7.11.2016

HUS:n säästöistä Sote-palikoihin

Terveyspuolen kustannukset muodostotuvat eri tavoin kuin teollisuuslaitoksen. Tämän lisäksi tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden maksimoiminen, joten yksikkökohtaiset tulostavoitteet voivat johtaa kokonaiskustannusten nousuun.

Tuoreen tutkimuksen mukaan sairaanhoitopiirien välisissä vertailuissa tuottavuuden ja talousarvioiden pitävyyden suhteen vuosina 2010-2014 parhaiten menestyivät HUS ja Eksote. Tätä voisi tulkita siten, että ns. suuruuden ekonomialla ja palveluiden integraatiolla on merkitystä.

Tulisikin pohtia mm.

1. Miten voitaisiin lisätä kalliiden sairauksien ennaltaehkäisyä sekä nykyisessä ja tulevassa, sote-uudustuksen jälkeisessä organisaatiossa?

2. Miten oikea-aikaista hoitoa ja hoitoonpääsyä nopeutetaan? Esimerkiksi vuorokauden sisällä leikattu lonkkamurtuma paranee huomattavasti nopeammin ja useammin ja siten säästöt ovat merkittäviä. Hoito- ja leikkausjonot tulevat näin rahallisestikin kalliiksi, vaikka osa kuolisi jonoon.

3. Miten parannetaan ja tehostetaan kuntoutusta? Kun kuntoutus alkaa jo leikkauspediltä, ja on niin tehokasta että esimerkiksi vanhukset nousevat pystyyn, ei vain kotiin tai laitokseen makaamaan, säästöt ovat valtavat. Kuntoutukseen panostaminen luo säästöjä.

4. Miten vanhusten tarvetta lääkärikäynneille vähennetään esimerkiksi kotipalveluiden kautta? Hollannissa kotiterveydenhuoltajien kiireettämyys mahdollisti hoitosuhteen muodostomisen, jolloin lääkärikäyntejä tarvittiin huomattavasti vähemmän. Kotiterveydenhuoltajien tehostamistavoitteet taas saivat kulut räjähtämään, kun kaikki tulvivat lääkäreille. 

5. Miten byrokratia hoidetaan mahdollisimman sujuvasti, ja aikaa jäisi enemmän itse lääkärityölle? Tähän vaikuttaa tietäjärjestelmän onistuminen. Uutta kallista Apotti-tietojärjestelmää testataan ja kehitetään parhaillaan, mutta sote-uudistuksessa saatetaan valita tietojärjestelmäksi toinen. Tärkeintä olisi löytää se sujuvin ja varmin tietojärjestelmä. Silti ei pidä unohtaa, mitä muuta voidaan tehdä byrokratian vähentämiseksi? Kyse ei ole pelkästään lääkärinvastaanoton byrokratiasta, vaan koko asiakkaan pompottelusta terveydenhuollon ammattilaiselta terveydenhuollon ammattilaiselle. 

HUS pohtii jokavuotista tulostehostamistavoitettaan. Väestö ja vanhusten määrä kasvaa samaan aikaan kun tehostamistavoitteet kasvavat. Eihän vanhat julkiset organsaatiot niin jouhevia aina olekaan, mutta tavoitteet eivät saisi lisätä kokonaiskustannuksia. Tärkeää on nähdä asukkaan hyvinvoinnin näkökulmasta kaikki palvelut sujuvana kokonaisuutena. Näkökulman haaste on suuri, sillä hallintokin katselee helposti asioita hallinnon lähtökohdista.

Sote- ja maakuntauudistus kustannusmörkönä

Maakuntauudistuskessa siirretään HUS:n rahoitusta 150 miljoonaa maakuntiin. Tämä tarkoittaa vähintään 2400 henkilön vähentämistä.

Suurempi mörkö on kuitenkin hoidettavan kokonaiskuvan sirpaloituminen eri organisaatioille. Sitä voisi hillitä hallinnon selkeällä yksityisten tahojen ohjauksella, mutta tämä puuttuu lakiluonnoksesta.

Kolmas mörkö valtava tulonsiirto julkiselta sektorilta yksityisille lääkärifirmoille. Asiantuntijat ovat varoittaneet erityisesti valinnavapauden lisäävän kustannuksia merkittävästi.

Kun yksityisen yritykset toimivat verorahoilla, asiaanliittyy myös läpinäkyvyyden haaste. Veronmaksajien tulisi tietää miten verorahat käytetään. Leijonanosa terveysfirmoista ei myöskään käytännössä maksa veroja Suomeen, mikä rapauttaa julkisten palveluiden rahoitusta. 

