15.11.2016

Subjektiivinen päivähoito-oikeus herätti budjettikeskustelun

Valtuuston budjettikeskustelussa esiten puhututti subjektiivisen päivähoidon rajaus tai sen poisto. Kokoomus ja SDP vetosivat koko valtuustoa oleman äänestämättä mistään. Valtuustossa äänestettiin kuitenkin mm. päivähoidosta, lastensuojelun lisäresursseista, poliitikkojen palkkionkorotuksista ja Loppiaisvastaanotosta sekä oirekyselyn järjestämisestä kouluverkkoon.

Kaupunginhalltituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen kertoi tulevasta tiukemmasta ajasta sote- ja maakuntauudistuksen johdosta. Vantaalla on 13 000 henkilöä työttömänä. 1 000 työtöntä merkitsee noin 10 miljoonaa kuluja ja menetettyjä tuloja. Työttömyyden vaikutus tulee lisääntymään kaupungin taloudessa. Mäkinen kertoi miten kaupunginhallitus oli yksimielinen talousarvioehdotuksessaan.

SDP:n ryhmäpuheessa Hako toi esiin surkean taloustilanteen. Edellinen valtuusto oli hyväksynyt tiukan Talous- ja velkaohjelman, jota nyt on toteutettu 4 vuotta. ”Tämä valtuusto on onnistunut talousohjelman toteuttamisessa. Näyttää siltä että emme ota tänä vuonna lainkaan velkaa. Se oli talousohjelman alkuperäinen tavoite.” Ensi vuonna on varauduttu velan ottoon.

SDP:n ryhmä halusi uuden TVO:n niin että se on esitettävissä ensi vuoden talousseminaarissa uudelle valtuustolle. Vantaan investointien suurin haaste liittyy kouluihin: Laajennuksia ja korvausinvestointeja on tarkennettava ensi valtuustokaudella. Vantaa kasvaa tänä vuonna yli 4 000 asukkaalla. SDP torppasi terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset ja haluaa selvittää ensi vuonna subjektiivisen päivähoidon rajoituksen vaikutukset. 

Kaira kritisoi populismia Kokoomuksen ryhmäpuheessa. Ja oli ylpeä siitä että on tylsä. Kokoomuksen monet ehdotukset menivät budjettineuvotteluissa läpi. Kuten langaton nettiyhteys uusiin kaupungin kiinteistöihin, keskustojen kaikkiin pysköintimaksuihin ensimmäinen tunti ilmaiseksi, ja kirjasto ja nuorisotila Pähkinärinteessä turvataan sekä 1 miljoona vanhuksille ja että rakentamisessa suositaan puuta. (Hienoa on se, että Kokoomus ajoi ajatustani siitä että hankkeiden kilpailutuksissa annetaan enemmän liikkumavaraa niin että mm. huoltorakennuksia voidaan kilpailuttaa laajemmin.) Yksi hyvä linjaus oli, että sähköiset huoltokirjat otetaan käyttään myös vanhoissa rakennuksissa. Ja Varian paikat täytetään. Kokoomus haluaa SDP:n kanssa kattavan uuden talousohjelman sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten kestämiseksi.

SDP ja Kokoomus vetosivat koko valtuustoa olemaan yksimielisesti kaupunginhallituksen talousarvioesityksen takana äänestämättä mistään. Ryhmäkuri ei kuitenkaan käytännössä kovin helposti voi koskea kaikkia ryhmiä, ja voi olla että tässä vielä äänestellään useamman puolueen taholta. Vaikeista asioista on voitava puhua, muuten ne hautautuvat. Vaikka perustuslaki kieltää esimerkiksi kansanedustajan painostamisen äänestää tietyllä tavalla, Vantaalla on yhä vanhaa poliittista kulttuuria - kyse on Vantaan kahden puolueen yhteisestä ryhmäkurikulttuurista. 

P. Jääskeläinen toi esiin Perussuomalaisten ryhmäpuheessa lisärahan vanhuksille ja omaishoitoon, ja oli huolissaan niin ikään koulurakennusten kunnosta.

Vihreiden ryhmäpuheessa kerrottiin miten tärkeä on vihreiden vaatima Varian lisäraha (300 000,-), mutta leikkaus on tämänkin jälkeenkin vielä 1,7 miljoonaa euroa koulutuksesta. Puheessa kritisoitiin subjektiivisen päivähoidon rajausta. Vihreiden ehdottama kielikoulutusraha (100 000,- aikuisopistolle) on tärkeä maahanmuuttajien työllistämyisen kannalta.

Eerolan pitämässä vasemmiston ryhmäpuheessa potkittiin sote- ja maakuntauudistusta. Vasemmiston tavoitteena on nykyisen sote-mallin kaataminen. Koko tämän valtuustokauden ajan kaikki vasemmistoliiton esitykset ovat jyrätty. Tämä on tulos virkamiesvallasta ja suurpuolueiden keskinäisestä sopimisesta. Yhtäkkiä vaalien alla löytyy 3,7 miljoonaa euroa erilaisiin ehdotuksiin. Vasemmistoliitto tuki ja tulee näitä parannuksia. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja on väärin että lasta rangaistaan jos isällä tai äidillä ei ole töitä. Vasemmistoliitto äänestyttää lasten oikeuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Eerola piikitteli SDP:tä kertomalla miten valtakunnan SDP:n ohjelmassa lukee että subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajoiteta. Vasemmisto kertoi miten palveluseteleitä käytetään yrityksistä, joista neljä viidestä viidestä on veroparatiisiyhtiöitä.

Keskusta Ansalehto-Salmen suulla kaipasi työllistymiselle kannusteita. Myös Keskusta on kannattanut vanhusten kotipalveluiden lisäresurssointia. Rehtori puhui terveiden elämätapojen ja liikunnan merkityksestä. Keskusta jättää pöytäkirjalausuman sporttikortista. Hän suitsutti neuvotteluissa saatuja budjettimuutoksia ja muistutti että on budjettisopu eikä keskusta äänestytä mitään.

Kristillisdemokraatit Hurrin suulla olivat huolissaan väestönkasvusta ja koulujen ja päiväkotien rakentamisesta. Hurri kiitti ryhmäkokojen säilyttämistä ennallaan ja tilojen käytön tehostamista ja opetusmenetelmien uudistamista. Lastensuojelussa kiirellisen perhearvioinnin käyttöönotto on tärkeä askel.

RKP puhui Härmälän suulla mm. metsien suojelua vastaan: On helpompi marjastaa hoitometsässä. Poikittaisliikenteen puutteet saivat kritiikkiä ainakin Sipoon korven lähellä. Budjettikirja sisälsi hulevesimaksut eli sadeveden verottamisen jota RKP piti uutena kiinteistöverona, mistä RKP on varuillaan. Tämän lisäksi Härämlä hauskuutti rehellisyydellään: ”Tämä on ryhmä puhe, joten tässä on ruksit yli seuraavasta kappaleesta ja vähän kiltimpi versio, siis vähemmän puskutraktoreita” (Mårdensdalsskola och daghem). Meidän äänestäjät ovat iloisia siitä että emme saaneet tahtoamme läpi asiakasmaksujen korottamisesta.

Nuorisovaltuusto ehdotti että kesätyöseteleitä enemmän olisi kaupungin kesätyöpaikkojen sijaan.

