11.9.2016

Luvassa lisää koulupudokkaita ja uusia kouluja rakennetaan tuli pyllyn alla

Ammatillisesta koulutuksesta, erityisesti Variasta, leikataan niin paljon, että se lisää koulupudokkaita ja syrjäytymistä. Kokonaistaoudellisesti olisi järkevämpää säästää vähemmän, sillä tukitoimet ovat kalliimpia, puhumattakaan syrjäytymisestä.

Peruskoulun luokkakoot säilytetään saman kokoisina, ja oppimista siirretään oppilaan omalle vastuulle. Päivähoitomaksuja ei korote. Noin sadan työttömn lapsen arvellaan olevan supistetulla varhaiskasvatuksella. Sivistystoimi esittää lasten kuvataidenkoulun yms. maksujen nostamista. Sivistystoimi säästää joka paikasta.

Sivistystoimen tuloskortti 2017-luonnos
Sivistystoimen vuoden talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2010
Sivistystoimen tunnusluvut 2017
Valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumisen edistäminen vuonna 2017

Uusia kouluja kiireellä

Oppilasennusteet ovat muuttuneet vuodessa: Parisataa lisää Myyrmäen, Tikkurilan ja Hakunlan suuralueelle, mutta Aviapolikseen muutaman sadan vähennys. Suunnittelu ei pysynyt ennusteiden perässä, mutta investointisuunnitelma päivitetään taas ensi vuonna seuraavan valtuuston toimesta.

Suunnittelussa ei huomioida sisäilmaa riittävästi, sillä sisäilmaa ei kattavasti mitata, eikä hyödynnetä edes henkilöstöterveydenhuollon tilastoja sisäilmaoireista. Sisäilman pitäisi olla johtava korjausten ja uudisrakentamisen tärkein määrääjä. Huono sisäima paitsi sairastuttaa, myös vaikutta koulujen välisiin oppimistuloksiin eniten.

Mikkolassa, Martinlaaksossa, Kartanonkoskella ja monessa muussa rakennuksessa sisäilmatilanne on yhtä huono kuin Hämeenkylän koulussa.

Sivistystoimen toimitilainvestoinnit 2017–2026, uudishankkeet
Sivistystoimen toimitilainvestoinnit 2017–2026 , perusparannukset

Sivistystoimen toimitilainvestoinnit 2017–2026, vuokra- ja osaketilat

Hämeenkylään ja Rajatorppaan uusi koulu

Hämeenkylän ja Rajatorpan uusien koulujen rakentaminen tapahtuu kiireellä. 

1. Lähes nollaenergiarakentaminen on riski eikä huomioi rakennuksen koko elinkaaren aikaista hiiljalanjälkeä. (CLT/Hirsirakentaminen ekologisempia, selluvillalla pienempi hiilijalanjälki kuin muovieristeillä, hengittävät rakenteet vähemmän riskialttiita rakennusvirheille).

2. Epäilen vahvasti saako Rajatorpan vanhasta koulusta enää sisäilmaltaan tervettä korjaamalla. Nyt ongelmat vakavia, ja siellä pahasti altistuneita lapsia ja opettajia. (http://sirpakauppinen.fi:3000/Rajatorpan+koulu ja siellä vanha koulu)

3. Ennen kuin tukeudutaan Variston yksikön jatkamiseen, tarkistettava remontin onnistuminen sisäilman suhteen esimerkiksi kunnollisella oirekyselyllä ja ilmanpuhtauden mittauksella.

4. Sisäilmaan enemmän huomioita, pelkkä M1-luokitus ei riitä. Hengittävä lattiamateriaali, EI "optimoidulla rakennusajalla säästöjä", puuta ja muita sisäilmaa parantavia materiaaleja jne. Myös Hämeenkylässä paljon altistuneita opettajia ja oppilaita.

- Nyt tehdään tuli pyllyn alla, vaikka Kannistossa ja Kartanonkoskella tuhottiin rakennukset nimenomaan rakennuttajan kiireen vuoksi (ulkopuolisen konsultin tahallisesti virheelliset betoninkuivumismittaukset rakennuttajan kiireen vuoksi).