Sote-palikoiden jaossa on jätetty huomioimatta asiantuntijoiden näkemykset, ja politiikka näyttää rumalta eturyhmien edunvalvonnalta: Keskusta sai runsaan maakuntahallinnon, ja Kokoomus tulonsiirron yksityisille lääkärifirmoille. 

Ehdotuksen mukaan lakisääteisten kuntayhtymien kiinteistö- ja muu omaisuus sekä niiden velat esitetään siirrettäväksi vastikkeetta maakunnille. Tätä ei voida hyväksyä. Kunnat ja kuntayhtymät ovat ottaneet lainaa palvelurakentamiseen, joten tämän on siirryttävä todellisella arvollaan.

Julkisuudessa puhutaan paljon terveyspuolesta, ja sosiaali-osuus on ei ole olleenkaan esillä. Ehkä sen ajatellaan koskevan vain köyhiä. Tärkeää olisi että asukkaiden hyvinvointi olisi kokonaisuudessaan hoidossa, ja tässäkin organisaatiorajat ovat riskejä.

Vantaan poliitikkojen neuvottelema lausunto sote-uudistuksesta muistuttaa mm. siitä, että valinnavapaus voi kasvattaa terveyseroja. Vaikka eri puolueet olivat lähtkökohtaisesti hyvin eri mieltä, lausunto lähti kumma kyllä yhtenä Vantaan äänenä sote-uudistuksen valmistelujoille. Lausunnossa on ihan asiallista kritiikkiä.

Kuva: Kunnon ylläpitäminen ja kuntoutus, sairauksien ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen hoito sekä byrokratian vähentäminen ovat avaitekijöitä terveydenhuollon kustannuksissa. Yksityisten lääkärifirmojen tukemat veroparatiisit taas rapauttavat julkisen terveydenhuollon rahoitusta.

Hallituksen linjaus koskien sote- ja maakuntauudistuksen digitalisaatiota:

Tulevaisuudessa julkisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa olisi valtakunnallisesti käytettävissä 2-3 potilas- ja asiakastietojärjestelmää osana palveluekosysteemiä.

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/hallitus-linj...

9.11.2016 10:02
Nimetön

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
7.11.2016

HUS:n säästöistä Sote-palikoihin

Terveyspuolen kustannukset muodostotuvat eri tavoin kuin teollisuuslaitoksen. Tämän lisäksi tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden maksimoiminen, joten yksikkökohtaiset tulostavoitteet voivat johtaa kokonaiskustannusten nousuun.

Tuoreen tutkimuksen mukaan sairaanhoitopiirien välisissä vertailuissa tuottavuuden ja talousarvioiden pitävyyden suhteen vuosina 2010-2014 parhaiten menestyivät HUS ja Eksote. Tätä voisi tulkita siten, että ns. suuruuden ekonomialla ja palveluiden integraatiolla on merkitystä.

Tulisikin pohtia mm.

1. Miten voitaisiin lisätä kalliiden sairauksien ennaltaehkäisyä sekä nykyisessä ja tulevassa, sote-uudustuksen jälkeisessä organisaatiossa?

2. Miten oikea-aikaista hoitoa ja hoitoonpääsyä nopeutetaan? Esimerkiksi vuorokauden sisällä leikattu lonkkamurtuma paranee huomattavasti nopeammin ja useammin ja siten säästöt ovat merkittäviä. Hoito- ja leikkausjonot tulevat näin rahallisestikin kalliiksi, vaikka osa kuolisi jonoon.

3. Miten parannetaan ja tehostetaan kuntoutusta? Kun kuntoutus alkaa jo leikkauspediltä, ja on niin tehokasta että esimerkiksi vanhukset nousevat pystyyn, ei vain kotiin tai laitokseen makaamaan, säästöt ovat valtavat. Kuntoutukseen panostaminen luo säästöjä.

4. Miten vanhusten tarvetta lääkärikäynneille vähennetään esimerkiksi kotipalveluiden kautta? Hollannissa kotiterveydenhuoltajien kiireettämyys mahdollisti hoitosuhteen muodostomisen, jolloin lääkärikäyntejä tarvittiin huomattavasti vähemmän. Kotiterveydenhuoltajien tehostamistavoitteet taas saivat kulut räjähtämään, kun kaikki tulvivat lääkäreille. 

