17.6.2016

Vanhuspolitiikka, varhaiskasvatuksen säästöt, ympäristöraportti ja koululakkautusten perusteet maanantain kokouksissa

Vantaan vanhuspolitiikassa ei näy mitenkään mediassa esillä ollut vanhusten kaltoinkohtelu ja työntekijöiden uupuminen. Varhaiskasvatuksen säästöt kertovat tiukasta taloudenpidosta, mutta eivät lasten varhaiskasvatuksen laatutavoitteista. Maanantaina päätetään mm. vanhuspolitiikasta, varhaiskasvatuksen säästöistä, ympäristöohjelmasta ja koululakkautuksen perusteista. 

Kaupunginhallituksen maanantain listalla on mm.

Sivistystoimen säästöt hurjia

Kaupunginhallitukessa on talousarvon kehys. Kehyksessä Sivistystoimen ja Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvunnukset laskevat. Sosiaali- ja terveystoimessa kustannusten lasku johtuu pääosin toimeentulotuen siirtymisestä Kelan hoidettavaksi.

Sivistystoimessa kustannusten lasku johtuu siitä että varhaiskasvatuksessa on tehty voittoa niin monina vuonna eli kaikkia siihen budjetoituja rahoja ei ole käytetty. Nyt varhaiskasvatuksen budjettia pienennetään. Pitäisi huomioida  että lasten määrä kuitenkin kasvava näin nopesti kasvavassa kunnassa.

 • Lastentarhan opettajia tarvittaisiin lisää Vantaalla parisataa, ja monet ovat uupuneita työskentelemään liian pienin resurssein. Monet ovat sitä mieltä että eivät ehdi antaa lapsille näiden tarvitsemaa tukea.
 • Varhaiskasvatusmaksujen korotus (korotuksen määrä on avoin, mutta se voi olla jopa 30 %.)
 • Subjektiivinen päivähoidon rajaus syrjäyttää työttömien lapsia, ja siirtää heidät pois kaveriporukoista. Uupuneet vanhemmat eivät usein jaksa hakea diagnoosia masenukseen. 
 • Sivistystoimen iltapäiväkerhot eivät riitä riitä kaikille halukkaille (paikkoja riittää vain osalle ekaluokkalaisista, vaikka lain mukaan myös tokaluokkalaisilla pitäisi olla mahdollisuus iltapäiväkerhoihin).

Kaupunginvaltuuston listalla on mm. ympäristöohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma.

Ympäristöohjelmasta puuttuu materiaalitehokkuuden parantaminen

Ympäristöohjelma on monin osin ansiokas. Parannettavaa keksin lähinnä näistä:

 • Esimiesten ja uusien työntekijöiden koulutuksesta uupuu ympäristöasiat, ja ne olisivat syytä siihen ottaa mukaan.
 • Materiaalitehokkuuden parantamiseen ei ole kiinnitetty juurikaan huomioita. Erityisesti kannattaa kehittää keinoja sekä julkisen että yksityisen rakentamisen materiaalitehokkuuden parantamiseen. Materiaalitehokkuus on iso osa ilmastonmuutoksen torjuntaa, jossa rakentamisen päästöt ovat merkittävät.
 • Vantaanjoen latvoilta tulevat ylivuotopäästöjen pienentämiseen voi vaikuttaa poliittisesti, jos tahtoa on.
 • Metsänkäsittelyssä tulisi huomioida paremmin lajien monimuotoisuus ja kevyemmät metsänkäsittelymenetelmät. Näkemäni karsinnat metsissä ovat ylimitoitettuja, ja metsistä tulee liian usein vaikeakulkuisia risukoita puupylväikköineen.

Ikäihmisten määrä kasvaa, resurssit eivät riitä

Maanantain kaupunginvaltuustossa hyväksytään ikääntymispoliittinen ohjelma. Vanhusten määrä kasvaa suurista kunnista eniten Vantaalla, mutta resursseja ei lisätä samalla tapaa. Mediassa esiin tullut vanhusten kaltoin kohtelu ja työntekiöjiden uupuminen ei näy mitenkään virkamiesten esityksessä.