Kirjoitetut puheeni 

Tässä linkit ja lyhennelmät puheistani:

  • Lastensuojelu kriisissä - ilman resursseja on vaikea selviytyä. Resurssipulan vuoksi 200 lasta ei ole kenenkään vastuulla, 200 lapsesta ei ole tehty lastensuojelusuunnitelmaa ja työntekijöiden vaihtuvuus on valtava koska työntekijät eivät jaksa. Tein ehdotuksen +200 000 lastensuojelun henkilöstön palkkaamiseksi.
  • Tuhlaus ketuttaa - katto kannattaa korjata ennen kuin kaikki on homeessa. 6 kohtaa missä Vantaa tuhlaa. Rakentamisen kilpailutus on puutteellista. Terveitä kouluja lakkautetaan, vaikka uusia pitää rakentaa ennätystahtia. Sisäilmaongelmissa käytetään tiivistyskorjauksia jotka eivät tutkitusti toimi ja usein raporteissa suositeltuja korjauksia ei tehdä kokonaan. Poliitikkojen palkkioita halutaan korottaa vaikka kunnna tehtävät ja vastuut putoavat puoleen. Koulupudokkaita lisätään Varian opetuksen leikkauksessa. jne.
  • Kiiteistönhoito on kaupungin omaisuuden hoitoa. Kuusi kohtaa omaisuuden arvon säilyttämiseksi: Ei osteta läpihomeisten rakennusten tuottajilta, korjatessa poistetaan kaikki kosteudenlähteet, pidetään ilmanvaihto päällä ja huollettuna, kannustetaan henkilökuntaa kertomaan ongelmista... jne.  
  • Varhaiskasvatus on tehokkainta syrjäytymisen ehkäisyä. Työttömien lasten erottaminen syrjäyttää. Maahanmuuttajalasten suomen kielen oppiminen vasta koulussa on kalliimpaa. Vanhempien työnhaku vaikeutuu. Pätkätyöläisten lapsia pompotellaan päiväkodista tai ryhmästä toseen. Jne.
  • Aika vanhusten kotipalveluissa säästää lääkärikuluissa. Hollannissa kotiterveydenhuolto, jossa on kiireetöntä aikaa hoitosuhteen luomiselle, on säästänyt valtavasti kokonaiskuluissa, koska ihmiset eivät tarviste lääkäriä. Kiireettömän vanhusten kotipalvelun lisäksi näytin kuvia Hollantilaisesta dementiakylästä missä oli turvallista vapautta ja mahdollisuus vanhukselle tutun elämäntavan jatkamiseen. 

Kuva: Hollannin malliin vanhusten dementiakylässä on palveluita kaikille, myös ulkopuolisille, ja näin muistisairaat saavat elää elävää elämää kampaamon, kahvilan ja muiden pienten elämäntouhujen kanssa. Tämä malli olisi tärkeä saada Suomeenkin, jossa laitoselämä on todella karua ja passivoivaa.

Poimintoja vapaasta keskustelusta

Eklund (sdp) puhui päivähoito-oikeuden puolesta ja palveluiden keskittymistä vastaan. Vanhusten tehostutussa palveluasumisessa vähennetään edelleen henkilöstömitoitusta. Yli 75-vuotiaista noin 10 % sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Kotona-asumista ei voi jatkaa ikuisesti. Lääkäriin on päästävä myös Länsimäessä ja lain vaatimassa ajassa. 

Saramo (vas): ”jokainen syrjäytetty lapsi maksaa yli miljoonan. Lasten varhaiskasvatusoikeuden leikkaaminen oli lyhytnäköisin Sipilän hallituksen linjaus."

Bruun (sdp) nosti esiin että niin kotimainen kuin kansainvälinen tutkimus on osoittanut varhaiskasvatuksen edullisuuden syrjäytymisen ehkäisymistä. Hävitty äänestys (varhaiskasvatuskesta) ei kuitenkaan paranna yhdenkään lapsen asemaa. Selvitys tehdään lyhyellä tarkastelujaksolla, ja siinä on järkevää hyödyntää myös olemassa olevaa tutkimusta. Bruun toivoo että seuraava valtuusto arvioi asiaa uudelleen, ja moitti vasemmistoliiton esitystä subjektiivisen varhaiskasvatuksen palauttamiseksi epärealistiseksi koska siinä ei ole määritelty summaa.

(Suom. huom. Realistinen summa lienee 500 000 - 300 000. Suunnitellut 900 000 euron säästöt eivät näytä toteutuvan, ja byrokratia on lisääntynyt reippaasti.)

Karen (kok) puhui vakavia: Jos sote tulee niin olemme täysin varikossa. Miten me hoidamme meidän lainakantaa jos veroprosentista lähtee 12,6 prosentti pois. Perustetaan työryhmä, joka selvittää, miten on mahdollsta että verotulot ei nouse, vaikka asuntoja tulee. Miten pienemmämme lainamärää myymällä omaisuutta. Laina pitäisi puolittaa 2019 mennessä.

Kaukola (sdp) ennusti myös maakunta- ja sote-uudistusen romuttavan talouden. Hän oli huolissaan kouluista.

Norrena (vihr) palautti kalvollaan maan pinnalle nollavelkasuitsuttajat. Väestönkasvun ansiosta tarvitaan 28 uutta päiväkotia ja kolme 800:n oppilaan koulua enemmän kuin viimevuoden arvioissa. Investointeja on tehtävä kaksinkertaisesti tulevaisuudessa. "Milläs tämä maksetaan?" Velaton vuosi tai pari johtuu poikkeuksellisista maanmyyntituloista kivistössä. Jättimäisesti kasvavaa velkaa ei pystytä hoitamaan verotuloilla. "Pelkään että tämä koituu itsenäisen Vantaan kohtaloksi." 

Kuva: Norrenan (vihr) toi esiin miten toimitilarakentamisen tarve kaksinkertaistuu tulevaisuudessa väestönkasvun vuoksi. (On muuten ihan hullua luopua terveistä koulurakennuksista kouluista tässä tilanteessa.) Nykyisen Talous- ja velkaohjelman sadan miljoonan investointikatto ei tule riittämään.

Lehmuskallio (kok) toivoo että Vantaa kilpailuttaa aurauksen niin että sisältää portinpielet. Kun liikunnan lisäksi koulumme ja muut työtilat ovat terveitä, terveys säilyy.

Letto (sdp) piti tärkeänä että terveydenhuollon asiakasmaksuja ei korotettu. Asiakasmaksut ovat jo nyt Pohjoismaiden korkeimmat. Asiakkaan taloudellinen asema ei saa olla esteenä palveluun hakeutumiselle. Sairaudet voivat komplisoitua ja hoidot pitkittyä jos asiakasmaksu rajaa ns. turhaa käyttöä. Letto oli myös huolissaan uusista ostopalvelusopimuksista. Kilpailutus on muualla aiheuttanut ongelmia kuin vanhuksia on pakkomuutettu. Hankintalaki ja sosiaalihultolaki toimivat toisiaan vastaan. Henkilö jolle tuen tarve on pitkaikainen, pitää turvataan palvelun jatkuvuus, linjataan laissa. Hauraan muistisairaan elämään ei saisi tulla muuttoja.

Malmi (ps) suitsutti terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksen torjumista sekä omaishoitajien ja vanhusten lisärahaa miktä tulivat neuvotteluissa monien puolueiden toimesta. Perussuomalaiset haluaisivat vanhusrahan käytettävän omaishoitoon. ”Olen tyytyväinen siihen että Hevoshaan ja Tuomelan koulut ovat pystyssä. Tuomela toimii väistötilana, ja Hevoshaka toivottavasti tulevaisuudessa päiväkotina”, Malmi muistutti. 

Malmi piti tärkeänä, että Apotin (=potilastietojärjestelmä, noin 100 miljoonaa) kustannukset saadaan siirrettyä maakunnalle mahdollisimman nopeasti. Malmi oli pettynyt jopa yli 50 prosentin korotuksiin luottamushenkilöiden palkkioissa. Lopuksi Malmi summasi, että Vantaa rakentaa maahanmuuttajille veronmaksajien rahoilla asuntoja, koska 80 prosenttia Vantaalle muuttajista on maahanmuuttajia.

Rosberg (vihr) kiitteli että päihdeäidit on saatu kuntoutukseen.

J. Jääskeläinen (kd) piti hyvän puheen koulujen sisäilmaongelmista. Hän oli huolissaa myös talouden synkeästä tulevaisuudesta ja Vantaan liian nopeasta rakentamisesta ja väestönkasvusta.

Multala (kok) puhui subjektiivisen päiävhoitooikeuden rajauksesta. Se on lapsen oikeus. Hän on kuintekin enemmän huolissani niistä lapsista jotka ovat täysin varhaiskasvatusken ulkopuolella. Pitäisi miettäi raktaiasuja miten nämä saatiasiin jonkinlaisen varhaiskasvatuksen piiriin.