5. Miten byrokratia hoidetaan mahdollisimman sujuvasti, ja aikaa jäisi enemmän itse lääkärityölle? Tähän vaikuttaa tietäjärjestelmän onistuminen. Uutta kallista Apotti-tietojärjestelmää testataan ja kehitetään parhaillaan, mutta sote-uudistuksessa saatetaan valita tietojärjestelmäksi toinen. Tärkeintä olisi löytää se sujuvin ja varmin tietojärjestelmä. Silti ei pidä unohtaa, mitä muuta voidaan tehdä byrokratian vähentämiseksi? Kyse ei ole pelkästään lääkärinvastaanoton byrokratiasta, vaan koko asiakkaan pompottelusta terveydenhuollon ammattilaiselta terveydenhuollon ammattilaiselle. 

HUS pohtii jokavuotista tulostehostamistavoitettaan. Väestö ja vanhusten määrä kasvaa samaan aikaan kun tehostamistavoitteet kasvavat. Eihän vanhat julkiset organsaatiot niin jouhevia aina olekaan, mutta tavoitteet eivät saisi lisätä kokonaiskustannuksia. Tärkeää on nähdä asukkaan hyvinvoinnin näkökulmasta kaikki palvelut sujuvana kokonaisuutena. Näkökulman haaste on suuri, sillä hallintokin katselee helposti asioita hallinnon lähtökohdista.

Sote- ja maakuntauudistus kustannusmörkönä

Maakuntauudistuskessa siirretään HUS:n rahoitusta 150 miljoonaa maakuntiin. Tämä tarkoittaa vähintään 2400 henkilön vähentämistä.

Suurempi mörkö on kuitenkin hoidettavan kokonaiskuvan sirpaloituminen eri organisaatioille. Sitä voisi hillitä hallinnon selkeällä yksityisten tahojen ohjauksella, mutta tämä puuttuu lakiluonnoksesta.

Kolmas mörkö valtava tulonsiirto julkiselta sektorilta yksityisille lääkärifirmoille. Asiantuntijat ovat varoittaneet erityisesti valinnavapauden lisäävän kustannuksia merkittävästi.

Kun yksityisen yritykset toimivat verorahoilla, asiaanliittyy myös läpinäkyvyyden haaste. Veronmaksajien tulisi tietää miten verorahat käytetään. Leijonanosa terveysfirmoista ei myöskään käytännössä maksa veroja Suomeen, mikä rapauttaa julkisten palveluiden rahoitusta. 

Sote-palikoiden jaossa on jätetty huomioimatta asiantuntijoiden näkemykset, ja politiikka näyttää rumalta eturyhmien edunvalvonnalta: Keskusta sai runsaan maakuntahallinnon, ja Kokoomus tulonsiirron yksityisille lääkärifirmoille. 

Ehdotuksen mukaan lakisääteisten kuntayhtymien kiinteistö- ja muu omaisuus sekä niiden velat esitetään siirrettäväksi vastikkeetta maakunnille. Tätä ei voida hyväksyä. Kunnat ja kuntayhtymät ovat ottaneet lainaa palvelurakentamiseen, joten tämän on siirryttävä todellisella arvollaan.

Julkisuudessa puhutaan paljon terveyspuolesta, ja sosiaali-osuus on ei ole olleenkaan esillä. Ehkä sen ajatellaan koskevan vain köyhiä. Tärkeää olisi että asukkaiden hyvinvointi olisi kokonaisuudessaan hoidossa, ja tässäkin organisaatiorajat ovat riskejä.

Vantaan poliitikkojen neuvottelema lausunto sote-uudistuksesta muistuttaa mm. siitä, että valinnavapaus voi kasvattaa terveyseroja. Vaikka eri puolueet olivat lähtkökohtaisesti hyvin eri mieltä, lausunto lähti kumma kyllä yhtenä Vantaan äänenä sote-uudistuksen valmistelujoille. Lausunnossa on ihan asiallista kritiikkiä.

Kuva: Kunnon ylläpitäminen ja kuntoutus, sairauksien ennaltaehkäisy ja oikea-aikainen hoito sekä byrokratian vähentäminen ovat avaitekijöitä terveydenhuollon kustannuksissa. Yksityisten lääkärifirmojen tukemat veroparatiisit taas rapauttavat julkisen terveydenhuollon rahoitusta.

Hallituksen linjaus koskien sote- ja maakuntauudistuksen digitalisaatiota:

Tulevaisuudessa julkisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa olisi valtakunnallisesti käytettävissä 2-3 potilas- ja asiakastietojärjestelmää osana palveluekosysteemiä.

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/hallitus-linj...

9.11.2016 10:02
Nimetön

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.