10.11.2016

Ajankohtaista - kirje naapurustolle lokakuu 2016

Poliitikkojen palkankorotus, vanhusten palvelut, velka ja budjetti. Kirje naapurustolle 10.11.2016

Poliitikot nostavat palkkioitaan

Poliitikkojen palkkioihin esitetään muhkeita korotuksia, ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle (lehtitietojen mukaan Tapani Mäkisen paikka) kuukausipalkallista paikkaa. Samaan aikaan Kiky-sopimus laskee kuntatyöntekijöiden palkkoja, maakunta- ja soteuudistus pudottaa kuntien vastuut ja tehtävät puoleen ja kaikesta säästetään. 

Poliittisia syöttiläitä ei tarvita lisää, ja palkkioissakin riittää kohtuus. Vihreät, Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto vastustivat poliittisen johdon kulujen kasvattamista siinä missä SDP ja Kokoomus ajavat asiaa, samoin puolueiden tuen kasvattamista.

Vanhusten kotiin tuotaviin palveluihin lisää

Ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella virkamiesten budjettiehdotusta tehtiin rahallisia muutoksia neuvotteluissa. Mm. Kokoomus, Perussuomalaiset ja Vihreät halusivat panostaa vanhusten kotiin vietäviin palveluihin ja omaishoitoon miljoonalla. Aiemnat vuodet Kokoomus ja SDP ovat torppanneet vastaavat lisäysesitykset.

Yli 75-vuotiaiden määrä tuplaantuu 2030 mennessä. Vanhustenhuollossa kuntoutukseen ja kunnon ylläpitoon kannattaa panostaa taloudellisestikin. Myös laitoshoitopaikka on tarjottava niille jotka sitä tarvitsevat. Tuettu ja laitosasumisen pitäisi olla kodinomaisempaa. Lähes 15 % ikäihmisistä tuntee itsensä yksinäiseksi, ja 10 % tinkii ruuastaan. Terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusta taas vastustivat mm. SDP ja Vihreät.

Varian leikkaukset hurjat

Vihreiden ja Vasemmistoliiton ehdotuksesta Varian leikkauksia (yli 2 miljoonaa) lievennetään. Hallituksen koulutusleikkausista johtuva Varian säästö lisää koulupudokkaita. Jo 2015 opinnoista putosi 14,5 %. 

Koulukentällä tapahtuu

Hämeenkylän koulun tilalle rakennetaan uusi koulu vuoteen 2019 mennessä. Rajatorpan uusi koulu valmistuu 2019 ja virkamiesten ehdotuksen mukaan Askiston 2022. Väestö on kasvanut niin paljon, että Vantaan tulee rakentaa 3 kahdeksansadan oppilaan koulua lisää verrattuna edellisvuoden ennusteeseen. Rajatorpalla paikataan sekä Myyrmäen että Tuomelan alueelta tulevaa painetta sillä lähialueen asukkaista uusi iso koulu ei täyty. Koulu- ja päiväkotiverkkojen investintisuunnitelman luonnos: http://www.sirpakauppinen.fi/node/988.

Rajatorppaan kaupunki halusi rakentaa nollaenergiakoulun, mutta ehdotin sinne ja Hämeenkylään hirsi- tai puurakennetta. Nollaenergiarakentaminen vaatisi virheetöntä rakentamista.

Seinistä säästäminen ei saisi tarkoittaa sieniä seinillä. Kaivokselan koulussa on paikoin kosteutta katossa, seinissä sekä lattiassa, ilmavuotoja ja VOC-yhdisteitä, niin että lapset ja opettajat saavat oireita. Myös Varistossa oireillaan. Erittäin huonokuntoinen (sädesientä yms.) Vantaankosken koulu korvataan Ylästön ja Aurinkokiven koulujen laajennuksilla 2019 (lähes 20 miljoonaa euroa). Uomarinteen koulua laajennetaan. 

Tuomelan lähellä lapsia pompotellaan

Tuomelan käyttöä jatketaan 5 vuotta väistötilana, vaikka lähialueen lapset voisivat hyvin käyttää sitä ihan normaalina omana koulunaan. Ehdotin sitä että lapset pääsevät lähimpään koulurakennukseen, eikä heitä pompotella väistötila- tai hallintonimikkeillä sinne tänne. Kaksi suurinta puoluetta ovat kuitenkin sopineet, että paikalliset lapset eivät pääse Tuomelaan kuin väistökäytön kautta. Kuulemma se on poliittinen kompromissi, johon pitäisi olla tyytyväinen. Mutta en ymmärrä mitä ihmeen hyötyä on lasten pompottelusta!? 