Joku (en ehtinyt kirjoittaa kuka) kertoi miten tärkeää  on kaupungin väestömäärän kasvun hallinta. Mal-sopimuksen tavoitteen vuoksi Vantaan asuntokaavojen määrää lisätään 33 prosenttia.

Eerola (vas) provosoi siitäettä sdp ei aja lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen vantaalla.

Hako (sdp) vastasi että ollaan ajettu varhaiskasvatusta viime vuonna. Nyt tehdään selvitykset, ja voidaan äänestää ja hävitä ja lyödä päätä seinään, mutta me ollaan suurin ryhmä ja neuvottelemme. 

Rokkanen (kok) oikeus varhaiskasvatuskeen on rajattu, ei poistettu. Ruotsissa rajaus on 15 tuntiin. Toivoo että kaikki toisivat lapsensa maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Malmin (ps) mukaan talousongelmat johtuvat maahanmuuttajista. ”kysyn Eerolalta, kiistättekö sen että verotulojen heikko kehitys liittyy maahanmuuttoon.”

Norrena (vihr) kiitti Mäkistä siitä että työllisyyden hoito on ykkösasia talouden hoidosta. Valtuutettu Hakon pohdintaan siitä onko kasvu kannattavaa vai ei ole hän vastasi: Suomen kannalta meidän pitäisi kasvaa. Pitää saada paremmat ehdot valtiolta.

Kaira (kok) muistutti että lastensuojelullisista syistä kaikilla on oikeus täyspäivähoitoon. 

Juurikkalan (vihr) mielestä tämä case (subjektiivisen päivähoidon rajauksen poisto) on hävitty tässä valtuustossa kertaalleen, ja nyt tehdään selvitys ja katsotaan mitä se tuo ja uusi valtuusto suhtautuu miten suhtautuu.

Eerola (vas) vastasi Malmin kysymykseen: ”Kiistän”. Eerolan mielestä Malmi leimaa ihmisryhmiä sanoessaan että kaikki maahanmuuttajat eivät ole jonkinlainen ongelma. 

Juha Malmi (ps) kysyi miksi verotuloissa on heikko nykykehitys. Ja muistutti että ainoa maahanmuuttokriittinen puolue on perussuomalaiset. 

Bruun (sdp): selvitys tuo sellaista toivottavasti sellaista tietoa että koko valtuusto kannattaa tulevaisuudessa varhaiskasvatusoikeuden palauttamista. Lastensuojelullisten ongelmien osoittaminen voi olla hankalaa kun hakee kokopäiväistä varhaiskasvatusta.

Rokkanen (kok): ”Vantaa kasvaa 3500 vuosivauhdilla, mutta verotulot eivät kasva. Sote- ja maakuntuudistus siirtävät merkittävän osan kaupungin rahavirroista maakunnille. Kasvun rajoittaminen olisi tuhoisaa.” 1. Kaupungin rakentamienn tuo työtä. 2. asuntotuotannon rajoittaminen nostaisi asuntojen hintaa ja vähentäisi kaupunkilaitsen käytetävissä olevaa raahaa. 3. Kilpailukyvyn romahdus. Rokkanen kaipasi metropolikaupunkia tai vastaavaa vahvaa kuntien yhteistyöelintä, ja sen lobbaukseen voimaa. Valtionosuusjärjestelmän pitäisi suosia korkean tuottavuuden alueita, eli ihmiset muuttaisivat sinne missä olisivat tuottavia.

Weckman (kok) vanhusten kotipalvelulla on liian vähän aikaa. Kiinnitetään tähän huomioita mahdollisuuksien mukaan. 

Juurikkala (vihr) nosti ilmastokysymyksen ja Pariisin sopimuksen esiin. Vihreät ovat tyytyväisiä kirjauksesta 2 % energian ominaiskulutuksen säästössä. Ei ole yksinkertaista, mutta mahdollista kun siihen pyritään. Vihreät jättävät pöytäkirjalausuman energiansäästöstä ja hiilivapaasta energiantuotannosta: (a) Vantaa konserniyhtiöt tavoittelevat toiminnassaan 2% vuotoista sääästöä. (b) Vantaan energia laatii suunnitelman hiilestä ja muista fossiilissista polttoaineista luopumisesta nopeutetussa aikataulussa ja tuo suunnitelmat valtuuston tietoon.

Kähärä (sdp) puhui vieraskielisestä väestöstä. Viidesosan ennustetaan olevan vieraskielisiä 2021. Vantaa uudistaa monikulttuurisuusohjelmaa. 

Saramo (vas) sanoi kertoi subjektiivisen päivähoidon rajauksen ongelmsta perheille. 

Vallinojalla vanhemmat ovat kirjelmöineet tiedä miten päiväkotiryhmiä tullaan rajoittamaan. Muutaman kuukauden määräaikaisen työn vastaanottaminen tuntuu järjettömältä kun lapsi kiskaistaan juuriltaan. Alkamisajoissa ei ole joustoa, että alkamisaika on niin myöhään että työssäkäyvä vanhempi ei voi viedä. Loppumisajoissa ei ole joustua, lapsi tarvitsisi päiväunet mutta ei saa niitä nyt.  

Saramon mielestä 4 tuntia on aikamoinen vitsi – lapsen pukeminen riisuminen ja vaippojen vaihtaminen on aika hankalaa ja vie tolkuttomasti aikaa 4 tunnin vuoksi. Työttömien lasten kanssa ei ehditä askarrella. Saramoa harmitti myös se, että viime vuonna HSL:sta sanottiin pudjettineuvotteluissa että ei keretä estämään lipunhintojen korotuksia.

Komentti joltakulta (en ehtinyt kirjaamaan keneltä): subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajaus poistetaan. Miksi ette esitä siihen rahaa. Se maksaa 1,6 miljoonaa, mistä se otetaan. (Suom. huom. rajauksen säästöjen summaksi ajateltiin reilu 900 000, huomioimatta byrokratian tai lasten kotipalveuiden tarpeen kasvua. Säästöt eivät ole toteutuneet tässä mittakaavassa). 

Kortesalmi kertoi että hyviäkin tarinoita (varhaiskasvatusoikeuden rajauksesta) on. 

Saramo: nettovaikutus on reilusti reilusti alle miljoonan, ehkä 500 000,-. Vaikka luovutaan yhdestä kaupunginjohtajasta on jo 200 000. 

Multala (kok) toi esiin kerhot jotka ovat ilmaisia. Monet ovat käyttäneet jo ennen rajausta. Myöntää että on haasteellista pukea lapsia ja viedä ajoissa.

Kaukola (sdp) puhui toisen asteen koulutuksen vähentämisestä. 1600 ammattiopettajaa irtisanotaan Suomessa. Nuoren on helppo jäädä kotiin jos opetusta ei ole joka päivä.

Nieminen (ps) oli huolissaan segrekaatiosta, ja oli huolissaan että ihmiset asutettaisiin tasaisesti eri asunalueille. 

Saramo (vas) kysyi mikä on perususomalaisten linja. 

Kähärä (sdo) toivoi että nimbyilijät muistaisivat tavoitteen segrekaation ehkäisemisestä.

Ansalehti-Salmi (kesk) muistutti että innovaatiot ja menestyminen voi onnistua muuallakin Suomessa.

Puha (kok) vaati lisää rahaa teihin.

Norrena (vihr) kiitti penttilää siitä että katurahoista otettiin tänä vuonna koulujen rakentamiseen. Joukkoliikennetiet pidetään kunnossa, mutta pienet omakotitalojen ietä pärjääävt pienemmilläkin.

Sajaniemi (kesk) ei ymmärrä miksi lapsi kokee itsensä eriarvoiseksi jos on erilaisessa hoidossa. Pienen lapsen paras paikka on koti ja kiintymyssuhteet vanhempiin. Järjestetään yhteisöllisiä tilaisuuksia vanhemmille kasvatuksesta. 

Saramo (vas) lupasi lähettää Sajaniemelle kertomuksia vantaalaisten lasten ongelmista. Lapset eivät ole päässeet askartelemaan, eivät yhteisille ruokaluille, ei yhteisille päiväunille. Ovat ryhmissä joissa on vaikea järjestää yhteistä kun on niin eri ikäisiä.

