15.9.2016

Tuomelan kuntalaisaloite, hirmu kalliit pukukopit sekä Metsäntutkimuskeskukseen asuntoja

Tuomelan kuntalaisaloite on valtuustossa vain tiedoksi. Pukukopit ja traktorisuoja urheilukentän laidalla saa maksaa lähes kaksi miljoonaa koska valmistalopakettien paljon halvemmat versiot eivät kelpaa "kaupunkikuvallisista syistä". Vanhustenhoidossa uuupuu kodinomaisuutta ja Jokiniemeen kaavoitetaan asuntoja.

Tuomelan kuntalaisaloite 

Maanantain valtuustossa Tuomelan kuntalaisaloite on tiedoksi. Se on kuntalaisten halveksuntaa, koska valtuusto ei oikeasti asiasta päätä (asia on tiedoksi). Ei ole pikkujuttu, jos kuntalaiset keräävät noin 5000 nimeä. Kuntalaisaloitteita tuskin saadaan kasaan kovin montaa Vantaan historiassa. On häpeä, että nämä eivät mene julkisesti päätettäväksi valtuustoon.

” Tämän hetken suunnitelmien mukaan Länsi-Vantaalla on väistötilatarpeita vuoteen 2021 saakka. Tuomelan koulukiinteistöä käytetään Hämeenkylän koulun väistötilana koulun uudisrakennuksen valmistumiseen saakka ja tämän jälkeen väistötilatarpeen mukaan vuoteen 2021 saakka. 

Kesällä 2016 valmistuneen väestöennusteen mukaan Vantaan peruskouluikäisten määrä kasvaa aiempia ennusteita enemmän. Lähivuosina Hämeenkylän koulun uudisrakennuksen lisäksi alueelle rakennetaan Rajatorpan uudisrakennus ja Askiston koulun peruskorjaus on suunniteltu 2020-luvun alkupuolelle. Koko Lounais-Vantaan kouluverkkoratkaisut on syytä selvittää Hämeenkylän ja Rajatorpan koulujen valmistuttua ja vuoden 2021 kesällä valmistuvan väestöennusteen pohjalta. Sivistystoimi tulee tekemään syksyllä 2021 Lounais- Vantaan kouluverkkoselvityksen ja sen pohjalta valmistellaan päätösesitykset Lounais- Vantaan kouluverkosta vuoden 2021 lopulla. Tuomelan koulurakennuksen käyttötarvetta arvioidaan syksyllä 2021 Lounais-Vantaan kouluverkosta päätettäessä. b) esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunnan antama vastaus kuntalaisaloitteeseen annetaan tiedoksi valtuustolle.”

Tämän lisäksi vihreät jättivät pöytäkirjalausuman jatkovalmistelun ohjeeksi: 

Tuomelan kiinteistön väistötilakäyttö organisoidaan siten, että Hämeenkylän asuinalueella asuvat 1.-4. luokan oppilaat saavat käydä koulua heitä lähinnä olevassa koulurakennuksessa eli Tuomelan koulussa.

Kyse on lasten rahtaamisesta edes takas kaukaisempiin kouluihin ja kaukaisemmista rahtaaminen tänne. Jos tämä jatkuu, käytännössä kyse lasten kiusaamisesta arvovaltakysymyksen vuoksi tekosyynä itse kehitelty byrokratia.

Toivoisin muiltakin puolueilta viestiä valmistelun suuntaan asiasta.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmatilanne huolestuttava

Käytännössä Hämeenkylän koulun noin sata oireilmoitusta tarkoittaa 90 prosentin sisäilmaoireiden yleisyyttä työterveyshuollossa. Luku lienee vastaava myös lasten oireissa. Oireilmoitusten määrä on samaa tasoa on useammassa muussakin koulussa, mutta huolestuttavaa on että kaikista kouluista niitä ei ole edes kysytty.

Oireilmoitusten määrä/koulu on siis erittäin huono järjestelmä tietää koulun terveellisyydestä. Tässä kuitenkin saamani tilasto: 

Kannustin erästä vasemmistoliiton jäsentä tekemään kysymystä sisäilmaoireiden yleisyydestä työterveyshuollon tilastoissa per koulu. Teen myös valtuustoaloitteen luottamushenkilöiden tiedonsaannin parantamiseksi sisäilmatilanteesta ja korjauksista kouluissa ja päiväkodeissa. Tänään tuli vastaus kysymykseen Mikkolan ja Martinlaakson koulujen tilanteesta sekä sisäilmaongelmien vuoksi kotiopetuksessa olevista lapsista.