Opetuslautakunta voisi myös joustavoittaa oppilaaksiottokriteereitä, jolloin saman perheen tai kaveripiirin lapset pääsisivät samaan kouluun. Jäykkyys tuntuu jo lasten simputtamiselta. Virallinen väestöennuste Hämeenkylässä on muuttunut vuodessa -1 oppilaasta + 236 oppilaaseen.

Pähkinärinteen remontti valmistuu. Siellä korjattiin julkisivuja, märkätilojen pintoja, vesikalusteita, ilmanvaihtoa, sähköjä, lattiapäällysteitä, sisäkattoa, ja keittiöön valettiin uusi lattia. Pintojen korjaukset eivät kuitenkaan poista vanhentuneen ja painuneen putkiston ongelmia. Toivottavasti kosteusongelmat saatiin pois.

Hämeenkylän koulu suljettiin koska osa tutkituista tiloista on erittäin toksisia. Luottamus korjausten onnistumiseen ei ollut riittävä.

Kysyin valtuustossa 7.3. kuinka paljon mistäkin koulusta on tullut oppilaiden tekemiä ilmoituksia sisäilman aiheuttamista oireista. Kiireen vuoksi virkamiehetkään eivät olleet selvittäneet näitä. Sain vastauksen vasta kesällä.  Oirekysely-aloitteeni torpattiin siksi että nämä oireilmoitukset tuottavat ajantasaista tietoa siitä missä kouluissa oireillaan. Eivät tuota, koska virkamiehiä ei kiinnosta edes koota tietoja. Ajoin kuitenkin budjettiin lupauksen oirekyselyistä. Oirekysely kuuluu ammattimaiseen sisäilmaongelmien tutkintaan, sillä se varmistaa koulun terveellisyyden, mitä tekniset mittaukset eivät tee, ja samalla ohjaa tekniset tutkimukset pahimpiin tiloihin. Länsi-Vantaan koulujen tarveselvitys tehtiin ilman tietoa sisäilmaongelmista.

Velka ja korjausvelka kasvavat

Kaupungin tuloista on sulanut viidennes vähennyksistä ja valtionosuusleikkauksista, ja työttömyys vähentää tuloja edelleen

Velkataakka ehti kasvaa 1078 miljoonaan euroon ennen kuin Kehärata ja Kehä III sekä Kivistön alueen alku valmistuivat. Velanotto jatkuu silti. Kuitenkaan valtuuston päättämä sadan miljoonan investointikatto ei riitä ylläpitämään huonokuntoisia rakennuksia, ja teiden ja katujen korjailu haukkaa siitä suuren osan. Rakennukset rapistuvat käsiin kun huoltoa ja korjauksia ei tehdä ajallaan. Korjausvelka kasvaa noin 20-30 miljoonaa euroa/vuosi. Sisäilmaongelmat kasvattavat myös terveystoimen budjettia. Sisäilmakorjausten rahasta äänestetään budjetissa.

Hetihomeisten koulujen rakennuttajia käytetään, ja esimerkiksi Kanniston koulun betoninkuivausmittaukset väärentänyt konsultti jatkaa huseeraamistaan. Julkisia rakentajia lypsetään ja kilpailutus on huonoa. Mm. pukukoppi urheilukentän laidalla saa maksaa 2 miljoonaa. Kävin pitkän väännön valtuustossa mahdollisuudesta käyttää halvempia pakettitalovalmistajia.

Tuomelan ja Hevoshaan lakkautukset voitaisiin perua ennustettua suuremman oppilasmäärän kasvun vuoksi, jos tahtoa löytyisi valtapuolueilta. Terveet koulut vähentäisivät investointitarpeita. 

Viime valtuustossa lähinnä Vihreät, Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto ylipäätään halusivat tietoa rakennusten korjauksista ja tutkimuksista. Rakennusten kuntoraportit löytyvät palvelimeltani: http://kuntotiedot.sirpakauppinen.fi

Päätösten vaikutukset kokonaistalouteen tulisi arvioida 

Kaupungilla on osaoptimointia toimialojen välillä ilman kokonaistaloudellista arviointia, ja vuosikohtaiset säästötavoitteet kannustavat lyhytaikaisiin ratkaisuihin.