Bruun (sdp) yhteiskuntatieteiden kannalta tämä on vahingollinen. Ikätovereiden seura on leikki-ikäisille lapsille tärkeää.

Kostilainen (vihr) totesi että jos vanhempi on tasapainoinen, hyvinvoiva jne hyvä juttu, mutta jos vanhempi hakee täysipäiväisesti uutta työtä, tai jos on uupunut niin varmasti päiväkoti on parempi paikka. 

Multala (kok): varhaiskasvatuksella on eniten vaikuttavuutta kaikista koulutusasteista siinä että se tasaa eri lähtökohdista tulevia lapsia.

Niikko (ps): kuntaliiton kyselyn mukaan 16 kuntaa päätti olla rajaamatta. Kysyn vihreiltä ja sdp:ltä miksi ei sitten esitetty rajauksen poistamista. (Tähän täytyy 

Simonen (ps): itse en olisi valtuustossa jos minulla olisi pieniä lapsia.

Eklund (sdp) ymmärrän kyllä että äideillä on vaikeaa tulla valtuuston kokoukseen. Hallitus tämän päivähoidon rajauksen keksi.

Hako (sdp) haluaa selvittää ja on neuvottelutuloksen (ei tarjota työttömien yms. lapsille hoitoa) mukana.

Saramo (vas) vastasi kysymykseen misät rahat otettaisiin: Kustannus päivähoidon rajauksen poistoon on noin 500 000 euroa. Otetaan samasta paikasta kuin 3 miljoonaa eli muutkin lisäykset. Jos poistetaan kaksi apulaiskaupunginjohtajaa, summa on kasassa.

Ansalehto-Salmi (kesk) kertasi historiaa, miten joskus ei ollut tarjolla pitkää päivähotoa ja perhevapaita. 

Bruun (sdp) suosittelisin Simoselle tutustumaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Pyytäisin miettimään pienten lasten vanhempien oikeutta ja kykyä olla valtuutettuna.

Simonen: puhuin vain itsestäni, vain itsestäni. Ja vaippoja olen vaihtanut enemmän kuin toinen vanhempi.

Joku (Kok?) linjasi valtuutettu Saramolle että hankalat perheiden tilanteet pitää selvittää. 

Norrena (vihr) puhui investoinneista. Kupla on tulossa, investointitarpeet mm. kouluille ja päiväkodeille kaksinkertaistuvat. Velkaantuminen ei lakkaa, vaan kasvaa. 

Kiljunen (sdp) siteerasi kiittäen ”minä puhun tuhlauksesta” (eli Kauppista) ja sanoi että valtuutettu puhuu pikemminkin innovatiivisesta ajattelusta. Kiljunen piti vasemmistoliiton puhetta populistisena.

Saramolle muistutti että SDP on hyvin pitkälle samaa mieltä (subjektiivisestä päivähoidosta), mutta taipui nyt kompromissiin. (Suom. huom. Jos SDP olisi äänestänyt varhaiskasvatuksen rajausta vastaan tässä budjetissa vihreiden ja vasemmiston kanssa, olisi ollut siinä ja siinä olisiko mennyt läpi).

Niikko (ps) halusi löytää kadonneet nuoret.

Hako (sdp) puolustautui Eerolan (vas) syytteeseen sdp:n painostuksesta olla äänestämättä budjetissä mitään, että ei ole painostanut, vaan vedonnut useita kertoa.(Mitäköhän se useita kertoja vetoaminen oli? Näytti siltä että Tapani kävi laittamassa rivit suoraksi kun puhuin lastensuojelusta.)

Esittelin pöytäkirjalausuman, jossa tuotiin esiin 10 pahinta koulua, joissa on teknisin mittauksin todettu mm. sädesientä ja muita solumyrkkyjä tuottavia kosteusvauriomikrobeja. Näiden koulujen sisäilman terveellisyys tulisi tutkia viipymättä oirekyselyllä, sillä on suuri riski, että näissä oppilaat saavat pysyviä terveysvaikutuksia, ja moni opettaja on jo menettänyt työkykynsä. 

"Ammattimaiseen sisäilmatutkimukseen kuuluu oirekysely, sillä tekniset tutkimukset eivät selvitä onko tila turvallinen lapsille ja henkilökunnalle. Tätä suostitaa mm. Päättäjän homepas (Sosiaali- ja terveysministeriö; Kosteus- ja hometalkoot; Kuntaliitto). 

Kartanonkoski, Mikkola, Jokivarsi, Korso, Peltola, Vantaankoski, Martinlaakso, Kaivoksela, Varisto ja Rajatorppa ovat kouluja joissa on syytä tehdä viipymättä tilastollisesti pätevä oirekysely."

Mäkinen (kok) muistutti että suurin osa hakemuksista, jotka ovat hakeneet laajempaa hoitaikaa, on annettu myönteinen päätös.

Vastasin itse Mäkiselle: Muutoshakemus on yleensä se että saa 5 viikkotuntia lisää. Se ei ole paljon.

Äänestykset Vantaan talousarviossa: 

- Joukkoliikenteen lipunhintojen korotusten pienentäminen Vantaan maksuosuutta kasvattamalla: Vasemmistoliitto, Kauppinen (vihr) tyhjää.

- Työttömyystavoitteen nostaminen: Vasemmistoliitto yksin.

- Varhaiskasvatusoikeus kaikille: Vasemmistoliitto ja Kauppinen (vihr).

- Puoluetuen kasvattamista 33 500 eurolla vastustivat: Perussuomalaiset ja Kauppinen. Äänestettiin yhdessä loppiaisvastaanoton järjestämisen kanssa (yhteensä n. 900 000,-) koska puheenjohtaja ei suostunut erilliseen äänestykseen.

- Loppaisvastaanoton jättäminen väliin: Perussuomalaiset ja Kauppinen. 

- Lastensuojeluun +200 000,-: Norrena (vihr), Kauppinen (vihr), Herranen (ps), Malmi (ps), Kyyrö (ps), Kärkkäinen (ps), Simonen (ps), Eerola (vas), Saramo (vas), Tyystjärvi (vas), Saastamoinen (vas). (54/13) eli pari vihreää, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset.

- Tekstimuutos: 3 vakanssia Tikkurilan lastensuojeluun: Norrena (vihr), Kauppinen (vihr), Vasemmistoliitto. 

- Tekstimuutos: Sosiaali- ja teveydenhuollossa palvelelusetelin käytön sijaan omaa tuotantoa: vain Vasemmistoliitto.

- Pois teksti: tavoitteena on että yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kasvaa 14,1 prosenttiin…: Vasemmistoliitto. Kärki (ps) tyhjää.

- Lisätään teksti: Yksityiselle päiväkodeille samat velvollsiuudet kuin kunnallisille mm. vammaisten lasten hoidossa: Vasemmistoliitto, Norrena (vihr), Kauppinen (vihr), Herranen (ps), Kärkkäinen (ps). Tyhjää Jääskeläinen (ps). 

- Oirekyselyn järjestämien kouluihin 100 000,-: Jääskeläinen, Herranen, Auvinen, Salmi, Niikko, Kärkkäinen, Kyyrö, Simonen, Kärki, Norrena, Kauppinen, Eerola, Saramo, Tyystjärvi, Saastamoinen. Nieminen tyhjää.

- Vantin tehostamistavoitteen laskeminen (siivouksen taso, kouluruoka): Vasemmistoliitto. Kauppinen tyhjää.

* * *

Pahoittelen kirjoitusvirheitä joita syntyy tällaisen jöötin kirjoittamisessa lennosta.