Kouluihin pitäisi investoida nyt enemmän, ja jättää vaikka 33 miljoonan kauppa Sandelin perikunnan maita myöhemmäksi (Sandel on poliitikko).

Kyse ei ole vain terveyskulujen vähentämisestä ja syrjäytymisen ehkäisystä vaan myös oppimistulosten parantamisesta. Ennenkaikkea kyse on lasten elämästä ja sen tulevaisuudesta. Valmisteilla olevaan investointibudjettiin voi vielä vaikuttaa.

Leton aloite vanhustenkeskuksesta Tikkurilan Peltolan torille.

Järkevä aloite. ” Tikkurilan vanhustenkeskuksen paras sijainti on vanha Tikkurilan tori, Peltolan tori. Sen läheisyydestä löytyvät niin kaupalliset palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut kuin kulttuuripalvelutkin. Vieressä sijaitseva esteetön Sinirikon puisto luo puitteet lähiulkoilulle. Lisäksi Folkhälsanin ylläpitämä vanhustenpalvelutalo mahdollistaa synergiaedun.”

Sinänsä toivoisin vanhusten laitosmaista asumista muutettavan pitkälti kodinomaisemmaksi. Tässä hyvä esimerkki: 

  • http://www.etlehti.fi/artikkeli/koti-ruoka/asuminen/dementikot-saavat-asua-vapaasti-hollantilaisessa-dementiakylassa

Kaupungin vastaus ei suoraan tyrmännyt asiaa:

”Ikäihmisten asumisen ja palvelujen saannin turvaamiseksi Vantaalle rakennetaan asunto-ohjelman mukaisesti viisi vanhustenkeskusta vuosina 2018–2026, joista yhtä suunnitellaan Tikkurilan alueelle. Vanhustenkeskuksista muodostetaan asumis- ja hyvinvointikeskuksia, joka tukee kotona asumista ja jossa on eri asumismuotoja ja palveluja. Tavoite on, että vanhuksen ei tarvitse siirtyä viimeisinä elinvuosinaan asumis- tai hoitopaikasta toiseen. Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvitysvaihe on tarkoitus aloittaa vuonna 2020.”

Kuva: Hollantilainen dementiakylä. Vanhusten elämä tuntuu kodilta ja mahdollistaa turvallsen liikumisen palveluissa, kuten baarissa tai kampaajalla käynnin. Ennenkaikkea kodit ovat kuin koteja.

Aloitteeni huoltorakennusten hinnan laskemiseksi

Kaupunki vastauksessaan pyörittelee korkeita kustannuksia siksi että kaupnkikuvalliset tarpeet urheilukenttien laidalla oleville pukukopeille ja niiden yhteydessä oleville traktorivajoille ovat kovat, samoin suihkutilojen rakentaminen kallista. Näin varmasti onkin (ainakin suihkujen osalta). 

Mutta  haasteena on se, että toista miljoonaa olevat huoltorakennukset on saatu toteutettua huomattavasti halvemmalla joissain kunnissa, kun kilpailuun on voitu osallistua valmistalopakettiratkaisuilla. Esimerkiksi Teijo-talojen toteuttaman on tullut oikein siistin näköistä, ja kaupunkikuvallisesti jopa Kartanonkoskelle sopivaa. Ei sitä nyt tarvitse ehdoin tahdoin harvinaisen vaikeasti toteuttettavaa ja superkallista suunnitella – rahat ovat pois mm. terveyden vaarantavien rakennusten korjaamisesta.

Kuva: Teijo-talojen toteuttama järjellisen hintainen huoltorakennus Loviisan kunnassa.

Jokiniemeen Metsäntutkimuskeksuksen alueelle asuntoja

Jokiniemessä sijaitseva Metsäntutkimuslaitoksen käytössä ollut alue muutetaan asuinalueeksi. Alue sijaitsee pääradan itäpuolella, noin kilometrin kävelymatkan päässä Tikkurilan asemalta.

Metsäntutkimuslaitoksen toimintaan liittyneet kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset suojellaan ja muutetaan asuinkäyttöön. Lisäksi alueelle rakennetaan neljä uutta kerrostaloa. Osa alueesta muutetaan julkiseksi puistoalueeksi.

Valitettavasti havainnekuvat eivät ole esitelleet kovin hyvin vanhaan miljööseen istuvia rakennuksia.