Menoleikkaukset terveydenhuollossa ja lasten ja perheiden palveluissa tuottavat jo osin suurempia kuluja vähentäessään ennaltaehkäisyä. Lasten hoito, lastensuojelu ja koulutoimi ovat tiukilla. Lapsiin kohdistuu monia leikkauksia, ilman että arvioidaan eri leikkausten kokonaisvaikutusta perheiden arkeen tai lasten elämään.

Sote-uudistuksen rahoitusmalli uhkaa viedä 150 miljoonaa eli vähintään 2400 henkilötyövuotta pääkaupunkiseudulta muualle maahan. Samaan aikaan sote-kustannusten ennustetaan kasvavan uudistuksen johdosta. Uudistus on myös melkoinen tulonsiirto yksityiselle terveyssektorille.

Aloitteitani

 • Aloite huoltorakennuksen hinnan laskemiseksi laajemmalla kilpailutuksella
 • Aloite Hevoshaan käytön jatkamisesta (yhdessä Juha Simosen, ps, kanssa.)
 • Aloite altistuneiden lasten koulunkäynnin mahdollistamiseksi
 • Aloite lasten eriarvoisuuden vähentämiseksi (leikkausten vaikutusten kasautuminen tietyille yksilöille)
 • Aloite Länsi-Vantaan liikuntapaikkojen turvaamiseksi (Tuomelan koulun liikuntatilan jatkamiseksi – tämä mahdollisti asian käsittelyn valtuustosalissa)
 • Aloite Tuomelan käyttämisestä väistötilana (virkamiesten alkuperäinen suunnitelma oli tyhjä koulu ja paljon väistöparakeita)
 • Aloite tiedotuksen parantamiseksi rakennusten kunnosta (koulujen kuntotiedot nettiin. Koska kaupunki ei osaa, julkaisin itse: http://kuntotiedot.sirpakauppinen.fi/.

Kuulen mielelläni kommentteja ja kehitysideoita! 

T. Sirpa Siru Kauppinen, ympäristötekniikan M.Sc., kaupunginvaltuutettu +358 40 540 4691, siru.kauppinen atmerkki vihreat.fi,  http://www.facebook.com/sirpa.kauppinen, http://www.sirpakauppinen.fi

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
10.11.2016

Ajankohtaista - kirje naapurustolle lokakuu 2016

Poliitikkojen palkankorotus, vanhusten palvelut, velka ja budjetti. Kirje naapurustolle 10.11.2016

Poliitikot nostavat palkkioitaan

Poliitikkojen palkkioihin esitetään muhkeita korotuksia, ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle (lehtitietojen mukaan Tapani Mäkisen paikka) kuukausipalkallista paikkaa. Samaan aikaan Kiky-sopimus laskee kuntatyöntekijöiden palkkoja, maakunta- ja soteuudistus pudottaa kuntien vastuut ja tehtävät puoleen ja kaikesta säästetään. 

Poliittisia syöttiläitä ei tarvita lisää, ja palkkioissakin riittää kohtuus. Vihreät, Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto vastustivat poliittisen johdon kulujen kasvattamista siinä missä SDP ja Kokoomus ajavat asiaa, samoin puolueiden tuen kasvattamista.

Vanhusten kotiin tuotaviin palveluihin lisää

Ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella virkamiesten budjettiehdotusta tehtiin rahallisia muutoksia neuvotteluissa. Mm. Kokoomus, Perussuomalaiset ja Vihreät halusivat panostaa vanhusten kotiin vietäviin palveluihin ja omaishoitoon miljoonalla. Aiemnat vuodet Kokoomus ja SDP ovat torppanneet vastaavat lisäysesitykset.

Yli 75-vuotiaiden määrä tuplaantuu 2030 mennessä. Vanhustenhuollossa kuntoutukseen ja kunnon ylläpitoon kannattaa panostaa taloudellisestikin. Myös laitoshoitopaikka on tarjottava niille jotka sitä tarvitsevat. Tuettu ja laitosasumisen pitäisi olla kodinomaisempaa. Lähes 15 % ikäihmisistä tuntee itsensä yksinäiseksi, ja 10 % tinkii ruuastaan. Terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusta taas vastustivat mm. SDP ja Vihreät.

Varian leikkaukset hurjat

Vihreiden ja Vasemmistoliiton ehdotuksesta Varian leikkauksia (yli 2 miljoonaa) lievennetään. Hallituksen koulutusleikkausista johtuva Varian säästö lisää koulupudokkaita. Jo 2015 opinnoista putosi 14,5 %. 