* * *

Avainsanat: Vantaan kaupunki, talousarvio 2017, taloussuunnitelma, investoinnit, talous, sote- ja maakuntauudistus, lastensuojelu, varhaiskasvatus, subjektiivisen päivähoidon rajaus, koulurakentaminen, päiväkotirakentaminen, oirekysely, vanhusten kotipalvelut, puoluetuki, veroprosentti, verot, velka, velkataakka, korjausvelka.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
15.11.2016

Subjektiivinen päivähoito-oikeus herätti budjettikeskustelun

Valtuuston budjettikeskustelussa esiten puhututti subjektiivisen päivähoidon rajaus tai sen poisto. Kokoomus ja SDP vetosivat koko valtuustoa oleman äänestämättä mistään. Valtuustossa äänestettiin kuitenkin mm. päivähoidosta, lastensuojelun lisäresursseista, poliitikkojen palkkionkorotuksista ja Loppiaisvastaanotosta sekä oirekyselyn järjestämisestä kouluverkkoon.

Kaupunginhalltituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen kertoi tulevasta tiukemmasta ajasta sote- ja maakuntauudistuksen johdosta. Vantaalla on 13 000 henkilöä työttömänä. 1 000 työtöntä merkitsee noin 10 miljoonaa kuluja ja menetettyjä tuloja. Työttömyyden vaikutus tulee lisääntymään kaupungin taloudessa. Mäkinen kertoi miten kaupunginhallitus oli yksimielinen talousarvioehdotuksessaan.

SDP:n ryhmäpuheessa Hako toi esiin surkean taloustilanteen. Edellinen valtuusto oli hyväksynyt tiukan Talous- ja velkaohjelman, jota nyt on toteutettu 4 vuotta. ”Tämä valtuusto on onnistunut talousohjelman toteuttamisessa. Näyttää siltä että emme ota tänä vuonna lainkaan velkaa. Se oli talousohjelman alkuperäinen tavoite.” Ensi vuonna on varauduttu velan ottoon.

SDP:n ryhmä halusi uuden TVO:n niin että se on esitettävissä ensi vuoden talousseminaarissa uudelle valtuustolle. Vantaan investointien suurin haaste liittyy kouluihin: Laajennuksia ja korvausinvestointeja on tarkennettava ensi valtuustokaudella. Vantaa kasvaa tänä vuonna yli 4 000 asukkaalla. SDP torppasi terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset ja haluaa selvittää ensi vuonna subjektiivisen päivähoidon rajoituksen vaikutukset. 

Kaira kritisoi populismia Kokoomuksen ryhmäpuheessa. Ja oli ylpeä siitä että on tylsä. Kokoomuksen monet ehdotukset menivät budjettineuvotteluissa läpi. Kuten langaton nettiyhteys uusiin kaupungin kiinteistöihin, keskustojen kaikkiin pysköintimaksuihin ensimmäinen tunti ilmaiseksi, ja kirjasto ja nuorisotila Pähkinärinteessä turvataan sekä 1 miljoona vanhuksille ja että rakentamisessa suositaan puuta. (Hienoa on se, että Kokoomus ajoi ajatustani siitä että hankkeiden kilpailutuksissa annetaan enemmän liikkumavaraa niin että mm. huoltorakennuksia voidaan kilpailuttaa laajemmin.) Yksi hyvä linjaus oli, että sähköiset huoltokirjat otetaan käyttään myös vanhoissa rakennuksissa. Ja Varian paikat täytetään. Kokoomus haluaa SDP:n kanssa kattavan uuden talousohjelman sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusten kestämiseksi.

SDP ja Kokoomus vetosivat koko valtuustoa olemaan yksimielisesti kaupunginhallituksen talousarvioesityksen takana äänestämättä mistään. Ryhmäkuri ei kuitenkaan käytännössä kovin helposti voi koskea kaikkia ryhmiä, ja voi olla että tässä vielä äänestellään useamman puolueen taholta. Vaikeista asioista on voitava puhua, muuten ne hautautuvat. Vaikka perustuslaki kieltää esimerkiksi kansanedustajan painostamisen äänestää tietyllä tavalla, Vantaalla on yhä vanhaa poliittista kulttuuria - kyse on Vantaan kahden puolueen yhteisestä ryhmäkurikulttuurista. 

P. Jääskeläinen toi esiin Perussuomalaisten ryhmäpuheessa lisärahan vanhuksille ja omaishoitoon, ja oli huolissaan niin ikään koulurakennusten kunnosta.

Vihreiden ryhmäpuheessa kerrottiin miten tärkeä on vihreiden vaatima Varian lisäraha (300 000,-), mutta leikkaus on tämänkin jälkeenkin vielä 1,7 miljoonaa euroa koulutuksesta. Puheessa kritisoitiin subjektiivisen päivähoidon rajausta. Vihreiden ehdottama kielikoulutusraha (100 000,- aikuisopistolle) on tärkeä maahanmuuttajien työllistämyisen kannalta.

Eerolan pitämässä vasemmiston ryhmäpuheessa potkittiin sote- ja maakuntauudistusta. Vasemmiston tavoitteena on nykyisen sote-mallin kaataminen. Koko tämän valtuustokauden ajan kaikki vasemmistoliiton esitykset ovat jyrätty. Tämä on tulos virkamiesvallasta ja suurpuolueiden keskinäisestä sopimisesta. Yhtäkkiä vaalien alla löytyy 3,7 miljoonaa euroa erilaisiin ehdotuksiin. Vasemmistoliitto tuki ja tulee näitä parannuksia. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus ja on väärin että lasta rangaistaan jos isällä tai äidillä ei ole töitä. Vasemmistoliitto äänestyttää lasten oikeuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Eerola piikitteli SDP:tä kertomalla miten valtakunnan SDP:n ohjelmassa lukee että subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajoiteta. Vasemmisto kertoi miten palveluseteleitä käytetään yrityksistä, joista neljä viidestä viidestä on veroparatiisiyhtiöitä.

Keskusta Ansalehto-Salmen suulla kaipasi työllistymiselle kannusteita. Myös Keskusta on kannattanut vanhusten kotipalveluiden lisäresurssointia. Rehtori puhui terveiden elämätapojen ja liikunnan merkityksestä. Keskusta jättää pöytäkirjalausuman sporttikortista. Hän suitsutti neuvotteluissa saatuja budjettimuutoksia ja muistutti että on budjettisopu eikä keskusta äänestytä mitään.

Kristillisdemokraatit Hurrin suulla olivat huolissaan väestönkasvusta ja koulujen ja päiväkotien rakentamisesta. Hurri kiitti ryhmäkokojen säilyttämistä ennallaan ja tilojen käytön tehostamista ja opetusmenetelmien uudistamista. Lastensuojelussa kiirellisen perhearvioinnin käyttöönotto on tärkeä askel.

RKP puhui Härmälän suulla mm. metsien suojelua vastaan: On helpompi marjastaa hoitometsässä. Poikittaisliikenteen puutteet saivat kritiikkiä ainakin Sipoon korven lähellä. Budjettikirja sisälsi hulevesimaksut eli sadeveden verottamisen jota RKP piti uutena kiinteistöverona, mistä RKP on varuillaan. Tämän lisäksi Härämlä hauskuutti rehellisyydellään: ”Tämä on ryhmä puhe, joten tässä on ruksit yli seuraavasta kappaleesta ja vähän kiltimpi versio, siis vähemmän puskutraktoreita” (Mårdensdalsskola och daghem). Meidän äänestäjät ovat iloisia siitä että emme saaneet tahtoamme läpi asiakasmaksujen korottamisesta.

Nuorisovaltuusto ehdotti että kesätyöseteleitä enemmän olisi kaupungin kesätyöpaikkojen sijaan.