Tässä listan asiat:

5

1 kpl

Vastaus kuntalaisaloitteeseen Tuomelan koulun lakkauttamisen peruuttamisesta

6

-

Vastaus Pirkko Leton ja usean muun (37) valtuutetun aloitteeseen vanhustenkeskuksesta Tikkurilan vanhan torin paikalle

7

-

Vastaus Sirpa Kauppisen ja usean muun (25) valtuutetun aloitteeseen huoltorakennusten hinnan laskemiseksi

8

-

Vastaus Tarja Eklundin ja Kati Tyystjärven sekä usean muun (19) valtuutetun aloitteeseen haja-asutusalueiden vesihuoltojärjestelmän rakentamiseksi selvittämällä kaikki rahoitusmahdollisuudet

9

1 kpl

Maa-alueiden vaihto Hakunilan ja Sotungin kylässä / Kauko Huotarin kuolinpesä

10

3 kpl

Murto, yleissuunnitelma 021500 / 23 Kivistö ja 24 Lapinkylä

11

4 kpl

Asemakaavamuutos 002234 sekä tonttijaon muutos, 62 Jokiniemi / Metla

12

4 kpl

Asemakaavamuutos 002277 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 68 Koivuhaka / Vantaan Energia

 

 

Asiasanat:

Metsäntutkimuskeskus, Tuomela, koululakkautukset, vanhustenkeskus, vanhuspalvelut, dementiakodit.

 

Kuntalaisaloitteista:

Kaupungin lakimiesten mukaan myös tiedoksi merkittäviä asioita voi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi valtuustossa. Tämä on hyvä, sillä tärkeää on että kuntalaisaloitteet saavat ansaitsemansa huomion valtuustossa.

On outoa, että kuntalaisaloitteet menevät silti vain tiedoksi, sillä asukkaat - kuten monet valtuutetutkin - ymmärtävät ne asioiksi jotka ovat merkitty vain tiedoksi. Ei olisi maksanut yhtään enempää ottaa asia päätösasiaksi.

Lain mukaan aloitteet tulee "käsitellä" valtuustossa. Vantaalaisten virkamiesten mukaan käsitteltävä asia on joko "merkitään tiedoksi" tai "päätetään".

Tulevaisuudessa on siis tärkeää, että valtuusto käyttää sitä valtaa mikä sillä on, ja palauttaa tiedoksi merkittävät asiat uudelleen valmisteluun jos ne eivät vastaa valtuuston tahtoa. Tämä olisi uutta poliittista kulttuuria.

19.9.2016 14:02
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
15.9.2016

Tuomelan kuntalaisaloite, hirmu kalliit pukukopit sekä Metsäntutkimuskeskukseen asuntoja

Tuomelan kuntalaisaloite on valtuustossa vain tiedoksi. Pukukopit ja traktorisuoja urheilukentän laidalla saa maksaa lähes kaksi miljoonaa koska valmistalopakettien paljon halvemmat versiot eivät kelpaa "kaupunkikuvallisista syistä". Vanhustenhoidossa uuupuu kodinomaisuutta ja Jokiniemeen kaavoitetaan asuntoja.

Tuomelan kuntalaisaloite 

Maanantain valtuustossa Tuomelan kuntalaisaloite on tiedoksi. Se on kuntalaisten halveksuntaa, koska valtuusto ei oikeasti asiasta päätä (asia on tiedoksi). Ei ole pikkujuttu, jos kuntalaiset keräävät noin 5000 nimeä. Kuntalaisaloitteita tuskin saadaan kasaan kovin montaa Vantaan historiassa. On häpeä, että nämä eivät mene julkisesti päätettäväksi valtuustoon.

” Tämän hetken suunnitelmien mukaan Länsi-Vantaalla on väistötilatarpeita vuoteen 2021 saakka. Tuomelan koulukiinteistöä käytetään Hämeenkylän koulun väistötilana koulun uudisrakennuksen valmistumiseen saakka ja tämän jälkeen väistötilatarpeen mukaan vuoteen 2021 saakka. 

Kesällä 2016 valmistuneen väestöennusteen mukaan Vantaan peruskouluikäisten määrä kasvaa aiempia ennusteita enemmän. Lähivuosina Hämeenkylän koulun uudisrakennuksen lisäksi alueelle rakennetaan Rajatorpan uudisrakennus ja Askiston koulun peruskorjaus on suunniteltu 2020-luvun alkupuolelle. Koko Lounais-Vantaan kouluverkkoratkaisut on syytä selvittää Hämeenkylän ja Rajatorpan koulujen valmistuttua ja vuoden 2021 kesällä valmistuvan väestöennusteen pohjalta. Sivistystoimi tulee tekemään syksyllä 2021 Lounais- Vantaan kouluverkkoselvityksen ja sen pohjalta valmistellaan päätösesitykset Lounais- Vantaan kouluverkosta vuoden 2021 lopulla. Tuomelan koulurakennuksen käyttötarvetta arvioidaan syksyllä 2021 Lounais-Vantaan kouluverkosta päätettäessä. b) esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunnan antama vastaus kuntalaisaloitteeseen annetaan tiedoksi valtuustolle.”