Koulukentällä tapahtuu

Hämeenkylän koulun tilalle rakennetaan uusi koulu vuoteen 2019 mennessä. Rajatorpan uusi koulu valmistuu 2019 ja virkamiesten ehdotuksen mukaan Askiston 2022. Väestö on kasvanut niin paljon, että Vantaan tulee rakentaa 3 kahdeksansadan oppilaan koulua lisää verrattuna edellisvuoden ennusteeseen. Rajatorpalla paikataan sekä Myyrmäen että Tuomelan alueelta tulevaa painetta sillä lähialueen asukkaista uusi iso koulu ei täyty. Koulu- ja päiväkotiverkkojen investintisuunnitelman luonnos: http://www.sirpakauppinen.fi/node/988.

Rajatorppaan kaupunki halusi rakentaa nollaenergiakoulun, mutta ehdotin sinne ja Hämeenkylään hirsi- tai puurakennetta. Nollaenergiarakentaminen vaatisi virheetöntä rakentamista.

Seinistä säästäminen ei saisi tarkoittaa sieniä seinillä. Kaivokselan koulussa on paikoin kosteutta katossa, seinissä sekä lattiassa, ilmavuotoja ja VOC-yhdisteitä, niin että lapset ja opettajat saavat oireita. Myös Varistossa oireillaan. Erittäin huonokuntoinen (sädesientä yms.) Vantaankosken koulu korvataan Ylästön ja Aurinkokiven koulujen laajennuksilla 2019 (lähes 20 miljoonaa euroa). Uomarinteen koulua laajennetaan. 

Tuomelan lähellä lapsia pompotellaan

Tuomelan käyttöä jatketaan 5 vuotta väistötilana, vaikka lähialueen lapset voisivat hyvin käyttää sitä ihan normaalina omana koulunaan. Ehdotin sitä että lapset pääsevät lähimpään koulurakennukseen, eikä heitä pompotella väistötila- tai hallintonimikkeillä sinne tänne. Kaksi suurinta puoluetta ovat kuitenkin sopineet, että paikalliset lapset eivät pääse Tuomelaan kuin väistökäytön kautta. Kuulemma se on poliittinen kompromissi, johon pitäisi olla tyytyväinen. Mutta en ymmärrä mitä ihmeen hyötyä on lasten pompottelusta!? 

Opetuslautakunta voisi myös joustavoittaa oppilaaksiottokriteereitä, jolloin saman perheen tai kaveripiirin lapset pääsisivät samaan kouluun. Jäykkyys tuntuu jo lasten simputtamiselta. Virallinen väestöennuste Hämeenkylässä on muuttunut vuodessa -1 oppilaasta + 236 oppilaaseen.

Pähkinärinteen remontti valmistuu. Siellä korjattiin julkisivuja, märkätilojen pintoja, vesikalusteita, ilmanvaihtoa, sähköjä, lattiapäällysteitä, sisäkattoa, ja keittiöön valettiin uusi lattia. Pintojen korjaukset eivät kuitenkaan poista vanhentuneen ja painuneen putkiston ongelmia. Toivottavasti kosteusongelmat saatiin pois.

Hämeenkylän koulu suljettiin koska osa tutkituista tiloista on erittäin toksisia. Luottamus korjausten onnistumiseen ei ollut riittävä.

Kysyin valtuustossa 7.3. kuinka paljon mistäkin koulusta on tullut oppilaiden tekemiä ilmoituksia sisäilman aiheuttamista oireista. Kiireen vuoksi virkamiehetkään eivät olleet selvittäneet näitä. Sain vastauksen vasta kesällä.  Oirekysely-aloitteeni torpattiin siksi että nämä oireilmoitukset tuottavat ajantasaista tietoa siitä missä kouluissa oireillaan. Eivät tuota, koska virkamiehiä ei kiinnosta edes koota tietoja. Ajoin kuitenkin budjettiin lupauksen oirekyselyistä. Oirekysely kuuluu ammattimaiseen sisäilmaongelmien tutkintaan, sillä se varmistaa koulun terveellisyyden, mitä tekniset mittaukset eivät tee, ja samalla ohjaa tekniset tutkimukset pahimpiin tiloihin. Länsi-Vantaan koulujen tarveselvitys tehtiin ilman tietoa sisäilmaongelmista.

