihtoehdoista perusteluineen, ja että kaksi suurinta puoluetta ei ole halunnut edes kuulla pohjatietoja.

Vaula Norrenan ja Sirpa Kauppisen aloite meluvalleista

Yhteinen aloite Norrenalta ja minulta sai myös tylyn vastauksen virkamiehiltä. Norrena (vihr) puhui asiasta hyvin. EU:n kautta tulee yhä kovemmat tavoitteet materiaalitehokkuuden parantamiselle. Puhuin aiheesta.

“77 000 vantaalaista asuu yli 55 dB:n liikennemelualueella. Vantaalla tieliikenteen melua aiheuttavat Kehä III, Vihdintie, Hämeenlinnanväylä, Tuusulanväylä, Lahdenväylä ja Porvoonväylä. Alueemme on niin pahasta suuräänisten väylien ruuduttama, että kaikki keinot kannattaa käyttää melun pienentämiseksi.

Kyse on pitkälti koordinaatiosta, ja toki tämä vaatii asemakaava-aikaista suunnittelua. Tätä voisi ehkä kokeilla jollain otollisella alueella, kuten Kaivokselan kaltaisessa paikassa jossa uutta rakentamista tulee paljon Hämeenlinnanväylän varrelle. Vastaavia paikkoja on tänne tulossa rakentamisen piiriin vielä paljon.

Materiaalitehokkuuden parantaminen on tulevaisuuden pakko. Helpointa kunnalle tämä on rakentamisen maamassojen osalta. Helsinkiin omassa rakentamisessaan etsinyt ratkaisuja tähän. 

Vaikka meluvallit vievät tilaa, ne myös lisäävät asumiseen kelpaavaa pinta-alaa alentamalla melua alueilla jossa se on liian kova. Meluvallit tulee nähdä paitsi asukkaiden viihtyvyyden ja terveyden parantamisena niin myös rakennusalan mahdollistajana. 

Kehoitankin siis kaavoitusta miettimään rakentamisen maamassojen hyödyntämisen ja meluntorjunnan synergiaetuja tulevissa hankkeissa. Pallo jää nyt osaavien kaavoittajien käsiin.”

Weckman (kok) ja Tyystjärvi (vas) kiistelivät siitä, johtuiko eräs Kehätielle saatu meluaidanpala parikymentävuotta vanhasta Weckmannin aloitteesta vai siitä että parikymmentävuotta sitten Kati Tyystjärvi oli mielenosoituksessa Kehätien sillalla.

Lumon tanssit

Koska lavatanssi ei ole liikuntatoimen mielestä liikuntaa, se ei saa myöskään tukea. Olen yllättynyt tästä tulkinnasta - kun kierrän tanssilavaa parin kanssa, hiki lentää ihan eri tavalla kuin lenkillä. Siinä innostuu. 

Tämä liikunta myös luo mahdollisuuksia vaikkapa ikäihmisille kohdata toisia ja vähentää monen yksnäisyyttä. 

Kiitos valtuutettu Kiljuselle (sdp) hyvästä aloitteesta Lumon tanssien jatkamisesta.

Teiden nimistöstä

Siitä huolimatta, että aloite yhden tien nimen säilyttämisestä entisellään tuli valtuuston päätettäväksi puolitoista vuotta tien nimen muuttamisen jälkeen, Lehmuskallion (kok) aloite herätti pitkiä puheenvuoroja Rokkasen, Lehmuskallion ja Tyystjärven kesken. Asiasta lopulta äänestettiin, mutta aloite ei saanut riittävää kannatusta.

Vihreät: Ulos Fennovoimasta

Vihreät jättivät aloitteen Vantaan Energian irtautumiseksi Fennovoimasta. Aloitteessa perusteet ovat taloudellisia. Talouden lisäksi tässä kannattaisi huomioida myös turvallisuuspoliittiset riskit, sillä Venäjä pitää lähialueiden energiariippuvuuden lisäämistä nimenomaan turvallisuuspoliittisena tavoitteena. Energiaratkaisut tulee nykyisin mieltää myös osaksi turvallisuuspolitiikkaa.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.