Tämän lisäksi vihreät jättivät pöytäkirjalausuman jatkovalmistelun ohjeeksi: 

Tuomelan kiinteistön väistötilakäyttö organisoidaan siten, että Hämeenkylän asuinalueella asuvat 1.-4. luokan oppilaat saavat käydä koulua heitä lähinnä olevassa koulurakennuksessa eli Tuomelan koulussa.

Kyse on lasten rahtaamisesta edes takas kaukaisempiin kouluihin ja kaukaisemmista rahtaaminen tänne. Jos tämä jatkuu, käytännössä kyse lasten kiusaamisesta arvovaltakysymyksen vuoksi tekosyynä itse kehitelty byrokratia.

Toivoisin muiltakin puolueilta viestiä valmistelun suuntaan asiasta.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmatilanne huolestuttava

Käytännössä Hämeenkylän koulun noin sata oireilmoitusta tarkoittaa 90 prosentin sisäilmaoireiden yleisyyttä työterveyshuollossa. Luku lienee vastaava myös lasten oireissa. Oireilmoitusten määrä on samaa tasoa on useammassa muussakin koulussa, mutta huolestuttavaa on että kaikista kouluista niitä ei ole edes kysytty.

Oireilmoitusten määrä/koulu on siis erittäin huono järjestelmä tietää koulun terveellisyydestä. Tässä kuitenkin saamani tilasto: 

Kannustin erästä vasemmistoliiton jäsentä tekemään kysymystä sisäilmaoireiden yleisyydestä työterveyshuollon tilastoissa per koulu. Teen myös valtuustoaloitteen luottamushenkilöiden tiedonsaannin parantamiseksi sisäilmatilanteesta ja korjauksista kouluissa ja päiväkodeissa. Tänään tuli vastaus kysymykseen Mikkolan ja Martinlaakson koulujen tilanteesta sekä sisäilmaongelmien vuoksi kotiopetuksessa olevista lapsista.

Kouluihin pitäisi investoida nyt enemmän, ja jättää vaikka 33 miljoonan kauppa Sandelin perikunnan maita myöhemmäksi (Sandel on poliitikko).

Kyse ei ole vain terveyskulujen vähentämisestä ja syrjäytymisen ehkäisystä vaan myös oppimistulosten parantamisesta. Ennenkaikkea kyse on lasten elämästä ja sen tulevaisuudesta. Valmisteilla olevaan investointibudjettiin voi vielä vaikuttaa.

Leton aloite vanhustenkeskuksesta Tikkurilan Peltolan torille.

Järkevä aloite. ” Tikkurilan vanhustenkeskuksen paras sijainti on vanha Tikkurilan tori, Peltolan tori. Sen läheisyydestä löytyvät niin kaupalliset palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut kuin kulttuuripalvelutkin. Vieressä sijaitseva esteetön Sinirikon puisto luo puitteet lähiulkoilulle. Lisäksi Folkhälsanin ylläpitämä vanhustenpalvelutalo mahdollistaa synergiaedun.”

Sinänsä toivoisin vanhusten laitosmaista asumista muutettavan pitkälti kodinomaisemmaksi. Tässä hyvä esimerkki: 

  • http://www.etlehti.fi/artikkeli/koti-ruoka/asuminen/dementikot-saavat-asua-vapaasti-hollantilaisessa-dementiakylassa

Kaupungin vastaus ei suoraan tyrmännyt asiaa:

”Ikäihmisten asumisen ja palvelujen saannin turvaamiseksi Vantaalle rakennetaan asunto-ohjelman mukaisesti viisi vanhustenkeskusta vuosina 2018–2026, joista yhtä suunnitellaan Tikkurilan alueelle. Vanhustenkeskuksista muodostetaan asumis- ja hyvinvointikeskuksia, joka tukee kotona asumista ja jossa on eri asumismuotoja ja palveluja. Tavoite on, että vanhuksen ei tarvitse siirtyä viimeisinä elinvuosinaan asumis- tai hoitopaikasta toiseen. Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvitysvaihe on tarkoitus aloittaa vuonna 2020.”

Kuva: Hollantilainen dementiakylä. Vanhusten elämä tuntuu kodilta ja mahdollistaa turvallsen liikumisen palveluissa, kuten baarissa tai kampaajalla käynnin. Ennenkaikkea kodit ovat kuin koteja.