 • Kotihoidon resurssit ovat liian tiukat suhteessa kasvaneeseen tarpeeseen.
 • Ennaltaehkäisyyn ei riitä aikaa ja resursseja, vaikka se toisi pitkällä juoksulla säästöjä.
 • Dementian pahenemista kannattaa hidastaa, ja se on taloudellisesti järkevää
 • Laitoshoidossa henkilökunta on liian tiukilla, mikä näkyy myös hoidon laadussa.
 • Omaishoitajia maksuja on vähennetty, vaikka työ on monilla jatkunut. Myös omaishoitajat ovat tiukilla jaksamisen kanssa, ja tarvitsisivat paremmin tauotusta.

Nämä asiat ovat olleet useamman vuoden ongelmia.

Hevoshaan ja Tuomelan koulun lakkautusperusteet 

Sirpa Kauppisen ja Juha Simosen yhteinen aloite Hevoshaan käytön jatkamisesta innoitti virkamiehet laatimaan koululakkautuksia perustelevat kalvot niin Tuomelan kuin Hevoshaan suhteen kaupunginhallitukselle. Koululakkautusten perusteluissa on kuitenkin puutteita:

1. Laskennallinen korjausvelka johtaa harhaan, koska terverakenteisia kouluja (kuten Västersundom tai Tuomela) ei tarvitse korjailla koko ajan, jolloin näiden laskennallinen korjausvelka kasvaa joka vuosi kun rahaa ei mätetä esimerkiksi sisäilmaongelmien korjailuun. Esimerkiksi Hämeenkylän koulun korjausvelka oli nolla, koska siellä oli kosteusvaurioita joita ei jatkuvista korjauksista huolimatta saatu kuriin. Koulu kuitenkin puretaan toksisuuden vuoksi.

2. Tuoreimmat oppilasennusteet sekä Mal-sopimuksen aiheuttaman rakentamisen edelleen kiihtyminen puuttuvat. Palveuverkkosuunnittellussa ei hyödynnetä HSY:n tuottamaa dataa rakentamisesta.

3. Sisäilmaongelmien huomioiminen (mm. Kaivokselan koulu, Variston koulu ovat akuutteja, ja uusista kouluista ei uskalla sanoa ovatko yhtä vaarallisia terveydelle kuin Kannisto ja Kartanonkoski).

4. Kokonaistaloutta ei ole kattavasti huomioitu. Kustannukset toisille toimialoille, kuten ilmanvaihtokoneiden ja kanavistojen uusiminen sekä turvalliset koulutiet useampaan suuntaan.

5. Investointien aikaistuminen ja rahoituskulut oppilaspaikkojen vähentyessä. Käytännössä kaupunki velkaantuu kun uusia kouluja täytyy rakentaa nopeammin.

Asiassa tulisi huomioida myös oppilaan etu. Nyt oppilaspaikkojen vähyyden vuoksi opetuslautakunnan päättämät oppilaaksottokriteerit ovat niin tiukat että jopa perheen pienet lapset hajotetaan eri kouluihin. Tämä ei ole ihmihillistä, ja samasta pihapiiristä pitäisi koko kaveriporukka päästä samaan kouluun, muuten joku syrjäytyy porukasta. Nämä ovat hyvin merkittäviä asioita koko lapsen kehityksen kannalta.

Tuomelan koulun kuntalaaisaloite käsitellään elokuun kaupunginhallituksessa (15.8.) ja se etenee poliittisella päätöksellä myös valtuustoon (mahdollisesti 29.8).