-> Viivästyssakkojen sijaan pitäisi olla mm. pidempi takuu + laatusanktiot suurempia + tarkempi valvonta. Ennen takuun päättymistä vielä sisäilma/betonilaatan yms. märkyys mitattava. Tämä säästää isolta remontilta. Vähintään pidempi takuu ja kunnon mittaukset ennen sen umpeutumista.

5. On hullua, että Hämiksen toteutusvaihtoehtojen hintaeron määrittää väistötilojen käytön pituus.

  • Nyt koiranleuka sanoisi jotain Sotungin parakeiden vapauttamisesta Hevoshaan käytöllä.
 (Viime valtuustossa SDP ja Kokoomus torjuivat tiedon saamisen Hevoshaan purkamisen vaihtoehtokustannuksista.)
  • Saisiko Tuomelan asuntolasta pikkuremontilla lisäväistötilaa?
  • Martinlaakson käytössä ongelmia (sisäilmaoireet + käytännön ulosmenomahdollisuuden puute välitunneilla + vartin ruokatauko lyhyt).

CLT eli puuelementti- tai hirsirakentaminen ei ole sen hitaampaa, sillä sisäseinä ja ulkoseinä valmistuvat yhtä aikaa. Eikö jompaa kumpaa kilpailua voisi toteuttaa sellaisena, että myös esimerkiksi Kontio&Lemminkäinen voisi osallistua (rakensivat Pudasjärven hirsikoulun)? Vai ollaanko jo muutaman toimittajan nurkassa?

Sivistystoimen esitys ei sisältänyt mitään kunnollista vertailua siitä, olisiko Rajatorpan koulu tai osa siitä, voitu yhdistää Hämeenkylän kouluun. Tuomelaan voisi remontoida lisätiloja uudisrakennusta huokeammalla. Kokonaisuutta on ratkaistu liian koulukohtaisesti.

Kuntalaisaloite Tuomelan koulun jatkamiseksi

Kuntalaialoite tulee käsitellä suoraan valtuustossa, joka on avoin ja julkinen mutta myös ylin päättävä elin. Lähes viidentuhannen asukkaan allekirjoittama aloite oli osoitettu valtuustolle. Virkamiehet haluavat nuijia sen ensin opetuslautakunnassa.

Perusopetuksen johtajan esitys: Päätetään

a) antaa seuraava vastaus kuntalaisaloitteeseen Tuomelan koulun lakkauttamisen peruuttamisesta:

Tämän hetken suunnitelmien mukaan Länsi-Vantaalla on väistötilatarpeita vuoteen 2021 saakka. Tuomelan koulukiinteistöä käytetään Hämeenkylän koulun väistötilana koulun uudisrakennuksen valmistumiseen saakka ja tämän jälkeen väistötilatarpeen mukaan vuoteen 2021 saakka.

Kesällä 2016 valmistuneen väestöennusteen mukaan Vantaan peruskouluikäisten määrä kasvaa aiempia ennusteita enemmän. Lähivuosina Hämeenkylän koulun uudisrakennuksen lisäksi alueelle rakennetaan Rajatorpan uudisrakennus ja Askiston koulun peruskorjaus on suunniteltu 2020-luvun alkupuolelle. Koko Lounais-Vantaan kouluverkkoratkaisut on syytä selvittää Hämeenkylän ja Rajatorpan koulujen valmistuttua ja vuoden 2021 kesällä valmistuvan väestöennusteen pohjalta. Sivistystoimi tulee tekemään syksyllä 2021

Lounais-Vantaan kouluverkkoselvityksen ja sen pohjalta valmistellaan päätösesitykset Lounais-Vantaan kouluverkosta vuoden 2021 lopulla. Tuomelan koulurakennuksen käyttötarvetta arvioidaan syksyllä 2021 Lounais-Vantaan kouluverkosta päätettäessä.

b) esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunnan antama vastaus kuntalaisaloitteeseen annetaan tiedoksi valtuustolle.