Aloitteeni huoltorakennusten hinnan laskemiseksi

Kaupunki vastauksessaan pyörittelee korkeita kustannuksia siksi että kaupnkikuvalliset tarpeet urheilukenttien laidalla oleville pukukopeille ja niiden yhteydessä oleville traktorivajoille ovat kovat, samoin suihkutilojen rakentaminen kallista. Näin varmasti onkin (ainakin suihkujen osalta). 

Mutta  haasteena on se, että toista miljoonaa olevat huoltorakennukset on saatu toteutettua huomattavasti halvemmalla joissain kunnissa, kun kilpailuun on voitu osallistua valmistalopakettiratkaisuilla. Esimerkiksi Teijo-talojen toteuttaman on tullut oikein siistin näköistä, ja kaupunkikuvallisesti jopa Kartanonkoskelle sopivaa. Ei sitä nyt tarvitse ehdoin tahdoin harvinaisen vaikeasti toteuttettavaa ja superkallista suunnitella – rahat ovat pois mm. terveyden vaarantavien rakennusten korjaamisesta.

Kuva: Teijo-talojen toteuttama järjellisen hintainen huoltorakennus Loviisan kunnassa.

Jokiniemeen Metsäntutkimuskeksuksen alueelle asuntoja

Jokiniemessä sijaitseva Metsäntutkimuslaitoksen käytössä ollut alue muutetaan asuinalueeksi. Alue sijaitsee pääradan itäpuolella, noin kilometrin kävelymatkan päässä Tikkurilan asemalta.

Metsäntutkimuslaitoksen toimintaan liittyneet kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset suojellaan ja muutetaan asuinkäyttöön. Lisäksi alueelle rakennetaan neljä uutta kerrostaloa. Osa alueesta muutetaan julkiseksi puistoalueeksi.

Valitettavasti havainnekuvat eivät ole esitelleet kovin hyvin vanhaan miljööseen istuvia rakennuksia.

Tässä listan asiat:

5

1 kpl

Vastaus kuntalaisaloitteeseen Tuomelan koulun lakkauttamisen peruuttamisesta

6

-

Vastaus Pirkko Leton ja usean muun (37) valtuutetun aloitteeseen vanhustenkeskuksesta Tikkurilan vanhan torin paikalle

7

-

Vastaus Sirpa Kauppisen ja usean muun (25) valtuutetun aloitteeseen huoltorakennusten hinnan laskemiseksi

8

-

Vastaus Tarja Eklundin ja Kati Tyystjärven sekä usean muun (19) valtuutetun aloitteeseen haja-asutusalueiden vesihuoltojärjestelmän rakentamiseksi selvittämällä kaikki rahoitusmahdollisuudet

9

1 kpl

Maa-alueiden vaihto Hakunilan ja Sotungin kylässä / Kauko Huotarin kuolinpesä

10

3 kpl

Murto, yleissuunnitelma 021500 / 23 Kivistö ja 24 Lapinkylä

11

4 kpl

Asemakaavamuutos 002234 sekä tonttijaon muutos, 62 Jokiniemi / Metla

12

4 kpl

Asemakaavamuutos 002277 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 68 Koivuhaka / Vantaan Energia

 

 

Asiasanat:

Metsäntutkimuskeskus, Tuomela, koululakkautukset, vanhustenkeskus, vanhuspalvelut, dementiakodit.

 

Kuntalaisaloitteista:

Kaupungin lakimiesten mukaan myös tiedoksi merkittäviä asioita voi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi valtuustossa. Tämä on hyvä, sillä tärkeää on että kuntalaisaloitteet saavat ansaitsemansa huomion valtuustossa.

On outoa, että kuntalaisaloitteet menevät silti vain tiedoksi, sillä asukkaat - kuten monet valtuutetutkin - ymmärtävät ne asioiksi jotka ovat merkitty vain tiedoksi. Ei olisi maksanut yhtään enempää ottaa asia päätösasiaksi.

Lain mukaan aloitteet tulee "käsitellä" valtuustossa. Vantaalaisten virkamiesten mukaan käsitteltävä asia on joko "merkitään tiedoksi" tai "päätetään".

Tulevaisuudessa on siis tärkeää, että valtuusto käyttää sitä valtaa mikä sillä on, ja palauttaa tiedoksi merkittävät asiat uudelleen valmisteluun jos ne eivät vastaa valtuuston tahtoa. Tämä olisi uutta poliittista kulttuuria.

19.9.2016 14:02
Sirpa Kauppinen

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.