Kouluterveyden huolto ja neuvolat

Valtuuston informaatiokokouksessa esiteltiin enneltaehkäisevän terveydenhuollon tilannetta. Kysyin mm. miten kouluterveydenhoitajia ja neuvolahenkilökuntaa on koulutettu sisäilmaongelmien tunnistamiseen. Esiin tuli se, että oppilaiden terveydentilaa ei seurata niin että pahojakaan koulujen päiväkotien homevaurioita ei huomata lasten oireilun kautta. Huomio sisäilmaongelmiin kiinnittyy vain opettajien valitusten kautta. Kouluterveudenhuollolla ei myöskään ole tietoa siitää, kuinka moni oppilas käy koulua astmalääkkeiden avulla, mikä siis johtaa lapsen terveydentilan huononemiseen.

Kaupunginvaltuuston ja hallituksen esityslistat löytyvät kaupungin sivuilta

Kuva: Kaupungin palvelut on kuntalaisia varten, eikä säästöjen löytämisestä saisi muodostua johtavaa motiivia. Esimerkiksi laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ja perheitä tukeva neuvolatoiminta on parasta syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Syrjäytynyt nuori maksaisi miljoonan.

* * *

Avainsanat: Ikäihmiset, vanhusten hoidon laatu, palveluasuminen, omaishoito, omaishoitajat, vanhustenhuolto, vanhainkodit, Tuomelan koulu, Hevoshaka, Hevoshaan koulu, koululakkautukset, budjetti, talousarvio, velkaantuminen, kokonaiskustannukset.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.
Tue vaalikampanjaani
-Pekka Haavisto
"Olen tutustunut Siruun mm. Vihreiden elinkeinopoliittisesa työryhmässä. Siru on vihreän talouden asiantuntija, jolla on näkemystä niin pk-yritysten toimintaedellytysten parantamisesta kuin yhteiskuntamme isoista tulevaisuuden haasteistakin. Hänellä on myös kykyä etsiä toimiva ratkaisuja. Tällaisia päättäjiä Suomi tarvitsee."
-Ville Niinistö
"Tunnen Sirun pitkältä ajalta ja voin suositella häntä lämpimästi mitä vaativimpiin valtiollisiin tehtäviin."
-Heidi Hautala
"Tunnen Sirun hyvin vihreiden puoluehallituksen työstä. Siru olisi erinomainen kansanedustaja, hän toisi eduskuntaan uutta virtaa. Hän on aktiivinen, suorapuheinen ja luova ja hänellä on todella hyvä asiantuntemus ympäristöpolitiikassa."
-Anni Sinnemäki
"Siru on tarmonpesä, jolla on laaja asiantuntemus ja kyky keksiä luovia ratkaisuja."
-Satu Hassi
17.6.2016

Vanhuspolitiikka, varhaiskasvatuksen säästöt, ympäristöraportti ja koululakkautusten perusteet maanantain kokouksissa

Vantaan vanhuspolitiikassa ei näy mitenkään mediassa esillä ollut vanhusten kaltoinkohtelu ja työntekijöiden uupuminen. Varhaiskasvatuksen säästöt kertovat tiukasta taloudenpidosta, mutta eivät lasten varhaiskasvatuksen laatutavoitteista. Maanantaina päätetään mm. vanhuspolitiikasta, varhaiskasvatuksen säästöistä, ympäristöohjelmasta ja koululakkautuksen perusteista. 

Kaupunginhallituksen maanantain listalla on mm.

Sivistystoimen säästöt hurjia

Kaupunginhallitukessa on talousarvon kehys. Kehyksessä Sivistystoimen ja Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvunnukset laskevat. Sosiaali- ja terveystoimessa kustannusten lasku johtuu pääosin toimeentulotuen siirtymisestä Kelan hoidettavaksi.

Sivistystoimessa kustannusten lasku johtuu siitä että varhaiskasvatuksessa on tehty voittoa niin monina vuonna eli kaikkia siihen budjetoituja rahoja ei ole käytetty. Nyt varhaiskasvatuksen budjettia pienennetään. Pitäisi huomioida  että lasten määrä kuitenkin kasvava näin nopesti kasvavassa kunnassa.