Kyseessä on kompromissiehdotus, jonka jälkeen seuraava valtuusto voi päättää Tuomelan säilyttämisestä, mikäli SDP ja Kokoomus eivät voi keskenään päättää kaikesta vaalien jälkeen (eli vaalien jälkeen SDP, Kokoomus ja RKP eivät vaalien jälkeen enää yksinään muodosta enemmistöä).
Ydinkysymys on se, että lähiseudun lapset voisivat käydä lähimmässä  koulurakennuksessa riippumatta siitä, mikä milloinkin on muodollisesti minkäkin koulun väistötila. Tämä lyhentää merkittäästi lasten matkoja ja eheyttää koulupolkuja. Viime vuonna Pähkinäriteestä kuljetettiin pienet Tuomelaan ja Tuomelan ympäristöstä lapset osoitettiin mm. pähkinärinteen parakeihin.
Tämän kaltaista pienten lasten ristiinkäymistä ei voida järjestelllä kuin äärimmäisellä absurdilandian hallintobyrokratiauskoisuudella. Se on simputtamista. Samoin saman perheen lasten tulee voida päästä samaan kouluun. 
Otan mielelläni kommenttja vastaan, sillä suunnittelemme budjettiin muutosehdotuksia, joilla varmistetaan kaikkien lasten pärjääminen koulussa. Kunnollista analyysiä en vielä ehtinyt tehdä budjetista ja investoinneista kokonaisuuden kannalta.

Otetaan vertailuun ruskamatkalla kokemiini realiteetteihin.Äkäslompolon kylään ja samanaikaisesti Ylläkselle rakentuu mammuttihirrestä koulurakennukset vanhojen kouluken rinnalle.Vetovoimatekijä joka kasvattaa edelleen lapsiennusteita ja kylän uutta elpymistä .Täysin vastakkainen problematiikka Vantaan hämeenkylässä.tarkemmin artikkeli Kuukkeli lehdessä.
Näkyy monessa asiassa yhteisön hyvinvoinnissa.
Vihdissä käydään samaa tuskaa myös jo kymmenen vuoden ajan
Kangasalan koulun aiheesta tehty koululaisten oma rsp levy toistaa samaa.Ilmeinen kuntavaaliteema ehkä oikein hoidettuna tuottaa jotain myös valtakunnan tasolla.Vantaalla jää nähtäväksi.Kuntalaisaloitteen valtuustokäsittelyn siirtyminen uuden valtuuston ratkaistavaksi on oikeudellinen farssi mutta samalla mahdollisuus.

19.9.2016 9:15
Nimetön

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
11.9.2016

Luvassa lisää koulupudokkaita ja uusia kouluja rakennetaan tuli pyllyn alla

Ammatillisesta koulutuksesta, erityisesti Variasta, leikataan niin paljon, että se lisää koulupudokkaita ja syrjäytymistä. Kokonaistaoudellisesti olisi järkevämpää säästää vähemmän, sillä tukitoimet ovat kalliimpia, puhumattakaan syrjäytymisestä.

Peruskoulun luokkakoot säilytetään saman kokoisina, ja oppimista siirretään oppilaan omalle vastuulle. Päivähoitomaksuja ei korote. Noin sadan työttömn lapsen arvellaan olevan supistetulla varhaiskasvatuksella. Sivistystoimi esittää lasten kuvataidenkoulun yms. maksujen nostamista. Sivistystoimi säästää joka paikasta.

Sivistystoimen tuloskortti 2017-luonnos
Sivistystoimen vuoden talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2010
Sivistystoimen tunnusluvut 2017
Valtuustokauden strategisten päämäärien toteutumisen edistäminen vuonna 2017

Uusia kouluja kiireellä

Oppilasennusteet ovat muuttuneet vuodessa: Parisataa lisää Myyrmäen, Tikkurilan ja Hakunlan suuralueelle, mutta Aviapolikseen muutaman sadan vähennys. Suunnittelu ei pysynyt ennusteiden perässä, mutta investointisuunnitelma päivitetään taas ensi vuonna seuraavan valtuuston toimesta.

Suunnittelussa ei huomioida sisäilmaa riittävästi, sillä sisäilmaa ei kattavasti mitata, eikä hyödynnetä edes henkilöstöterveydenhuollon tilastoja sisäilmaoireista. Sisäilman pitäisi olla johtava korjausten ja uudisrakentamisen tärkein määrääjä. Huono sisäima paitsi sairastuttaa, myös vaikutta koulujen välisiin oppimistuloksiin eniten.

Mikkolassa, Martinlaaksossa, Kartanonkoskella ja monessa muussa rakennuksessa sisäilmatilanne on yhtä huono kuin Hämeenkylän koulussa.