Kirjoitetut puheeni 

Tässä linkit ja lyhennelmät puheistani:

  • Lastensuojelu kriisissä - ilman resursseja on vaikea selviytyä. Resurssipulan vuoksi 200 lasta ei ole kenenkään vastuulla, 200 lapsesta ei ole tehty lastensuojelusuunnitelmaa ja työntekijöiden vaihtuvuus on valtava koska työntekijät eivät jaksa. Tein ehdotuksen +200 000 lastensuojelun henkilöstön palkkaamiseksi.
  • Tuhlaus ketuttaa - katto kannattaa korjata ennen kuin kaikki on homeessa. 6 kohtaa missä Vantaa tuhlaa. Rakentamisen kilpailutus on puutteellista. Terveitä kouluja lakkautetaan, vaikka uusia pitää rakentaa ennätystahtia. Sisäilmaongelmissa käytetään tiivistyskorjauksia jotka eivät tutkitusti toimi ja usein raporteissa suositeltuja korjauksia ei tehdä kokonaan. Poliitikkojen palkkioita halutaan korottaa vaikka kunnna tehtävät ja vastuut putoavat puoleen. Koulupudokkaita lisätään Varian opetuksen leikkauksessa. jne.
  • Kiiteistönhoito on kaupungin omaisuuden hoitoa. Kuusi kohtaa omaisuuden arvon säilyttämiseksi: Ei osteta läpihomeisten rakennusten tuottajilta, korjatessa poistetaan kaikki kosteudenlähteet, pidetään ilmanvaihto päällä ja huollettuna, kannustetaan henkilökuntaa kertomaan ongelmista... jne.  
  • Varhaiskasvatus on tehokkainta syrjäytymisen ehkäisyä. Työttömien lasten erottaminen syrjäyttää. Maahanmuuttajalasten suomen kielen oppiminen vasta koulussa on kalliimpaa. Vanhempien työnhaku vaikeutuu. Pätkätyöläisten lapsia pompotellaan päiväkodista tai ryhmästä toseen. Jne.
  • Aika vanhusten kotipalveluissa säästää lääkärikuluissa. Hollannissa kotiterveydenhuolto, jossa on kiireetöntä aikaa hoitosuhteen luomiselle, on säästänyt valtavasti kokonaiskuluissa, koska ihmiset eivät tarviste lääkäriä. Kiireettömän vanhusten kotipalvelun lisäksi näytin kuvia Hollantilaisesta dementiakylästä missä oli turvallista vapautta ja mahdollisuus vanhukselle tutun elämäntavan jatkamiseen. 

Kuva: Hollannin malliin vanhusten dementiakylässä on palveluita kaikille, myös ulkopuolisille, ja näin muistisairaat saavat elää elävää elämää kampaamon, kahvilan ja muiden pienten elämäntouhujen kanssa. Tämä malli olisi tärkeä saada Suomeenkin, jossa laitoselämä on todella karua ja passivoivaa.

Poimintoja vapaasta keskustelusta

Eklund (sdp) puhui päivähoito-oikeuden puolesta ja palveluiden keskittymistä vastaan. Vanhusten tehostutussa palveluasumisessa vähennetään edelleen henkilöstömitoitusta. Yli 75-vuotiaista noin 10 % sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Kotona-asumista ei voi jatkaa ikuisesti. Lääkäriin on päästävä myös Länsimäessä ja lain vaatimassa ajassa. 

Saramo (vas): ”jokainen syrjäytetty lapsi maksaa yli miljoonan. Lasten varhaiskasvatusoikeuden leikkaaminen oli lyhytnäköisin Sipilän hallituksen linjaus."

Bruun (sdp) nosti esiin että niin kotimainen kuin kansainvälinen tutkimus on osoittanut varhaiskasvatuksen edullisuuden syrjäytymisen ehkäisymistä. Hävitty äänestys (varhaiskasvatuskesta) ei kuitenkaan paranna yhdenkään lapsen asemaa. Selvitys tehdään lyhyellä tarkastelujaksolla, ja siinä on järkevää hyödyntää myös olemassa olevaa tutkimusta. Bruun toivoo että seuraava valtuusto arvioi asiaa uudelleen, ja moitti vasemmistoliiton esitystä subjektiivisen varhaiskasvatuksen palauttamiseksi epärealistiseksi koska siinä ei ole määritelty summaa.

(Suom. huom. Realistinen summa lienee 500 000 - 300 000. Suunnitellut 900 000 euron säästöt eivät näytä toteutuvan, ja byrokratia on lisääntynyt reippaasti.)

Karen (kok) puhui vakavia: Jos sote tulee niin olemme täysin varikossa. Miten me hoidamme meidän lainakantaa jos veroprosentista lähtee 12,6 prosentti pois. Perustetaan työryhmä, joka selvittää, miten on mahdollsta että verotulot ei nouse, vaikka asuntoja tulee. Miten pienemmämme lainamärää myymällä omaisuutta. Laina pitäisi puolittaa 2019 mennessä.

Kaukola (sdp) ennusti myös maakunta- ja sote-uudistusen romuttavan talouden. Hän oli huolissaan kouluista.

Norrena (vihr) palautti kalvollaan maan pinnalle nollavelkasuitsuttajat. Väestönkasvun ansiosta tarvitaan 28 uutta päiväkotia ja kolme 800:n oppilaan koulua enemmän kuin viimevuoden arvioissa. Investointeja on tehtävä kaksinkertaisesti tulevaisuudessa. "Milläs tämä maksetaan?" Velaton vuosi tai pari johtuu poikkeuksellisista maanmyyntituloista kivistössä. Jättimäisesti kasvavaa velkaa ei pystytä hoitamaan verotuloilla. "Pelkään että tämä koituu itsenäisen Vantaan kohtaloksi." 

Kuva: Norrenan (vihr) toi esiin miten toimitilarakentamisen tarve kaksinkertaistuu tulevaisuudessa väestönkasvun vuoksi. (On muuten ihan hullua luopua terveistä koulurakennuksista kouluista tässä tilanteessa.) Nykyisen Talous- ja velkaohjelman sadan miljoonan investointikatto ei tule riittämään.

Lehmuskallio (kok) toivoo että Vantaa kilpailuttaa aurauksen niin että sisältää portinpielet. Kun liikunnan lisäksi koulumme ja muut työtilat ovat terveitä, terveys säilyy.

Letto (sdp) piti tärkeänä että terveydenhuollon asiakasmaksuja ei korotettu. Asiakasmaksut ovat jo nyt Pohjoismaiden korkeimmat. Asiakkaan taloudellinen asema ei saa olla esteenä palveluun hakeutumiselle. Sairaudet voivat komplisoitua ja hoidot pitkittyä jos asiakasmaksu rajaa ns. turhaa käyttöä. Letto oli myös huolissaan uusista ostopalvelusopimuksista. Kilpailutus on muualla aiheuttanut ongelmia kuin vanhuksia on pakkomuutettu. Hankintalaki ja sosiaalihultolaki toimivat toisiaan vastaan. Henkilö jolle tuen tarve on pitkaikainen, pitää turvataan palvelun jatkuvuus, linjataan laissa. Hauraan muistisairaan elämään ei saisi tulla muuttoja.

Malmi (ps) suitsutti terveydenhuollon asiakasmaksujen korotuksen torjumista sekä omaishoitajien ja vanhusten lisärahaa miktä tulivat neuvotteluissa monien puolueiden toimesta. Perussuomalaiset haluaisivat vanhusrahan käytettävän omaishoitoon. ”Olen tyytyväinen siihen että Hevoshaan ja Tuomelan koulut ovat pystyssä. Tuomela toimii väistötilana, ja Hevoshaka toivottavasti tulevaisuudessa päiväkotina”, Malmi muistutti. 

Malmi piti tärkeänä, että Apotin (=potilastietojärjestelmä, noin 100 miljoonaa) kustannukset saadaan siirrettyä maakunnalle mahdollisimman nopeasti. Malmi oli pettynyt jopa yli 50 prosentin korotuksiin luottamushenkilöiden palkkioissa. Lopuksi Malmi summasi, että Vantaa rakentaa maahanmuuttajille veronmaksajien rahoilla asuntoja, koska 80 prosenttia Vantaalle muuttajista on maahanmuuttajia.

Rosberg (vihr) kiitteli että päihdeäidit on saatu kuntoutukseen.

J. Jääskeläinen (kd) piti hyvän puheen koulujen sisäilmaongelmista. Hän oli huolissaa myös talouden synkeästä tulevaisuudesta ja Vantaan liian nopeasta rakentamisesta ja väestönkasvusta.

Multala (kok) puhui subjektiivisen päiävhoitooikeuden rajauksesta. Se on lapsen oikeus. Hän on kuintekin enemmän huolissani niistä lapsista jotka ovat täysin varhaiskasvatusken ulkopuolella. Pitäisi miettäi raktaiasuja miten nämä saatiasiin jonkinlaisen varhaiskasvatuksen piiriin.