Velka ja korjausvelka kasvavat

Kaupungin tuloista on sulanut viidennes vähennyksistä ja valtionosuusleikkauksista, ja työttömyys vähentää tuloja edelleen

Velkataakka ehti kasvaa 1078 miljoonaan euroon ennen kuin Kehärata ja Kehä III sekä Kivistön alueen alku valmistuivat. Velanotto jatkuu silti. Kuitenkaan valtuuston päättämä sadan miljoonan investointikatto ei riitä ylläpitämään huonokuntoisia rakennuksia, ja teiden ja katujen korjailu haukkaa siitä suuren osan. Rakennukset rapistuvat käsiin kun huoltoa ja korjauksia ei tehdä ajallaan. Korjausvelka kasvaa noin 20-30 miljoonaa euroa/vuosi. Sisäilmaongelmat kasvattavat myös terveystoimen budjettia. Sisäilmakorjausten rahasta äänestetään budjetissa.

Hetihomeisten koulujen rakennuttajia käytetään, ja esimerkiksi Kanniston koulun betoninkuivausmittaukset väärentänyt konsultti jatkaa huseeraamistaan. Julkisia rakentajia lypsetään ja kilpailutus on huonoa. Mm. pukukoppi urheilukentän laidalla saa maksaa 2 miljoonaa. Kävin pitkän väännön valtuustossa mahdollisuudesta käyttää halvempia pakettitalovalmistajia.

Tuomelan ja Hevoshaan lakkautukset voitaisiin perua ennustettua suuremman oppilasmäärän kasvun vuoksi, jos tahtoa löytyisi valtapuolueilta. Terveet koulut vähentäisivät investointitarpeita. 

Viime valtuustossa lähinnä Vihreät, Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto ylipäätään halusivat tietoa rakennusten korjauksista ja tutkimuksista. Rakennusten kuntoraportit löytyvät palvelimeltani: http://kuntotiedot.sirpakauppinen.fi

Päätösten vaikutukset kokonaistalouteen tulisi arvioida 

Kaupungilla on osaoptimointia toimialojen välillä ilman kokonaistaloudellista arviointia, ja vuosikohtaiset säästötavoitteet kannustavat lyhytaikaisiin ratkaisuihin.

Menoleikkaukset terveydenhuollossa ja lasten ja perheiden palveluissa tuottavat jo osin suurempia kuluja vähentäessään ennaltaehkäisyä. Lasten hoito, lastensuojelu ja koulutoimi ovat tiukilla. Lapsiin kohdistuu monia leikkauksia, ilman että arvioidaan eri leikkausten kokonaisvaikutusta perheiden arkeen tai lasten elämään.

Sote-uudistuksen rahoitusmalli uhkaa viedä 150 miljoonaa eli vähintään 2400 henkilötyövuotta pääkaupunkiseudulta muualle maahan. Samaan aikaan sote-kustannusten ennustetaan kasvavan uudistuksen johdosta. Uudistus on myös melkoinen tulonsiirto yksityiselle terveyssektorille.

Aloitteitani

 • Aloite huoltorakennuksen hinnan laskemiseksi laajemmalla kilpailutuksella
 • Aloite Hevoshaan käytön jatkamisesta (yhdessä Juha Simosen, ps, kanssa.)
 • Aloite altistuneiden lasten koulunkäynnin mahdollistamiseksi
 • Aloite lasten eriarvoisuuden vähentämiseksi (leikkausten vaikutusten kasautuminen tietyille yksilöille)
 • Aloite Länsi-Vantaan liikuntapaikkojen turvaamiseksi (Tuomelan koulun liikuntatilan jatkamiseksi – tämä mahdollisti asian käsittelyn valtuustosalissa)
 • Aloite Tuomelan käyttämisestä väistötilana (virkamiesten alkuperäinen suunnitelma oli tyhjä koulu ja paljon väistöparakeita)
 • Aloite tiedotuksen parantamiseksi rakennusten kunnosta (koulujen kuntotiedot nettiin. Koska kaupunki ei osaa, julkaisin itse: http://kuntotiedot.sirpakauppinen.fi/.

Kuulen mielelläni kommentteja ja kehitysideoita! 

T. Sirpa Siru Kauppinen, ympäristötekniikan M.Sc., kaupunginvaltuutettu +358 40 540 4691, siru.kauppinen atmerkki vihreat.fi,  http://www.facebook.com/sirpa.kauppinen, http://www.sirpakauppinen.fi

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.