Sivistystoimen toimitilainvestoinnit 2017–2026, uudishankkeet
Sivistystoimen toimitilainvestoinnit 2017–2026 , perusparannukset

Sivistystoimen toimitilainvestoinnit 2017–2026, vuokra- ja osaketilat

Hämeenkylään ja Rajatorppaan uusi koulu

Hämeenkylän ja Rajatorpan uusien koulujen rakentaminen tapahtuu kiireellä. 

1. Lähes nollaenergiarakentaminen on riski eikä huomioi rakennuksen koko elinkaaren aikaista hiiljalanjälkeä. (CLT/Hirsirakentaminen ekologisempia, selluvillalla pienempi hiilijalanjälki kuin muovieristeillä, hengittävät rakenteet vähemmän riskialttiita rakennusvirheille).

2. Epäilen vahvasti saako Rajatorpan vanhasta koulusta enää sisäilmaltaan tervettä korjaamalla. Nyt ongelmat vakavia, ja siellä pahasti altistuneita lapsia ja opettajia. (http://sirpakauppinen.fi:3000/Rajatorpan+koulu ja siellä vanha koulu)

3. Ennen kuin tukeudutaan Variston yksikön jatkamiseen, tarkistettava remontin onnistuminen sisäilman suhteen esimerkiksi kunnollisella oirekyselyllä ja ilmanpuhtauden mittauksella.

4. Sisäilmaan enemmän huomioita, pelkkä M1-luokitus ei riitä. Hengittävä lattiamateriaali, EI "optimoidulla rakennusajalla säästöjä", puuta ja muita sisäilmaa parantavia materiaaleja jne. Myös Hämeenkylässä paljon altistuneita opettajia ja oppilaita.

- Nyt tehdään tuli pyllyn alla, vaikka Kannistossa ja Kartanonkoskella tuhottiin rakennukset nimenomaan rakennuttajan kiireen vuoksi (ulkopuolisen konsultin tahallisesti virheelliset betoninkuivumismittaukset rakennuttajan kiireen vuoksi).

-> Viivästyssakkojen sijaan pitäisi olla mm. pidempi takuu + laatusanktiot suurempia + tarkempi valvonta. Ennen takuun päättymistä vielä sisäilma/betonilaatan yms. märkyys mitattava. Tämä säästää isolta remontilta. Vähintään pidempi takuu ja kunnon mittaukset ennen sen umpeutumista.

5. On hullua, että Hämiksen toteutusvaihtoehtojen hintaeron määrittää väistötilojen käytön pituus.

  • Nyt koiranleuka sanoisi jotain Sotungin parakeiden vapauttamisesta Hevoshaan käytöllä.
 (Viime valtuustossa SDP ja Kokoomus torjuivat tiedon saamisen Hevoshaan purkamisen vaihtoehtokustannuksista.)
  • Saisiko Tuomelan asuntolasta pikkuremontilla lisäväistötilaa?
  • Martinlaakson käytössä ongelmia (sisäilmaoireet + käytännön ulosmenomahdollisuuden puute välitunneilla + vartin ruokatauko lyhyt).

CLT eli puuelementti- tai hirsirakentaminen ei ole sen hitaampaa, sillä sisäseinä ja ulkoseinä valmistuvat yhtä aikaa. Eikö jompaa kumpaa kilpailua voisi toteuttaa sellaisena, että myös esimerkiksi Kontio&Lemminkäinen voisi osallistua (rakensivat Pudasjärven hirsikoulun)? Vai ollaanko jo muutaman toimittajan nurkassa?

Sivistystoimen esitys ei sisältänyt mitään kunnollista vertailua siitä, olisiko Rajatorpan koulu tai osa siitä, voitu yhdistää Hämeenkylän kouluun. Tuomelaan voisi remontoida lisätiloja uudisrakennusta huokeammalla. Kokonaisuutta on ratkaistu liian koulukohtaisesti.

Kuntalaisaloite Tuomelan koulun jatkamiseksi

Kuntalaialoite tulee käsitellä suoraan valtuustossa, joka on avoin ja julkinen mutta myös ylin päättävä elin. Lähes viidentuhannen asukkaan allekirjoittama aloite oli osoitettu valtuustolle. Virkamiehet haluavat nuijia sen ensin opetuslautakunnassa.