 • Lastentarhan opettajia tarvittaisiin lisää Vantaalla parisataa, ja monet ovat uupuneita työskentelemään liian pienin resurssein. Monet ovat sitä mieltä että eivät ehdi antaa lapsille näiden tarvitsemaa tukea.
 • Varhaiskasvatusmaksujen korotus (korotuksen määrä on avoin, mutta se voi olla jopa 30 %.)
 • Subjektiivinen päivähoidon rajaus syrjäyttää työttömien lapsia, ja siirtää heidät pois kaveriporukoista. Uupuneet vanhemmat eivät usein jaksa hakea diagnoosia masenukseen. 
 • Sivistystoimen iltapäiväkerhot eivät riitä riitä kaikille halukkaille (paikkoja riittää vain osalle ekaluokkalaisista, vaikka lain mukaan myös tokaluokkalaisilla pitäisi olla mahdollisuus iltapäiväkerhoihin).

Kaupunginvaltuuston listalla on mm. ympäristöohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma.

Ympäristöohjelmasta puuttuu materiaalitehokkuuden parantaminen

Ympäristöohjelma on monin osin ansiokas. Parannettavaa keksin lähinnä näistä:

 • Esimiesten ja uusien työntekijöiden koulutuksesta uupuu ympäristöasiat, ja ne olisivat syytä siihen ottaa mukaan.
 • Materiaalitehokkuuden parantamiseen ei ole kiinnitetty juurikaan huomioita. Erityisesti kannattaa kehittää keinoja sekä julkisen että yksityisen rakentamisen materiaalitehokkuuden parantamiseen. Materiaalitehokkuus on iso osa ilmastonmuutoksen torjuntaa, jossa rakentamisen päästöt ovat merkittävät.
 • Vantaanjoen latvoilta tulevat ylivuotopäästöjen pienentämiseen voi vaikuttaa poliittisesti, jos tahtoa on.
 • Metsänkäsittelyssä tulisi huomioida paremmin lajien monimuotoisuus ja kevyemmät metsänkäsittelymenetelmät. Näkemäni karsinnat metsissä ovat ylimitoitettuja, ja metsistä tulee liian usein vaikeakulkuisia risukoita puupylväikköineen.

Ikäihmisten määrä kasvaa, resurssit eivät riitä

Maanantain kaupunginvaltuustossa hyväksytään ikääntymispoliittinen ohjelma. Vanhusten määrä kasvaa suurista kunnista eniten Vantaalla, mutta resursseja ei lisätä samalla tapaa. Mediassa esiin tullut vanhusten kaltoin kohtelu ja työntekiöjiden uupuminen ei näy mitenkään virkamiesten esityksessä.

 • Kotihoidon resurssit ovat liian tiukat suhteessa kasvaneeseen tarpeeseen.
 • Ennaltaehkäisyyn ei riitä aikaa ja resursseja, vaikka se toisi pitkällä juoksulla säästöjä.
 • Dementian pahenemista kannattaa hidastaa, ja se on taloudellisesti järkevää
 • Laitoshoidossa henkilökunta on liian tiukilla, mikä näkyy myös hoidon laadussa.
 • Omaishoitajia maksuja on vähennetty, vaikka työ on monilla jatkunut. Myös omaishoitajat ovat tiukilla jaksamisen kanssa, ja tarvitsisivat paremmin tauotusta.

Nämä asiat ovat olleet useamman vuoden ongelmia.

Hevoshaan ja Tuomelan koulun lakkautusperusteet 

Sirpa Kauppisen ja Juha Simosen yhteinen aloite Hevoshaan käytön jatkamisesta innoitti virkamiehet laatimaan koululakkautuksia perustelevat kalvot niin Tuomelan kuin Hevoshaan suhteen kaupunginhallitukselle. Koululakkautusten perusteluissa on kuitenkin puutteita:

1. Laskennallinen korjausvelka johtaa harhaan, koska terverakenteisia kouluja (kuten Västersundom tai Tuomela) ei tarvitse korjailla koko ajan, jolloin näiden laskennallinen korjausvelka kasvaa joka vuosi kun rahaa ei mätetä esimerkiksi sisäilmaongelmien korjailuun. Esimerkiksi Hämeenkylän koulun korjausvelka oli nolla, koska siellä oli kosteusvaurioita joita ei jatkuvista korjauksista huolimatta saatu kuriin. Koulu kuitenkin puretaan toksisuuden vuoksi.