Joku (en ehtinyt kirjoittaa kuka) kertoi miten tärkeää  on kaupungin väestömäärän kasvun hallinta. Mal-sopimuksen tavoitteen vuoksi Vantaan asuntokaavojen määrää lisätään 33 prosenttia.

Eerola (vas) provosoi siitäettä sdp ei aja lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen vantaalla.

Hako (sdp) vastasi että ollaan ajettu varhaiskasvatusta viime vuonna. Nyt tehdään selvitykset, ja voidaan äänestää ja hävitä ja lyödä päätä seinään, mutta me ollaan suurin ryhmä ja neuvottelemme. 

Rokkanen (kok) oikeus varhaiskasvatuskeen on rajattu, ei poistettu. Ruotsissa rajaus on 15 tuntiin. Toivoo että kaikki toisivat lapsensa maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Malmin (ps) mukaan talousongelmat johtuvat maahanmuuttajista. ”kysyn Eerolalta, kiistättekö sen että verotulojen heikko kehitys liittyy maahanmuuttoon.”

Norrena (vihr) kiitti Mäkistä siitä että työllisyyden hoito on ykkösasia talouden hoidosta. Valtuutettu Hakon pohdintaan siitä onko kasvu kannattavaa vai ei ole hän vastasi: Suomen kannalta meidän pitäisi kasvaa. Pitää saada paremmat ehdot valtiolta.

Kaira (kok) muistutti että lastensuojelullisista syistä kaikilla on oikeus täyspäivähoitoon. 

Juurikkalan (vihr) mielestä tämä case (subjektiivisen päivähoidon rajauksen poisto) on hävitty tässä valtuustossa kertaalleen, ja nyt tehdään selvitys ja katsotaan mitä se tuo ja uusi valtuusto suhtautuu miten suhtautuu.

Eerola (vas) vastasi Malmin kysymykseen: ”Kiistän”. Eerolan mielestä Malmi leimaa ihmisryhmiä sanoessaan että kaikki maahanmuuttajat eivät ole jonkinlainen ongelma. 

Juha Malmi (ps) kysyi miksi verotuloissa on heikko nykykehitys. Ja muistutti että ainoa maahanmuuttokriittinen puolue on perussuomalaiset. 

Bruun (sdp): selvitys tuo sellaista toivottavasti sellaista tietoa että koko valtuusto kannattaa tulevaisuudessa varhaiskasvatusoikeuden palauttamista. Lastensuojelullisten ongelmien osoittaminen voi olla hankalaa kun hakee kokopäiväistä varhaiskasvatusta.

Rokkanen (kok): ”Vantaa kasvaa 3500 vuosivauhdilla, mutta verotulot eivät kasva. Sote- ja maakuntuudistus siirtävät merkittävän osan kaupungin rahavirroista maakunnille. Kasvun rajoittaminen olisi tuhoisaa.” 1. Kaupungin rakentamienn tuo työtä. 2. asuntotuotannon rajoittaminen nostaisi asuntojen hintaa ja vähentäisi kaupunkilaitsen käytetävissä olevaa raahaa. 3. Kilpailukyvyn romahdus. Rokkanen kaipasi metropolikaupunkia tai vastaavaa vahvaa kuntien yhteistyöelintä, ja sen lobbaukseen voimaa. Valtionosuusjärjestelmän pitäisi suosia korkean tuottavuuden alueita, eli ihmiset muuttaisivat sinne missä olisivat tuottavia.

Weckman (kok) vanhusten kotipalvelulla on liian vähän aikaa. Kiinnitetään tähän huomioita mahdollisuuksien mukaan. 

Juurikkala (vihr) nosti ilmastokysymyksen ja Pariisin sopimuksen esiin. Vihreät ovat tyytyväisiä kirjauksesta 2 % energian ominaiskulutuksen säästössä. Ei ole yksinkertaista, mutta mahdollista kun siihen pyritään. Vihreät jättävät pöytäkirjalausuman energiansäästöstä ja hiilivapaasta energiantuotannosta: (a) Vantaa konserniyhtiöt tavoittelevat toiminnassaan 2% vuotoista sääästöä. (b) Vantaan energia laatii suunnitelman hiilestä ja muista fossiilissista polttoaineista luopumisesta nopeutetussa aikataulussa ja tuo suunnitelmat valtuuston tietoon.

Kähärä (sdp) puhui vieraskielisestä väestöstä. Viidesosan ennustetaan olevan vieraskielisiä 2021. Vantaa uudistaa monikulttuurisuusohjelmaa. 

Saramo (vas) sanoi kertoi subjektiivisen päivähoidon rajauksen ongelmsta perheille. 

Vallinojalla vanhemmat ovat kirjelmöineet tiedä miten päiväkotiryhmiä tullaan rajoittamaan. Muutaman kuukauden määräaikaisen työn vastaanottaminen tuntuu järjettömältä kun lapsi kiskaistaan juuriltaan. Alkamisajoissa ei ole joustoa, että alkamisaika on niin myöhään että työssäkäyvä vanhempi ei voi viedä. Loppumisajoissa ei ole joustua, lapsi tarvitsisi päiväunet mutta ei saa niitä nyt.  

Saramon mielestä 4 tuntia on aikamoinen vitsi – lapsen pukeminen riisuminen ja vaippojen vaihtaminen on aika hankalaa ja vie tolkuttomasti aikaa 4 tunnin vuoksi. Työttömien lasten kanssa ei ehditä askarrella. Saramoa harmitti myös se, että viime vuonna HSL:sta sanottiin pudjettineuvotteluissa että ei keretä estämään lipunhintojen korotuksia.

Komentti joltakulta (en ehtinyt kirjaamaan keneltä): subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajaus poistetaan. Miksi ette esitä siihen rahaa. Se maksaa 1,6 miljoonaa, mistä se otetaan. (Suom. huom. rajauksen säästöjen summaksi ajateltiin reilu 900 000, huomioimatta byrokratian tai lasten kotipalveuiden tarpeen kasvua. Säästöt eivät ole toteutuneet tässä mittakaavassa). 

Kortesalmi kertoi että hyviäkin tarinoita (varhaiskasvatusoikeuden rajauksesta) on. 

Saramo: nettovaikutus on reilusti reilusti alle miljoonan, ehkä 500 000,-. Vaikka luovutaan yhdestä kaupunginjohtajasta on jo 200 000. 

Multala (kok) toi esiin kerhot jotka ovat ilmaisia. Monet ovat käyttäneet jo ennen rajausta. Myöntää että on haasteellista pukea lapsia ja viedä ajoissa.

Kaukola (sdp) puhui toisen asteen koulutuksen vähentämisestä. 1600 ammattiopettajaa irtisanotaan Suomessa. Nuoren on helppo jäädä kotiin jos opetusta ei ole joka päivä.

Nieminen (ps) oli huolissaan segrekaatiosta, ja oli huolissaan että ihmiset asutettaisiin tasaisesti eri asunalueille. 

Saramo (vas) kysyi mikä on perususomalaisten linja. 

Kähärä (sdo) toivoi että nimbyilijät muistaisivat tavoitteen segrekaation ehkäisemisestä.

Ansalehti-Salmi (kesk) muistutti että innovaatiot ja menestyminen voi onnistua muuallakin Suomessa.

Puha (kok) vaati lisää rahaa teihin.

Norrena (vihr) kiitti penttilää siitä että katurahoista otettiin tänä vuonna koulujen rakentamiseen. Joukkoliikennetiet pidetään kunnossa, mutta pienet omakotitalojen ietä pärjääävt pienemmilläkin.

Sajaniemi (kesk) ei ymmärrä miksi lapsi kokee itsensä eriarvoiseksi jos on erilaisessa hoidossa. Pienen lapsen paras paikka on koti ja kiintymyssuhteet vanhempiin. Järjestetään yhteisöllisiä tilaisuuksia vanhemmille kasvatuksesta. 

Saramo (vas) lupasi lähettää Sajaniemelle kertomuksia vantaalaisten lasten ongelmista. Lapset eivät ole päässeet askartelemaan, eivät yhteisille ruokaluille, ei yhteisille päiväunille. Ovat ryhmissä joissa on vaikea järjestää yhteistä kun on niin eri ikäisiä.