Perusopetuksen johtajan esitys: Päätetään

a) antaa seuraava vastaus kuntalaisaloitteeseen Tuomelan koulun lakkauttamisen peruuttamisesta:

Tämän hetken suunnitelmien mukaan Länsi-Vantaalla on väistötilatarpeita vuoteen 2021 saakka. Tuomelan koulukiinteistöä käytetään Hämeenkylän koulun väistötilana koulun uudisrakennuksen valmistumiseen saakka ja tämän jälkeen väistötilatarpeen mukaan vuoteen 2021 saakka.

Kesällä 2016 valmistuneen väestöennusteen mukaan Vantaan peruskouluikäisten määrä kasvaa aiempia ennusteita enemmän. Lähivuosina Hämeenkylän koulun uudisrakennuksen lisäksi alueelle rakennetaan Rajatorpan uudisrakennus ja Askiston koulun peruskorjaus on suunniteltu 2020-luvun alkupuolelle. Koko Lounais-Vantaan kouluverkkoratkaisut on syytä selvittää Hämeenkylän ja Rajatorpan koulujen valmistuttua ja vuoden 2021 kesällä valmistuvan väestöennusteen pohjalta. Sivistystoimi tulee tekemään syksyllä 2021

Lounais-Vantaan kouluverkkoselvityksen ja sen pohjalta valmistellaan päätösesitykset Lounais-Vantaan kouluverkosta vuoden 2021 lopulla. Tuomelan koulurakennuksen käyttötarvetta arvioidaan syksyllä 2021 Lounais-Vantaan kouluverkosta päätettäessä.

b) esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunnan antama vastaus kuntalaisaloitteeseen annetaan tiedoksi valtuustolle.

Kyseessä on kompromissiehdotus, jonka jälkeen seuraava valtuusto voi päättää Tuomelan säilyttämisestä, mikäli SDP ja Kokoomus eivät voi keskenään päättää kaikesta vaalien jälkeen (eli vaalien jälkeen SDP, Kokoomus ja RKP eivät vaalien jälkeen enää yksinään muodosta enemmistöä).
Ydinkysymys on se, että lähiseudun lapset voisivat käydä lähimmässä  koulurakennuksessa riippumatta siitä, mikä milloinkin on muodollisesti minkäkin koulun väistötila. Tämä lyhentää merkittäästi lasten matkoja ja eheyttää koulupolkuja. Viime vuonna Pähkinäriteestä kuljetettiin pienet Tuomelaan ja Tuomelan ympäristöstä lapset osoitettiin mm. pähkinärinteen parakeihin.
Tämän kaltaista pienten lasten ristiinkäymistä ei voida järjestelllä kuin äärimmäisellä absurdilandian hallintobyrokratiauskoisuudella. Se on simputtamista. Samoin saman perheen lasten tulee voida päästä samaan kouluun. 
Otan mielelläni kommenttja vastaan, sillä suunnittelemme budjettiin muutosehdotuksia, joilla varmistetaan kaikkien lasten pärjääminen koulussa. Kunnollista analyysiä en vielä ehtinyt tehdä budjetista ja investoinneista kokonaisuuden kannalta.

Otetaan vertailuun ruskamatkalla kokemiini realiteetteihin.Äkäslompolon kylään ja samanaikaisesti Ylläkselle rakentuu mammuttihirrestä koulurakennukset vanhojen kouluken rinnalle.Vetovoimatekijä joka kasvattaa edelleen lapsiennusteita ja kylän uutta elpymistä .Täysin vastakkainen problematiikka Vantaan hämeenkylässä.tarkemmin artikkeli Kuukkeli lehdessä.
Näkyy monessa asiassa yhteisön hyvinvoinnissa.
Vihdissä käydään samaa tuskaa myös jo kymmenen vuoden ajan
Kangasalan koulun aiheesta tehty koululaisten oma rsp levy toistaa samaa.Ilmeinen kuntavaaliteema ehkä oikein hoidettuna tuottaa jotain myös valtakunnan tasolla.Vantaalla jää nähtäväksi.Kuntalaisaloitteen valtuustokäsittelyn siirtyminen uuden valtuuston ratkaistavaksi on oikeudellinen farssi mutta samalla mahdollisuus.

19.9.2016 9:15
Nimetön

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.