2. Tuoreimmat oppilasennusteet sekä Mal-sopimuksen aiheuttaman rakentamisen edelleen kiihtyminen puuttuvat. Palveuverkkosuunnittellussa ei hyödynnetä HSY:n tuottamaa dataa rakentamisesta.

3. Sisäilmaongelmien huomioiminen (mm. Kaivokselan koulu, Variston koulu ovat akuutteja, ja uusista kouluista ei uskalla sanoa ovatko yhtä vaarallisia terveydelle kuin Kannisto ja Kartanonkoski).

4. Kokonaistaloutta ei ole kattavasti huomioitu. Kustannukset toisille toimialoille, kuten ilmanvaihtokoneiden ja kanavistojen uusiminen sekä turvalliset koulutiet useampaan suuntaan.

5. Investointien aikaistuminen ja rahoituskulut oppilaspaikkojen vähentyessä. Käytännössä kaupunki velkaantuu kun uusia kouluja täytyy rakentaa nopeammin.

Asiassa tulisi huomioida myös oppilaan etu. Nyt oppilaspaikkojen vähyyden vuoksi opetuslautakunnan päättämät oppilaaksottokriteerit ovat niin tiukat että jopa perheen pienet lapset hajotetaan eri kouluihin. Tämä ei ole ihmihillistä, ja samasta pihapiiristä pitäisi koko kaveriporukka päästä samaan kouluun, muuten joku syrjäytyy porukasta. Nämä ovat hyvin merkittäviä asioita koko lapsen kehityksen kannalta.

Tuomelan koulun kuntalaaisaloite käsitellään elokuun kaupunginhallituksessa (15.8.) ja se etenee poliittisella päätöksellä myös valtuustoon (mahdollisesti 29.8).

Kouluterveyden huolto ja neuvolat

Valtuuston informaatiokokouksessa esiteltiin enneltaehkäisevän terveydenhuollon tilannetta. Kysyin mm. miten kouluterveydenhoitajia ja neuvolahenkilökuntaa on koulutettu sisäilmaongelmien tunnistamiseen. Esiin tuli se, että oppilaiden terveydentilaa ei seurata niin että pahojakaan koulujen päiväkotien homevaurioita ei huomata lasten oireilun kautta. Huomio sisäilmaongelmiin kiinnittyy vain opettajien valitusten kautta. Kouluterveudenhuollolla ei myöskään ole tietoa siitää, kuinka moni oppilas käy koulua astmalääkkeiden avulla, mikä siis johtaa lapsen terveydentilan huononemiseen.

Kaupunginvaltuuston ja hallituksen esityslistat löytyvät kaupungin sivuilta

Kuva: Kaupungin palvelut on kuntalaisia varten, eikä säästöjen löytämisestä saisi muodostua johtavaa motiivia. Esimerkiksi laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ja perheitä tukeva neuvolatoiminta on parasta syrjäytymisen ennaltaehkäisyä. Syrjäytynyt nuori maksaisi miljoonan.

* * *

Avainsanat: Ikäihmiset, vanhusten hoidon laatu, palveluasuminen, omaishoito, omaishoitajat, vanhustenhuolto, vanhainkodit, Tuomelan koulu, Hevoshaka, Hevoshaan koulu, koululakkautukset, budjetti, talousarvio, velkaantuminen, kokonaiskustannukset.

Kirjoita uusi kommentti

CAPTCHA
Tällä kysymyksellä vähennän roskapostia.