Bruun (sdp) yhteiskuntatieteiden kannalta tämä on vahingollinen. Ikätovereiden seura on leikki-ikäisille lapsille tärkeää.

Kostilainen (vihr) totesi että jos vanhempi on tasapainoinen, hyvinvoiva jne hyvä juttu, mutta jos vanhempi hakee täysipäiväisesti uutta työtä, tai jos on uupunut niin varmasti päiväkoti on parempi paikka. 

Multala (kok): varhaiskasvatuksella on eniten vaikuttavuutta kaikista koulutusasteista siinä että se tasaa eri lähtökohdista tulevia lapsia.

Niikko (ps): kuntaliiton kyselyn mukaan 16 kuntaa päätti olla rajaamatta. Kysyn vihreiltä ja sdp:ltä miksi ei sitten esitetty rajauksen poistamista. (Tähän täytyy 

Simonen (ps): itse en olisi valtuustossa jos minulla olisi pieniä lapsia.

Eklund (sdp) ymmärrän kyllä että äideillä on vaikeaa tulla valtuuston kokoukseen. Hallitus tämän päivähoidon rajauksen keksi.

Hako (sdp) haluaa selvittää ja on neuvottelutuloksen (ei tarjota työttömien yms. lapsille hoitoa) mukana.

Saramo (vas) vastasi kysymykseen misät rahat otettaisiin: Kustannus päivähoidon rajauksen poistoon on noin 500 000 euroa. Otetaan samasta paikasta kuin 3 miljoonaa eli muutkin lisäykset. Jos poistetaan kaksi apulaiskaupunginjohtajaa, summa on kasassa.

Ansalehto-Salmi (kesk) kertasi historiaa, miten joskus ei ollut tarjolla pitkää päivähotoa ja perhevapaita. 

Bruun (sdp) suosittelisin Simoselle tutustumaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Pyytäisin miettimään pienten lasten vanhempien oikeutta ja kykyä olla valtuutettuna.

Simonen: puhuin vain itsestäni, vain itsestäni. Ja vaippoja olen vaihtanut enemmän kuin toinen vanhempi.

Joku (Kok?) linjasi valtuutettu Saramolle että hankalat perheiden tilanteet pitää selvittää. 

Norrena (vihr) puhui investoinneista. Kupla on tulossa, investointitarpeet mm. kouluille ja päiväkodeille kaksinkertaistuvat. Velkaantuminen ei lakkaa, vaan kasvaa. 

Kiljunen (sdp) siteerasi kiittäen ”minä puhun tuhlauksesta” (eli Kauppista) ja sanoi että valtuutettu puhuu pikemminkin innovatiivisesta ajattelusta. Kiljunen piti vasemmistoliiton puhetta populistisena.

Saramolle muistutti että SDP on hyvin pitkälle samaa mieltä (subjektiivisestä päivähoidosta), mutta taipui nyt kompromissiin. (Suom. huom. Jos SDP olisi äänestänyt varhaiskasvatuksen rajausta vastaan tässä budjetissa vihreiden ja vasemmiston kanssa, olisi ollut siinä ja siinä olisiko mennyt läpi).

Niikko (ps) halusi löytää kadonneet nuoret.

Hako (sdp) puolustautui Eerolan (vas) syytteeseen sdp:n painostuksesta olla äänestämättä budjetissä mitään, että ei ole painostanut, vaan vedonnut useita kertoa.(Mitäköhän se useita kertoja vetoaminen oli? Näytti siltä että Tapani kävi laittamassa rivit suoraksi kun puhuin lastensuojelusta.)

Esittelin pöytäkirjalausuman, jossa tuotiin esiin 10 pahinta koulua, joissa on teknisin mittauksin todettu mm. sädesientä ja muita solumyrkkyjä tuottavia kosteusvauriomikrobeja. Näiden koulujen sisäilman terveellisyys tulisi tutkia viipymättä oirekyselyllä, sillä on suuri riski, että näissä oppilaat saavat pysyviä terveysvaikutuksia, ja moni opettaja on jo menettänyt työkykynsä. 

"Ammattimaiseen sisäilmatutkimukseen kuuluu oirekysely, sillä tekniset tutkimukset eivät selvitä onko tila turvallinen lapsille ja henkilökunnalle. Tätä suostitaa mm. Päättäjän homepas (Sosiaali- ja terveysministeriö; Kosteus- ja hometalkoot; Kuntaliitto). 

Kartanonkoski, Mikkola, Jokivarsi, Korso, Peltola, Vantaankoski, Martinlaakso, Kaivoksela, Varisto ja Rajatorppa ovat kouluja joissa on syytä tehdä viipymättä tilastollisesti pätevä oirekysely."

Mäkinen (kok) muistutti että suurin osa hakemuksista, jotka ovat hakeneet laajempaa hoitaikaa, on annettu myönteinen päätös.

Vastasin itse Mäkiselle: Muutoshakemus on yleensä se että saa 5 viikkotuntia lisää. Se ei ole paljon.

Äänestykset Vantaan talousarviossa: 

- Joukkoliikenteen lipunhintojen korotusten pienentäminen Vantaan maksuosuutta kasvattamalla: Vasemmistoliitto, Kauppinen (vihr) tyhjää.

- Työttömyystavoitteen nostaminen: Vasemmistoliitto yksin.

- Varhaiskasvatusoikeus kaikille: Vasemmistoliitto ja Kauppinen (vihr).

- Puoluetuen kasvattamista 33 500 eurolla vastustivat: Perussuomalaiset ja Kauppinen. Äänestettiin yhdessä loppiaisvastaanoton järjestämisen kanssa (yhteensä n. 900 000,-) koska puheenjohtaja ei suostunut erilliseen äänestykseen.

- Loppaisvastaanoton jättäminen väliin: Perussuomalaiset ja Kauppinen. 

- Lastensuojeluun +200 000,-: Norrena (vihr), Kauppinen (vihr), Herranen (ps), Malmi (ps), Kyyrö (ps), Kärkkäinen (ps), Simonen (ps), Eerola (vas), Saramo (vas), Tyystjärvi (vas), Saastamoinen (vas). (54/13) eli pari vihreää, Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset.

- Tekstimuutos: 3 vakanssia Tikkurilan lastensuojeluun: Norrena (vihr), Kauppinen (vihr), Vasemmistoliitto. 

- Tekstimuutos: Sosiaali- ja teveydenhuollossa palvelelusetelin käytön sijaan omaa tuotantoa: vain Vasemmistoliitto.

- Pois teksti: tavoitteena on että yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kasvaa 14,1 prosenttiin…: Vasemmistoliitto. Kärki (ps) tyhjää.

- Lisätään teksti: Yksityiselle päiväkodeille samat velvollsiuudet kuin kunnallisille mm. vammaisten lasten hoidossa: Vasemmistoliitto, Norrena (vihr), Kauppinen (vihr), Herranen (ps), Kärkkäinen (ps). Tyhjää Jääskeläinen (ps). 

- Oirekyselyn järjestämien kouluihin 100 000,-: Jääskeläinen, Herranen, Auvinen, Salmi, Niikko, Kärkkäinen, Kyyrö, Simonen, Kärki, Norrena, Kauppinen, Eerola, Saramo, Tyystjärvi, Saastamoinen. Nieminen tyhjää.

- Vantin tehostamistavoitteen laskeminen (siivouksen taso, kouluruoka): Vasemmistoliitto. Kauppinen tyhjää.

* * *

Pahoittelen kirjoitusvirheitä joita syntyy tällaisen jöötin kirjoittamisessa lennosta.

* * *

Avainsanat: Vantaan kaupunki, talousarvio 2017, taloussuunnitelma, investoinnit, talous, sote- ja maakuntauudistus, lastensuojelu, varhaiskasvatus, subjektiivisen päivähoidon rajaus, koulurakentaminen, päiväkotirakentaminen, oirekysely, vanhusten kotipalvelut, puoluetuki, veroprosentti, verot, velka, velkataakka, korjausvelka.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.